Biztosító elleni panasztétel – mik a lehetőségek?

Hova fordulhat jogorvoslatért, aki úgy véli, hogy egy biztosító nem megfelelően intézte az ügyeit? Egy biztosítótársaság nem hatóság, hanem magáncég, tehát a hivatalok útvesztőiben sok segítségre nem számíthatunk velük szemben. Vagy mégis van megoldás?

Egy kárrendezés során bármikor elképzelhető, hogy valamilyen érdekellentét alakul ki a biztosító és az ügyfél között. A biztosító nem akar fizetni, hátrányos feltételeket akarnak alkalmazni, vagy más módon sértik meg a jogait – bármilyen ok alapot adhat arra, hogy valaki elégedetlen legyen, panasza legyen a biztosítóval szemben.

A biztosító és ügyfele közötti kapcsolat valóban nem hatósági kapcsolat. Egy üzleti vállalkozás (a biztosító) áll szemben egy magánemberrel, vagy egy másik vállalkozással. A kapcsolatukat akkor is törvények szabályozzák, méghozzá olyan törvények, melyek elsősorban az ügyfelet, a fogyasztót igyekeznek megvédeni az erőfölénnyel rendelkező pénzügyi szolgáltatócéggel szemben.

Biztosítási törvény és más jogszabályok

Biztosító elleni panasz esetén először magához az ügyintézést végző biztosítóhoz kell írásban fordulni.
Biztosító elleni panasz esetén először magához az ügyintézést végző biztosítóhoz kell írásban fordulni.

Akár vállalkozásokról, akár magánszemélyekről van szó, a szerződő felek egymás közti kapcsolatait elsősorban a Polgári Törvénykönyv szabályai határozzák meg. Ha az ügyfél magánszemély, akkor a fogyasztóvédelmi törvény is védi a jogait – ennek a törvénynek éppen az a célja, hogy a magánszemélyeknél sokkal nagyobb erőforrásokkal, lehetőségekkel rendelkező gazdasági szervezetek ne tehessenek meg szinte bármit az ügyfeleikkel. Ha az ügyféljogok sérülnek, akkor magánszemélyként többnyire a fogyasztóvédelmi szabályok adják a legnagyobb védelmet.

Végezetül ott a biztosításokról szóló törvény is, mely ennek a területnek a speciális szabályait rögzíti, s nagyon is sok korlátozást tartalmaz a biztosítók számára az ügyfélkapcsolatokban.

A biztosítók munkáját külön állami szervezet felügyeli a bankokkal és más pénzügyi szolgáltatókkal együtt. Korábban ez a PSZÁF-hez tartozó biztosítási felügyelet volt, de a PSZÁF megszűnt. Helyette ma a Magyar Nemzeti Bank látja el a biztosítók állami felügyeletének szerepét és ezzel egyfajta hatóságként befolyásolja a biztosítók munkáját.

Panasz a biztosító ellen

A pénzügyi szolgáltatókkal – például a biztosítók – elleni panasz elintézésnek a rendjét a jogszabályok rögzítik. A cél az, hogy a panaszok a lehető legalacsonyabb szinten és lehetőleg tárgyalás során oldódjanak meg. A különböző törvényekben rögzített panaszkezelési módok leginkább azt igyekeznek elkerülni, hogy a hatékony ügyintézés helyett a panaszok a biztosítók elleni perek formájában a bíróságon kössenek ki, és az ügyfél megoldás helyett csak éveken át tartó pereskedést kapjon. Ezért alakították ki a panaszkezelés kötelezően betartandó útvonalait. A problémát elsőként a saját szolgáltatónál kell rendezni; ha nem sikerül, akkor fordulhat a panaszos a békéltető testülethez, a biztosítók állami felügyeletéhez, vagy végső esetben a bírósághoz.

A panasz benyújtása a biztosítóhoz

A panaszt elsőként ahhoz a szolgáltatást nyújtó szervezethez kell benyújtani. A legkevésbé hatékony az a megoldás lenne, ha egy ügyintézővel kapcsolatos panasszal a biztosító saját lehetőségeit megkerülve rögtön a felettes szervhez fordulnának az ügyfelek. Meg kell tehát próbálni első körben helyben jogorvoslatot szerezni.

A magyar biztosítók felügyeleti szerve – panasz az MNB-nél

Az MNB a magyar biztosítók állami felügyeleti szerve, részére a panaszt írásban kell benyújtani. A Felügyelet weboldaláról letölthető az ehhez szükséges nyomtatvány, melynek összeállítása arra is jó lehetőséget ad, hogy áttekintsük, mi is a problémánk az adott ügyintézéssel kapcsolatban. Néhány lehetséges terület, melyekre a biztosítók felügyelete vizsgálatot indíthat. (csak példák a lehetőségek közül):

 • nem nyújtottak szolgáltatástKárrendezési irodánk segítségével magasabb összeget érhet el mint a pereskedéssel.
 • nem megfelelő, vagy késedelmes volt a szolgáltatás
 • az ügyfélnek kára keletkezett az ügyintézés miatt
 • tévesen, hiányosan tájékoztatták valamiről
 • nem ért egyet valamilyen díjváltozással, költségekkel, szerződés változásával
 • visszautasították a kártérítési igényt vagy nem megfelelő összeget ajánlottak fel stb.

Az űrlapon részletesen le kell írni a felmerült panaszt és csatolni kell a hozzá kapcsolódó dokumentumokat is. A Felügyelet tanácsa, hogy a panaszt mindenképpen tértivevényes levélben, postán küldjék el a biztosítónak – így hiteles nyoma marad a feladás időpontjának és azt is nyomon lehet követni, hogy a tárasságnál ki és mikor veszi át a dokumentumot.

A biztosítónak a kézhez vételt követően 30 naptári napja van arra, hogy kivizsgálja és megválaszolja az ügyfél panaszát. Ha a biztosító nem válaszol, a panaszt elutasítja, vagy az ügyfélnek más kifogása van az ügyintézéssel szemben, akkor három lehetősége van:

 • ha jogszabálysértést lát vagy gyanít, akkor a Felügyelethez fordulhat
 • ha jogszabálysértésről nincs szó, de nem oldódott meg a szerződésével kapcsolatos panasza, akkor a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat és végül
 • polgári peres eljárást is indíthat.

Pénzügyi Békéltető Testület

A Pénzügyi Békéltető Testület a biztosító elleni panasz esetén gyorsabb megoldást kínál, mint egy bírósági eljárás.
A Pénzügyi Békéltető Testület a biztosító elleni panasz esetén gyorsabb megoldást kínál, mint egy bírósági eljárás.

A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) egy ingyenes, peren kívüli vitarendezési fórum. A fogyasztó ehhez a testülethez is fordulhat panaszával. A PBT a pénzügyi szerződésekkel kapcsolatos jogvitákban járhat el. Ez testület nem a biztosítóhoz tartozik, hanem mindkét féltől függetlenül működik.

Ez a vitarendezési fórum azért lehet előnyösebb, mint egy bírósági eljárás, mert ingyenes és sokkal gyorsabb is egy bírósági eljárásnál. Bírósági polgári per esetén a panaszost jelentős ügyvédi költség, szakértők költsége, vesztes per esetén komoly perköltség is terheli. Ha aláveti magát a békéltető testület eljárásának, akkor mindezt nem kell kifizetnie és gyorsabban is megoldódhat az ügye.

A PBT-hez akkor fordulhat az ügyfél, ha a saját szolgáltatójával már igazoltan megpróbálta rendezni a vitás kérdést és ez nem vezetett eredményre. A PBT-hez is írásbeli kérelmet kell benyújtani.

A PBT megvizsgálja az ügyfél panaszát és a szerződést is, mely a két fél közötti viszony alapja. Megkísérli közelíteni a két fél álláspontját tárgyalások során. A cél az, hogy valami egyezség alakuljon ki közöttük. Ha ez nem sikerül, ha nem tudják tárgyalással lezárni az ügyet, akkor a PBT hoz egy döntést a vitás helyzetről.

A kötelező biztosítással kapcsolatban csak akkor fordulhat a békéltető testülethez, ha a probléma a saját szerződét érinti. Kártérítási igényével független kárszakértő irodát keressen!

A békéltető testület döntése kétféle lehet. Ha nincs egyezség a felek között, akkor először mindenképpen egy ajánlást tesznek le az asztalra. A biztosító ekkor is megteheti, hogy elfogadja ezt az ajánlást és teljesíti az ügyfél panaszát.

A biztosítónak korábban nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja-e magára nézve kötelezőnek a testület döntését. Ha nem így tesz, akkor a békéltető testület legfeljebb ajánlást adhat a számukra. Ha nem teljesítik az ajánlásban foglaltakat, akkor ezt a tényt nyilvánosságra hozzák, más eszközük nincs a végrehajtás kikényszerítésére.

Ha a társaság elfogadja a békéltető testület hatáskörét, akkor a PBT kötelező határozatot hozhat a biztosító számára.

Kötelező biztosítással kapcsolatban mikor fordulhat a PBT-hez?

Fontos megjegyezni, hogy a kötelező biztosítással kapcsolatban csak akkor fordulhatunk a békéltető testülethez, ha a probléma a saját szerződésünket érinti! A PBT a megkötött szerződés alapján vizsgálja a vitás ügyet. Eljárhat olyan kérdésben, ha például a biztosító jogtalanul nem érvényesített egy kedvezményt, nem vett figyelembe egy bonus-fokozatot, vagy jogtalanul állítja, hogy nem lett befizetve az aktuális díjrészlet. De a PBT nem fog eljárni kártérítési, kárrendezési ügyekben. Abban nincs hatásköre, hogy egy káresemény után a biztosító milyen összegű kártérítést ítél meg. Ha ilyen jellegű problémája van, akkor ne a békéltető testülethez forduljon, hanem keresse fel kárrendezési irodánkat, hogy szakértő segítséget kaphasson a biztosítóval való egyezkedéshez, esetleg a későbbi bírósági eljáráshoz.

Jellemző ügyek a békéltető testület előtt

A békéltető testület weboldalán számos korábbi ügy összefoglalóját is el lehet olvasni annak illusztrálására, hogy milyen típusú ügyekkel fordulnak hozzájuk panaszos ügyfelek. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos ügyeknél például jellemző probléma, hogy a kárt okozó autós adatai hibásan vannak a nyilvántartásba bejegyezve és ennek köszönhetően a biztosító nem akarja elfogadni a kárigényt. A PBT ilyenkor segíteni tudott az adminisztratív hibák kiküszöbölésében.

Gyakori a CASCO-val kapcsolatos probléma is, ám ahogy írják, ezekben az esetekben legtöbbször nem a szerződés szerinti jogalap a sérelem tárgya, hanem a biztosító által ajánlott összeg. Ehhez viszont már nem elég a békéltető testület, mert ez a szervezet nem tud gépjármű-műszaki szakértőt kirendelni a károk pontos felmérésére. Ha a biztosító által kifizetett kártérítési összeget alacsonynak tartja, forduljon tapasztalt kárrendezési irodához, akik az Ön képviseletében független műszaki szakértő segítségét veszik igénybe.

Helyt adott például a békéltető testület egy CASCO-val kapcsolatos panasznak, ahol az ügyfél az önrész visszatartását kifogásolta. Ez a panaszos vétlen sérültként szerepelt egy balesetben. Előzött egy autót, mely nem adta meg számára az elsőbbséget, bekanyarodott balra és nekiütközött az őt éppen előző panaszosnak. A rendőrségi határozat egyértelműen megállapította a kanyarodó autós felelősségét, a biztosító viszont ezt felülbírálta és 50-50 százalékos kármegosztást alkalmazott. A testület ebben az esetben ajánlást fogalmazott meg, ennek értelmében a biztosítónak ki kell fizetnie a teljes kárt a panaszos számára.

Hogyan kezdje a panaszügyintézést?

Egy biztosító merev álláspontjával szemben megtalálni a saját igazunkat nem kis feladat. Egy megalapozott panasz benyújtása, a hozzá kapcsolódó dokumentumok szakszerű összeállítása is kényes pontja a folyamatnak. A fogyasztót védő szervezetek a benyújtott iratok, szerződések, ismert dokumentumok alapján tudják a saját álláspontjukat kialakítani. Ha nincsenek megfelelő dokumentumok, akkor eleve kudarcra van ítélve a folyamat.

A feladat bonyolultsága miatt mindenképpen azt javasoljuk, hogy ne álljon neki egyedül a biztosító elleni panaszügyintézésnek. Kérjen szakértő segítséget, hogy leendő kártérítése, vagy az ügy megfelelő megoldása ne azon csússzon el, hogy nem nyújtott be egy lényeges iratot vagy hiányzik egy aláírás. Kárrendezési irodánk a panaszügyintézésben is segítséget nyújt Önnek – csak kattintson ide és vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot. Felkészült szakértőkkel segítünk Önnek, hogy ügye a lehető legkedvezőbben záruljon.
A tartalom utoljára frissült: 2022.02.08

Segítünk hozzájutni az elérhető

legmagasabb baleseti kártérítés összegéhez!

Hasonló cikkek

160 hozzászólás

 1. Az Allianz biztosítónál kötöttem casco biztosítást, de ameddig a régi autómat nem adtam el csak A00-as besorolást kaptam. Az autó eladása után szerettem volna a régi autó B10-es besorolását érvényesíteni.
  A biztosítót telefonon nem tudtam elérni. Visszahívást kértem, nem hívtak vissza már egy órája. Megpróbáltam interneten beküldeni az adásvételi szerződést, nincs internet elérhetőség. A honlapon csak a változásjelentés nyomtatványt lehet letölteni, azt is csak pdf-ben amit ki kell nyomtatni, kézzel ki kell tölteni 2017-ben??? A honlapjukon vásárlói véleményeket közölnek, de arra nincs lehetőség, hogy a saját – tapasztalataim alapján negatív – véleményemet elküldjem. Mindezeket elfogadhatatlannak tartom. Kérem intézkedésüket, hogy a fenti anomáliák megszünjenek.

  1. Tisztelt Honti Ferenc!

   Pár sorban írja le, hogy járművét eladta (adás-vételit csatolja), továbbá írja meg, hogy mely rendszámú és kötvényszámú casco-ra akarja átvezetni a bónuszt. Bejelentését / kérelmét aláírva küldje el az Allianz Hungária Biztosító ugyfelszolgalat@allianz.hu e-mailcímre.
   A biztosítókkal szemben panasszal élhet, melyről bővebben fenti cikkünkben olvashat.
   Kárrendező irodánk nemzetközi kárrendezéssel foglalkozik, így változásbejelentéssel, bónusz átvezetéssel kapcsolatos ügyintézést nem tudunk vállalni.
   A biztosítók kárrendezési anomáliáival szemben viszont ügyfeleinket eredményesen képviseljük.
   Üdvözlettel,

 2. Tisztelt szakértő,
  A Groupama Garancia biztosítóval kötöttem 2010-ben egy Euró Trend, befektetéssel kombinált életbiztosítást 10 év futamidővel, folyamatos díjfizetéssel. Ez egy általam forintban fizetett és a biztosító által euróban nyilvántartott pénzügyi konstrukció. A biztosítást lejárat előtt vissza kell vásárolnom, mivel munkahelyi körülmények változása miatt személygépkocsit kell vásárolnom záros határidőn /néhány hét/ belül. A gondom az, hogy bár a biztosító a szerződéskötés idején írásban olyan opciót is vállalt, hogy visszavásárlás esetén az aktuális biztosítási összeget forintban, postai úton a lakcímemre is kifizeti /én ezt kívánom/ – a gépkocsit nagy valószínűséggel készpénzben kell kifizetnem, várhatóan átutalásra nincs lehetőség és akár a számlámról való készpénzfelvétel, akár a vásárlás átutalással való kiegyenlítése számomra indokolatlan többlet költséget jelentene – ők most mégis azzal húzzák az időt, hogy fenti megoldásra nincs lehetőségük, kizárólag euróban, a számlámra történő utalással tudják a biztosítási összeget kifizetni. Szóban már egyszer reklamáltam, ugyanezt a számomra elfogadhatatlan választ adták, ma a telefonos ügyfélszolgálatuknál ismét szóban reklamáltam – választ 2 nap múlva ígértek -, holnap a helyi ügyfélszolgálatukra is bemegyek és rájuk borítom az asztalt. Fentiek miatt csak a postai kifizetés elfogadható számomra, mégpedig nagyon-nagyon záros határidőn belül, hiszen az első igényem benyújtása óta már több mint 3 hét telt el – más mobilizálható pénzeszköz jelen pillanatban nem áll rendelkezésemre. Ha jól tudom az igénybejelentéstől számított 15 napon belül kellene fizetniük – közben bankszámlaszámot is kértek, holott havonta a számlámról csoportos beszedéssel emelték le a biztosítás havi díját. Ugyancsak fentiek miatt nincs időm az írásbeli panasz ÁLTALUK történő 30 napos elbírálására várni. Mit tanácsol?

  Köszönettel.

  1. Kedves István! Elsősorban közlekedési balesetek kárrendezésével foglalkozunk, azonban megpróbálok válaszolni. Gyors megoldást sajnos nem tudok javasolni. A biztosítási feltételek visszavásárlással / kifizetéssel foglalkozó bekezdéseiben keresse meg, milyen módon, milyen pénznemben és milyen határidővel kell a biztosítónak a kifizetést teljesítenie. Ezt Ön a szerződéskötéskor aláírásával elfogadta, erre nem látok más megoldást. Úgygondolom, hogy Önnek a „legkisebb veszteség” az lenne, ha egy gyors átutalással minél előbb teljesítene a biztosító.
   – megegyezik az eladóval, hogy nem kp-ben hanem átutalással EUR-ban / Ft-ban fizet
   – végső esetben felveszi az összeget és kp-ben fizet

 3. Főútvonalon félreálltam az útpadkára. A mellettem elhaladó teherautó meghúzta az autóm bal oldalát illetve letörte a bal visszapillantótükrömet. A károkozó megállt, kitöltöttünk egy betétlapot, amelyen a vezető elismerte a felelősséget.

  A kárigény benyújtása után a károkozó biztosítója közölte, hogy nem áll kockázatban náluk a károkozó jármű, pontosabban sehol nem áll kockázatban, így a kárigényt továbbították a MABISZ felé. Kiküldtek egy független kárszakértőt, aki megerősítette, hogy a sérülések elhelyezkedése összhangban van a kárbejelentőn leírtakkal, nem lehet probléma a kár megtérítése.

  A MABISZ küldött egy e-mailt, hogy a betétlapon szereplő rajz alapján nem tudják pontosan meghatározni a felelősséget, ezért felveszik a kárt okozó gépjármű vezetőjével illetve üzemben tartójával a kapcsolatot.

  Pár napja kaptam egy levelet a MABISZTÓL: „A károkozóként megjelölt gépjármű vezetője és tulajdonos-üzembentartója részére küldött megkeresésünkre érkezett válasz és menetlevél alapján a cég tulajdonát képező gj. a kár időpontjában nem tartózkodott a megjelölt helyszínen, valamint a vezető munkáltatója felé adott nyilatkozata szerint saját gj.-vével okozta a kárt.”

  Megalapozottság hiányában elutasították a kárigényt. Azt hittem rosszul látok. A betétlapból egyértelműen kiderül, hogy a vezető a cég gj.-vével okozta a kárt, amire nem volt biztosítás, ráadásul vélhetőleg a menetlevélen is valótlan adatokat tüntettek fel, gondolom utólag.

  Ilyen esetben elegendő, hogy megkérdezik a károkozót, aki ha írásban letagadja, hogy ott volt, pontosabban ott volt, de másik gj.-vel? Ráadásul ilyen esetben hogy okozhatta a vezető a saját, vélhetően személyautójával a kárszakértő által egyértelműen teherautóként meghatározott kárt?

  Van egy betétlapom, egy szemtanúm, akit sajnos nem tüntettem fel a kárbejelentőn, mivel a károkozó elismerte a felelősségét. Mik a lehetőségeim ilyen esetben?

  1. Kedves Zsolt!
   Jelentse be a másik autóra is a kárigényt, ezt meg panaszolja meg, írja le mindazt, amit ide is leírt. Valamelyiknek fizetnie kell, ha a másik jármű okozta, akkor annak a biztosítása terhére, de a kárának térülnie kell.

 4. Olyan kérdésem lenne hogy mit tehetek ha a biztosítóval egyszerűen nem lehet kommunikálni?Az ügyintéző hölgy próbálta elérni a kárszakértőt és széttárta a kezét hogy sajna nem éri el.Gyakorlatilag semmit nem tett az ügyben egy telefonhíváson kívül.
  Adott egy telefonszámot hogy próbálkozzunk és ennyi.A megadott számon folyamatos „várjon munkatársunk jelentkezéséig” szöveg megy majd egy hónapja…..Nem nagy kár szerencsére nem korlátoz a használatban de vicc.Mi lenne ha totálkáros lenne az autó?

 5. 1 hónapja egy piros lámpánál álltam, a mellettem elhaladó traktor átjött az én sávomba és balról belehajtott az autómba. Rendőrt hívtam, aki megállapította, hogy a traktoros volt a hibás (ezt a traktor vezetője is elismerte). Elmentem a károkozó biztosítójához, ahol bekérték a jegyzőkönyvet, majd másnap kiküldtek egy kárszakértőt, aki megállapította, hogy többek között a bal első gumiabroncsot, keréktárcsát és dísztárcsát is cserélni kell, mivel a traktor „ráállt” (erről küldtek nekem egy jegyzőkönyvet is). Mivel az autó még csak 2 hónapos, 10%-os kopást állapítottak meg, ami jelen esetben azt jelenti, hogy 6000 Ft-ot kell fizetnem a gumiabroncs cseréjéért. Elvittem az autót a kárszakértő által mondott szervizbe, ahol megrendelték a gyári alkatrészeket, mondván, hogy kb 2 hét múlva újra lesz autóm. A héten többször hívtak a szervizből, mivel a biztosító sokallja az 54 ezer forintos gumiabroncsot. A szerviz vezetője többször beszélt a biztosítóval, velem legutoljára tegnap, amikor is azt mondta, hogy a kocsi többi sérült részét kicserélték, még hétfőn beszél a biztosítóval, de ha akkor is elutasítják a gumicserét, akkor hazahozhatom az autót a sérült gumival és utána már nekem kell „lejátszanom” a biztosítóval a gumicserét. Kerékcsere nélkül köteles vagyok átvenni az autót?

  1. Tisztelt Patkás János!
   A fokozott használatnak kitett, kopó forgó alkatrészeknél (amit egy jármű élettartama alatt időközönként cserélni kell) indokolt lehet az avulás.
   A gumiabroncsok élettartama 60-100ekm között mozog, így akár egy két hónapos autónál is kb 5-10e futott km-nél is indokolt lehet a gumiabroncs cseréje esetén a 10% avulás.
   „A biztosító sokallja az 54 ezer Ft-os gumiabroncsot…” ezzel nem tudok mit kezdeni és nem is értem, mit vacakol ezzel a biztosító. A megsérült gumiabroncsot azonos paraméterű gumiabronccsal kell pótolni, ha 54 eFt akkor annyi… reklamálja meg nyugodtan!

 6. 2017. május 27-én egy hölgy kifordult elém. Rendőrségi intézkedés során a hölgy elismerte, hogy ő volt a hibás meg is büntették. Kárbejelentőt is kiállítottunk, aláírta. Majd 3 nap múlva kint volt a kárszakértő, oda adtuk a rendőrségi jelentést. 2017.06.29.kaptunk a biztosítótól egy kárrendezési ajánlatot, amiben totál kárra vették fel, felajánlottak egy összeget illetve a roncs értékesítését nekünk kell intézni. Vissza is írtam, hogy rendben elfogadom kérem az utalását. Eltelt egy hónap július vége semmi értesítés semmi utalás. Majd a mi biztosítónktól kaptunk egy levelet kárigényt adott be a nekünk okozott hölgy. Majd egy külsős kárszakártő július 24 én ki jött és felvette a jegyző könyvet újból felvételeket készített a sérült autóról, dokumentumokat csatolta.Várunk semmi, majd minden héten telefonálunk, hogy van e eredmény a közel 1 milló Ft-ot mikor kapom meg. Közölték, hogy folyamatban van a két biztosító egyeztetése. Felhívtam a mi biztosítónkat aki közölte 2017. augusztus 15-én már lezárta az ügyet és a hölgynek a kárigényét vissza utasította mivel a rendőrségi intézkedésnél elismerte felelősségét. Ezt meg is küldték a károkozó biztosítójának.A mai napon kaptunk egy levelet, hogy az ügyintézés folyamatban van.Kérdezném, ezt megcsinálhatják hisz tájékoztatást ami fontos és érthető lenne nem kapunk? . Mennyi a kár ügyintézési határidő, mert gondolom rájuk is vannak jog szabályok.? Kihez fordulhatok, panasszal? Mert már kétszer reklamáltam. Mindig csak azt kaptam válaszként folyamatban van de mi?Kérem a segítségét.. Válaszát mielőbb várom. Köszönettel.

  1. Kedves Blaski Anikó!

   A biztosító elleni panasz lehetőségeiről fenti cikkünkben olvashat.
   A folyamatos sürgetésen kívül mást nem tudok javasolni.
   Arra figyeljen, hogy a KGFB kárigények elévülése 3 év, ezt követően minden kártérítési igénye elveszik.
   Végső esetben ( 3 éven belül) pert kell indítani, egyedül a peres eljárással tudja kivédeni a 3 év elévülést.

 7. Az ügyben szeretnék tájékoztatást kérni, hogy milyen lehetőségeim vannak, ha nem értek egyet a KGFB biztosító által felajánlott összeggel. Használt autó révén azt állapították meg, hogy az alkatrész árának a 20%-át nekem kell fizetni számlás rendezés esetén. Ezért hajlok arra, hogy elfogadjam a számla nélküli kártérítési összeget. Viszont mivel már kértem konkrét árajánlatot az alkatrészre és a javításra, így tudom, hogy ez sokkal többe kerül, mint amit a biztosító megállapított. Kértem, hogy piaci árajánlatokkal támasszák alá a számításukat, de erre nem voltak hajlandóak. Az közölték, hogy az Audatex rendszerrel (ezt egyébként nem tudom, hogy micsoda) ennyi jött ki és lezárták a kérdést. Hogyan tudnám érvényesíteni, hogy valós árak alapján számolják ki a kár összegét? Ezzel a problémával hogyan érdemes a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulnom?
  Köszönettel,

  1. Tisztelt Farkas László!

   A javítási kalkulációt a biztosító valószínű avultatással számította ki.
   Az Audatex rendszer Németországban kifejlesztett számítástechnikai program a gépjárműkárok, javítási költségek egységes megállapítására, illetőleg becslésére.
   Kérje ki a biztosítótól a részletes kárszámítást és bízza meg irodánkat a biztosító kárszámításának felülvizsgálatával.
   A PBT kártérítés mértékének kérdésével nem foglalkozik, a panasztételi lehetőségekről fenti írásunkban olvashat.

 8. Tisztelt Szakértő!

  Áprilisban volt egy káreseményünk, a károkozó elismerte hibáját, elkezdődött az ügyintézés, ami elég hosszúra nyúlt, több okból kifolyólag is.
  1. A Posta Biztosítónál van a károkozó KGFB-je, így nekünk velük kell konzultálnunk. Az ügyintézésükkel nem vagyok megelégedve, ugyanis velük személyesen kizárólag Budapesten lehet kommunikálni, így marad az e-mail és a telefon. Az e-mailezéssel nem vagyok megelégedve, ugyanis egyszer sem válaszoltak, egy kivétellel, de akkor is egy kitöltendő dokumentumot csatolt csak az ügyintéző, mindenféle megszólítás és leírás nélkül…
  2. A károkozónkat is úgy kellett figyelmeztetni és telefonálni neki, hogy töltse ki a papírokat, amire sajnos ő nem volt képes…
  3. A Posta Biztosító végül elutasította a kárigényünket, egy nagy általános szöveggel, majd amikor írtunk a minőségbiztosításukhoz, akkor közölték, hogy a leírtak szerint biztosan nem történhetett meg a kár, nem fizetnek….

  Ezek után nem tudom hová kellene fordulnunk. Hála Istennek az autót tudjuk használni, de a jármű bal oldalán ott virít a szakadás és horpadás, ami persze szépen el kezdett rozsdásodni és ugye nem akarnak nekünk fizetni, holott az ügyfél elismerte felelősségét, mi pedig vétlenül fizessünk rá!? Nagyon csalódott vagyok….

  1. Kedves Hornyák Adrienn!
   A leírt infó sajnos kevés, hogy egyértelműen tudjak nyilatkozni. Valószínű a károkozó és az Ön nyilatkozata / kárleírása ill. a járművek sérülése nem volt egyértelmű, ill. pontosan azonosítható.
   Ha megküldi a káranyagot megnézzük, hogy tudunk-e segíteni.

   1. Kedves Végh Győző!

    Hová tudom küldeni a káranyagot?

    Köszönettel, Adrienn

 9. Tisztelt Cím!
  Érdeklődni szeretnék, hogy több mint két hónapja összetörték az autónkat, és most totálkárossá is nyílvánították.
  Két hónapig fizettem a cascomat, mert nem engedték lemondani, amíg nincs papirom róla, de hogy most már van róla most sem engedi lemondani, sőt kötelez rá, hogy évfordulóig fizessem, egy olyan autóra amit már lassan három hónapja nem tudok használni, meghát ez nem is kötelező biztosítás, vagy nem?!
  Köszönöm válaszát!
  Üdvözlettel: F. K.

  1. Kedves Krisztina!
   A casco biztosítási feltételek szerződés megszűnés esetei taglalják, hogy mikor meddig kell megfizetni a casco díjat.
   A casco szerződések többsége úgy rendelkezik, ha biztosítási évközben lesz totálkáros a gjmű, megilleti a biztosítót az évfordulóig esedékes díj, ezt általában a kártérítés kifizetésekor le is szokták vonni.
   ” Ha az érdekmúlás biztosítási esemény következ-
   ménye, a biztosítót – szolgáltatására tekintettel – a
   biztosítási év végéig illeti meg a casco biztosítás díja,
   ezért az addig járó kiegyenlítetlen, időarányos díjat a
   biztosító jogosult a szolgáltatások összegéből levonni.”

 10. Tisztelt Szakértő!
  1. Szeretném megkérdezni, hogy kgfb kárrendezésnél a biztosító az értékcsökkenést elutasíthatja-e arra hivatkozva, hogy a gk. először külföldön lett forgalomba helyezve és bármi történhetett a gk-val amiről nincs a biztosítónak tudomása /2015.06.hó ismerősömnél/, hozzám 2016.04 hóban került Mo.-i forgalomba helyezésre. X-Trail 1,6 dízel extrákkal felszerelve 36000 km-rel sérülésmentesen, Szinte most is újszerű állapotban van.
  Tényleg van erre vonatkozóan törvényi előírás vagy csak a biztosító saját érdekei miatt hivatkozik erre?

  2. A napi betegellátásokat saját autómmal végezem, de mivel az 1 hónapja összetört / piros lámpánál hátulról beleszaladt egy másik gk, a károkozó a felelősségét elismerte/ így most a családon belül kértem kölcsön autót használatra. A biztosítótól kértem a gépkocsi kiesési átalány igénylését, de az általuk kiküldött tájékoztató-nyomtatvány csak a bérgépkocsi bérléséről szól. Kérdésem, hogy megszűnt-e az átalány kifizetésének lehetősége vagy csak a biztosító nem akarja érteni?

  Válaszát és munkáját megköszönve, üdvözlettel: F.Zsné

  1. Tisztelt Füleki Zsoltné!
   „Bármi történhetett…” az nem elfogadható indoklás az értékcsökkenési igény elutasítására.
   Önnek a kárt kell bizonyítani, a biztosítónak meg esetlegesen azt, hogy miért nem fizet.
   A kárfelvételkor gyakorlatilag meg kellett mérnie a szakértőnek a sérült elemek festékréteg vastagságát is. Abból nagy pontossággal megállapítható, hogy a jármű azon eleme(i) korábban sérültek voltak-e.
   – Ha korábban már sérült volt, akkor 2x jogosan nem fizet értékcsökkenés egy elemre a biztosító.
   – Ha a kárfelvételkor nem mérte meg a biztosító akkor hibázott, a „bármi történhetett…” az nem bizonyítás.
   A biztosítók többsége szgk-ra a jármű 5 éves koráig és 60-100 ekm futásteljesítményig gyártmány / típustól függően fizet értékcsökkenést.

   A biztosítók belső ügyrendjét nem ismerem, de nem tartom logikusnak, hogy csak számlával igazolt bérkocsit fizetne az alacsonyabb összegű átalány helyett. Javaslom, hogy írja rá a nyomtatványra, hogy x eFt / nap átalányt kér a javítás időtartamára és írja bele, hogy írásban igazolják vissza annak elfogadását, mert sokszor kibújnak azzal az indokkal, hogy előzetesen nem engedélyeztette.

   Mivel a káresemény részleteit nem ismerem, így fenti véleményem nem minősül tanácsadásnak.
   Amennyiben a biztostó kártérítését vagy egyéb kárigényét szeretné felülvizsgáltatni, kérem ezen a linken keressen.

 11. Üdvözletem.
  Egy hosszadalmasra nyúlt kátyúkár\vagyonkár ügyintézésében akadtam el, a biztosítóval több mint két hónapja semmilyen formában nem tudok kommunikálni.
  Röviden a a történet:
  -Június 9.-én úthiba miatt belső, kívülről nem észlelhető és szemmel látható sérülése is lett az autómnak.
  -10.-én, másnap a bejelentést, a megfelelő dokumentumokkal elküldtem a BKK-nak, a láthatóan sérült lengőkart kicseréltettem, de a belső hiba feltárásába addig nem kezdtem bele amíg a biztosító részéről erre megerősítést, jogalapi igazolást nem kapok.
  – A BKK tájékoztatása szerint az útszakasz nem hozzá tartozik, a dokumentumokat megküldte az illetékes útszakasz kezelőnek, akik az alkuszukon keresztül megkezdték a kárügyintézést.
  – A Groupama kárszemlézője felvette az adatokat, megmérte a festékréteg vastagságot az autón, ellenőrizte a beküldött dokumentumokat, lefotózta a kiszerelt lengőkart, de a még fennálló hibával, sérüléssel nem foglalkozott.
  – az útszakasz kezelője elismerte a károkozásban a felelősségét!
  – Augusztus 1.-jén (!) írásban elutasították a kárigényemet, vizsgálati eredmények, bármiféle indoklás nélkül. Még aznapi telefonos panaszbejelentésem után, minden értesítés, indoklás nélkül augusztus 15.-ei érkezéssel küldtek részemre egy csekket kb 15000 forinttal, illetve további 10000 ft kifizetésének ígéretével az ügyfelük önrészére vonatkozóan. Később levélben ezt azzal indokolták, hogy a sérülést okozhatta a kátyú is, de az autó korából is eredhet, így egyiket sem tudják kizárni.
  – Nem vettem át a csekket, még aznap személyesen a központi ügyfélszolgálati irodában írásban tettem panaszt. Azóta csak telefonos ügyintézőkkel tudtam kommunikálni, akik semmilyen ügyintézési jogkörrel nem bírnak. Sem írásban (postai, elektronikus levél) sem telefonon nem kerestek meg, visszahívás kérésemet egyszer sem teljesítették. Az ígért ügyintézési határidőket jócskán túlléptük.
  Az autó nem fiatal és nem is értékes ez tény, de nekem ez az egyetlen munkaeszközöm amit nem tudok nélkülözni. A hibafeltárás, a javíttatás, vélhetően megközelítené az autó piaci értékét, félek ezért nem akarják a jogalapot megadni hozzá.

 12. Jó napot kívánok!
  Tanácsot szeretnék kérni az ügyben hogy szep. 21-én baleset ért, belém jöttek kocsival, gazdasági totálkárossá nyilvánították az autómat, a biztosító a mai napon küldte kár ügyel kapcsolatos összeget ugye bár ez két összegből áll (káridőponti érték, maradvány (roncs) értéke). Kértem egy online eurotax lekérdezést amely magasabb volt mint a biztosító által megállapított összeg. Augusztusba műszakiztatam az autómat minden rendben volt vele. Tanácstalan vagyok mert én keveslem az összeget amit ajánlott a biztosító. Elnézve a mostani használtautó árakat plusz az eurotax ajánlatot ezért az árért nem tudnék venni egy ilyen állapotú autót amilyen az enyém volt. Tanácsát szeretgném kérni. Válaszát előre is köszönöm!

  1. Tisztelt Takács József!
   Sajnos az esetek többségében ez a totálkárrendezésnek a vége.
   Kérje ki a „részletes kárszámítást” a biztosítótól.
   Ezt követően vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
   Igazságügyi műszaki szakértő kollégánk felülvizsgálják a biztosító kárszámítását és meglátjuk, milyen címen és mennyi összeget tud még követelni.

 13. Tisztelt Szakértő!
  Egy ismeretlen jármű végighúzta a kocsim oldalát, rendőrségi jegyzőkönyvet vetettem fel.
  Mi a további teendőm ilyenkor, ha nincs CASCO-m? Kihez, és milyen címre kell elküldjem a kárbejelentést. Kell-e ilyen esetben is kitölteni kárbejelentőt, ha ismeretlen a tettes, vagy elég a rendőrségi jegyzőkönyv? Köszönöm szépen! Üdvözlettel, Károly

  1. Üdvözlöm!
   Az ismeretlen jármű által gépjárműben okozott károkat a KGFB nem téríti meg.
   Esetleg egy kamera a közelben ami felvehette, vagy tanuk…?

 14. 2015 ben volt egy saját hibás balesetem.Ennek kapcsán,Bónusz fokozatomat 2016 ban, B10ről,B 08ra állították be.Sajnos 2016 07.23. volt egy koccanásom,aminek következtében 43000Ft kár összeget a biztosító értesítése után pár nappal a Allianz biztosító által küldött csekken,postán befizettem, mivel arról értesítettek hogy így a bonus besorolásomat nem érinti.Most megkaptam a 2018 ra tervezett díj besorolásom,ami a 2017 es Biztosítási díj több mint háromszorosára emelkedett. Kérdésemre indoklás ként telefonon arol tájékoztattak,hogy igaz hogy a kárt megtérítettem,a Bónus besorolásom ugyan B08ról B09 re változik,mégis volt kettő balesetem,így jogos a biztosítási díj több mint háromszorosára emelése.Ezt sérelmesnek találom.Tisztelettel kérdezem mit tehetek ez igazságtalan eljárás ellen?

  1. Tisztelt Garas István!
   Valószínű a „károkozói pótdíj” miatt lett ilyen magas a KGFB díja…
   Mit tehet? Évforduló előtt 30 nappal felmondhatja a szerződést, melyet legegyszerűbb online kötelező biztosítás kalkulátorral végezni.
   Ha más üzembentartót jegyeznek be, pl: családtagot, Ő A0-ról indul, ezesetben Ön egy év elteltével pedig elveszti a B9-et.
   Érdemes minden évben újra és újra online leellenőrizni, hol a legolcsóbb a kötelező… Persze ne a legolcsóbbat keresse, mert annak is lehetnek „csapdái”…

 15. GFB bonus leminősítés miatt fordulok Önökhöz: koccanásos balesetben a rendőrség mindkét felet hibásnak hozta ki 50-50 %-ban.(én balra kanyarodtam, ő pedig beletolatott az autómba balról .) Rendőrségi meghallgatás után visszavonták a határozatot és felmentettek a szabálysértés alól, ennek ellenére a biztosító csak a kárösszeg felét fizette ki és visszaminősített B10-ről B08-ra. Magyarázatkérő levelemre annyit válaszolt, hogy fenntartja álláspontját, de semmi konkrétum! Mit tehetek a visszaminősités ellen? 2 hét van hátra és meg kell kötnöm a KFB-t!

  1. Kedves Pressing Józsefné!
   A rendőrségi (büntető) eljárás kimenetelétől függetlenül a biztosító alkalmazhat kármegosztást.
   A két hét nagyon kevés az eredményes reklamációhoz.
   Nem ismerem a részletes kárleírást, így nehéz érdemi véleményt alkotni.
   A tolató jármű
   1)éppen kitolatott a parkolóból, vagy
   2) a parkolni akart és azért tolatott?
   Próbálja meg az online kötelező kalkulátorral kiszámolni, hogy károkozói pótdíjjal hol lenne a legolcsóbb a kötelező és kösse meg ott.
   Aztán megreklamálhatja a károkozást, jogalapot és ha nyerne, akkor ismét kármentes lesz, elvileg visszajár a kifizetett többletdíj is.
   Keresse irodánkat a kapcsolati űrlapon.

 16. Tisztelt Végh Győző!
  A K&H Biztosítónál van három KGFB-m, ebből az egyik november 27-én évfordulós. 2017 szeptember 30-i megújítási értesítő levélben tájékoztatnak, hogy szerződésem éves díja 17688 Ft, ha a szerződésmódosítási javaslatukra nem érkezik válasz 2017.10.27-ig. Gondoltam nem szerződöm újra, megfelel az összeg. Majd 2017.11.12-i levélben ugyanez a biztosító, ugyanarra a biztosításra díjesedékességi értesítőben, tehát a váltás lehetőségén túl 29208 Ft-ról küld értesítőt. Bankszámlám is a K&H – nál van, ezért bementem a legközelebbi fiókba és érdeklődtem, hogy miért van ez. Azt válaszolták, hogy Szigetszentmiklósról, Budapestre költöztem és ez az ő rendszerükben mostanra futott át, ezért drágább a biztosítás. Kérdésem Tényleg 75% – al többet fizet egy budapesti lakos!? Az autó jelenleg is Szigetszentmiklóson van nyilvántartva, a forgalmi engedélyben nincs változás. Nem az autó nyilvántartási helye számít, hanem a tulajdonosé? Tényleg nem köti őket egy megtett ajánlat!? Ezek után sincs lehetőségem átszerződni? Az egyik KGFB biztosításom már átvittem máshova, második szerződésem jövő októberben évfordulós ha drágábban is, átszerződök, ezt az autómat inkább eladom áron alul évforduló előtt, ha nem lesz más megoldás, de ezt a kis híján megduplázott szabad rablást ki nem fizetem az tuti. Ha nem születik megoldás még a bankszámlám is elviszem ezektől az aljas, pénzéhes, elvtelen mocskoktól!
  Kérem segítségét

  1. Tisztelt Kücsön Sándor!
   Amennyiben a szerződést érintő lényeges körülmények változnak, az ügyfélnek bejelentési kötelezettsége van. Ilyen pl. a jármű használatának jellege, vagy a szerződő lakcíme is.
   Többek között ezek is befolyásolják a kgfb díját.
   Véleményem szerint a biztosító az Ön esetében nem szegett szabályt, mert biztosítási éven belül – ha a lényeges körülmények változnak – módosíthatja a díjat.
   Jelen esetben ez a változás Önt – a magasabb díj miatt – hátrányosan érinti.
   Amennyiben Bp-ről költözött volna vidékre, úgy évközi díjcsökkenés lett volna az eredménye.
   A forgalmi engedélyben már nem köteles átvezettetni a tulajdonos az állandó lakcímét.
   Semmiképpen se válassza a kgfb díjnemfizetését, jelentős fedezetlenségi díjat kell majd fizetnie, ill. szabálysértési bírság, és forgalomból történő kényszer kivonással is büntetheti a hatóság.
   Megoldást talán az eredményezhet ha más lesz az üzembentartó, azonban ennek költségei is vannak, ill. ezesetben az Ön kgfb bónusza 2 év elteltével „elveszhet”.
   Kgfb váltás jogszerűen évforduló előtt legalább 30 nappal „rendes felmondással” lehetséges.

 17. 2017. május 13-án nagy vihar volt. Sajnos feljött a talajvíz, az alsó szint elázott az ikerház rám eső részén, bútooök tönkremnetek. Tíz éve fizetem a Groupamánál a biztosítást, igaz nem nagy összeggel .Volt kinn kárszakértő, fényképek készültek Kb. 3 hónap múlva utaltak 77.000,- Ft-ot az elázásra. Többszöri telefon és e-mailezés után sem jutottunk dűlőre az ingósági kártérítésben. Bekérték a tönkrement bútorok értékét és fényképet róluk. Küldtünk, de kifogásolták a minőségét. A kárszakértő mit csinált?!
  November elején levelet írtam az Igazgatónak, kifogásoltam az egy helyben topogást, ezzel kb. 1 hét múéva kaptam egy felmondólevelet, hogy 2017. december 31-el megszűntetik a szerződést. Megjegyzem olyan elszámolási rajzot küldtek a beázásról, fénymásolatot, hogy nem is tudom minek nevezzem? Mit tudok tenni? Köszönettel: Magdi

 18. Tisztelt Cím!
  Segítséget szeretnék kérni a következő biztosítási ügyben:
  Édesapám kötött Allianz Otthonbiztosítást. A biztosítási képviselő ismertetése alapján írta alá a szerződést, nem átolvasva a pontos meghatározásokat. A lényeget vette figyelembe, hogy mindenki biztosított, aki állandó lakcímre hozzájuk van bejelentve.
  Élettársam eltörte a kezét. Mivel ő is hozzánk van bejelentve, ott élünk édesapáméknál, beadtuk a papírokat a biztosítóhoz.
  2 hét eltelte után a telefonos ügyintéző tájékoztatott minket, hogy édesapám nyilatkozata kell még arról, hogy élettársam életvitelszerűen ott él, és hogy a leendő vője.
  Ez meg is küldtük nekik, beleírva pontosítva, hogy a 3 unokájának az édesapja is a károsult. Ezután megkaptuk a levelet, hogy nem jogosult, mert a Ptk szerint nem tartozik a közeli hozzátartozók közé.
  A szerződés általános feltételei szerint biztosított az állandó jelleggel közös háztartásban élő hozzátartozó. (és nem közeli hozzátartozó)
  Élettársam (nem bejegyzett), 3 gyermekem édesapja, aki évek óta ott él velünk, állandó lakcímmel, tényleg nem jogosult?
  Segítségét előre is köszönöm

  1. Üdvözlöm!

   A konkrét biztosítási feltétel pontos ismerete nélkül nehéz felelős véleményt alkotni.
   A leírtak alapján elvileg Önnek van igaza. Ha a biztosítási feltétel a biztosítottakat „hozzátartozónként” definiálja abba valóban beletartozik az élettárs is.
   Javaslom, hogy írásban ismét reklamálja meg a biztosítóban, hogy a feltétel szerint a „hozzátartozó” és nem csak a „közeli hozzátartozó” a biztosított.
   Amennyiben a reklamációja ismét eredménytelen lenne, keresse fel a Pénzügyi Békéltető Testületet.
   A lakásbiztosítási kárigények elévülése általában 2 év, de ezt is tartalmazza a biztosítási feltétel.

 19. Üdvözlöm!
  Szeretnék segítséget kérni. Eladtuk a régi autónkat vettünk egy másikat. Kötöttem a férjem nevére az Allianz biztosítónal online biztosítást. Nem kaptam vissza igazoló emailt, nem jött levél sem a 2het alatt. Közben a férjem kötött máshol biztosítást. Kaptunk nem rég egy levelet az Allianztol ,hogy fizessek be pénzt , törlik közben a biztosítást. Felhívta a férjem őket többször nem vették fel. Ma nagy nehezen fel vették és azt mondta a hölgy ,hogy az èves biztosítást fizesse be és meg plusz 10000ft kártérítést is ! Ebben az esetben mi a teendő? Mi a másiknál szeretnénk maradni. Olcsóbb is egy évre. Nem hiszem el,hogy nem írt alá semmit és meg levelek sem jöttek a biztosítótól ,hogy ezt meg tehetik??? Köszönöm válaszát!

  1. Kedves Szilvia!
   A tanácsadás ezen formája nem alkalmas az ügy pontos tisztázására.
   Valamennyi dokumentummal személyesen keresse fel a biztosítót és próbálják tisztázni az esetet.
   Sok kérdés van… Tudja-e bizonyítani a korábbi szerződés érvényességét, van-e fizetve, érvénye-e, stb…
   Egy biztos. Ha vásárol egy autót az adás-vétel napjától kgfb-t fizetni kell. Ha nem köt időben, akkor jelentős összegű fedezetlenségi díjat is kell fizetni.

 20. Tisztelt Szakértő!
  2017.decemberében kötöttem kötelező felelősség biztosítást az Allianz Biztosítónál. A számomra legkedvezőbb ajánlathoz internetes alkuszon keresztül jutottam. Megkötöttem a biztosítást és befizettem a biztosító által meghatározott díjat. A biztosító december 12-i dátummal megküldte részemre a kötvényt, majd 19-i dátummal megküldött egy újabb kötvényt, amelyben már egy jóval magasabb összeg szerepelt, mint az előzőleg megállapított összeg. Ezt követően hamarosan felszólító levelet kaptam, mely szerint hátralékom van, amely összeg a két különböző kötvényen szereplő összegek különbözetével egyezik meg.
  Felhívtam a biztosítót és jeleztem a problémámat, mely szerint én az általuk elsőként kiküldött kötvényen szereplő biztosítási díjban állapodtam meg a biztosítóval, miért kellene most még befizetnem többet. Az ügyintéző hosszas keresgélés és utánakérdezgetés után arról tájékoztatott, hogy ellenőrizték a megadott adatokat és az általam megadott típus (egy Mazda Premacy-ról beszélünk) nem egyezik meg az ellenőrzés során megállapítottal. Én típusként Premacy Dies 2001-2005 tüntettem fel, míg a biztosító szerint az autó típusa: CP (nem tudom, hogy ez mit jelent), és az általam megadott típus név csak kereskedelmi leírás. Ezért a rendszer újra kalkulált és egy újabb, sokkal magasabb összeget állapított meg. Jeleztem, hogy ettől függetlenül ugyanarról az autóról beszélünk, a paraméterek és adatok mind jól lettek feltüntetve, hogyan lehet, hogy mégis sokkal magasabb lett a díj? Jeleztem az ügyintéző felé, hogy én nem az általuk újrakalkulált magasabb biztosítási díjra szerződtem, ezért nem is kívánom azt megfizetni, mert ha ez az összeg szerepelt volna az első kalkuláción, nem őket választottam volna, mert lett volna ettől sokkal kedvezőbb számomra más biztosítónál. Az ügyintéző azt mondta, hogy ezzel nem lehet mit tenni, a különbözetet meg kell fizetnem, a szerződést sem lehet már felbontani. Úgy érzem, hogy becsaptak és belekényszerítettek egy olyan helyzetbe, ahol én tehetetlen vagyok.
  A kérdésem, hogy mit tehetek ebben az esetben? Valóban ki kell fizetnem a magasabb díjat, habár én nem arra az összegre szerződtem a biztosítóval?
  Válaszát előre is köszönöm.

  1. Kedves Beáta!
   Bár igen alaposan leírta a történteket, mégsem lehet egyértelmű tanácsot adni.
   Először is azt kellene tisztázni, hogy meglévő autójára valójában mennyi a helyes kgfb díj?
   Amit Ön számolt először, vagy amit megkapott utólag.
   Ha a biztosító rendszerében van a hiba, ki kell javítani az alacsonyabb díjra.
   Ha esetleg Ön „ütött el valamit” a tarifáláskor, akkor Önnek az emelt, valós díjat kell megfizetnie.
   Ha egy alkuszportálon online kötötte, elképzelhető hogy a közölt díjra „árgaranciát is adtak” ezesetben célszerű a dokumentumokkal a közvetítő alkuszt is felkeresni.
   Látni kellene a konkrét papírokat, forgalmit, stb… és lépésről-lépésre „végig kellene menni az ügyön”… hol volt a hiba?

 21. Tisztelt Cím!
  Olyan kérdéssel fordulok Önhöz, hogy járművemet szerződött partnernél javítattam, de a javítás minőségével nem vagyok megelégedve, nem szakértői szemmel is látható a javítás pontatlansága, amit a partnernél szóvá is tettem, amire kaptam egy lerázó szöveget hogy ennyit lehetett kihozni belőle, jobbat nem tudnak. Ilyen esetben lehet valamit tenni? Vagy törődjek inkább bele hogy ilyen lett a javítás?

  1. Tisztelt Kovács Péter!
   Először próbálja „békés úton” a cégvezetővel megbeszélni, hogy „garanciában” javítsák meg. Ha eredménytelen, panaszt tehet a Vásárlók könyvébe is, illetve lakóhelye szerinti Békéltető Testülethez is fordulhat.

 22. Tisztelt Végh Győző!

  A problémám a következő: vettem egy Volkswagen Caddy típusú gépkocsit, amelyre az Allianz Biztosítónál kötöttem KGFB-t a vásárlás napjával. Ezt követően körülbelül egy hónap múlva visszautalták a befizetett összeget, így felkerestem a biztosítót, ahol ezt azzal magyarázták, hogy a gépkocsi típusát rosszul rögzítették, ugyanis kisteherautó helyett személygépkocsinak titulálták azt. Ezzel természetesen magasabb lett a biztosítás összege -ami egyébként érthető- viszont ez mellé igen magas összegű fedezetlenségi díj is társult, mivel a biztosító a vásárlás napjától számítja a fedezetlenségi díjat, függetlenül attól, hogy még aznap kötöttem és fizettem is biztosítást. Az említett biztosítónál az ügyintéző hölgy azt mondta, hogy nincs mit tenni, ezt a díjat „be kell nyelnünk”. Érdeklődnék, hogy ilyen esetben valóban minket terhel-e ez a költség? Szíves válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel: Varga Ádám

  1. Tisztelt Varga Ádám!
   A fedezetlenségi díj sajnos jogos.
   Azonban annak kell(ene) fizetni aki hibázott.
   Ha a biztosító „rögzítette rosszul” akkor neki, ha Ön, akkor pedig Önnek kellene állnia a többletköltséget.

 23. Jó napot.
  Mi a teendő olyankor ha a biztosító nem igazolja le nekem a kötelezőmet hogy be van fizetve már 3 hete mást se kapok üzenetben hogy holnap elérhető lesz.
  Union24 a biztosító.
  Előre is köszönöm a választ.

  1. Üdvözlet!
   Reklamálni, reklamálni… 🙂
   Személyesen az ügyfélszolgálati irodán el lehet kérni.
   A lényeg, hogy 100% hogy fizetve legyen.
   Ma már nem kell magunknál tartani a kgfb igazolást / csekket, stb…
   Igazoltatáskor a rendőr le tudja kérni a nyilvántartóból, hogy van-e érvényes kgfb a kocsin.

 24. A biztosító meg emelte a díjamat, több mint a kètszeressère! 23000Ft ra negyed èvre 1.6-os automra! Balesetem nem volt, csak el költöztem 2 utcával arrèb! Ez jogos!?

   1. Az èvfoduló közepèn járok! Többször is kerestem őket, tekefonon, illetve a kirendeltsègen is, mindenütt azt mondják benkell fizetni, nem tudnak segíteni! A kirendeltsègen is csakk nèztek, s nem èrtik, hogyan lehet ez!? Na ilyenkor hogyan tovább!?

    1. Pedig értelmes választ, indoklást kellene adniuk…
     A kgfb díjat mindenképpen fizesse, mert díjnemfizetésbe esik, aztán fedezetlenségi díjat kell fizetni az esetleges bírság, károkozás még nagyobb anyagi veszteséget okozhat…
     Ha biztosítóval nem jut dűlőre a Pénzügyi Békéltető Testületet javaslom…

 25. Tisztelt szakértő!

  A következő a problémám, az Union24-nél van a kgfb-m. 2017. december 9-én történt balesetet szerette volna rendezni. Vártam a levelüket, és mivel közben a biztosítás felmondási ideje is közeledett, már telefonon is érdeklődtünk náluk. Február elején közölték, hogy nemrégen lezárták az ügyet és küldik a levelet. Végül az új biztosító (Union) ügyfélszolgálatosa hozzájutott a levélhez, melyet február 16-án továbbított nekem. Én a kár összegét február 26-én rendeztem.

  Utána derült ki, hogy a levél, amiben hivatkoznak a káreseményre és a 45 napos visszafizetésre már december 27-én kelteződött. Ennek következtében már február 16-án is kifutottam a 45 napból.
  Ilyen esetben még elfogadják az utólagos törlesztést, az információ hiánya miatt, vagy mi a teendőm, hogy elfogadják a káresemény visszafizetését?

  1. Tisztelt Dernovics Gábor!
   HA van egy csepp rugalmasság a biztosítóban elfogadja a „visszafizetést”.
   Érdemes utánaérdeklődni, hogy a kgfb bónusza „rendben van-e”?

 26. Tisztelt Szakértő!
  Sajnos egy elég egyedi eset történt velem. 2017. szeptemberében kigyulladt a parkolóban egy személygépjármű ami mellett parkoltam. A tűz az én autómra is átterjedt és totálkáros lett.
  A biztosító elutasított, mert szerinte a tűz oka ismeretlen (nem volt tűzvizsgálat) és nem bizonyított, hogy karbantartás mulasztása vagy műszaki hiba okozta a kárt. Voltam a tűzoltóságon, ahol közölték azért nem volt tűzvizsgálat, mert a rendőrség megállapította, hogy nem volt idegenkezűségre utaló jel, a tűz oka a motortérben keletkezett és elektronikai hiba okozhatta. A tüzoltók elmondták a biztosítónak van saját tűzvizsgálója az ilyen ügyekre és nem értik miért nem vizsgálták. A rendőrségen ezt megerősítették írásos formában. Beküldtük az „új” információt januárban az Allianzhoz, de semmi fejlemény nem volt. Viszont mivel lízingelt az autóm a bank tőlem követeli a pénzt. Ma panaszt tettem a biztosítónál, hogy vizsgálják újra az ügyet. Sajnos a hölgy véleménye, hogy ez csak feltételezés, ami történt. Ön szerint mit lehet ilyenkor tenni?

  1. Tisztelt Kérdező!
   Leírása szerint a tűz oka ismert, hiszen a rendőrség leírta hogy „a tűz oka a motortérben keletkezett és elektronikai hiba okozhatta”.
   A hazai biztosítók azonban nem fizetik ki (véleményünk szerint helytelenül) az „üzemen kívül” pl. parkolás (nem jár a motor) során okozott károkat.
   A leégett jármű – melyről átterjedt az Ön járművére a tűz – tulajdonosa azonban felel az okozott kárért.
   Javaslom hogy perelje be (véleményünk szerint meg is nyeri), aztán majd a jármű tulajdonosa harcolja ki a saját biztosítójától a kártérítést.
   Más: A lízingelt járműre nem volt casco? Annak fizetnie kellene…

 27. Tisztelt Szakértő!
  Közúti balesetet szenvedtem, amiben a károkozó ittas vezető volt.
  Az autóm valószínűleg gazd.TK. Az lenne a kérdésem a rendőrségi eljárás kapcsán, hogy jogilag lehetőségem van e megkeresni a másik félt, hogy miként szeretne eljárni? Jelentsem a biztosítónak / kifizeti az autó piaci értékét + egyéb költségek (használtautó weblap alapján).

  Válaszát előre is köszönöm!

 28. Tisztelt Szakértő!
  A történet röviden: Egy a várakozó helyen álló autó vezetője egy hét késedelemmel megkeres, hogy egy szemtanú látta, hogy a parkolóhelyre történő beállásom során a gépkocsijának ütköztem és azt megrongáltam és arról nem szóltam. A „tanú” elmondása szerint az cselekménytől mintegy 2 méterre állva nézte végig a történéseket. A tanú sem nekem (hátha nem vettem észre akkor) sem a megrongált gépkocsi tulajdonosának (akivel egy lépcsőházban lakik, egy óvodába hordva gyerekeiket napi szinten találkoznak) a látottakról nem szólt, csak egy hét múlva érezte szükségét, amikor a „sértett” felfedezte a rongálást, mesélte el a történetét. A „sértett” ezt követően ért utol telefonon és össze vissza hablatyolva, hogy hétfőn vagy kedden vagy szerdán reggel induláskor beletolattam a gépkocsijába, aminek szemtanúja is volt. A beszélgetés után csak annyit kérdeztem tőle, hogy jó blöff volt, keressen mást a történetéhez. A személyes egyeztetésen sem jutottunk dűlőre, tekintettel arra, hogy a vázolt esemény nem történt meg. Ezt követően feljelentés tett ellenem. A hatósági eljárás során derült ki számomra, hogy a cselekmény helyszínét kivéve, már nem akkor és úgy történt, ahogy azt addig számon kérte rajtam és ahogy a szemtanúja korábban emlékezett.. Az új információk alapján „hátradőltem”, hiszen addig is tudtam, hogy nem történt meg, de ezekre az új fejleményekre figyelemmel még inkább megnyugodtam, hiszen okiratokkal-, tanukkal igazolható volt, hogy én a gépkocsival nem voltunk, nem járhattunk helyszínen, sőt a kb. 40 méterre és takarás nélkül rálátó térfigyelő kamera felvételein előtte és utána is 2-2 órát is elemezve ugyanezt igazolta, miszerint nem csak az enyém, de a sértetti gépkocsi sem volt látható a felvételeken. Ennek ellenére a védekezésül előadott körülmények, más tanuk meghallgatása, illetőleg az ellentmondások feloldása nélkül a hatóság határozatában állapította meg a felelősségemet. A kapott határozat ellen kifogást emeltem és az ügy jelenleg a PKKB-n van folyamatban. A „sértett” fél a maga határozatát annak ellenére, hogy az nem volt jogerős felhasználta a biztosítójánál, akik a kárt kifizették. Az Én biztosítóm viszont a hatályos jogszabály alapján 2 fokozattal visszasorolt és megemelte a biztosítási díjamat. Észrevételeztem a fenti anomáliát, miszerint jogerősen senki nem állapította meg a felelősségemet, tehát semmivel nem tudják igazolni a jogszerű eljárásukat így a visszasorolást/díjemelést, amire a válaszuk mindösszesen annyi, hogy Én igazoljam jogerős határozattal, hogy nem voltam elkövetője a cselekménynek, ez azt jelenti, hogy akár évekig is mindenféle jogalap nélkül anyagi hátrány fog érni a visszasorolás miatt. Jól gondolom, hogy ez az eljárás nem helyénvaló és nem törvényes? Ha nagyon le akarom csupaszítani a történetet a „sértett” tévedésbe ejtette a biztosítóját, azok kifizették a kárt és ezzel párhozamosan az Én biztosítom ugyanezen tévedés alapján nem létező kárfelelősséget akar érvényesíteni a besorolással és díjemeléssel.

  Tisztelt Szakértő! Van ennek a történetnek olyan megoldása, amely feloldhatja ezt a problémát. Mennyiben tekinthető ez általános másokat is érintő problémának, hogy pl. az MNB felé, vagy nagyon egyéni és a fogyasztóvédelmet vagy esetleg békéltető testület, vagy egyszerűen csalás szabálysértése miatt tegyek feljelentést? Avagy egészen másképpen kellene megközelíteni és megoldani a kérdést…..????

  1. Tisztelt Kérdező!
   Ügyvéd kollégámmal is egyeztettem…
   Az az igazi „probléma”, hogy a biztosító eljárása nem szabálytalan. Mint tudjuk, nem köti a rendőrségi irat a biztosítót, a büntető és a polgári jogalap elválik egymástól. Ha a biztosító bemondásra akar fizetni, akkor azt is megteheti, nem lehet felülbírálni. Joghézag, a kárrendezés nincs szabályozva semmilyen jogszabályi szinten, de épp ezért nem is sért semmit ez az eljárás. Ez van. Tudom, hogy nem ezt a választ várta, de sajna ez van.

 29. Tisztelt Szakértő!

  Tanácsát szeretném kérni az alábbiakban leírt történethez.

  Apukám platós kisteherautóval sódert szállított, ami nem emelkedett túl a plató falán, azonban azt nem takarta le. Az eset lakott területen történt és a szállítmány súlyára is figyelemmel a sebessége nem haladta meg a 30-35 km/h-t. Egy idő után feltűnt mögötte egy személygépjármű, ami tekintve a lassú haladást, nem követte, hanem mindjárt megelőzte. Nem sokkal később azonban lassított, majd megállt, megállásra késztetve édesapámat. Ezután betétlapot kért, hogy a sóder miatt sérülések keletkeztek az autóján, amit akkor nem tudott megmutatni, így nem kapott betétlapot. Egy héttel később egy másik autóval a házánál kereste fel édesapámat ismét betétlapot kérve, amit – kár híján – megint nem kapott. Ezután feljelentést tett. Szabálysértés miatt – le nem takart szállítmány – édesapám felelősségét meg is állapították, azonban a rendőrségi jegyzőkönyv is rögzíti, hogy magát a károkozást nem ismerte el, hiszen nonszensz, a fizika törvényeivel teljességgel ellentétes az, hogy a sóder ekkora sebességnél „rárepült” volna, a plató színén túlemelkedve az őt csupán pár másodpercig „követő” autóra.
  A biztosító tájékoztatott arról, hogy a kifizetés megtörtént a „károsult” felé. Tájékoztatást kértünk azzal kapcsolatban, hogy mire alapozva állapították meg a károkozás ténylegességét. Válaszukban közölték, hogy a közlekedési szabálysértés miatti felelősség megállapítása megfelelő alapot ad a károkozás megállapításához is.
  T. Szakértő! A szabálysértés miatti felelősség megállapítása valóban kellő alapot szolgáltat az állítólag bekövetkezett kár és a le nem takart szállítmány közötti okozati összefüggés levezetéséhez? Még ha az nyilvánvalóan nem lehetséges? Ez alapján bárki, akinek sérülés van az autóján, rövid ideig egy pótkocsis mezőgazdasági gép után haladva mindjárt betétlapot kérhetne, hogy onnan esett rá valami és most történt a baj….

  1. Üdvözlöm!
   Több évtizede foglalkozom biztosítással, de én még ilyet nem tapasztaltam, hogy a fenti esethez hasonló károkozói elismerő nyilatkozat nélkül fizetett volna kártérítést a biztosító. Sőt! Ilyet még akkor sem szoktak kifizetni, ha a károkozó elismeri. Sajnos nincs lehetőség a bizonyításra. A PBT-vel meg lehet próbálkozni, de ha ott nem tudják megoldani akkor csak a polgári per lehetséges. Aminek az ügyvédi munkadíja elviszi amit a biztosítás díján megnyerne. Sajnos ez van…

 30. Tisztelt Cím!

  Májusban kátyúba hajtottunk. Elsőre azt észleltük, hogy a jobboldali kerekeken / felniken felületi sérülések keletkeztek, ezért a közútkezelőhöz fordultunk. A közútkezelő által bekért dokumentumokat, rendőrségi fotó, majd szervíz árajánlat, stb. benyújtottuk. A szervízben azt is megállapították, hogy a kapott ütéstől a futómű sérült, a lengőkar cseréje szükséges. A közútkezelő a felelősségét elismerte, s a dokumentációt a biztosítójához – Generali – továbbította. Ezt követően hetekkel később jelentkezett be a kárszakértő, aki a gépjárművet megszemlélte, megállapította, hogy a lengőkar sérülését vizsgálni nem tudja. Kérte, hogy szervezzünk egy olyan szemlét, melyet egy műhelyben tartunk, s ő meg tudja tekinteni a sérülést. Adott egy baleseti bejelentőt, hogy töltsük ki, küldjük meg, s majd jelentkezik. A bejelentőt megküldtük, majd két hét múlva megkerestük a biztosítot, az ügy állásáról érdeklődve. Hamarosan egy újabb szakértő jelentkezett, aki több, mint egy hónap elteltével az azóta már megszüntetett kátyút kívánta megtekinteni. Elküldtük a rendőrségi felvételeket. Kis idő múlva egy újabb szakértő jelentkezett, aki futóművizsgálati jegyzőkönyvet kért és árajánlatot. Megküldtük. Majd több, mint két hónap után a hibákat végre javíthattuk. Ma megjött a biztosító levele, hogy a kárigényt elutasították, mondván, hogy a jelzett hibákat a jelzett kátyú nem okozhatta. Érdemes a biztosító döntését megtámadni, vagy inkább hagyjuk annyiba, beleértve a felesleges futóművizsgálatot is?

 31. Tisztelt Végh Győző!
  KGFB-t kötöttem a netrisken keresztül. A biztosító ajánlata a netrisken kalkulált összegnél lényegesen magasabb (pár ezer Ft helyett 489.000.- Ft) lett, rossz adat megadása miatt. Köteles vagyok ezt elfogadni? A biztosító ügyintézője telefonon keresztül azt az információt adta, hogy 14 napon belül kérhetem az elállást a szerződés megkötésétől, a lényegesen magasabb fizetendő összeg miatt. A 13. napon ezt meg is írtam nekik. A biztosító válasza erre az volt, hogy továbbra is élőnek tekintik (a még meg nem kötött) szerződést, mivel az elállás, a szerződés felmondása csak abban az esetben lehetséges, ha az ő oldalukon történt a szerződéskötés. Mivel én a netrisken keresztül kértem ajánlatot, nem tudnak eltekinteni tőle. Szerződésem még nincs, csak egy e-mailben érkezett összeg áll rendelkezésemre a biztosító részéről, egyéb iratot nem kaptam.

  1. Üdvözlöm!
   Ismételten mielőbb forduljon a Netrisk és a biztosító ügyfélszolgálatához!
   Ha a lényegesen magasabb díj „téves adatmegadás (elütés)” a hibát lehet javítani!
   Ön nem elállni akar a 489.000.-Ft-os díjú szerződéstől, hanem „csak a jogos díjat akarja megfizetni”.
   Ha nem tud egyik féllel sem érdemben megegyezni, mielőbb forduljon panasszal a Pénzügyi Békéltető Testülethez!

 32. Tisztelt Szakértő!
  Egyik közeli ismerősömmel történt az eset. Egy áruház előtti parkolóban parkolt. A mellette álló (parkoló autó) tulajdonosa a vásárlásból visszatérve nem tudott beszállni az autójába, mivel a sofőr felől parkoló autós olyan közel parkolt az autójához, hogy nem tudott beszállni a saját kocsijába.Az anyós ülés felőli oldalon szeretett volna beszállni az autójába, így kinyitotta az ajtaját, és elkezdte az autóját a parkolóból kifelé tolni, hogy be tudjon szállni legalább az anyós ülés felől. Csakhogy az autó tolása közben a nyitva hagyott anyós ülés felőli ajtó nekicsapódott a másik oldalon szabályosan parkoló autó oldalának, és kárt okozott benne.Az autóját toló tulajdonos elismerte a hibáját, megadta a biztosítóját, és az adatait. A kárszakértő több mint 60 ezer forintos kárt állapított meg, a biztosító azonban elutasította a károsult kárigényét, azzal az indoklással, hogy a kárt okozó autó nem volt üzembe helyezve. Kérdezem én, hogy akkor a Biztosító helyesen járt el? És ha az autó tolásával személyeket üt el??? Mire hivatkozással lehet a Biztosítónál fellebbezni???

  1. Üdvözlöm!
   A biztosítók sajnos a „jármű üzemelését” szűkebben értelmezik. Csak a akkor akarnak kártérítést fizetni (szerintünk tévesen) ha a jármű motorja is járt.
   A jogalkotó azonban azt határozta meg, hogy a jármű üzembehelyezése nem lehetséges érvényes kgfb nélkül. Tehát ha a gépjárművön van rendszám, (üzembe, forgalomba van helyezve) és 1 km-t sem megy akkor is kel fizeti kgfb-t, ráadásul okozhat kárt is!
   Véleményünk szerint a kgfb biztosítónak a nem járó motorú gépjármű által okozott kárt is meg kellene téríteni, többek között az Ön által leírt esetet is. Hiszen a ki – beszállás a járművel való közlekedés fázisaihoz szervesen hozzátartozó folyamat és ezek során is lehet kárt okozni. A biztosító elutasítását határozottan reklamálja meg!

 33. Tiszteletem! Olyan kérdésem van,hogy mit tudok tenni annak érdekében, hogy kapjak előleget a biztosítótól? Történt egy baleset,melyben vétlen fél ként,kerékpárral szabályosan közlekedve,belehajtottam egy suzukiba. Az ügyemet egy kárrendező cég intézi. Állításuk szerint minden alkalommal,amikor a beküldött orvosi és egyéb iratokat,számlákat elküldöm a biztosító felé,kérnek úgynevezett jogcím nélküli előleget. Eddig a biztosító csak egyszer fizetett 200000Ft előleget,ami májusban volt. Azóta semmit. A baleset április 6.-án történt. A baleset következtében 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedtem és müteni kellett a vállam. Hová fordulhatok segítségért?

  1. Üdvözlöm!
   Ahogy írja, előleget már kapott.
   Ahhoz a kárrendező céghez forduljon, aki jelenleg kárügyét intézi:
   Kérdezze meg, hogy összeállították-e a részletes kárigényt?
   Benyújtották-e a biztosítónak?
   Ha igen, mikor?
   A kárrendező cég az Ön megbízása alapján jogosult reklamálni-sürgetni a biztosító kifizetését.
   A válaszadási határidő 30 nap, melyet a nyári szabadságok is csak lassítanak.

 34. Tiszteletem! Tanácsát kérném ez ügyben. 2018 jan.3-án ideiglenesen kivonattuk az autót a forgalomból,a biztositást is aznap lemondtuk. 2018 jan 10-én vissza lett helyezve a forgalomba,a biztositótársaságnál köttettek velem egy új szerzödést azzal hogy a régit törölték. Április 23-ig szólt az elsö negyed év ezután nem kaptam csekket csak a 42.000ft-ról szólót ami a régi megszünt biztositás volt.Egy utam során rendőri igazoltatáskor a rendőr közölte velem hogy nincs érvényes biztositás az autón de a biztositó-tól semmi! ezután feladtam a 42.000-res csekket gondolván amig bemegyek a biztositóhoz ne legyen fedezetlen az autom,csakhogy a járási hivatalból kaptam levelet hogy ki akarják vonatni forgalomból, dijnemfizetés miatt megszünt biztositás miatt! decemberben évforduló elött sem kaptam semmi értesitést semmiről,január óta sem kaptam semmi értesitőt és a forgalomból kivonás elött sem kaptam semmi értesitőt a biztositó-tól.Persze ők azt szajkózzák hogy elküldték,csakhogy én semmit sem kaptam! Valójában két szerzödés volt az autón és mindkettőt megszüntették és most kb.6hónap fedezetlenségi dija+stb akarnak kifizettetni velem holott ők hibáztak! Mit lehet tenni ilyenkor az autora szükségem van munkába járáshoz!

  1. Üdvözlöm!
   A kgfb tv. szerint a díjfizetés az ügyfél kötelessége, a biztosító már nem köteles díjfelszólítót küldeni.
   A biztosítóval tisztázza, hogy a
   – helytelenül a törölt szerződésre feladott 42.000-es csekk díjával mi történt?
   – ha törölték, a respirora járó díj megilleti a biztosítót, a több kgfb díj visszajár…
   – gyakorlatilag érvényes kötelező nélkül közlekedett, mely kár esetén rengeteg jogi és anyagi problémát okozhat…
   – a fedezetlenségi díj megfizetése mellett a régi biztosítójánál (ahol törlésbe került) kell újra kötni a kgfb-t, melyet a kötelező biztosítás kalkulátorral online is megtehet

 35. Jó napot! A problémám az Allianz biztosítóval van. 2018. Augusztus 11-én eláztatta az egész lakásunkat a fölső szomszéd. Meg aznap bejelentettem a lakásszövetkezetnél a kárt. Nem történt semmi 1 hétig. Betelefonáltam a biztosítóhoz, ahol nam látták rögzítve a kárt, ezért aznap 17- én rögzítették. 21- én volt kint a kárszakértő, meg is állapította az összeget. Azóta nem fizetett még a biztosító. Többszöri telefonon való érdeklődésemre nem tudtak pontos felvilágosítást adni, hogy hol tart a kárrendezési folyamat. Mit tehetek ilyen helyzetbet?

 36. Kedves Győző!

  Aegon biztosítónál kötött casco kötvényemen kizárólag 10% önrész szerepel. Egy sajnálatos baleset miatt kárrendezésre került sor, mely végén a biztosítő 15% önrészt határozott meg. Kérésemre alaposabban utánanéztek, és néhány nap múlva az alábbi tájékoztatást kaptam emailben.
  All-In Casco szerződésében a vállalt önrész:
  10%: kátyúkár, lopáskár, tűz és jégverés, szélvédőkár esetén.
  15%: Gépjármű törés összegbiztosítás

  Nem értem, honnan került hirtelen elő a 15%. Ön szerint mit tehetek, hogy a kötvényben rögzített 10% önrészt ismerje el a biztosító?

  Válaszát előre is köszönöm!

  1. Kedves Dávid!
   A sikeres reklamációra nem sok esélyt látok.
   A biztosítónak a biztosítási feltételek szerint kell térítenie, melyet Ön a szerződéskötéskor aláírásával elfogadott.
   Ha az tartalmazza a töréskár esetén 15%-os önrész meghatározást, akkor a biztosító a feltétel szerint térített.
   A kötvény a szerződés főbb paramétereit tartalmazza.

 37. Kedves Győző,

  Groupama Biztosítónál kötöttünk Világ utasbiztosítást. A szerződés megkötésekor tartósan külföldön éltünk, de rendelkeztünk magyarországi lakcímmel is. Németországból utaztunk az USA-ba és az ezen az úton történt, járatkéséshez és poggyászkárhoz kapcsolódó igényemet a biztosító elutasította, mivel nem Magyarországon élünk, hivatkozva a szerződéses feltételekre. A szerződéskötés során nem merült fel kizáró tényezőként ez a szempont, nem mondták, hogy a tartós külföldi tartózkodás kizáró tényező. Elutasíthatja a biztosító a kérelmünket erre hivatkozva?

  Válaszát előre is köszönöm.

  1. Üdvözlöm!
   A biztosítási feltételek lesznek az irányadók.
   Ha abban egyértelműen le van írva, hogy ki köthet biztosítást (tartósan külföldön élő nem), akkor a biztosító helyesen járt el.
   A feltétel tudomásulvételét aláírták (online elfogadták, „kipipálták”).

 38. Jó napot!
  A parkoló személygépjárművemet gazdasági totálkárra törték. A biztosító megállapított egy értéket amivel nem értek egyet ugyanis 720.000 ért vettük az autónkat ebbe még nincs benne, az átírás, az hogy megcsináltattuk a futóművet, olajat, szűrőket cseréltettünk és friss műszakival rendelkezik. Minden karbantartási munka a baleset előtt 3,5-4 hónappal történt. A biztosító 524000 forintra értékelte a kár előtti állapotát az autónak és a roncs érték nélkül 364.000 forintot fizetni, a roncs értékre 160.000 et számoltak. Ilyen típusú és állapotú autót használtan 790.000 ért árulnak jelen pillanatban. Mit tudnék tenni, hogy megkapjam az autóm értékét?

  1. Kedves Krisztina!
   Elvileg meg lehet reklamálni a kifizetett összeget.
   Kérje ki a biztosító totálkárszámítását.
   Gyűjtse össze a felújításról a számlákat és a kapcsolat oldalon keresse irodánkat.
   Telefonon visszahívom és megbeszéljük a teendőket, majd a dokumentumokat el tudja küldeni részemre.

 39. Üdvözlöm! Azt szeretném meg tudni mit tehetek olyankor ha a biztosító nem akar fizetni csak az időt húzza . Szeptember 7.-én meg műtötték a térdem minden leletet le adtam a kirendeltségen el küldték az illetékesekhez .AZ illetékesektől kaptam a folyamatos leveleket ,ott tartunk hogy postán minden leletem el lett küldve már másodjára. Fel hívni lehetetlen őket. Allianz

  1. Üdvözlöm!
   A kifizetési határidő általában 15 nap, a válaszadási 30 nap.
   Próbálja meg e-mailben és vagy postai úton is, sürgetni a biztosítót.

 40. 2017 december 30.-án történt egy balesetem amiben én voltam a hibás. 2018.11.11.-én kaptam a biztosítótól egy emailt, hogy a biztosításomra kifizettek 505000 forint kárt, nem is értem amúgy hogy miért ennyit, hiszen csak egy minimális koccanás volt amiben szinte még a festés sem sérült a másik autón. A biztosító felajánlja, hogy ezt az összeget fizessem meg nekik és akkor nem emelkedik a biztosítási díjam, ellenkező esetben két fokozattal visszasorolnak és jelentős mértékben megnő a biztosítási összeg díja. A kérdésem az lenne, hogy ennyi idővel a baleset után megteheti ezt a biztosító? Nincs itt valami elévülési idő amin belül tájékoztatniuk kellett volna engem? A 2018.11.11.-én kelt emalig nekem tudomásom sem volt róla, hogy egyáltalán a károsult beadta-e a kárigényét.

 41. Üdvözlöm, Az autóm szélvédőjének nekicsapódott egy szembejövő traktor ekéjéről leszakadó földdarab, ami berepesztette a szélvédőt, cserélni kell.
  A károkozó elismerte felelősségét, adott betétlapot is, a biztosítója egy hét alatt elutasította a fizetést, hivatkozva a körülmények kivizsgàlására, bár a károkozót nem is keresték meg. Mindketten fizetjük a nem kis összegű kötelező biztosítást, ilyenkor megteheti a biztosító, hogy kapásból eluasítja a kárigényemet, habár a felelősség elismerve, a károkozó pedig ismert?
  Köszönöm válaszát!

  1. Üdvözlöm!
   Ez bizony a traktor / traktoros felelőssége és a kgfb biztosítónak téríteni-e kellene a kárt.
   A munka befejeztével a közútra kihajtás előtt le kellett volna takarítani az ekéket.
   Az elutasítást reklamálja meg bátran! Tanúk voltak? Fotókat készített a helyszínen? Ha igen, csatolja azokat is…

 42. Üdvözlöm! Édesanyámnak volt egy életbiztositása a Groupamánál. Édesanyám vesebeteg volt 14 éve. Az ügyintézőt kérdeztük nem kell semilyen egészségügyi igazolás, vagy ez nem pribléma? Azt mondta ennél ( revita) nem kell. Nyáron ügyfélszolgàlatot is felhivtam, hogy feleslegesen ne fizessük akkor. Azt mondták ennél nem kell, nem probléma a betegség, fizetnek igy is. Most jött az elutasitás h nem fitetnek szerződêskötés előtti problémára. De nem is ez volt a halál oka, hanem stroke. Csak a jegyzőkönyvben megjelöktêk a vesebetegségét is. Érdemes panaszt tenni, vagy ugyis keresnek kifogást a nemfizetésre? Köszönöm!

  1. Üdvözlöm!
   A probléma és a megoldási lehetőségek annál összetettebbek, hogy mindenre kiterjedően alapos választ tudjak adni.
   Valószínűleg érdemes megreklamálni a kártérítés kifizetésének elutasítását.
   A reklamációhoz azonban teljeskörűen ismerni kellene a kórelözményeket, a halál pontos okát, a biztosítási feltételeket, illetve a biztosító elutasító levelét is.
   Ennek áttanulmányozása után tudunk csak felelősséggel nyilatkozni.
   Amennyiben további tanácsot vagy segítséget kérne irodánktól kérem hogy a a kapcsolat oldalon írjon, 24/48 órán belül visszahívom.
   üdvözlettel

 43. Üdvözlöm. A Generali Biztosítónál van a lakásunk társasházi biztosítása. A balkonon lévő üvegezés ismeretlen okból megrepedt, több helyen eltört. Ezt jeleztem a biztosító felé, kárszakértőt küldtek, aki meg is állapította, hogy a „kár beazonosítható, biztosítottság megfelel, térítését javaslom”. Ezután azt mondták, hogy csináltassam meg, kérjek számlát és az alapján fog megtörténni a kifizetés. Ez meg is történt, azonban a mai napon a 82 000 Ft-os utalás helyett 20 000 Ft-ot kaptam meg, a biztosító saját kárszakértője (tehát nem az, aki kint járt szemlén) szerint nem bizonyítható, hogy a törések most következtek be, ezért az 5-ből csak 1 db üveg cseréjét térítik. Arra hivatkoznak, hogy ez felújításnak minősül. Ilyen esetben mit tehetek? Sajnos fényképpel nem rendelkezek a balkonról korábbról, azonban a google térképen egyértelműen beazonosítható a lakás, és látszik, hogy 1 évvel ezelőtt az erkély üvegek nem voltak betörve.

  1. Üdvözlöm!
   Az ügy „több sebből vérzik”, és kevés az információ…
   Irodánk közlekedési baleseti kártérítés igények összeállításával foglalkozik, így a lakáskárok intézése nem profilunk, azonban próbálok segíteni.
   Először is ismerni kellene az üvegbiztosítás feltételeit, milyen üvegfajták biztosítottak, van-e kártérítési felső határ megadva, stb…
   Az „azt mondták…” nem bizonyítható. Ha írásban (akár kézzel) pl. a kárfelvételi jkv-ra leírták az már valami.
   Azt is ismerni kellene, Ön mit írt le a kárbejelentéskor.
   Feltételezem, hogy évek / hónapok alatt „összevárta” az üvegtöréseket (vagy azonos időpontban törtek ki?) és egyszerre megjavíttatta. Ez nem túl szerencsés, mert minden káreseménynek van bejelentési határideje. A határidő után bejelentett károkat a biztosítók többségében elutasítják. Bocsásson meg ez az elutasítási indok mosolyogni való „nem bizonyítható, hogy a törések most következtek be, ezért az 5-ből csak 1 db üveg cseréjét térítik”… még egyszer elnézést.
   Ha ma kapta meg a kártérítést várjon pár napot, kell hogy kapjon írásban egy kifizetési értesítőt és indoklást is.
   Ha nincs indoklás, írásban kérje meg a választ, hogy miért csak 1 üveget térítettek.
   Mivel több kérdésem is lenne, ha gondolja – bár nem profilunk a lakáskár – a kapcsolat oldalon írjon, visszahívom.
   Szakmailag kifejezetten érdekel.

 44. Üdvözlöm!
  Idén augusztusban összetörték az autónkat. A másik fél elismerte a felelősségét. A gépkocsink javítási költsége 2.400.000.- forint, amit a szervíznek ki is fizetett a biztosító. Ezután beadtuk a forgalmi értékcsökkenés iránti kérelmünket és ekkor ért a meglepetés, a biztosító fizetett 140.000.- forintot. Az autónk 1,5 éves, 18.000 km-t futott, szakszervízben szervizelt, garanciális és eddig teljesen sérülésmentes volt. A kérdésem az hogy egy ekkora kár esetén elfogadható-e ez az összeg, vagy érdemes panasszal élni, és ha igen milyen módon.

  1. Üdvözlöm!
   Az értékcsökkenés mértéke nem a javítási költség mértékétől függ, hanem a kár jellegétől.
   Értékcsökkenés jellemzően a karosszériaelemek sérülése miatt számolható. A számítás pedig úgy történik, hogy a gépjárművet értékelni kell a káridőpontra (teljeskörű értékelés), majd az Eurotax-ban lehet az értékcsökkenés modul során „megadni”, hogy mely elemek sérültek (motorháztető, tetőlemez, sárvédők, stb…). Ezt követően az Eurotax számít értékcsökkenést.
   Kérje ki a biztosítótól a részletes Eurotax Teljeskörű Értékelést az értékcsökkenés-számítással, és a kárfelvételi jegyzőkönyvet (amiben rögzítik, hogy mely elemek sérültek és mire „vették fel” cserére vagy javításra), majd azt összevetnénk.
   Az értékcsökkenés mértékét befolyásolhatja az is, hogy esetleg nem jól értékelték (valamilyen extrát kihagytak), vagy az értékcsökkenés számításban valamilyen sérült elemet nem vagy nem jól (nem megfelelő sérültségi fok pl. horpadás vagy gyűrődés) vettek fel.
   A konkrét számítás ismerete nélkül nem lehet kijelenteni, hogy kevés amit a biztosító kiszámolt.

 45. Üdvözlöm!
  Gépjárműüzembentartó váltás miatt biztosítót váltottunk. A törvény értelmében az új biztosítást az üzembentartó váltás napján kellett megkötni. Ezt el is kezdtem online kötni, sajnos a biztosító szervere kétszer is megszakította a biztosításkötést, utoljára közvetlenül a fizetés előtt. Így elmentem egy másik biztosítóhoz, ahol személyesen kötöttem egy biztosítást. Hazaérve láttam, hogy időközben az első biztosító e-mailben visszaigazolta, hogy az online szerződést befogadta. Hurrá, volt két biztosításom az autóra! Erre beadtam az első biztosítóhoz egy törlési kérelmet online és postai úton is. Visszaigazolták a kérelem beérkezését, aztán hosszú várakozás. Végül küldött egy levelet a második biztosító, hogy a nyilvántartás szerint már van egy élő biztosításom, így a szerződéskötésünk a törvény értelmében érvénytelen, így azt törlik. Közvetlenül ezután megkaptuk a másik biztosítótól is, hogy (kb 45 nappal a törlési kérelem benyújtása után) visszamenőlegesen sikerült törölniük a biztosításunkat. Most itt állunk, nincs biztosításunk, ha újra kötjük, fedezetlenségi díjat kell fizetnünk eddig 50 napra. Jelenleg arra várunk, hogy beadtuk telefonon kérvényünket az első biztosítóhoz, hogy vonják vissza a törlést, mert időközben a lassú ügyintézésük miatt elévült a törlési igényünk. Ezt most ők elbírálják, erre mennyi napjuk van, mi van ha elutasítanak, ki a felelős a történtekért, hogy lehet ezt úgy rendezni, hogy mindenkinek jó legyen, és a kocsit is mihamarabb használni lehessen? Szeretném írásban is beadni kérvényemet, mire lehet hivatkozni? Jól gondolom, hogy ezt az első biztosítóval lehetne nagyobb eséllyel rendezni? Mert már nem merem mindkettőhöz beadni, mert megint lesz kettő szerződésem. Válaszát köszönöm.

  1. Üdvözlet!
   Ajjaj… 🙁
   Jogilag az első szerződés az érvényes, azt kellett volna „megtartani” és a másodikat töröltetni.
   Ezt a biztosítónak is illett volna tudnia.
   Mindenképp az elsővel kéne rendezni, azonban a tv. a fedezetlenségi díj elengedésére nem ismer méltányosságot, pedig az lenne a logikus…
   A biztosító válaszadási határideje 30 nap, ráadásul jönnek az ünnepek, a munkaszüneti napok…a fedezetlenségi díj meg csak gyűlik.
   Próbálja minél előbb rendezni, megkötni az első biztosítónál.
   Ha kgfb nélkül közlekedik és kárt is okoz, súlyos következményei lehetnek.

 46. Egyetlen rövid kérdésem van? Ha a biztosítói irodában azt kérem, hogy az adott felvilágosítást adja írásba, magyarul, hogy az elhangzottakról nekem legyen adatom azt megtagadhatja-e. Mit tehetek ha erre nem hajlandó? Mi a jogkövetkezménye annak ha a biztosító valótlan tényt állít? (Nevezetesen, hogy az adott irodában megjelentem, és szóbeli nyilatkozatot tettem a szerződéssel kapcsolatban.)

  1. Üdvözlöm!
   Mivel a biztosítási szerződés írásban jön létre ezért véleményem szerint a szóbeli közlések érvénytelenek.

 47. Üdvözlöm
  Generali Bíztosítónál van a lakásbiztosításunk.Leégett a házhoz tartozó melléképület,illetve a benne tárolt
  ingóságok.Tűzvizsgálat megállapítása szerint a szomszéd kertből terjedt át hozzánk.
  Az ingósági károk egy részét,kifizették
  Felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be a teljes kárigényünk térítésére,mivel egy hónapig semmi nem történt,igy telefonon azt a tájékoztatást kaptam,hogy sajnos a melléképületre nincs biztosításunk, a kiutalt összeget nem kérik vissza az méltányossági alapon történt /egy millió Ft/
  A kárfelvételi jegyzőkönyvbe már szerepel,hogy a melléképületre nincs biztosítás
  Ennek ellenére fizettek,de nem a teljes kár igényünket/nyilván az összeg nagysága miatt/
  Ezt megteheti?
  Valóban méltányosságból fizet egy biztosító?
  Köszönöm a válaszát

  1. Üdvözlöm!
   A leírtak alapján nem tudok pontos választ adni, azonban
   – biztosítás nélkül igen ritkán fizet a biztosító, méltányosságból miért is fizetne? (a káraktából derülne ki pontosan)
   – ha bizonyíthatóan a szomszédból terjedt át a tűz, akkor ezért ő lehet a felelős, tehát tőle vagy a biztosítójától akkor is kérhető a kár megtérítése, ha ön nem rendelkezik biztosítással.

 48. Üdvözlöm! Kérdésem a következő. Posta Fészek Őr lakásbiztosításunk van. 250000ft rokkantsági biztosítás is belevan kötve. Férjemnek balesetből adódan amputálni kellett a jobb II úját. a jobb I részleges amputáció és törés volt A biztosító csak a törésre fizetett. A kár otthonunkban történ. Helyesen járt el a biztosító? Mi a további teendőnk?

  1. Üdvözlöm!
   Kevés az információ…
   A lakásbiztosítási feltételt alaposan át kell tanulmányozni, milyen feltételek teljesülése esetén fizet a biztosító végtag amputálás ill. rokkantság esetén.
   A biztosítónak is írhat egy levelet, hogy indokolják meg, rokkantságra miért nem fizettek kártérítést.

 49. Üdvözlöm! 2019.01.22.-én egy kanyarodó busz a gépkocsim bal hátsó sárvédőjét megsértette illetve a kocsi lökhárítóját leszakította. A busz vezetője kérte hogy tekintsünk el a a rendőri intézkedéstől és a felelősségét elismerte. A kárszakértő meg szemlézte a küldött jegyzőkönyv alapján elvittem megjavíttatni.Ennek ellenére a biztosító nem akar fizetni mert szerintük nem ez okozta a sérülést.
  Mit tudok tenni. A busszal okozták a sérülést a vezető elismerte, betétlapot kaptam.
  Üdvözlettel: Szőllősi Károlyné

  1. Üdvözlöm!
   Az elutasítást írásban reklamálja meg a biztosítónál! Írja le, hogy a gkv. elismerte a károkozást.
   Kérheti még a járművek azonosítását is. Ekkor a két járművet a sérüléseknél „összeállítják”, így könnyen ellenőrizhető / bizonyítható az eset.

 50. Tisztelt Uram!
  2019. januárjában történt egy közlekedési balesetem. Főúton haladtam (kb. 30 km/h-val), mögöttem sor. A kereszteződés előtt jeleztem balra a kanyarodási szándékot és lassítottam. Meggyőződtem róla, hogy szemben nem jön senki, illetve a tükörben nem láttam autót, amelyik előzne. Megkezdtem a kanyarodást, majd az autóm bal hátuljába csapódott hatalmas erővel egy autó. Tolt maga előtt és fel is borultunk, villanyoszlopnak csapódtunk. A balesetet okozó megállt és elismerte a hibáját, rendőrt hívott. Rendőrség lefolytatta a vizsgálatokat és két hónap múlva meghozta a Határozatát, amelyben a belém hajtó autó vezetőjének a hibáját állapította meg. A Határozatot megküldtem a Biztosítónak, aki ennek ellenére kihozta a kárt 50-50%-ban. Kérdésem az lenne, hogy tehetek-e bármit? Van-e joga a Biztosítónak a helyszínen eljáró rendőr illetve a hatóság határozatát felülbírálni? Kereszteződésben előzött, gyorsan hajtott az autó (kárszakértő szerint is legalább 70 km/h-val jött). Tanú is megerősítette a történteket (mögöttem jövő autós).
  Köszönettel előre is: Hidvégi Noémi

  1. Üdvözlöm!
   A rendőrségi eljárás a szabálysértési felelősséget állapítja meg. A biztosító pedig a kártérítési felelősséget vizsgálja. A KRESZ Önre nézve előírja, hogy kanyarodás előtt meg kell győződnie, hogy nem előzik-e? A másik félre pedig azt írja elő, hogy kanyarodó járművet nem előzhet, stb…
   Tehát a biztosító a kármegosztással elviekben helyesen járt el (a KRESZ szerint a balesetért mindketten felelősek), annak mértékét elviekben vitathatja, azonban jelen esetben nem érdemes.
   A biztosítók a kanyarodó járműre (jelen esetben Önre nézve) terhesebben 70/30, 60/40 százalékban szokták alkalmazni a kármegosztást. Feltételezem, hogy a másik félre bizonyított jelentős sebességtúllépésre tekintettel alkalmazták – az Önre nézve kedvezőbb – 50/50%-os kármegosztást. A Kármegosztás szabálytalan előzés miatt című írásunkban további információkat olvashat.

 51. Üdvözlöm!
  A Generali biztosítónál kötöttünk hozzátartozónkra nyugalom életbiztosítást. Ennek célja az volt hogy ha a hozzátartozónk elhunyt a temetési költségeket majd csökkenteni tudjuk. 1p hónapig fizettük mikor sajnos elhunyt a szeretett személy. Azért döntöttünk ez melettt a biztosítás mellett mert nem kértek egészségügyi nyilatkozatot. Vagyis a biztosítót nem érdekelte az előző betegségek megléte. Első körben mégis azzal az indokkal utasította el a biztosító a kifizetést hogy az alap betegségben hunyt el. Ami nem igaz hisz a dokumentumentumokkal igazoltam hogy a halál oka más volt. Megfellebeztük. Sajnos második körben is erre az indoka hivatkoztak. Van esetleg még lehetőség tovább lépnünk?
  Válaszát köszönöm előre is.

  1. Üdvözlöm!
   A biztosítási feltételeket kellene alaposan áttanulmányozni.
   Kizárások, mentesülések, korábbi (meglévő) betegségekkel kapcsolatos rendelkezések.

 52. Tisztelt Szakértő!
  1.5 hónappal ezelőtt egy MPL futár összetörte az autónkat. A helyszínen elismerte, hogy ő volt a hibás, ez a tény a bejelentésre is rákerült. Ezután ők megcsináltatták a saját autójukat és az ő részükről a kárfelmérés csak a javítás után történt meg.
  A mi autónkon a kárszakertői szemle már megtörtént ( és a pótszemle is).
  Az elismerés ellenére a posta Biztosítójától most azt a határozatot kaptuk, hogy a keletkezett kárt nem fizetik, mert a mi kárunk összeegyeztethetetlen a futár autón keletkezett kárral. Készültek a baleset helyszínén képek, amelyekben egyértelműen látszik mindkét autó rendszáma és sérülése. Ezeket (elvileg) a kárszakertő csatolta az általunk benyújtott igenyhez.
  Mit lehet tenni ilyenkor?
  Előre is köszönöm válaszát!

 53. Tisztelt Szakértő!
  2014.07.01.hatályba lépéssel e-lakás biztosítást kötöttem a Genertel Biztosító Zrt-nél., amelynek díjfizetését az előírtak szerint a mai napig rendszeresen kiegyenlítem. 2019.03.05.-én történt egy eléggé súlyos kézsérülésem az otthonomban sarokcsiszolóval végzett munka során, ideg, in és érműtétet kellett végezni. Az e-lakás biztosításhoz tartozik egy kiegészítő családi balesetbiztosítás. Interneten letöltöttem a 2019. évre vonatkozó biztosítási feltételeket és az előírtaknak megfelelően a kitöltött igénylőlappal beküldtem a szükséges dokumentumokat a műtéti kódokkal együtt. Sajnos elutasítottak, hogy nekem a biztosításom a 2014 évi feltételekre vonatkozik amiben csak csont törésre, maradandó egészségkárosodásra vonatkozik. Négy díj emelés történt a szerződéskötés óta, értékkövetés címen. Hogyan lehet akkor, hogy a 2019. évben fizetett értékkövető díjhoz a 2014. évi feltételek vonatkoznak. Sajnos a mai napig nem kaptam választ. Ugyan erre biztosítási típusra és díjfizetésre vonatkozik a 2019. évi biztosítási feltétel is. 2014 óta semmilyen tájékoztatást, vagy ajánlatot nem kaptam a balesetem napjáig, hogy a feltételek módosulása miatt új szerződést kell kötnöm, vagy módosítani kellene a szerződésem. Válaszát tisztelettel megköszönve Simon István

  1. Tisztelt Simon István!

   A biztosítók folyamatosan fejlesztik a termékeiket.
   Ön 2014-ben az akkori feltételekkel kötött szerződést.
   Önre akkor vonatkozik a 2019-es feltétel, ha a biztosító időközben értesítette (e-mail, vagy írásban) a feltétel (ÁSZF) változásairól.
   Az indexálás (díjemelés) a többek közt a szolgáltatás értékállóságát is biztosítja, elvileg…

   Az természetesen jogos elvárás Öntől, hogy kérdésére a biztosító írásban válaszoljon, erre 30 napos kötelezettsége van.
   Panaszával felkeresheti a Pénzügyi Békéltető Testületet is, melynek szolgáltatása díjmentes.

 54. Üdvözlöm!
  Nemrég volt egy balesetem. Egy keskeny 2×1 sávos utcába fordultam be, ahol az én sávomat részben az út szélén parkoló autók foglalták el, közel 70m hosszon, folyamatosan. Mivel szemből érkező jármű nem volt észlelhető, befordultam és megindultam. Nem sokkal ezután távolabb, a szembe sávban parkoló autók takarásából felbukkant egy szembejövő autó, aki bár látta, hogy jövök szembe a szűkületben, ő úgy ítélte meg, elfér, és szintén behajtott a leszűkült részbe. Mikor a közelembe ért, veszélyesen megközelített, a parkoló kocsisor felé szorított. A folyamatos járműsor miatt félreállni nem volt lehetőségem, a túloldali járdára félreállni nem adott időt, lehetőséget. Neki kényelmesen lehetett volna némi helyet nyerni az alacsony szegélyű járdára felhajtással. Mikor a jobb tükröm egy parkoló kisteherautó platójának ütközött, kénytelen voltam minimálisan balra kormányozni, különben az autóm jobb eleje a kisteherautó vezetőfülkéjének űtközik. A pont mellém érő másik autó hátsó sárvédője ekkor az én autóm oldalát érte, mindkét bal ajtót végighúzva. A felelősséget egyikünk sem ismerte el, viszont sajnos rendőrt nem hívtunk, mert időre siettünk mindketten.
  A biztosítónál mindketten bejelentettük a kárt (ugyanaz a kgfb biztosító). Az én kárigényemet elutasították, mert szerintük történhetett másképp is a baleset én is felelős lehetek, továbbá megváltoztattam a kárképet. A hátározat ellen panasszal éltem. A kárkép kapcsán leírtam, csak leszedtem a félig levált, leszakadt utólagos díszlécet, mert balesetveszélyes volt, illetve ismét leírtam a körülményeket. Természetesen a panaszt is elutasították, a kárképről már mélyen hallgattak, csak a kresz elsőbbségre vonatkozó passzusait idézték be. Csakhogy amikor befordultam az utcára, kellő körültekintéssel jártam el, sehol senki, nem volt kinek elsőbbséget adnom. Illetve hivatkoztak arra, hogy a balra ráhúzás miatt ért össze a két jármű – ezt viszont sosem tagadtam, csak azt nem nézték, miért kellett balra húznom – mert teljesen nekiszorítottak a parkoló kocsisornak. Jelenleg a gépjármű nyilvántartásban mindkét járműnél a károkozó és károsult státusz is szerepel..
  Szóval én úgy érzem, kellő gondossággal jártam el és nekem van igazam, de hát a jog meg az igazság nem feltétlenül ugyanazt jelentik. Önnek mi a véleménye, van-e lehetősége, értelme további lépéseknek?
  Természetesen tudok iratokat is küldeni illetve utcaképeken is elég jól értékelhető a helyzet.
  Üdvözlettel: G. Béla

  1. Üdvözlöm!
   Véleményünk szerint osztott felelősséggel részben rendezhető lenne a kár, ha bizonyítható egyező nyilatkozatokkal és azokat alátámasztó sérülésekkel. Ön megsértette a KRESZ 35. § (1) és 34. § (1) a) és d) pontokat (kikerülés-előzés), a szembejövő vezető pedig a 3. § (1) c) pontot, mivel akár szabályosan, akár szabálytalanul jön szembe a másik, nem lehet se nekimenni, se leszorítani.

 55. Groupama biztosítónál van egy személyikölcsönhöz tartozó biztosításom melyben 30 napot meghaladó keresőképtelenség idejére a biztosító átvállalja a törlesztőrészlet fizetését,korházba kerültem műtéten estem át és 35 napot voltam keresőképtelen,kárigényt nyújtottam be a biztosító felé melyet elutasítottak,szerintük 5 napon keresztűl nekem hiteltörlesztő részlet esedékesség nem áll fent így csak 30 napot tudok igazolni a 31 helyett!! Ez valami vicc? Mit tehetek? Hová forduljak panaszommal? Válszt előre is köszönöm! Tisztelettel!

 56. Udvozlom!
  A kovetkezoben szeretnem a segitseget kerni.
  2007-ben kotottem a Raiffeisen Banknal az Uniqa Biztositoval egy hitelfedezeti kockazati biztositast, amit azota is havonta fizetek. A biztositas ertelmeben max hat havi idotartamra a biztosito atvallalja a torlesztoreszletem fizeteset amennyiben 60 napot meghalado tappenzen vagyok. Januartol junius elejeig voltam tappenzen. Marcius 25- en benyujtottam karigenyemet, majus 2-an az osszes potlolagos dokumentumot, muteti zarojelentest, tappenzes papirokat benyujtottam az Uniqa varosunkban levo irodajaban. Majusban az Uniqa kozpont telefonos ugyfelszolgalata azt mondta 30 nap az ugyintezesi hataridejuk. Hiaba hivom a kozpontot, az ugyfelszolgalatos most julius kozepen is csak azt mondja, hogy nincs az ugy lezarva, es senkit nem tud a betegsegbiztositasnal elerni. Mit tehet az ugyfel a honapok ota lezaratlan ugy miatt? Segitseget koszonom.

 57. 2 hete berobbant a villanytűzhely hőálló üvege. Megcsináltattam, a kár 30 000 Ft. Bejelentettem a káresetet az ALLIANZ Biztosítónak kitöltve elektronikusan a káreset bejelentőt, csatolva a számlát. A válasz: ELUTASÍTVA. Az indoklás: nem tartalmazza a szerződésem az üvegkár+ -t. Módosították a szerződést ezzel a ponttal. A módosítás előtti szerződésemhez 2014.március 20-án kaptam egy csomag ajánlatot, amiben az üvegkár+ fel volt sorolva. Ezt akkor küldik ki, amikor valaki elektronikusan készít módosítás, átveszi az üzletkötő a folyamatot. Szerződés van, de nem részletes. Kértem több alkalommal a szerződés részletes tartalmát, de a mai napig nem kaptam meg. Próbáltam elektronikusan letöltenie,de nem találta, majd többszöri próbálkozásra a válasz: kivéve a rendszerből. Annak ellenére, hogy van egy olyan lehetőség, hogy megtekinthetők a szerződések….Voltam az ügyfélponton, ahol az ügyintéző is csak a konkrét szerződést tudta megnézni -módosítottat – a módosítás előttibe nem tudott belenézni. Választ előre is köszönöm….

  1. Üdvözlöm!
   Irodánk közlekedési balesetek kártérítésével foglalkozik, azonban megpróbálok segíteni Önnek.
   A biztosító köteles kiadni a jelenleg is érvényes lakásbiztosítási feltételeket. Kérje ki PDF dokumentumban, abban számítógépen (a CTRL+F gombok megnyomása után megjelenik egy kereső mező abba beírva a szöveget) könnyebben tud keresni. Keressen rá az üvegkár, beépített üveg, kizárások, nem biztosított, stb kulcsszavakra.
   A biztosítási feltételeket itt is le tudja tölteni, azonban a kiválasztásnál figyeljen a dátumokra, a lakásbiztosítás kötés, vagy az utolsó átdolgozás időpontjában érvényes feltételt töltse le!
   Ha a biztosító válaszával és vagy szolgáltatásával nem elégedett, évfordulóra u.n. rendes felmondással válthat biztosítót. Írásunkban található „Lakásbiztosítás kalkulátor” gombra kattintva online ki tudja választani a megfelelő biztosítót és lakásbiztosítási terméket. Szerződéskötés előtt olvassa el a feltételeket!

 58. Üdvözlöm! A cikkben szerepel, hogy panasszal először a biztosítót keressük meg, a kérdésem az lenne, hogy amennyiben a biztosító a panaszunkat elutasította, mennyi idő áll rendelkezésünkre a panasszal a PBT-hez vagy a Felügyelethez fordulni? Mondjuk 30 nap, vagy ez nincs határidőhöz kötve?
  Válaszát előre is köszönöm!

  1. Üdvözlöm!
   Az elévülés attól függ milyen biztosításról van szó, a pontos elévülési időket a biztosítási feltételek tartalmazzák.
   Pl. casco, lakásbiztosítás esetén 1-2 év. Kgfb esetében 3 év, ha közlekedési bűncselekmény történt 5 év, illetve egyes esetekben a bűncselekmény büntetési felső határa is lehet az elévülés ideje.

 59. Üdvözlöm!
  Aug.19-én belejöttek az autónkba,a sofőr, nem a szerződő volt. Allianznál megtörtént a káresemény bejelentése, 2 hétre rá, megvolt a kárszemle. Majdnem 2 hónap elteltével érdeklődtem a biztosítónál hol tart a kifizetésünk. Válasz: mivel nem tudják felvenni a kapcsolatot az okozóval ( nem veszi fel a telefont)nincs lezárva az ügy, addig sem összegmeghatározás, sem kifizetés nem történik. Megkérdeztem hogy részükről ennyi, tehát nem fognak fizetni? A biztosító válasza: amíg nem tudnak velük beszélni, nem. Szeretném a kötelező biztosítás értelmében, hogy a biztosító fizessen! Az Allianz nem akar. Más biztosítónál küldenek egy levelet a károkozónak, rendszám alapján a szerződőnek, a kár összegről, felajánlva hogy kifizetheti, vagy a biztosító fizet a károsultnak. Hogy érhetem el hogy az Allianz fizessen? Köszönöm válaszát!

  1. Üdvözlöm!
   Gondolom kék-sárga baleseti bejelentőt nem töltöttek és rendőri intézkedés sem volt.
   Ha a károkozó gépjármű vezetője / üzembentartója nem ismeri el a felelősségét, nem válaszol a biztosító megkeresésére, elismerő nyilatkozatot nem ad, sajnos a károsultnak kevés lehetősége van. Próbáljon a gépjárművezetőn keresztül nyomást gyakorolni a gépjármű üzembentartójára. A kárösszeg nagyságától függ, hogy polgári peres úton érdemes-e érvényesíteni a kárigényét.

 60. Üdvözlöm! Természetesen volt kék-sárga kitöltve, máshogy nem lett volna kárszemle.
  Csak arra hivatkozva nem fizetnek, hogy nem veszik fel a telefont. Így nem járhat el egy biztosító sem!
  Egy biztosítónál sem kell a károsultnak behajtatnia a kárát a szerződővel, csak az Allianz nem akar fizetni.
  Akkor minek fizetünk biztosítást? Tud tanácsot adni?
  Köszönettel: Papné Varga Bernadett

  1. Üdvözlöm!
   Írjon panaszlevelet, kérjen írásbeli választ a biztosítótól. A biztosító a károkozótól is írásban szokta kérni a kár körülményeinek megerősítését.
   A károkozót is felhívhatja, hogy legyen szíves működjön közre.
   Fizetési meghagyást is beadhat a biztosító és vagy a károkozóval szemben. Utóbbira talán nagyobb esély van, hogy nem mond ellent. Ellentmondás esetén perré alakul.
   A peres eljárást meg kell fontolni, hogy annak költsége és a kár mértéke arányban áll-e.

 61. Üdv. Vettem egy használt gk, az Allianz nál kötöttem biztosítást, 60 napom volt a fizetésre. Ki is fizettem átutalással, több email is jött, hogy nincs rendezve, sajnos nem figyeltem. Nem rég felbontották a szerződést, pedig én elutaltam, mondták kérjem ki a bankomtól, hogy elutaltam. Ki kértem, azt mondta a bank a pénz átment, elküldtem nekik az átutalásról szóló papírt, ez ment hetekig, várjak türelemmel. Most jött egy email, hogy a pénzt visszautalták nekem, megnéztem a számlám, persze nem jött semmi, megkérdeztem a bankom, az is azt mondta. Most lejár a műszaki az autón, nincs rajta biztosítás. Trehányság volt részemről, mert nem figyeltem az emailem, most jönnek azzal, hogy fizessem ki az éves biz. díjat, meg a büntetést. De kérem hol a negyedéves bizt. pénzem 27000 ft Először nem ment át a pénz, most meg visszautalta. Most mitévő legyek?

  1. Üdv,
   Véleményem szerint ha bizonyítható módon a biztosítónál van a pénz, jogtalan az eljárása, helyt kell állnia.
   Ezzel az ügyel (saját kgfb szerződésével kapcsolatban) kifejezetten érdemes lenne a fenti cikkünkben írt Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) fordulnia.
   A PBT eljárása díjmentes.

 62. Tisztelt Végh Úr . 2019.08.22-én közlekedési karambol elszenvedőlye lettem.Zöld jelzésnél megkezdtem a jobbra kanyarodást amikor a kereszteződésbe behajtó teher gk elsodorta az autómat .A.helyszinen rendőri intézkedés történt , a tgk vezetőjét megbirságolták. A kiadott rendőrségi igazolást megküldtem a K&H biztosítónak az általam írt kárbejelentővel. A biztosító a kárszakértői vélemény alapján gazdasági totálkárt állapított meg és küldött egy levelet amelyben kérik a tanú nevét ami a rendőri jk szerepel.sajnos én ezt nem tudom nekik prezentálni,ezután telefonon történő beszélgetéskor kérték, hogy kérjem ki a rendőrségtől a baleseti jegyzőkönyvet a felelősség megállapítása miatt mert addig nem tudnak részemre fizetni. A rendőrség ezeket a dokumentumokat állítólag nekem nem adhatja ki. Az lenne a kérdésem, ezek után , hogy juthatok a biztosító álltal már megitélt összeghez Üdv Turáni József

  1. Tisztelt Turáni Úr!
   Jelezze a biztosítónak, hogy Önnek a tanú adatai nem állnak rendelkezésre. A biztosító hivatalból ki tudja kérni a rendőrségi jegyzőkönyvet / határozatot.

 63. Nagyon szépen köszönöm a segítségét! Sokat segített!
  Üdvözlettel: Papné Varga Bernadett

 64. Tisztelt Végh Úr ! ezzel a megoldással csak az a probléma,hogy a rendőrség” valamilyen személyi jogi törvényre” hivatkozva, senkinek nem adhatja ki, majd ha bírósági per lesz az ügyből akkor meg lehet tekinteni a jegyzőkönyvet. Én ezt az információt kaptam a rendőrségtől. A rendőrség szerint a biztósító beidézheti a szabálysértőt (nevezhetjük így mivel őt birságolták meg a helyszinen) és ez valószinüleg meg is történt csak gondolom ő a saját verzióját adta elő ami valószinüleg nem egyezik az enyémmel ,ezért nem jogtiszta az esemény a biztosító szerint. Mivel az igazamat nem tudom semmilyen hatósági jegyzőkönyvel alátámasztani,nem sok esélyem van a kárigényem érvényesitésére.Mit tanácsol fogadjak ügyvédet? Tisztelettel : Turáni József

 65. Tisztelt Végh Úr!
  Ez év április 29-én a betegsége miatt mozgásában korlátozott feleségemet előre egyeztetett időpontra felülvizsgálatra vittem az az ORFI Frankel Leo úti ambulanciájára. Parkolóhelyet keresve lassan, max. 40km-es sebességgel haladtam, egyenes jól belátható és akadálymentes úton amikor váratlanul az autó jobb oldala valaminek nekiütközött. Megállva azt tapasztaltam, hogy egy,- az út jobb oldalán kialakított parkolóhelyen egy tolatást végző járművel ütköztem. Sajnos a körülmények miatt, – egyeztetett időpont, – valamint az hogy az ütközéskor a saját jármű a közút vonalvezetése miatt részben a villamossíneken volt el kellett hagyjam a helyszínt és távolabb megállni. Habár a másik járművet sem az ütközés előtt, sem az ütközés pillanatában nem láttam, elfogattam a másik jármű vezetőjének és utasának állítását miszerint nem tartottam kellő oldaltávolságot, ezért én vagyok a felelős. A körülmények miatt ez akkor logikusnak látszott (akár), és mivel a feleségem segítése lefoglalt ezt nem vitattam, igyekeztem a lehető leggyorsabban elintézni a kárbejelentést (Ekár mobil alkalmazás, ugyanaz a Biztosító). Később, amikor alaposan szemügyre tudtam venni a saját jármű sérülését rájöttem hogy nem biztos hogy az oldaltávolság be nem tartása okozhatta az ütközést. Egyenesen haladva ugyanis ez esetben már a sérülésnek már a saját jármű elején is jelentkeznie kellett volna, azonban ez csak a jobboldali első ajtó közepétől jelent meg, majd mélyülve a jármű végéig látható. A Biztosítótól megkapott, másik járműről készült fotókon a sérülések a jármű bal elején mintegy kőrív mentén láthatóak. Ez a körülmény, valamint az hogy az ütközés előtt (és közben) a másik járművet egyáltalán nem láttam arra engedett következtetni, hogy a másik jármű a parkolóhelyen „korrekciós” tolatást kezdett és eközben a járműve eleje befordult a haladó forgalmi sávba. A Biztosítóval azonnal közöltem ezt a megállapításomat ( részletes kárbejelentő) egyben jeleztem, hogy emiatt nem ismerem el a kárfelelőséget és ennek bizonyítására szemlét kértem. A Biztosító hosszú ideig nem válaszolt, (az ügyfélszolgálaton keresztül nem volt az illetékes elérhető, a kárszám alapján a netes felületen nem lehetett lekérni az ügyre vonatkozó adatokat) majd szeptember 20-án közölte, hogy a másik félnek kifizette a javítás költségeit, ha gondolom térítsem meg, egyébként a Bonus-malus besorolást pedig B10-ről B8-ra módosítják. Írásban reklamáltam: nem szemléztek, a kártérítés kifizetése előtt nem értesítettek ( júniusban fizettek) hogy a felelőség kérdését eldöntötték. Válaszul közölték, hogy mivel a károsult tolatott (parkolóhelyre beállás) ezért a Kresz 33 cikk (1) szerint én vagyok a hibás. Az idézett jogszabály szerintem meg ennek az ellenkezőjét jelenti. Erre a Biztosító pótszemlét rendelt el amit október közepén a kárszakértő elvégzett. Ennek eredménye az lett, hogy a Biztosító elismerte, hogy a károsult járműve nem a parkolást kezdte meg, hanem már a parkolóhelyen igyekezett azt befejezni, de változatlanul én vagyok a hibás mert nem tartottam kellő oldaltávolságot. Ezt pedig, módosítva az előző jogszabályi hivatkozást (megfordulás, tolatás) a BM-Kpm együttes rendelet 35. cikk „kikerülés” szabályára hivatkozva (34. cikk (1), (5) , 1(d) bekezdés oldaltávolság tartása) vonatkozókkal indokolta, hozzátéve, hogy a 33. cikk tolatásra vonatkozó része ez esetben nem releváns. Ezt a döntésüket kifogásoltam, erre kaptam egy levelet melyben közölték, hogy a kifogásomat fogyasztóvédelmi panaszként kezelik, az ügyet kivizsgálják, a döntésről értesítenek, ez ma meg is történt, a panaszomat elutasították. Tekintve, hogy a biztosítási kárfelelőség megállapítására vonatkozó konkrét eljárási szabályokra vonatkozó törvényi előírás tudtommal nem létezik, azonban úgy látva hogy a Biztosító a jelen esetben nem az általános, tőle elvárható körültekintéssel és gondossággal járt el amivel pénzben kifejezett joghátrányt (Bonus-malus) okozott, érdeklődnék, hogy Ön szerint – a biztosító váltáson túlmenően – van-e valamilyen lehetőség a helyzet megváltoztatására.
  Tisztelettel,

  1. Tisztelt Uram!
   Nehéz ügy, mivel tanuk és fotó nélkül utólag nem lehet semmit sem bizonyítani. Szerintem az döntené el, hogy milyen közel ment a parkoló járművekhez, és mennyire lógott ki a korrekció során a másik autó. Ha nagyon közel, akkor valóban Ön a hibás, ha kb egy méterre, akkor a másik, de ezt így utólag már lehetetlen bizonyítani. Legközelebb csináljon fényképeket, mielőtt arrébb áll.

 66. Kötelező Biztosítás váltáskor a biztosítási kalkulátor által készített ajánlat kitöltésekor a motor maximális38 kW teljesítménye helyett 37 kW szerepelt (ez valami ördögi hiba, mert előzőleg mindig 38 kW volt). A biztosító ezt lényeges eltérésnek értékelte és 3600- Ft-l megemelte a biztosítási összeget, vagyis több mint 11% -t tett rá a Biztosítási törvényre hivatkozva. Ezt kifogásoltam, mert a motor maximális teljesítménye nem abszolút érték, le-föl ingadozhat néhány százalékot. Azt írták, ha nekem ez nem felel meg 14 napon belül felmondhatom a biztosítást. A törvény azt írja, hogy ajánlatot tehetnek jelentős eltérés esetén. De ez nem ajánlat, hanem diktátum. Kérdezem az 1kW eltérés annyira jelentős biztosítási kockázatot okoz? Ha így van tudomáaul veszem. Tudom, hogy 3600 Ft-ért nem érdemes nagy patáliát csinálni, de hát nekik, ha ez jelentős összeg, akkor az én kis nyugdíjamhoz képest is az.
  Köszönettel: Németh Dezsőné

 67. Tisztelt Szakértő Úr!
  2018.12.16.-án kötöttem casco biztosítást egy újonnan vásárolt gépjárműre. Majd 2019.10.11.-i keltezéssel a biztosító értesítést küldött a 2020-as díjról, amely megfelelt nekem. Majd ezek után január 09-i keltezéssel küldött egy helyesbítő levelet egy magasabb összeggel! Viszont ez már jóval az után történt miután lejárt a felmondási időszak. A gépjárművel nem volt semmi káresemény az elmúlt időszakban. Ilyenkor mit tudok tenni az adott ügyben, illetve hova fordulhatok jogorvoslatért? Válaszát előre is köszönöm;
  Újvári Zoltán

  1. Tisztelt Újvári Úr!

   A casco biztosítási feltételek ismerete nélkül konkrét tanácsot nem tudok adni, így általánosságban válaszolok.
   A biztosító általában évforduló előtt legkésőbb 60 nappal tehet a szerződésre vonatkozó módosítási ajánlatot, melyet az ügyfél legalább 30 nappal évforduló előtt kifogásolhat meg, vagy mondhatja fel a szerződést. Véleményem szerint a biztosító a fenti határidő lejárta után a szerződést érintő módosítást nem tehet.
   A fentiekre hivatkozva (előtte olvassa el a feltételek erre vonatkozó részét) írjon egy reklamáló levelet, és kérje a korábbi levélben értesített díjon tartsák érvényben a szerződést.
   Amennyiben a biztosító hibázott és ezt belátja, az Ön által elfogadott díjon tartja érvényben a casco-t. Várható a következő évi díjemelés, esetleg felmondás is. Évforduló előtt 2 hónappal javaslom, hogy az online biztosítási kalkulátorral ellenőrizze a casco és a KGFB a piaci kínálatot.
   Amennyiben a biztosító a reklamációt elutasítja, az értesített díjat nem állítja vissza, a dokumentumokkal keresse fel a Pénzügyi Békéltető Testületet (PBT), ahol díjmentes segítséget kaphat. A PBT döntése a biztosítóra nézve kötelező érvényű lesz. Bővebben itt olvashat róla.

 68. Tisztelt Szakértő! (Kissé bonyolult, de megpróbálom nagyon érthetően.)

  Családunk birtokában volt egy idősebb személygépkocsi, melynek mind a kötelező, mind pedig a casco biztosítását a Genertel biztosítónál kötöttem meg, kb 10 éve.
  Mivel soha nem volt semmilyen károkozásom nyilvánvalóan a B10 fokozatba soroltak.
  Nemrég vásároltunk egy új személygépkocsit, úgy hogy a régit még nem adtuk el. Ennek is a Genertelnél kötöttük meg a kötelező biztosítását.

  Mind a 2 gépkocsin (ez lényeges), a feleségem volt a tulajdonos – üzembentartó – szerződéskötő.
  A biztosító tájékoztatása szerint csak akkor lehetséges átvinni az új autóra a bonus kedvezményt amennyiben a régit gépkocsit értékesítjük. Ezt én el is fogadtam.
  Idén január közepén a régi autónkat értékesítettük.

  Én még aznap felvettem a kapcsolatot telefonon a Genertel munkatársával és tájékoztattam őket az eladás tényéről és az ügyintézővel az alábbiakban állapodtunk meg:

  1. átvezeti a régi autó bonus fokozatát az új gépkocsira…
  2. mivel a régi gépkocsimból visszajárt jelentős túlfizetés (casco + kötelező) ezt jóváírja az új gépkocsim kötelező felelősség biztosításán…

  Erről hangfelvétel készült, illetve részemről emailban is megerősítésre került, amit az alábbi mondattal zártam le: „kérem tájékoztasson amennyiben van az ügyel kapcsolatosan bármely további teendőm!”
  A dolgot elintézettnek véltem.

  Eltelt kb 2 hét és meglepődve tapasztaltam, hogy a túlfizetésemet (megállapodásunk ellenére) postai úton visszaküldték nekem.
  Nem értettem a dolgot, de másnap bankkártyával visszautaltam nekik és részemről újból lezártnak tekintettem a dolgot.
  Aztán kaptam tőlük egy levelet, melyben díj elmaradás miatt a szerződést felmondják. ???

  Kezdetben sem a dátumokkal, sem az összegekkel, sem a következményekkel nem voltam tisztában, de aztán sikerült összeraknom a „képet”!
  Mikor január közepén megállapodtam az ügyintézővel:

  – visszajárt a részemre 8 000,- ft. a régi autóm túlfizetéséből… (ezt utalták vissza)
  – az új autóm díja viszont „csak” 6 050,- Ft, (vagyis én ennyivel tartoztam a biztosítónak…)

  A fizetési határidő csak 2 hét múlva járt le, vagyis volt a biztosítónak 2 hete, hogy tájékoztasson, hogy technikailag még nem tartanak azon a szinten, hogy ugyanazon szerződő és üzembentartó, ugyanazon biztosítónál lévő megszűnő számlájáról a másik meglévő számlára helyezzenek át 6 050,- Forintnyi rettenetes összeget.

  Én elfogadom, hogy a biztosítónak lehet valami belső szabályzata, csakhogy én nem vagyok a biztosító kiképzett alkalmazottja, én abból tudok kiindulni, hogy amennyiben megállapodok az ő munkatársukkal és ő félretájékoztat, annak nyilvánvalóan nem nekem kéne viselni a következményeit. Ugyanis van következmény, díjelmaradás esetén ugrik az összes bonus.

  Panaszt tettem és kikértem a telefonos beszélgetésünk hanganyagát, utóbbira még csak nem is reagáltak, jelenleg ott tartunk, hogy náluk van az utolsó utalásom, van egy felmondott biztosításom és nincs használható autóm. Mit tegyek?

  1. Üdvözlöm!
   A leírtak szerint én is úgy gondolom, hogy a biztosító hibázott! Ha a hangfelvételben rögzített ígéretét v.milyen oknál fogva nem tudja tartani, a díj visszautallással egyidőben értesítő levelet vagy e-mailt (attól függ milyen ügyintézést választott Ön a szerződés megkötésekor) is kellett volna küldenie a biztosítónak.
   Gépjárművel csak úgy vehet részt a forgalomban ha rendelkezik kgfb szerződéssel. Ha jól gondolom a jelenlegit díjnemfizetéssel törölték.
   A „régi” biztosítónál újra kellene kötni a kgfb-t, ha jól értem a bónusza is elveszett a díjnemfizetés (dnf) miatt és jelenleg kötelező sincs az autón.
   Ha a fentiek igazak, az újrakötéskor A0 lesz a besorolás és az utolsó díjjal fedezett naptól a kötés napjáig fedezetlenségi díjat is kell fizetnie.
   Ha mindezekkel „rendben” van, szabályosan tud közlekedni, van biztosítási védelme, stb…
   Ezután ehet intézni a reklamációt…
   – Törlés előtt kapott-e valamilyen díjbekérőt, díjfelszólítót? stb…
   – Mi történt a biztosító által visszautalt, majd Ön által újra befizetett díjjal?
   Még törlés előtt (60 napon belül) utalta vissza, vagy törlés után?
   Ha a biztosító törlés után 15 napon belül ismét nem utalta vissza Önnek, a díj elfogadottnak tekintendő, le kell könyvelniük… stb…
   Ha Ön törlés előtt utalta vissza, akkor u.n. díjra kellett könyvelniük, akkor meg ki lenne fizetve az éves díj, így nem lett volna törlés…
   – Próbáljon személyesen eljárni, talán gyorsabb, eredményesebb lehet.
   – Ha nem vezet eredményre, tértivevény ajánlott levél + e-mail csatolva a hangfelvételt, a fenti logikus tényszerű leírásával.
   – Ha a biztosít hibázott, helyre kell állítani az ígérete szerinti állapotot. (Bónusz átvezetés, fedezetlenségi díj visszautalása, stb…)
   Mivel minden körülményt és tényt nem ismerek, így válaszom kizárólag tájékoztató jellegű!
   Sok sikert!
   Megtisztel ha visszajelez az eredményről.

 69. Tisztelt Szerkesztő!
  2020.02.20. Viharos szél megbontotta a Bp. Vajda Péter út 12. számú ház tetejét és a hullámpalát és kereszt léceket valamint villany vezetéket is leszakította. Ezáltal az ott parkoló autóm a lehullott tetőanyag daraboktól és villanyvezetéktől megsérült. Az épület tulajdonosa bejelentette a káromat a biztosítója felé
  miután a kárszakértő kis jött és felvettük a jegyzőkönyvet.Majd a biztosító közölte velem, hogy nem áll módjukban fizetni mivel; 1, az ügyfelük nem ismerete el a felelősségét, 2, Erőss viharos szél volt országosan. 3, Vis maior est állt fen így Casco- ra (ha van ilyenem) rendezhetem a káromat.
  Fellebbezéssel és panasszal éltem a döntés ellen, mire újból elutasítottak, hogy az ügyfelük nem ismeri el károkozást, mivel szerinte a tető stabilan volt rögzítve. Ezt már nem lehet bizonyítani, mivel azonnal kicseréltette a tetőt. De szerintem akkor nem tépte volna fel a szél ha az szakszerűen van rögzítve, és a villany vezeték sem szakad le. Valamint elmondása szerint azért sem ismeri el a felelősségét mivel egyrészt nem kényszeríthetik rá, másrészt akkor az ö kárát (a tető kicserélésének, javításának a költségét) nem fizeti ki a biztosító. Most itt tartunk. Nekem keletkezett egy károm, Ö nem akarja elismerni a Biztosítója meg lepasszolt. Mit tehetek ilyenkor?? Válaszát megköszönve, maradok Tisztelettel; Sebestyén István

  1. Üdvözlöm!
   Ha a károkozó nem ismeri el a felelősségét, valóban megtagadható a kártérítés. Az Ön esetében viszont bizonyítható a károkozás, hiszen bejelentés és kárszakértői szemle is volt.
   Amennyiben az épület tulajdonosa felelősségét elismeri az ön kára térülhet (kivéve vis maior, feltételeket kell átolvasni), és a károkozó is kaphat lakásbiztosítására kártérítést, a kettő nem zárja ki egymást.

 70. Tisztelt Szerkesztő!
  Egy olyan problémám lenne ,hogy gépjármű biztosítás váltásnál előzetes kalkuláció után az egyik ismert biztosítónál kötöttem egy szerződést 23 ezer Ft éves díjjal,amit előzetes szerződés ajánlat után véglegesített a biztosító március 13.-i dátummal amit én be is fizettem.Majd április 23..-án kaptam egy szerződés módosítást 54 ezerről.Az előző biztosítónál kevesebbet fizettem,nyilván ha először ilyen összegről kapok szerződés ajánlatot nem kötöm meg náluk.Mit tehetek ilyenkor,mivel úgy érzem nem kicsit átvertek.Természetesen minden a biztosító által küldött dokumentum megvan.Előre is köszönöm válaszát.

 71. Tisztelt Végh Úr!
  A május végi viharok megbontották a családi házunk tetőfedését, és egy kb. 2 négyzetméteres bitumenes hullámlemezt levágott a szél a kertünkbe. A Generali biztosítónál bejelentettük a kárt, a képviselőjük ki is jött, és megnézte a leesett hullámlemezt. Azt is mondta, hogy akár már egy árajánlat alapján is tudják utalni a javítási költséget. Kértünk tőle tetőfedő szakember telefonját, de nem tudtak adni. Saját keresgélésünk után kijött egy tetőjavító brigád, akik (a folyamatos esőzésekre való tekintettel) rögtön neki is álltak a munkának.
  Sajnos nem csak azt az egy hullámlemezt kellett pótolni, hanem másik 12-t is, amelyek már kilazultak, és bármikor lefújhatta volna a szél a helyükről, plusz egy már hiányzó kúpcserepet is pótolni kellett.
  Készültek a munkáról előtte/utána fotók és fázisfotók is. Ezeket elküldtük e-mailben a biztosítónak, bemutatva a tételes számlát is. Ehhez képest a biztosító kb. a bemutatott számla ellenértékének kb. egynegyedét utalta át, és azt is hozzáfűzte, hogy lezárták az ügyet.

  Kérdéseim:
  1. Tehet-e ilyet a biztosító, hogy eleve kizárja a fellebbezés lehetőségét?
  2. Érdemes-e ennek ellenére megreklamálni náluk a kártérítés összegét, és nagyobb arányú térítést igényelni?

  1. Tisztelt Veres Úr!
   Amennyiben a kárrendezés során egyezségi megállapodást nem írtak alá, a fellebbezést nem zárhatja ki a biztosító, elévülési időn belül (biztosítási feltétel tartalmazza) lehet reklamálni, fellebbezni.
   Igen, érdemes megreklamálni.
   Amikor a javítást végző szakemberek a biztosító szakértőjénél nagyobb tetőfelületre tettek javítási ajánlatot, célszerű lett volna pótszemlét kérni.
   Most is van értelme megreklamálni, ha készítettek fotókat, megőrizték a lecserélt tető elemeket.
   Kérjenek egy részletes kárszámítást arról, hogyan jött ki a kifizetett kárösszeg.

 72. Tisztelt Végh Úr!

  Második gépkocsimra 2019. végén kgf biztosítást kötöttem annál a cégnél, ahol első autómra is szerződés volt, negyedéves díjfizetési gyakorisággal. Az első befizetést követően a másodikra is megkaptam a bizonylatot (2020.02.11. email), majd 03.12.-n a díjelmaradás értesítőt. Ezekre kérdéssel reagáltam – ugyanis 2 gépjárműre 4 kötvényem és fiókom volt -, melyre választ nem kaptam. Sajnos a díjrendezettség előtti nap végül megszűnt a szerződésem, eddig talán szokásos a történet.
  A társaság viszont a szerződés megszűnte után egy nappal átvezette az első gépjárművem túlfizetését a megszüntetett szerződésre, így egy hónapra ismét fedezet „keletkezett” a másodikon. (Ezt egyébként egy hónappal előtte telefonon sikerült megbeszélnem velük.). A fennmaradó részt is befizettem, mivel a gépjárművemet naponta használom, az első már értékesítésre is került adásvétellel (egyébként egy hónap elteltével még mindig élő szerződésként kezelik), jelenleg a b/m fokozatom szerinti díj sokszorosát fizetem be, mivel nincs járművem előbbiekből adódóan.

  A kérdésem az lenne Önhöz, hogy
  – mennyire jogos a biztosítótársaság ilyen „kreatív” eljárása?
  – az írásbeli kérdések megválaszolatlansága elfogadható? (mivel válaszuk esetén valószínűleg megértem és befizetem adott tételt, nem kerülök ebbe a helyzetbe)
  – mit lehet kezdeni a kialakult helyzettel?

  1. Tisztelt Grosz Gábor!
   A körülmények pontos ismerete nélkül konkrét tanácsot nem tudok adni.
   A biztosítónak minden írásbeli megkeresésre 30 napon belül írásban válaszolnia kell!
   Mivel saját kgfb szerződésével van vitája a saját biztosítójával, ezért ha a biztosító érdemben nem intézkedik, nem válaszol, panasszal fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez. Eljárása díjmentes, határozata a biztosítóra nézve (alávetési nyilatkozattól függően) összegszerűen is kötelező érvényű.

 73. Tisztelt Szerkesztő!
  Esetem az alábbi:
  Motoros fűkaszával – a felcsapódó kaviccsal – betörték a szélvédőmet. A károkozó elismerte, együtt mentünk a helyi irodába, és jelentettük le a kárt. A károkozó egy cég, nem magánszemély. Ez idén áprilisban történt.
  Azóta eltelt több hónap, de semmilyen információt nem kapok a biztosító társaságtól, mert arra hivatkoznak, hogy céges ügyekben csak a károkozónak adnak ki információt. A károkozónak nem érdeke az én ügyem mihamarabbi intézése, így tőle sem kapok információt, illetve annyit mond, hogy ő mindent leadott, amit kértek, de ezt ellenőrizni nem tudom.
  Felháborítónak tartom, hogy a közembert semmibe veszik, de a cégeket védik a „jogaik”
  Kérdésem az lenne, hogy mit tehetek, hogyan juthatnék információhoz, illetve jogszerű e ez az eljárás?
  Köszönöm

 74. Tisztelt Végh Úr,
  a Cherrisk „biztosító”-val kapcsolatban szeretnék érdeklődni, esetleg van e tudomása olyan ingatlan biztosítási esetről, hogy egy (névvel címmel biztosított ingatlan címével ellátott) biztosítási kötvényen szereplő káreseményt nem hajlandó téríteni a biztosító, hivatkozva egy pontra egy olyan ÁSZF-ben amely valahonnan a weboldalukról letölthető és melyben kizárnak benne olyan építési technológiát melynek a kivételezettsége a kötvényen illetve emlékeim szerint megkötéskor nem volt jelezve. (hisz ha jelezve lett volna nem kötök biztosítást hisz így értelmetlen a díj fizetése). A kár mértékét nem tudom, hisz felmérni sem volta hajlandók. Illetve Ön véleménye szerint van értelme ilyen jellegű ügyel szenvedni egy biztosítóval, majd a PSZÁF-el, esetleg a Fogyasztóvédelmi Főosztályhoz a megrendelő megtévesztése végett. A kár megtérítését már nem is várom, inkább csak azt szeretném elérni, hogy ezen cég EU-s normák szerint fogyasztó barát módon működjön, ahogy más Uniós országokban, és mások ne szembesüljenek a fizetési kötelezettségük alól történő kibújásukkal, hisz elképzelhető, hogy másoknak nincs olyan anyagi háttere, hogy egy ilyen mérvű kárt saját büdzséből kompenzáljanak.

  1. Tisztelt Berend Úr!
   Igen, minden biztosító nevesíti a feltételében kizárt kockázatokat és a mentesülések (bekövetkezik a biztosítási esemény, de mégsem fizet a biztosító) eseteit.
   Konkrét tények ismerete nélkül nem tudok érdemi segítséget adni. Kárbejelentés esetén a biztosító köteles felmérni a kárt, ha nem fizet, arról szintén köteles legkésőbb 30 nap elteltével írásban (amilyen kommunikációs csatornát választott) értesítést küldeni.
   Az alábbi dokumentumok áttekintése után ha úgy gondolja jogtalan az elutasítás, első körben írjon indoklással egy felülvizsgálati kérelmet a biztosítónak, második körben – mivel saját szerződésével kapcsolatos vitája van – fordulhat panasszal a Pénzügyi Békéltető testülethez (Budapest).
   Térítésmentesen irodánk is áttekinti / felülvizsgálja az elutasítás indokát.
   Ehhez az alábbi adatok kellenének:
   – Mi történt pontosan? Káresemény leírása.
   – A károsodott vagyontárgyak.
   – Biztosítási kötvény másolata.
   – Hivatkozott biztosítási feltétel.
   – Biztosító elutasító levele.
   Weboldalunkon bármelyik elérésen kereshet (e-mail / telefon)
   A lakásbiztosítás megkötésekor is az ügyfél aláírásával igazoltan nyilatkozik arról is, hogy a dokumentumokat átvette, elolvasta, tudomásul vette…
   Önnek teljesen igaza van…
   A sok-sok lakásbiztosítási kárrendezési panasz miatt kötelezte az MNB a biztosítókat, hogy dolgozzák ki a fogyasztóbarát lakásbiztosítási termékeket, melyeket egy laikus is remélhetőleg könnyebben össze tud hasonlítani. Azonban a termékek bevezetése lassan halad…

 75. Tisztelt Végh Úr.
  Olyan kérdésem volna hogy édesanyámnak lakásbíztositássa van vagyis volt a Groupama Biztosítónál. Házban pár éve repedések jelentek meg amit természetesnek vettünk hisz nem mai épitésű a ház. Ez egy családi ház ami egy két utcafrontos házsorban áll.Tudni kell hogy az utcában minden ház ugyanakkor ugyanúgy épül.Szóval minden házon látszik itt ott repedés de a mi házunkon 1-2 év alatt nagyobb repedések keletkeztek.Kiderült hogy a szomszéd felöl megsüllyedt a ház alapja mivel jó pár éve a szomszéd egy ugymond ülepitő medencét épített .És az állandó vízesedés miatt történt hogy csúnyán elkezdett megsüllyedni a ház sarka. Jeleztük a biztositó felé kárunkat akik ki is küldtek egy kárszakértőt.Aki nem vett tudomást a szomszéd ülepitő medencéjéröl így nem is kerlt bele a kárfelmérésbe. Így a bíztositó elutasítótta kárigényünket. Fellebeztünk 2x de újabb vízsgálatot nem végeztek mindig az első kárfelmérő jegyzetét használták.Az újabb 2 fellebezést is elutasitották .Azóta pedig az utolsó negyedéves befizetett biztositási összeget visszaküldték indok nélkül. Így most azt se lehet tudni hogy a fellebezések miatt a biztositást is felmondták és azért küldték vissza az utolsó negyedéves biztositást. Kérdésem mit lehet ilyenkor tenni? Hisz a lakásbiztositásban volt egy temetkezési dij is fizetve így akkor most az is elúszott ?

  1. Tisztelt Nagy István!
   Véleményem szerint az ülepítő által okozott kárt – ha bizonyítottan az okozta – a szomszédtól lehet kérni.
   A biztosító évforduló előtt legalább 60 nappal (ezt a biztosítási feltétel pontosan rögzíti) mondhatja fel jogszerűen a szerződést. A felmondás utáni díjat visszautalja a biztosító. A biztosítási szerződés törlésével minden szolgáltatás megszűnik.

 76. Tisztelt Végh Úr!
  Az UNION biztosítónál fennállt KGFB-t a biztosító díj nem fizetés indokkal szüntette meg, mivel a QR kódos utalást a biztosító 1 hónap múlva visszautalta. A tárgyhavi számlakivonaton mint elutalt tétel szerepelt, visszaigazolást is tudtam nyomtatni, és amikor a bankhoz bementem, ott fedezték fel, hogy a következő hónapban érkezett vissza a biztosítási díj. Számlakivonatot nem kapok, így teljesen nyugodt voltam, hogy a biztosítási díj rendezve van, nem láttam a visszaérkezett díjat. Csak akkor döbbentem meg, amikor felmondták a szerződést. Hiába reklamáltam, hogy önhibámon kívül történt a díj nem fizetés, a biztosító bankja utalta vissza a díjat, azt válaszolták ők törvényesen jártak el. Ki kell fizetnem a szerződésből még hátralévő időszakra járó díjat, az újrakötés időpontjáig a fedezetlenségi díjat, ami több mint egy évi díj. Nagyon igazságtalannak tartom hogy a technikai problémát miatt fizetnem kell egy csomó pénzt. Azt szeretném megkérdezni, hogy ilyen esetben van-e lehetőség – egyáltalán van-e értelme – a jogorvoslatnak. Köszönöm a választ előre is.

  1. Tisztelt Henye Györgyné!
   Kései válaszomért elnézését kérem.
   Véleményem szerint a biztosító hibázott, mindenképpen érdemes reklamálnia. Elképzelhető továbbá, hogy valamely banknál volt technikai probléma.
   Amennyiben még nem kötötte volna meg az új kgfb-t a fedezetlenségi díjak befizetésével mindenképpen kösse újra. Ha nem biztosított járművel okoz kárt, biztosítás hiányában visszakövetelhető az üzembentartótól az okozott kár!
   A Pénzügyi Békéltető Testületnél (PBT) tud panaszt tenni. Feltételezésünk szerint a biztosító által küldött csekken a QR kód hibás lehetett. Ön beolvasta a QR kódot és az abban szereplő adatokat továbbította a fizetési rendszer a biztosítóba. Ha tévesek az adatok, u.n. függő számlára kerülnek a díjak, amit a biztosítónak 15 napon belül vissza kell utalnia. A pénzmozgásokat Ön banki kivonattal is tuja igazolni, lekérhető a banktól.
   Ezen dokumentumokkal együtt tegyen panaszt a PBT-nél. Kérje az okozott kár (fedezetlenségi díj, bónusz vesztés miatti többletdíj, az ügyintézéssel kapcsolatos költségek) megtérítését. A bizonyítási teher Önön van, azonban úgy gondolom jó esélyekkel indul.
   Kérem értesítsen, hogy mi lett az ügy végeredménye.
   Köszönöm.

 77. Üdvözlöm!
  Az Union biztosító egyoldalúan B8-rol A0-ra változtatta a KGFB biztosításom éves díjat a biztosítás életbe lépése után 65 nappal és 18 ezer forintot követel hogy holnapi határidővel fizessem be. Emailben kértem magyarázatot hogy milyen okból változott? Nem kaptam 2 emailre sem választ. Ön szerint ezt le kell nyelni és befizetni? Mivel tudok érvelni ha holnap bemegyek az irodájukba?
  Köszönöm szépen a válaszát!

  1. Tisztelt Demeter Erzsébet!
   Elnézést a kései válaszért.
   Fontos, hogy a kgfb díja rendezett legyen, a biztosító ne kezelje hátralékként a fenti összeget, tehát fizesse be. Azonban…
   Tegyen panaszt a biztosítónál, KÖTELES 30 napon belül írásban és érdemben indoklással válaszolni!
   Ha nem válaszol, vagy nem kielégítő a válasz, az MNB-nél mint Felügyeleti szervnél is panaszt tehet, továbbá a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)-nél is érdemes panasszal élni.

 78. Tisztelt Végh Győző Úr!

  Az következő káreseménnyel kapcsolatban szeretném a tanácsát/ véleményét kérni:
  Feleségem dolgozni ment lakott területen a megengedett sebességnél lassabban, az elötte haladó autó irányjelzés nélkül a menetirány szerinti bal oldali padkára húzódott ,majd szintén irányjelzés nélkül jobbra kezdett fordulni , a jobb oldalon lévő ingatlanra akart behajtani. Sajnos a koccanást már nem tudták elkerülni. Az autókból kiszállva a kárt okozó autó vezetője egyből el ismerte,hogy irányjelzés nélkül változtatott irányt kétszer is, és a felelősségét is elismerte,ennek megfelelően lett kitöltve a Baleseti bejelentő. Személyi sérülés nem történt, a felelősség kérdésében is egyetértettek ezért rendőri intézkedést nem kértek. A következő napon (péntek) a mi autónkon a kárszemle el lett végezve,majd hétvégén egy kicsit megbontva az autó elejét észrevettük,hogy a levegő rendszer egyik alkatrésze darabokra tört. Hétfőn pótszemlét kértünk. A törött alkatrész pár napon belül cserélve lett ( alkatrészár~44 ezer Ft).A pótszemle napján este a kárszakértő elküldte a jegyzőkönyvet, és egyezségi összeget ajánlott a javításra,amit a gyorsabb ügyintézés reményében miatt elfogadtunk.
  A baleset után kb 5 héttel a biztosítótol(Aegon) érkezett egy levél mely szerint a káresemény minden körülményét kiértékelve nem látnak lehetőséget a kárigény térítésére, valamint ,hogy a biztosítottuk nem ismerte el a felelősségét a baleset okozásáért.
  Felhívtam a biztosítót , lényeges információkat nem kaptam,amikor említettem,hogy a baleseti bejelentőn szerepel a felelősség elismerése, az ügyintéző olyasmit mondott,hogy az egy dolog,hogy mi van a kék-sárga bejelentőn.Ezután beszéltem a kárt okozó autó vezetőjével,hogy mi történt, a koccanáskor elismerte a hibáját a biztosító pedig ennek az ellenkezőjére hivatkozva nem fizet.
  A kárt okozó autó vezetője annyit mondott (egyébként a fia nevén van a jármű),hogy volt náluk igazságügyi kárszakértő, és az ő autójukon lévő sérülés miatt a mi autónkon nem keletkezhetett ekkora kár. Elmondása szerint újból le kellet rajzolni a baleseti szituációt, és elmondása szerint ekkor is elismerte a felelősségét.

  Köszönettel :Németh László

  1. Tisztelt Németh László Úr!

   A kárigény elutasítását a biztosítónak konkrét indoklással alátámasztva kell megtennie. Reklamáljon újra és újra… Indokolja azzal, hogy a károkozó a helyszínen elismerte a károkozást (az Ön leírása szerint is egyértelműnek tűnik). Ilyen relatív „kis összegű” koccanásos baleseteknél a fizetési meghagyás kibocsátása a károkozóval szemben nem gazdaságos. Megoldás lehet még a Pénzügyi Békéltető Testületnél panaszt tenni, illetve eljárást kezdeményezni. Utóbbi nem minden esetben fogadja be a kgfb ügyeket, azonban egy próbát megérhet ez is. Sok sikert kívánunk!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Alulírott, az alábbi checkbox pipálásával tudomásul veszem, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatvédelmi szabályzatának feltételei szerint kezelheti.

Írd be a hiányzó számot! *