|

Hogyan töltsük ki helyesen a baleseti bejelentőt?

Baleseti bejelentő (kék-sárga) letöltése kitöltési útmutatóval együtt
Baleseti bejelentő (kék-sárga) a képre kattintva letölthető

A szabványos kék-sárga színű baleseti bejelentő minden autós előtt ismert. Igaz, nem vesszük elő soha, csak ha autóbaleset során szükség van rá. Tíz autós közül talán egy sincs, aki fel tudná idézni, hogy mit is tartalmaz, mit kell kitölteni rajta. Csak baj esetén kerül elő, s az összetört autó mellett igyekszünk eligazodni a betétlap kitöltésén. Pedig a tét nem kicsi: a hibás kitöltés akár azzal is járhat, hogy a sérült vétlen fél nem jut hozzá a számára jogosan járó kártérítés összegéhez.

A baleseti bejelentőlap remélhetőleg ott van minden autós kesztyűtartójában az iratok között. Bármikor szükség lehet rá. Ha baleset történik, akkor ez lesz a legfontosabb dokumentum. Ha a balesetben megsérül valaki, akkor mindenképpen kötelező lesz a rendőri intézkedés is. Ebben az esetben már kisebb a szerepe a bejelentőlapnak, hiszen a rendőrségi jegyzőkönyv lesz a legfontosabb dokumentum a kárrendezés során is. De ha nincs személyi sérülés, akkor a biztosítók is elsőként ebből a bejelentőlapból dolgoznak. A baleseti bejelentőn megadott adatok, esetleírás és vázlatrajz alapján próbálnak tisztán látni a baleset ügyében. Részben ez alapján igyekeznek eldönteni, hogy ki volt a felelős az autóbalesetért, hogy milyen körülmények vezettek az ütközéshez.

Ha véletlenül nincs belőle az autóban példány, akkor oldalunkról letöltheti a baleseti bejelentőlapot, kitöltési útmutatójával együtt.

Személyi sérülés vagy autókára történkt? Kárrendezési irodánk közreműködésével magasabb kártérítést kaphat.

A bejelentőt itthon is és külföldön is egyformán kell kitölteni. A nyomtatvány egységes az egész Európai Unióban. Minden ország a saját nyelvén nyomtatja ki a bejelentőlapot, de ezek tartalmukban nem térhetnek el egymástól. Bármelyiket ki lehet tölteni. Ha valakit külföldön ér autóbaleset, idegen országbeli autóssal ütközik, akár kettőt is ki lehet tölteni. A külföldi autós a sajátját, a magyar pedig a magyar nyelvűt tölti ki, s mindketten mindkettőt aláírják. Fontos azonban, hogy mindkét nyomtatvány tartalmilag azonosan legyen kitöltve és aláírva.

A baleseti bejelentő kitöltése

Ahhoz, hogy a bejelentő a funkcióját el tudja látni, az a legfontosabb, hogy pontosan és minden szükséges pont ki legyen töltve. Ez banális figyelmeztetésnek tűnik, mégis gyakori hiba, hogy egyes rovatokat a felek üresen hagynak. Érthető persze, hogy idegesek az ütközés miatt, sietnek, talán esik az eső, az autósok dudálnak, ők akadályozzák a forgalmat, de akkor is fontos ez a lépés. Most megspórolhatnak egy tízperces feladatot, de a pontatlan kitöltés miatt lehet, hogy egy több évig elhúzódó kárrendezési eljárást vesznek a nyakukba. Fontos tehát, hogy pontról-pontra menjenek végig minden egyes rovaton, semmit ne hagyjanak kitöltés nélkül.

Néhány rovat, amire fontos külön odafigyelni

A baleseti bejelentő felső részében található az 5. Tanúk c. rovat. Egy egyértelműnek tűnő baleseti helyzetben sokan nem tartják fontosnak feljegyezni a tanúk pontos adatait. Pedig, ha a másik fél a későbbiekben „meggondolja magát”, és mégsem tartja magát felelősnek, akkor tanúk hiányában Önnek nehéz lesz bizonyítani, hogy Ön vétlen volt a balesetben. A Tanúk c. rovatban lehetőleg ne csak közeli hozzátartozókat tüntessünk fel. A legjobb tanú(k) a balesetet látó járókelők és olyan személyek, akik a baleseti szituációban nem vettek részt.

A lap közepén található a 12. számú rovat, melyben az előre megadott forgalmi helyzetek közül kell kiválasztani az esethez legjobban megfelelőt. Az Ön járműve éppen parkolt, megállt, földútról hajtott ki stb. lehetőségek közül kell választani. Mindkét autósnak csak be kell ikszelnie a számára megfelelőt. Ez egyértelmű. Ami el szokott maradni: a rovat utolsó sorában fel kell jegyezni, hogy összesen hány helyre tett X jelet! Ez azért fontos, mert enélkül a másik fél utólag is bármit behúzhat a lapra az Ön tudta nélkül. Például az ön nevében behúzza, hogy Ön nem vette figyelembe az elsőbbség megadására felszólító jelzést (17.sor)! Ezzel az Ön nevében el is vállalja a felelősséget. A 18. sorban tehát ki kell tölteni, hogy hány jelzést húzott be összesen.

Helyszínrajz (13. rovat).

Pontos helyszínrajz. Készítsen vázlatrajzot a járművek helyzetésről. Tüntesse fel a balesetben résztvevő autók rendszámát és a közúti jelzéseket is!
Pontos helyszínrajz a baleseti bejelentőn.

Szintén sokan elmulasztják lerajzolni az autók helyzetét, a baleset lezajlását. Ez részben érthető: sokakat zavar, hogy nem tudnak megfelelően rajzolni, s attól tartanak, hogy a csúnyácska vázlat valami negatív következménnyel jár majd. Pedig nem így van, a baj inkább az, ha üresen hagyják a vázlatrajz helyét. Nem művészi munkára van szükség, csak egy egyértelmű vázlatra, hogy melyik autó hol tartózkodott, merre tartott a baleset pillanatában.

Aláírás. Tipikus hiba, hogy a szabályosan kitöltött bejelentőről lemarad az aláírás (15. rovat). Ez a legnagyobb hiba! Ha a nyomtatvány nincs aláírva, akkor az olyan, mintha ki sem lenne töltve. Érvénytelen.

Megjegyzések. Ha nincs kitöltve, ha nem fűz hozzá semmilyen megjegyzést, akkor ezt a rovatot egy átlós vonallal húzza át, vagy írja bele, hogy „nincs megjegyzés”. Szintén azért, hogy utólag ne lehessen módosítani a lap kitöltésén. Ne lehessen utólag, az Ön kézírását utánozva beleírni, hogy vállalja a felelősséget. Amennyiben bármilyen bejegyzés vagy nyilatkozat kerül ebbe a rovatba azt a nyilatkozatot tevő személy külön is írja alá!

A baleseti bejelentő tisztázhatja a felelősséget

A bejelentőlap kitöltésének ugyan nem az az elsődleges célja, hogy az egyik vagy a másik autós vállalja-e a történtekért a felelősséget. A baleseti bejelentő a baleseti szituáció pontos leírására szolgál. Ez a figyelmeztetés olvasható is a bejelentőlap tetején. Amennyiben a baleset bekövetkezéséért mindkét fél a másikat tartja felelősnek, akkor is valamennyi károsult a saját szempontja szerint rögzítse a baleset körülményeit. A pontos, helyes kitöltés mégis nagyon sokat segíthet a felelősség tisztázásban is. Hogyan?

A bejelentőlap alján, a 14. számú rovatban van lehetőség megjegyzést hozzáfűzni a kitöltött adatokhoz. Ha a helyzet egyértelmű, érdemes rábírni a vétkes sofőrt, hogy ebbe a megjegyzés rovatba írja be: „a felelősséget elismerem”, mert a károkozói felelősséget elismerő nyilatkozata nélkül nem fizet a biztosító. Vagy éppen ellenkezőleg, Ön is kijelentheti: „a balesetért a felelősséget nem ismerem el.” Amennyiben bármilyen bejegyzés vagy nyilatkozat kerül ebbe a rovatba azt a nyilatkozatot tevő személy külön is írja alá! Miért fontos ez?

Autóbaleset kárrendezése során a biztosító szakértői mérlegelni kezdik a résztvevők cselekedeteit. Melyik autós merről érkezett, hogyan mozgott, betartották-e a szabályokat? Ki kell deríteniük, hogy ki lehetett a felelőse az ütközésnek. Márpedig ha nincs rendőri intézkedés, nincs egyértelmű jegyzőkönyv, akkor mindezt csak a felek leírása, meg az utólagos szakértői vizsgálatok alapján lehet megállapítani. Ez nem könnyű, s nem is olcsó folyamat. Vita esetén az ügy hosszú hónapokig elhúzódhat, s lehet, hogy csak bíróság tud majd dönteni a kérdésben. Az is valószínű, hogy ilyenkor a biztosító kármegosztást alkalmaz, mindkét felet valamilyen szinten felelőssé téve az események bekövetkeztében. Mindezt egyszerűsíti, lerövidíti és egyértelművé teszi, ha a felek valamelyike rögtön a helyszínen vállalja a felelősséget a történtekért.

A rendőri intézkedés sem mindig tudja tisztázni a helyzetet

Az egy félreértés, hogy ha rendőr jön, akkor mindenképpen a helyszínen eldől a felelősség kérdése is. A rendőrnek nem ez a dolga. Ő azért jön, hogy jegyzőkönyvet vegyen fel. Pontosan rögzítenie kell mindent, ami a helyszínen történt. A helyszínen intézkedő rendőr nem fog állást foglalni. Sőt, a rendőrség később sem fog arról dönteni, hogy az autóbalesetért kit terhel a felelősség. Hogy akkor mit tartalmaz a rendőrségi jegyzőkönyv? Egyrészről pontosan rögzíti a történeteket, s mindezt hitelesen, a bíróság előtt is felhasználható módon. A rendőrségi jegyzőkönyv olyan okiratnak számít, aminek a hitelességét már nem kell a későbbiekben bizonyítani. A rendőrségi helyszínelés azonban gyakran végződik szabálysértési eljárással (helyszíni bírság, vagy feljelentés), tehát elkerülheti a bírságot, ha a károsult felek – személyi sérülés nélküli balesetben – a felelősség kérdésében a helyszínen meg tudnak egyezni és ezt a baleseti bejelentőn is egyértelműen rögzítik és aláírják. Helyszíni megegyezés esetén mindenképpen írja fel a tanúk nevét, címét, telefonszámát!

Mindezek mellett a rendőrségi jegyzőkönyv azt fogja rögzíteni, hogy a felek megsértették-e a közlekedési szabályokat, vagy követtek-e el bármilyen más szabálytalanságot. Azt leírja a rendőrség, hogy az „A” autós nem adta meg az elsőbbséget a szabályosan közlekedő „B” autósnak. A kártérítési felelősség szempontjából ez már elég egyértelmű helyzet.

Szolgáltatásaink:

 • Személyi sérüléssel kapcsolatos kártérítési igények
 • Nemzetközi és belföldi baleseti kárigények összeállítása
 • Élet és baleseti járadékigények összeállítása
 • Sérelemdíj igények érvényesítése
 • Biztosítói kárrendezés gyorsítása
 • Gépjárműkárok rendezése
 • Igazságügyi műszaki kárszakértői tevékenység
 • Biztosítási szakjogász általi jogi képviselet
 • Európai baleseti bejelentő (kék-sárga) letöltése.
 • Személy és árufuvarozók biztosítási szerződéseinek felülvizsgálata a kárrendezési specialista szemszögéből

A szerzőről:

Végh Győző

Végh Győző

Magánszemélyek és vállalkozások biztosítási igényeinek korrekt kiszolgálásával több évtizede foglalkozom. Az utóbbi években egyre többször tapasztaltam, hogy a biztosítók nem minden esetben fizetik ki az ügyfelek jogos kárigényét. Írásaink által is igyekszünk segítséget nyújtani a biztosítás és a kárrendezés útvesztőiben, ha bekövetkezik a káresemény, a károsult minél magasabb kártérítést kaphasson. Cikkeinket ügyvéd, biztosítási szakjogász, gépjármű műszaki igazságügyi szakértő kollégáim is ellenőrzik. Balesetmentes közlekedést, – ha bekövetkezik a baleset – magas kártérítést kívánok.

Hasonló cikkek

56 hozzászólás

 1. Kármegosztás esetén hogyan alakul a bónusz. Mindkét fél bónusza csökken?

  1. Szeretném megkérdezni,hogy utólag olyan kárt is felszámolhat a biztosító kárszakertője,ami a mindkét fél által elismert és aláirt betétlapon nem szerepel és erről csak a kárszakértői jegyzőkönyvből értesültünk,mivel sem a kárt elszenvedett autó tulajdonosa sem a biztositó nem értesitett.

   1. Tisztelt Kiss Mária!
    Amennyiben a kár az okozott baleset miatt keletkezett, „felszámolhatja” a szakértő. Még akkor is, ha a baleseti bejelentőn ezt nem rögzítették.
    Ezek többségében olyan sérülések lehetnek, melyek csak a sérült elemek megbontása után lesznek láthatók.

    1. Köszönöm a választ. Tükör sérülésröl van szó,csak annyit irt a kérszakértő,hogy feltételezhető a tükör sérülése,amit a sérült autó tulajdonosa napokkal késöbb vett észre.

 2. Érdeklödnék! Kárbejelentöt kölcsönös megeggyezés után, lehet.e sztornoztatni, lemondani, ha csak 1 napja jelentettük be a kárt. Köszönöm!

 3. A zöldkártya szám maradhat üresen?
  A jogosítvány kiállítóhoz mit írjak?
  A 14 es pontba bírtam a nevem és címem az baj?

  1. Tisztelt Jávorka Szabolcs!
   – igen
   – a forgalmi engedély bal felső részén a rendszám felett van a kiállító hatóság
   – nem

   1. Köszönöm. Ha utánfutó jött nekem akkor csak annak az adatai kellenek igaz? És hány napon belül kell bejelenteni a kárt?

    1. Kedves Szabolcs!
     Célszerű az utánfutót (ufo) húzó jármű rendszámát és kgfb biztosítóját is megadni a megjegyzés rovatban, de az ufo adataival töltsék ki.
     A károkozónak 5 munkanap, a károsultnak 30 nap a bejelentési kötelezettsége.

 4. A jogositvany szamanal a forgalmi engelyen levo szamot kell megadni, vagy a vezeto engedelyen levo 5. pontban feltuntett szamot ?

  Koszonom

 5. Kedves Győző! Ket kerdesem volna:
  1. Ha nem megfelelően töltöttük ki, akkor lehet-e rajta utólag módositani (ha mindket lapot ugyanúgy módositjuk)?
  2. Azt halottam, hogy az a fél, amelyiknek a bejelentőjét kitöltik az ezáltal elismeri a felelősséget (mert az ő biztosítojának az adatlapja). Ez nem igaz, ugye? Mindegy melyik fél adja az adatlapot?
  Köszönöm szépen.

  1. Kedves Balázs!
   1) Lehet javítani, de mindketten írják alá, egyértelműen szignózzák le a javítást. Mindkét példány azonos tartalmú legyen
   2) Teljesen mindegy, hogy kié, és mely társaság logoja van a baleseti bejelentőn. A megjegyzésbe beírhatja a balesetet okozó, hogy „a felelősségemet elismerem”.
   A biztosító úgyis a KRESZ szabályai szerint vizsgálni fogja a baleseti szituációt.

 6. Tisztelt Cím,
  Jól értem, hogy nem szükséges a biztosítónál található nyomtatványt beszerezni, hanem megfelel a weboldalról letöltött kinyomtatott példány is? Ebben az esetben gondolom két példányban kell kitölteni párhuzamosan?! Köszönöm előre is a választ

 7. Tiszelt Cíim
  Azt szeretném megkérdezni , hogy mi az én teendő m akkor ha oldal irányból hajtottak beleém. Alsóbb rendű útról tolattam ki védett útra , amikor a másik autó vezetője az autóm oldalának ütközött mert túl gyorsan jött és későn észlelte, hogy tolatok. Én észleltem az ő érkezését és megáltam, de ő már nem tudott megálni. A felelősségét ő maga elismeri. Ennek ellenére a biztosító modhatja az, hogy nem ő volt vétkes?

  1. Üdvözlöm!
   Sajnos Ön nem adott elsőbbséget a védett úton haladónak. A KRESZ szerint Ön a felelős, a biztosító nagy eséllyel így fog eljárni, hiába ismerte el a másik fél.
   A károkozást Önnek 5 munkanapon belül saját kgfb biztosítójánál kell bejelenteni.

 8. Kedves Győző!
  Ha az autó parkolt -nem volt sofőr- akkor üresen lehet hagyni a 9-es (járművezető) rovatot a vétlen járműnél?
  Köszönet!

 9. Kedves Győző!

  Érdeklődni szeretnék, hogy mennyire fontos a dátum a biztosító esetén? Ugyanis a baleset helyszínén, nem volt egyikünknél sem kék-sárga papír, és a kár rendezésének időpontjában is később egyeztünk meg! Illetve ha külföldivel történik a baleset, akkor is a magyar papírt használjuk vagy van esetleg mondjuk angol változata?
  Előre is köszönöm

  1. Kedves Gábor!
   A káresemény pontos időpontja nagyon fontos.
   A kék-sárga kitöltésének időpontja lehet ettől eltérő is.
   Bármely nyelvű nyomtatvány kitölthető, akár azonos tartalommal mindkettőt is.

 10. Kedves Győző!

  Azt szeretném megkérdezni, hogy a káresemény időpontjától eltelve, mennyi az a türelmi idő, amíg a káreseményt be lehet jelenteni?

  1. Kedves Eszter!
   A károkozónak 5 munkanap, a károsultnak 30 nap a kgfb kárbejelentési határidő.
   Ha a kár körülményeinek tisztázását / bizonyítását a 30 napon túli késedelem nem befolyásolja, általában nem „problémáznak” ha később jelenti be.

 11. Pár hónappal ezelőtt történt a balesetem.
  Én autóval közlekedtem, a károkozó motorral. Balra kanyarodtam, indexelve szabályosan. A motoros belém szaladt. Mivel nem is volt kérdés a felelősség, ezért nem hívtunk rendőrt.
  Szóban is és utána a kárbejelentőn is elismerte a motoros a felelősséget.
  MA viszont egy olyan papírt kaptam a biztosítótól, hogy 70:30 arányban közös a felelősség. Én vagyok 70% a hibás… Hogy lehet ez? Szerintem 1%-ban sem vagyok, a károkozó is elismerte. Nem értem! Mit tudok tenni ilyenkor? Kerestem a károkozót, hogy valami változtatott-e az álláspontján, de a megadott telefon számon nem érhető el.
  Mit tegyek?

  1. Üdvözlöm!
   A „balra kanyarodós baleseteknél” a biztosítók által bevett gyakorlat a 70/30 %-os kármegosztás, mivel a KRESZ előírásai szerint…
   – a balra kanyarodó járműnek a kanyarodás megkezdése előtt meg kell győződnie, hogy nem előzik-e… (jelen esetben ez vonatkozott Önre)
   – balra kanyarodó járművet pedig tilos előzni (ez pedig a motorosra vonatkozott)
   A fentiek szerint a baleset bekövetkezéséért mindketten felelősek.
   Az Ön a kárának a 30%-át fizeti meg a motoros kgfb biztosítója.
   Tanúk nélkül utólag bármit is bizonyítani lehetetlen.

 12. Köszönöm a választ!
  Az én álláspontom szerint viszont nem volt semmi előzés. A motoros nem jelezte én pedig körül tekintő voltam. Nagyon lassan kanyarodtam (mert egy hídra kanyarodtam, amiknek a környékén gyerekek voltak), és alig kanyarodtam el kb. 30°-ban amikor belém szaladt a motoros. A motoros lábtartója akadt bele a bal hátsó ajtóba, ha előzött volna akkor nem ilyen közel lett volna az autó mellett. De hangsúlyozom, hogy ez egy átlátható, egyértelmű helyzet volt. Ilyen erővel soha nem lehetne balra kanyarodni. Rendőrt csak azért nem hívtunk, mert a motoros azt mondta, hogy felesleges, mert vállalja a felelősséget. Szerintem ennek más oka is lehetett, de ez nyilván csak találgatás. Annak nincs jelentősége, hogy valaki vállalja a felelősséget, és nem akar rendőrrel találkozni? Mindig érdemes hívni rendőrt, mert utólag megváltoztathatja valaki a véleményét? Felülbírálatot kértem és azt a választ kaptam, hogy valamikor közös helyszíni szemlét szerveznek. Nekem nem lenne jobb egy független szakértőt megkérni a helyzet értékelésére? Hiszen a motoros biztosítója abban érdekelt, hogy a motorosnak minél kisebb legyen a felelőssége.
  A kocsin meglévő nyomokból (hátsó ajtón van a lábtartó által okozott lyuk, a motor kerekével nem is találkozott az autó, a motoros is csak a lábtortó és a jobb oldalán található kipufogó sérült.) tudom igazolni igazamat, hogy a motoros csak belém hajtott?

  1. Üdvözlöm!
   A rendőr max. szabálysértési bírságot állapít meg a vétkessel szemben. Ez nem köti a biztosítót, dönthet másképp is, ahogy korábban írtam a „kanyarodós baleseteknél”.
   A szabálysértési és a kártérítési felelősséget teljesen külön kell kezelni. Ha a károkozó a helyszínen el is ismeri a felelősségét, akár másnap vissza is vonhatja.
   Az Ön igazát független tanúkkal lehetne bizonyítani, – ismerve a hazai gyakorlatot – ez nagyon nem egyszerű.
   Egy szakszerű fellebbezést a biztosítónál azonban megérne…

   1. Nagyon köszönöm a válaszokat!
    Még egy kérdést szeretnék feltenni, hogy lehet bízni a másik fél biztosítójában a közös helyszíni szemlén, hiszen ők ebben érdekeltek, hogy én húzzam a rövidebbet?
    Kérhetek más szakértőket? Ha igen, akkor hogyan?

    1. Jobb híján bízni kell a másik fél biztosítójában, hiszen elvileg a kgfb tv., a ptk és a KRESZ szabályai szerint kell rendeznie a kárt.
     A biztosító szakértőjét kizárni nem tudja, saját álláspontjának képviseletére azonban külső szakértőt felkérhet, aki akár egy későbbi helyszíni szemlén is részt vehet.
     Ennek azonban költségei vannak, melyet a biztosító nem fizet ki, illetve a szakértői vélemény elfogadására sem köteles.

 13. Kedves Győző!
  Szeretném megkérdezni, hogy akkor mi a helyzet, ha totálkárosra tört az autó. Nem ütköztem senkivel. Rajtam kívül 3 utas volt a kocsiban, de senki sem sérült meg.

 14. Kedves Győző!

  Olyan kérdésem lenne, hogy a 14. pontnál, a „Megjegyzés” rovatba a vezető adatait kell írni, mint károsult, vagy az üzembentartó neve és címe kell?
  Köszönöm előre is!

  1. Kedves Adrienn!
   A 14. pont a Megjegyzés rovat. Ide „bármit” be lehet írni. Itt félszerű megjegyezni, hogy „A felelősségemet elismerem, / nem ismerem el, stb.
   A 6. pont a Szerződő adatai, (akinek a nevén van a kgfb szerződés)
   A 9. pont Járművezető adatait kell írni.

 15. A következő lenne a kérdésem . Én okoztam kárt egy másik autóban. Melyik példány marad nálam, és melyiket kell a károsultnak adni ?

  1. Üdvözlöm!
   Nincs rá szabály, megegyezés kérdése.
   A lényeg, hogy a Baleseti Bejelentő minden rovatát töltsék ki, egyeztessék egymás adatait és írják alá.
   A beírt adatokon utólag már nem szabad módosítani.
   A károkozó kgfb biztosítójának 8 napon belül jelentse be a károkozást, a károsultnak pedig az autó kárbejelentésre 30 nap áll rendelkezésére, melyet az előző linkre kattintva online is meg lehet tenni.

 16. Köszönöm a tájékoztatást . Eddig akiket kérdeztem ,döntő többségben azt mondták ,hogy az első példány az enyém .

 17. Ha a parkoló autóban nem ült vezető , akkor nem szükséges a tulajdonosnak kitölteni a 9. pontot ?

 18. Azt szeretném megkérdezni , hogy a károkozáskor nem volt ott a gk. tulajdonosa sem ,mert egy parkoló autóról van szó. Ebben az esetben is ki kell tölteni neki a 9. pontot , vagy ilyenkor nem szükséges ?

  1. Parkoló autónál a vezető rovat kitöltésére nincs szükség, hiszen nem volt. A 6.pontban tudja megadni a kötelező biztosítás szerződőjét, aki vagy a tulajdonos vagy – ha van – az üzembentartó lesz.

 19. Tisztelt Győző!!

  Azt szeretném megtudni, hogy mindegy-e melyik autót vesszük A-nak és melyiket B-nek? Illetve külföldi autó okozta kárt itthon javíttathatok és elég csak az én biztosítómhoz bejelenteni?

  1. Üdvözlet!
   A baleseti bejelentő kitöltésénél mindegy, hogy melyik autó lesz az A vagy a B. Külföldi autó magyarországi károkozása esetén a külföldi károkozó magyarországi kárrendezési partnerénél kell bejelenteni az elszenvedett kárt. A külföldi által okozott autó kárbejelentést a linkre kattintva megteheti. A „Károkozó adatai” résznél a „Károkozó biztosítója” rovatban a legördülő mezőben válassza a legalsó sort, „MABISZ (külföldi biztosítója van). Sikeres beküldés után a kárrendező cég szakértője a szemlével kapcsolatban hívja Önt…

 20. Tisztelt Végh Győző Úr!
  Segítséget szeretnék kérni Öntől kisállat gázolás esetén baleseti bejelentő lap kitöltésére. Az állat (kóbor kutya) jelen esetben sértetlenül elhagyta a helyszínt, nekem viszont elég nagy kárt okozott. Casco-t szeretném igénybe venni, de ehhez első körben ki kellene tölteni a bejelentő lapot. Ebben kérném a segítségét. Előre is köszönöm.

  1. Üdvözlöm!
   A casco kárbejelentőn töltse ki az Ön által ismert adatokat. A károkozó adatai üresen maradnak, vagy beírhatja „kóbor kutya, gazdája ismeretlen”.
   A káresemény leírása mezőben bővebben kifejtheti a kár keletkezésének körülményeit.

 21. T. Győző!
  A kocsimban Union-os feljlécű baleseti bejelentő van, viszont az Aegon-nál vagyok biztosítva. Kárbejelentés esetén elfogadják? A tartalma persze egyező, de hallottam olyat is, hogy csak saját biztosítósat fogadnak el. Köszönöm!

 22. Tisztelt Végh Úr!

  Talán nem annyira gyakori eset, de sajnos bárkivel előfordulhat. Egy barátomat kértem meg egy München környéki használt autó beszerzésére. Ő egy magánfuvarozót bízott meg a gépjármű szállításával. Ausztriában a fuvarozó balesetet szenvedett egy másik gépjárművel (vélhetőleg a fuvarozó hibájából), de ezt nem ismerte el. A rendőrség 2 szemtanúra hivatkozva fogja vélhetőleg a felelősségét megállapítani. A kérdésem: a szállított járműben okozott kárt ki téríti meg?

  Köszönöm válaszát. BK

  1. Tisztelt Brahimi Kemál!
   Ha a balesetért a fuvarozó lesz a felelős ő köteles megtéríteni a kárt. Ha a balesetben a fuvarozó vétlen lesz, a károkozó gépjármű kötelező biztosítása téríti a kárt. Esetleg barátjával szemben is el lehet járni, azonban ennek kimenetele bizonytalan. Van-e szerződés, vagy szóbeli megbízás történt? Ön tudott-e arról, hogy egy barátján kívüli harmadik személy fogja szállítani az autót? stb… üdvözlettel

 23. Tisztelt Győző!
  Az lenne a kérdésem,ha a parkoló autómban okoztak kárt és mégis kitöltöttük a 9-es pontot,az gond-e,vagy esetleg emiatt újra kellene írni a kárbejelentőt vagy elfogadja így is a biztosító?

  Köszönettel: Zsirai Péter

  1. Tisztelt Zsirai Péter!
   A „bonyodalmak” elkerülése érdekében a tényleges baleseti szituációnak megfelelően célszerű lenne egy új nyomtatványt kitölteni, melyet mindketten (károsult / károkozó) ismét aláírnák. Az esetleges javítást mindkettejüknek szignózni kellene, a javítás csak bonyodalmat okoz…

 24. Üdvözlöm!

  Érdeklődni szeretnék,hogy egy káresemény (koccanásos ráfutás) után mennyi ideig lehet kárbejelentőt benyújtani a biztosítóhoz?
  Közel 2 hónap telt el.
  Be nyújthatom még?

  1. Kedves Attila!
   A károkozó 5 munkanapon belül, a károsult 30 naptári napon belül köteles bejelenteni a károkozó biztosítójánál a káreseményt. Kettő hónap elteltével is érdemes megpróbálni. Ha késedelem miatt a balesettel kapcsolatos lényeges körülmények már nem állapíthatóak meg, a biztosító elutasíhatja a kárt. Persze ezt konkrétan indokolnia kell(ene), hogy mit nem tud megállapítani. Ha elutasítaná, Ön is kimentheti magát, sérülése történt, egyéb alapos okkal…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Alulírott, az alábbi checkbox pipálásával tudomásul veszem, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatvédelmi szabályzatának feltételei szerint kezelheti.

Írd be a hiányzó számot! *