Külföldi baleset

Mit tegyek, ha külföldön ér közúti baleset és külföldi a károkozó?
Mit tegyek, ha külföldön ér közúti baleset és külföldi a károkozó?

Képzelje el, hogy külföldön szenved közúti balesetet. Talán már volt is ilyen helyzetben. Ilyenkor döbben rá az ember, hogy milyen kiszolgáltatottá válik, igaz? Még ha beszéli is az adott ország nyelvét, fogalma sincs, hogy mit kellene tennie. Ott áll az autója mellett, jön a rendőr, mindenki ideges, az autómentő már vinné a kocsit, Önnek meg az orra alá tolnak valami papírt, hogy írja alá.

Mit tegyen, ha baleset szenved külföldön?

A legjobb tanácsunk: amit nem ért, soha NE ÍRJA ALÁ!  Egy nyelvi hiányosság miatt aláírt jegyzőkönyv meghiúsíthatja a baleseti kártérítés kifizetését. Ön kérhet tolmácsot, mert joga van hozzá, hogy minden körülményről pontosan tájékoztassák.

Mit tegyen, ha nincs tolmács, vagy túl sokáig kellene rá várni? Ha nem akarják addig elengedni, míg alá nem írja a jegyzőkönyvet?

Ha nem biztos abban, hogy mindent pontosan megértett, akkor a legjobb, amit tehet, hogy magyarul írja rá a jegyzőkönyvre saját véleményét, álláspontját. Írja rá, hogy a károkozást nem, vagy csak részben ismeri el. Ne felejtse el a megjegyzése alatt alá is írni a dokumentumot.

Sőt, akár az egész dokumentumot kitöltheti magyarul is. Minden országban érvényes szabály, hogy ha külföldi részese is van a balesetnek, akkor a baleseti bejelentő bármelyik nyelven kitölthető. A különböző nyelvű baleseti bejelentők tartalmilag azonosak.

Az így kiegészített jegyzőkönyvről kérjen másolatot! Az is hasznos lesz, ha a helyszínről, a járművek helyzetéről készít néhány fotót, melyeken láthatóak a rendszámok is.

Akkor se rémüljön meg, ha a külföldi baleset során az intézkedő rendőr csak egy névjegyet ad, vagy felírja a rendőség címét és az esetszámot. Irodánk már ezen adat alapján is el tudja indítani a külföldi károkozó biztosítójával szemben a baleseti kártérítési igény folyamatát.

A hazai kárrendezés megszokott gyakorlata nem Önnek kedvez

Ön is nagyon jól tudja, hogy általában hogyan történik a kárrendezés, igaz? A károsult összegyűjti a közúti balesettel kapcsolatos valamennyi dokumentációt, majd felkeresi a saját biztosítóját, egy külföldön történt baleset esetén nem köteles felvállalni a balesettel kapcsolatos kárügyintézést. A saját biztosítója helyett az érintett külföldi biztosító magyar kárrendezési partnere, úgynevezett kárrendezési megbízottja lehet az illetékes.

Külföldi baleset esetén először irodánkat értesítse. Magasabb kártérítést kaphat.
Külföldi baleset esetén először irodánkat értesítse. Magasabb kártérítést kaphat.

A magyar kárrendezési partner elindítja az ügyet, s megszemlézi a járművet. Amennyiben „tiszta a jogalap”, tehát a külföldi biztosító igazolta, hogy kifizeti a kártérítést, akkor (és csakis akkor!) kerül Önnek kifizetésre a közúti baleset miatti kártérítés. Sérült járművét csak ezt követően tudja megjavítani a károkozó fél kötelező biztosításának terhére.

Vagy a másik megoldás, hogy a baleseti kártérítés kifizetéséig (ami több hónap) a CASCO terhére, az önrész levonásával, vagy saját zsebből megelőlegezi a javítás összegét.

Mindez elkerülhető, ha már a kárbejelentés során elsőként kárrendezési irodánkhoz fordul, mivel mi nem a hazai kárrendezési megbízottakon keresztül rendezzük az Ön kárát, így magasabb baleseti kártérítést kaphat!

Miért olyan alacsonyak a kifizetett kárösszegek?

A kárrendezés során komoly gondot jelent, hogy a közreműködő hazai biztosítók (kárrendezési megbízottak) nem a külföldi baleset helye szerinti ország, hanem a szokásos magyar törvények és magyar kárrendezési gyakorlat szerint járnak el. Mit jelent ez Önnek? A valós kárnak csak egy része fog megtérülni, s sokkal alacsonyabb összeghez jut hozzá, mint amit egy külföldi biztosító fizetne Önnek!

néhány európai ország átlagos kárkifizetési összege
Néhány európai ország átlagos kárkifizetési összegei. Magyarországon a legalacsonyabb a gépjármű kárkifizetés.

A táblázatból jól látható, hogy ugyanarra a kárra a külföldi kárrendezési gyakorlat szerint lényegesen nagyobb baleseti kártérítési összeg számolható el! A tetemes eltérés abból adódhat, hogy a magyar gyakorlat nagyon alacsony javítási munkadíjakkal és az alkatrészek jelentős és legtöbbször indokolatlan avultatásával számol. 

Jól látható, hogy Magyarországon még a kelet-európai országok között is alacsony a kifizetett kárösszeg. Nyugat-Európában pedig ennek az ötszörösét fizetik ki a biztosítók a kárrendezés során – írta az Origo.

Megoldás magasabb összegű kárkifizetésre

A kárrendezésre van a sokkal kedvezőbb megoldás is.

A kárrendezés hazai gyakorlatától eltérően irodánk nem a magyar partnerbiztosítóval, kárrendezési megbízottal, hanem közvetlenül a balesetben érintett autó külföldi biztosítójával veszi fel a kapcsolatot. Az Ön kárának megtérülése érdekében a hozzánk történő bejelentésen túl semmit sem kell tennie: A kárrendezéshez szükséges gépjármű műszaki szakértőt, kárügyintézőt és szükség esetén ügyvédet, biztosítási szakjogászt mi biztosítjuk.

Kárigényét a közúti baleset bekövetkezésének helye szerinti ország kárrendezési gyakorlata szerint rendezzük, amely magasabb baleseti kártérítési összeget eredményez Önnek.

Miért fontos Önnek a külföldi gyakorlat szerinti kárrendezés?

A külföldi gyakorlat szerinti kárrendezés legfőbb előnye, hogy a kárkifizetések a magyar átlagnál jóval nagyobbak.

A kárrendezés az esetek legnagyobb részében peren kívüli lezárul. A biztosító így nem a magyar kárrendezési partner által javasolt alacsonyabb összeget fogja kifizetni, hanem azt, amit a baleset országában egyébként is ki kell fizetnie a külföldi biztosítónak a balesetet szenvedett részére. Ez jóval magasabb összeg, mint ami az itthoni kárrendezésben általánosnak számít.

Az Európai Unió területén bekövetkezett külföldi baleset esetén a kártérítés természetesen euróban kerül kifizetésre.

Mit tegyen Ön a kárrendezés elindításához?

Ön megbízza irodánkat, hogy kárigényét a közúti baleset bekövetkezésének helye szerinti ország kárrendezési gyakorlata szerint rendezzük.

Adja meg elérhetőségét és visszahívjuk telefonon. Már egy előzetes beszélgetés során is ki tudjuk deríteni, hogy hogy jár-e Önnek magasabb összegű baleseti kártérítés és kárkifizetés, mint amit a biztosítója eddig ajánlott.

Külföldi balesetek esetén is segítünk hozzájutni az elérhető

legmagasabb baleseti kártérítési összegekhez!