Mi a teendő káresemény, autóbaleset esetén?

 • Autójával minden esetben álljon meg!

  Egy jelentéktelennek tűnő ütközésnél is gépjárművével meg kell állnia, nehogy cserbenhagyással vádolják! Meg kell győződni arról, hogy van-e valamilyen oka rendőri intézkedés kérésének, amely személyi sérülés esetén kötelező, vitatott baleseti helyzetben pedig ajánlott. Csak abban az esetben lehet a helyszínt megváltoztatni, ha nem történt személyi sérülés, és a baleseti helyzet sem vitatott.

  A rendőri intézkedésig a vészvillogó működtetésével, elakadásjelző elhelyezésével a jármű(vek) baleset utáni helyzetét biztosítani kell.

 • Szükség esetén hívja a Mentőket!

  Bármilyen személyi sérülésnél azonnal ki kell hívni a Mentőket, a Rendőrség kötelező értesítése mellett, mert a balesetből származó később felismert személyi sérülés legrosszabb esetben akár cserbenhagyásnak, kötelező segítségnyújtás elmulasztásának is tekinthető, amely már büntetendő cselekménynek számít.

 • Hívja a Rendőrséget!

  Törekedjen megegyezésre! Ha mégsem sikerül megegyeznie a másik féllel, a kár nagyságától függetlenül hívjon rendőrt, akkor is, ha személyi sérülés nem történt.

 • Adja meg a szükséges információkat!

  A szükséges adatok ismertetése jogszabály előírta kötelesség, ezért meg kell adnia nevét, címét, biztosítója nevét, kötelező felelősség biztosítási kötvénye számát és igazolnia kell kötelező biztosítása érvényességét.

  Ha nem a saját gépkocsiját vezette, akkor is informálnia kell a másik felet a jármű üzembentartójának felelősségbiztosítójáról és biztosítási kötvényszámáról.

  Mi a teendő akkor, ha egy parkoló gépkocsiban okozott kárt, és a közelben nem találja annak tulajdonosát? Ebben az esetben írja fel nevét, telefonszámát és rögzített módon helyezze el a sérült gépkocsira (pl. a szélvédőre, az ablaktörlő lapát alá).

  Következő írásunkban egy megtörtént cserbenhagyásos parkoló baleset kapcsán olvashatja, hogy mi a teendő ha a parkoló autóban okozott kár esetén a károkozó címe hátrahagyása nélkül „lelép”.

 • Kérje el a szükséges információkat!

  Ugyanazokat az adatokat, amelyeket megadott, Önnek is meg kell kapnia a baleset többi érintettjétől. Ha a másik fél megtagadja az együttműködést, akkor írja fel a gépkocsi forgalmi rendszámát, gyártmányát, típusát, színét, hogy a rendőrség megfelelő információval rendelkezhessen a tulajdonos felderítéséhez.
  Az információk birtokában nagyon fontos a 7. pontban említett „Baleseti bejelentő” pontos, tárgyilagos kitöltése.

 • Tanúk adatai

  „Egyszerűnek” tűnő helyzetekben is ajánlatos, a vitatott helyzetekben azonban elengedhetetlenül fontos, lehetőség szerint idegen tanú(k) – tehát nem a járművünkben ülő(k) és nem vérszerinti rokon(ok), mert elfogultságuk miatt nem számíthatnak tökéletesen hitelesnek – nevének, lakcímének, elérhetőségi helyének, telefonszámának felírása. Szükség esetén az intézkedő rendőr adatai is elkérhetők, egyébiránt szolgálati jelvényének száma is alkalmas a személyazonosságának későbbi megállapítására.

 • Töltse ki az „Európai baleseti bejelentő” lapot!

  A „Baleseti bejelentő” lapot (más elnevezésével „Európai baleseti bejelentő”-t, hétköznapi nevén „kék-sárgá”-t) a baleset helyszínén a másik féllel együtt, teljes körűen oly módon töltsék ki, hogy azon a baleset minden körülménye és a baleset részeseinek adatai pontosan feltüntetésre kerüljenek. Nem szabad elfelejteni, hogy a végső döntés a felelősség kérdésében a biztosítóé, ugyanis a biztosítót nem köti a károkozó nyilatkozata, sőt adott esetben még a rendőrségi határozat sem. Ezért lényeges, hogy a baleset bekövetkezése után megőrizzük tárgyilagosságunkat és minden lényeges adatot, illetve körülményt leírjunk. Mindenképpen ragaszkodjon hozzá, hogy ábrán szemléltessék a baleset bekövetkezésének folyamatát! Hogyan töltsük ki helyesen a baleseti bejelentőt?  a linkre kattintva hasznos tippeket olvashat.

 • Belföldön bekövetkezett káresemény esetén jelentse be a káreseményt!

  A balesetet a károsult és a károkozó biztosított is köteles – a baleseti bejelentő bemutatásával – a biztosítójánál bejelenteni. Kötelező biztosítás esetén a biztosított (károkozó ) 5 munkanapon belül köteles saját biztosítójának a bejelentést megtenni, valamint a biztosító által kért felvilágosítást megadni. A károsult KGFB esetében 30 napon, CASCO biztosítás esetében általában 2 munkanapon belül köteles kárigényét a biztosítónak bejelenteni. A gyors és szakszerű kárbejelentés és kárigény megfogalmazása érdekében irodánk rendelkezésére áll! Mi az Ön érdekeit képviseljük!

  Ismeretlen gépjármű által okozott baleset esetén tudnia kell, hogy

   • gépjárműben, poggyászban keletkezett sérülésre a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nem terjed ki, erre csak a casco biztosítás nyújthat fedezetet.
   • amennyiben az halállal vagy súlyos testi sérüléssel jár, akkor a Kártalanítási Számla kezelőjének áll fenn helytállási kötelezettsége. Keresse irodánkat!
   • az érvényes kötelező biztosítással nem rendelkező, de ismert üzembentartó által okozott károkat a Kártalanítási Számla kezelője rendezi (szívességi- vagy előzetes CASCO-ra történő kárfelvétel alapján).

    

  Külföldön elszenvedett káresemények

  Ha a Magyar Köztársaság területén kívül az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség területén telephellyel rendelkező gépjármű (a magyarországi telephelyű gépjármű kivételével) üzemeltetésével kárt okoznak, és a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező károsultnak e károk miatt a károkozó gépjármű-felelősségbiztosítójával szemben kártérítési igénye keletkezik („szenvedett kár”), kártérítési igényét a károkozó gépjármű felelősségbiztosítója által Magyarországra kijelölt kárrendezési megbízottjához is benyújthatja. A károsult igényét választása szerint a károkozóval vagy a károkozó felelősségbiztosítójával szemben közvetlenül is érvényesítheti. A károsult keresetet indíthat a felelősségbiztosítást nyújtó biztosító ellen a lakóhelye szerinti tagállamban, illetve a baleset bekövetkezésének helye szerinti tagállamban is.

  Külföldi károknál, – amennyiben van rendőri intézkedés – ne ijedjen meg, ha az eljáró rendőrtől a helyszínen nem kap a balesettel kapcsolatos dokumentációt. Azonban minden esetben meg kell kapnia az intézkedő rendőr / rendőrség elérhetőségére vonatkozó adatokat, melyet feltétlenül őrizzen meg. Rendőr neve, rendőrkapitányság neve, címe, telefonszáma.

  Az Ön megbízása alapján a jegyzőkönyvet és a kár dokumentációját az eljáró külföldi hatóságtól beszerezzük.

  Külföldön, külföldi károkozótól elszenvedett baleset esetén javasoljuk, hogy a szakszerű kárigény összeállítása és a gyorsabb kárrendezés érdekében vegye fel irodánkkal a kapcsolatot! Javasoljuk, olvassa el a „Külföldi baleset” oldalon található információkat is!

  Külföldön bekövetkezett káresemény bejelentésének határidejét a hazaérkezés időpontjától kell számítani.

 • Külföldi károkozó / résztvevő esetén

  Amennyiben a felelősséget egyik fél sem ismeri el, hívjon rendőrt! Kérje el a külföldi gépjármű u.n.” Biztosítási Zöldkártyáját” és válassza le az alján lévő Igazolást. Amennyiben ez nincs meg, akkor sincs probléma. Töltsék ki a 7. pont szerint az „Európai Baleseti Bejelentő”-t. Amennyiben egymással nem tudnak kommunikálni, mindenki vegye elő a „saját nyelvén” rendelkezésre álló „Európai Baleseti Bejelentő” lapot. Valamennyi európai országban azonos szövegezésű a nyomtatvány, így az bármely nyelven kitölthető! Az Ön saját példánya lesz a „tolmács”. A biztonság érdekében azonos tartalommal kitölthetik mindkét nyelvű nyomtatványt is, melyből a felek 1-1 példányt egymásnak átadnak.

 • Menjen orvoshoz!

  Ha bármilyen gyanús tünetet észlel magán a balesetet követő napokban, feltétlenül menjen el orvoshoz, mert a látszólag jelentéktelen, vagy egyáltalán nem látható sérülések utóbb veszélyesnek, esetleg életveszélyesnek bizonyulhatnak.

  Amennyiben személyi sérüléses kára is keletkezett, akkor javasoljuk, hogy kárigényének a biztosítóhoz való benyújtását megelőzően kérjen tanácsot, a szakszerű kártérítési igény összeállítására forduljon független kárrendezési szakértőhöz!

  Segítünk hozzájutni az elérhető

  legmagasabb kártérítési összegekhez!


A szerzőről:

Végh Győző

Végh Győző

Magánszemélyek és vállalkozások biztosítási igényeinek korrekt kiszolgálásával több évtizede foglalkozom. Az utóbbi években egyre többször tapasztaltam, hogy a biztosítók nem minden esetben fizetik ki az ügyfelek jogos kárigényét. Írásaink által is igyekszünk segítséget nyújtani a biztosítás és a kárrendezés útvesztőiben, ha bekövetkezik a káresemény, a károsult minél magasabb kártérítést kaphasson. Cikkeinket ügyvéd, biztosítási szakjogász, gépjármű műszaki igazságügyi szakértő kollégáim is ellenőrzik. Balesetmentes közlekedést, - ha bekövetkezik a baleset - magas kártérítést kívánok.

Hasonló cikkek

72 hozzászólás

 1. Egy hete „elütött” egy őz. Az autómban jelentős kár keletkezett! Az őzike köszöni szépen jól van, hála az égnek, kecsesen tovaszökellt. A rendőrséget kihívtam, jegyzőkönyv készült, de mivel az őzike nem adott betétlapot a biztosító elutasította a kárigényemet. Szeretném megtudni, hogy van-e esélyem valakitől kártérítést remélni és ha igen, akkor mi a teendőm.

  1. Kedves Erzsébet!

   Sajnos sok jót nem ígérhetek, ha van casco-ja arra rendezni tudja a kárát.

   Elviekben a vadásztársaságnak kellene megfizetni a kárt, akinek a területéről az ön kocsija elé kiszaladt az őz. Mivel nincs meg az állat, így nem lehet bizonyítani, hogy ott és akkor keletkezett a kár. Ha korábban ki volt téve a vadveszély tábla és még hatályos is volt a baleset színhelyén, akkor arra hivatkozva bújik ki a felelős, hogy miért nem vigyázott jobban, hiszen ki volt táblázva. Ez egy betarthatatlan gumiszabály, hiszen mekkora sebességgel kéne menni az autóval, hogy ha féktávolságon belül (!) eléugrik egy vad meg tudjon állni?
   A másik probléma, ha meg is lenne a vad és pl. nem lenne kitáblázva, a vadásztársaság azt mondja, hogy ön térítse meg az elhullott vad értékét, ez esetben a társaság kifizeti az ön kocsijában okozott kárt.
   Van egy harmadik probléma is… Egy régi legfelsőbb bírósági ítéletre hivatkozva előszeretettel utasítják el a kárigényt a vadásztársaságok, miszerint „két veszélyes üzem találkozott” (vad és gépjármű) emiatt nem róható fel egyiknek sem a baleset. Mindenki viseli a maga kárát.

   Álláspontunk szerint (ha bizonyítható az esemény) a vadásztársaság így vagy úgy, de felel a tulajdona (vad) által okozott kárért, azonban ezt csak peres úton lehetne érvényesíteni. Elhúzódó tárgyalások, fix költségek, bizonytalan kimenetel… nem javasoljuk…

   Mivel a vad-vadgazdálkodás is veszélyes üzemnek minősül, így célszerű lenne ismét kötelezővé tenni a vadásztársaságok felelősségbiztosítását ezen eseményekre. Korábban létezett ilyen biztosítási kötelezettség, ám a biztosítók a nagy kárhányadra, a vadásztársaságok pedig a magas biztosítási díjra hivatkoztak és egyszer csak kikerült a törvényi kötelezettségek közül a biztosítás megléte…

   Megkeresését köszönjük, ha lenne még kérdése kérem tegye fel, vagy keressen elérhetőségünkön.

   üdvözlettel,
   Végh Győző

 2. Üdvözlöm!Érdeklődnék, mi a véleménye.Nyíregyháza belterületén történt egy balesetünk.A szemben jövő autó, elütött egy őzbakkot és átcsapódott a mi autónkra, melyben jelentős anyagi kár lett.Rendőrt hívtunk, várjuk a jegyzőkönyvet.A rendőrök az őzet a helyi vadásztársasággal elvitették.Reménykedhetünk kártérítében? A másik autó biztosítójától? Azt tudjuk a vadásztársaság nem valószínű, hogy fizet.Vagy a ház tulajdonos, ahol rossz volt a kerítés állapota?Köszönettel Ábelné

  1. Üdvözlöm!

   Amennyiben a szemből érkező jármű vezetőjének nem róható fel a baleset (ezesetben is csak kármegosztás lehetne), jelentős gyorshajtás, ittasság, a jármű elhanyagolt műszaki állapota, stb… nem felelős. Aalószínű ő elé is féktávolságon belül ugrott ki a vad. A ház – telek tulajdonosa, sem felel, hiszen nem az ő tulajdona az őzbak.
   Vaddal történő ütközés esetén elsődlegesen, ha rendelkezik saját casco szerződéssel, arra tudja bejelenteni kárát.
   Amennyiben nem rendelkezik cascoval, a rendőrségi dokumentummal, – mely kiterjed a baleset körülményeire – lehet az illetékes Vadásztársaság felé benyújtani kárigényét. Sajnos a tapasztalat az, hogy érdemben nem foglalkoznak vele, hivatkozással a vadászati törvény 75/A.§ (1) és (2) pontjára, miszerint a vadászható állat által okozott kárért való felelősség a Ptk. 6:539.§ veszélyes üzemek találkozása által keletkezett károk megtérítését szabályozza.
   Amennyiben a károkozás mindkét fél részére felróható, mindenki viseli a saját elszenvedett kárát.

   Összegezve, tehát peren kívül igen kicsi az esélye a kár érvényesítésének. Ha perre viszi az ügyet, Önnek kell bizonyítani, és a perköltséget addig Ön viseli. Ha a peres eljárás az Ön javára dől el, akkor megtérítik a perköltséget is.

 3. Üdvözlöm! Kérdésem lenne, hogy személyi sérüléses balesetnél a kárigényt mindig a károsultnak kell benyújtania? És erre mennyi idő áll rendelkezésre? Válaszát előre is köszönöm!

  1. Kedves Hajdú Eszter!

   A kárbejelentési határidő biztosításonként eltérő, 48 óra és 30 nap között határozzák meg, célszerű azonban minél előbb bejelenten magát a bekövetkezett káreseményt.
   Indokolt esetben (pl. kórházi kezelés, egyéb igazolt akadályoztatás, stb.) ettől el lehet térni.
   A káreseményt bejelentheti meghatalmazás alapján más személy is.
   A kártérítési igény benyújtásának és a kárbejelentésnek nem feltétlenül kell egybeesnie, hiszen a kártérítési igényt pl: személyi sérülésnél szakszerűen össze is kell állítani és pótlólag is be lehet nyújtani az alaposan összeállított kártérítési igényt.

 4. Jó napot!
  Szeretném kérdezni, hogy egy szabályosan bejelentett káresemény után, mennyi idő múlva kell a kárszakértőnek kijönni, illetve egyeztetni egy időpontot a szemléhez?h

  1. Üdvözlöm!
   Biztosítóktól és biztosítási termékektől is függ. A biztosító által „vállalt” szemlézési határidő a biztosítási feltételek kárbejelentéssel foglalkozó részeinél található meg általában. Általában 3-5 napot írnak a biztosítási feltételekben.
   Fontos, hogy a kárszakértő szemléig nem lehet megkezdeni a helyreállítást, csak az u.n. kármegelőzés / kárenyhítés érdekében lehet változtatni a helyszínen / károsodott vagyontárgyakon.

 5. Uzembentartoja voltam egy autonak,melyet totalkarosra tortek.A tulajdonos adott meghatalmazast a biztosíto altal megitelt karosszeg felvetelere.Az osszetort autot visszterhes uzembentartoi szerzodessel vettem meg a tulajdonostol.Mivel munkavegzeshez kell az auto,vettem egy hasonlo hasznalt autot adasveteli szerzodessel es kertem a biztosítot,hogy fizesse ki az atirasi koltsegeket,de elutasitottak azzal,hogy en csak uzembentarto vagyok, es csak tulajdonosnak fizetnek. Nem erdekli oket,hogy en vagyok a karosult,ez hogyan lehetseges?Kertem bergepkocsi atalany fizeteset is 30 napra,mivel a tonkretett auto munkaeszkoz volt, de elutasitottak azt is.

  1. Tisztelt László Judit!

   A totálkáros jármű pótlásának költsége (eredetvizsgálat díja, átírás, törzskönyv, forgalmi eng.) mindig a tulajdonost illeti, mert az Ő vagyontárgya sérült a balesetben, és azt az új jármű vásárlásakor neki kell(ene) kifizetnie. A forgalmi eng. költségén 6.000.-Ft eljogászkodhatnánk, hogy az Önnek jár, mert az eredeti (baleset előtti) állapotban Ön volt a forgalmi eng. szerinti üzembentartó. Szóval így a biztosító az első esetben többé-kevésbé helyesen járt el.
   Mivel a jármű üzembentartója Ön volt, ezért a javítás időtartamára megilleti a bérgépkocsi átalány.
   Javaslom, hogy indoklással kérje újra a bérgépkocsi átalányt, illetve tegyen panaszt a biztosítónál.
   Ha nem haladna az ügyben, irodánkat is megkeresheti.

 6. Üdv! Ma reggel véletlen, nekimentem a garázs oldalának az autómmal. Teljes körű casco biztosítás van rajta. Ilyen esetben fizet a casco? Mik a teendőim ezzel kapcsolatban?

  1. Kedves Sándor!
   Igen az ilyen „saját hibás” károkat is megtéríti a casco.
   Casco biztosítójánál jelentse be online a káreseményt.
   Pár nap múlva kijön a biztosító kárfelmérője és szemléz…

 7. Üdv.10.hó 21én volt egy frontális balesetunk amiben mi voltunk a vétlenek.Rendőrségi kihallgatasra még csak most került a sor mivel 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedtem.A rendőrségen említettek egy kár okozó méltányossagi felajánlást ez mit takar pontosan?Ha elfogadom a felajánlást ez nem lesz probléma a kárrendezéskor?köszönöm válaszát.

  1. Tisztelt Tassi József!
   A „kár okozó méltányossági felajánlás” a közvetítői eljárás, melyről írásunkban részletesen olvashat.
   Az közvetítői eljárás során érdemes megegyezni… mely nem befolyásolja a biztostó által fizetett kártérítést.
   Célszerű lenne, ha felvenné irodánkkal a kapcsolatot, hogy kárigénye szakszerűen legyen benyújtva.

 8. Szép jó napot!
  Olyan problémám lenne,hogy okt.26-án történt egy balesetem,ahol nem én voltam a hibás(erre tanúm is van). A károkozó elhajtott,rendőrségi ügy lett belőle!
  Viszont az intézkedő rendőr nem mondta,hogy 30 napon belül le kell jelenteni és én sem gondoltam,mivel kárbejelentő lap nem lett kitöltve.
  Ebben az esetben mi a teendő?
  Válaszát előre is köszönöm

  1. Kedves Soltész Ádám!
   Kárigényét mielőbb jelentse be a károkozó biztosítójában.
   A fenti esetekben a biztosítók többsége toleráns, ha egyértelmű a jogalap befogadja a késői kárbejelentést is.
   Ha a késői bejelentés miatt u.n. „lényeges körülmények” nem tisztázhatók (pl az okozott kár, stb…) a biztosító elutasíthatja a kárigényt.
   Esetleges elutasítás esetén nem hivatkozhat arra, hogy a rendőr nem mondta, vagy Ön nem tudta…

 9. Jó napot.
  Külföldi rendszámú autóval elütöttünk egy szabálytalanul közlekedő biciklist. Neki nem lett baja, de az autónkban komoly kár keletkezett. A vétkes egy 18 éves fiatal fiú aki nem dolgozik, lakás biztosításuk nincsen. A MABISZ nem tud segíteni, mert nem gépjármű okozta a kárunkat. Hova forduljunk ilyenkor? Mit tudunk tenni, hogy a kárt megtérítsék?
  Köszönöm

  1. Üdvözlet!
   Nincs túl jó hírem…
   Ha van az autón casco akkor csak oda tudja bejelenteni, vagy marad a fizetési meghagyás / polgári per a károkozóval szemben, aminek a kimenetele kétséges.

 10. Üdvözlöm!
  A károkozó a betétlapon elismerte, hogy beletolatott a parkoló járművembe, én már a biztosító felé való kötelességeimet meg is tettem, a kárszakértő is felmérte az autót, azonban a vétkes nem hajlandó jelezni a biztosító felé a károkozását. Mi ekkor a teendő?

  1. Üdvözlet!
   Próbálja felhívni telefonon / megkeresni, hogy írja már alá és küldje vissza a kék-sárga baleseti bejelentőt…
   Egyébként a károkozás tényét 8 napon belül köteles lenne bejelenteni…

 11. Üdvözlöm! Fiam Kecskemétre vezető 52 úton három autót előzött mert 60-70 km/ó-val mentek. Már az első mellett elhaladt, amikor a legelöl haladó jármű kijött eléje és az előzésre használt sávban lassítani kezdett, a Fülöpházi elágazónál akart balra bekanyarodni. A totális ütközést fiam jobbról kerülve próbálta elkerülni v. enyhíteni, mivel a második autó sofőrje látta a bajt és igyekezett a padkára húzódva helyt csinálni. Nem sikerült, így is elérte az elé hajtó jármű jobb hátulját és nekivágódott a segítő, padkára lehúzódó második autó bal oldalának. Rendőrt hívtak, aki megállapította az első jármű szabálysértését. Tiszta ügynek látszott, ott elismerte a felelősségét a vétkes sofőr, de a biztosító felé már mást mondhatott, mert ők a fiam felelősségét állapították meg elsőre, mondván nem jobbról kell előzni. Kikértük a rendőrségtől a jegyzőkönyvet, amire ők egy igazolást adtak ki, amiben megállapították a balra kanyarodni akaró szabálysértését 31§ (6) megsértése miatt, ami helyszíni bírság kiszabásával is járt. Másrészt, hogy a fiam és a második sérült autós vonatkozásában nem volt megállapítható KRESZ szabályszegés. Kérdésem, a biztosítónak elegendő-e ez az igazolás, ill. köteles-e elfogadni a felelősség megállapításához ? Várható-e még valami? (Idáig mindenben elutasított.)
  A másik dolog: (Ha eljutunk a kártérítésig ) Az autónk Peugeot 307 SW 2 HDI volt, 2002. gyártású, de az elmúlt évben kb 6-700 e. Ft-ot költöttünk a felújítására. Nyilván a korát tekintve a gazdasági totálkárra nem fogják, akarják a számunkra valós értékét kifizetni.Hogyan lehetne növelni a kifizetés összegét, ha nyilvánvalóan nem számítottunk arra, hogy össze fog törni és nem kértünk számlát a javításokról, felújításról? Adhat-e v. figyelembe vehető-e egy szervíz által kiadott igazolás a javításokról? Mit lehet még kártérítésként kérni? Vettünk helyette másik autót, nyilván újabbat (Peugeot 308 SW 2015. gyárt.év). Az előző tulajdonosa és üzembentartója a férjem volt. Az újat hitellel (2 mill) tudtuk megvenni, ehhez az én fizetésem magasabb (férjem 30%-ra rokkantnyugdíjas csípőprotézis miatt, 6 órában dolgozik csak) így az én nevemre került az új (ill. jelenleg még a banké), üzembentartója viszont a férjem. Hallottam átírási költség igényről is, ebben az esetben ez kérhető?
  Előre is köszönöm a válaszát!

  1. Üdvözlöm!
   A fent vázolt káreseménnyel kapcsolatban több kérdésem is lenne, így teljeskörű választ nem tudok adni. Címszavakban azonban…
   – a szabálysértési felelősség és a kártérítési felelősség elkülönül, így a rendőr által meg nem büntetett személy is lehet részben felelős a keletkezett kárért
   – a jármű felújításai – ha tudja igazolni – értéknövelőek lehetnek, nyújtsa be a biztosítónak
   – igen, lehet kérni az átírási költségek megtérítését, ha az „új” autó tulajdonosa a totálkáros autó tulajdonosa azonos.
   Ha további kérdése lenne a kapcsolat oldalon keressen, visszahívom!

 12. Üdvözlöm.
  Minap, a hajnali órákban hazafelé tartottunk, mikor lakott terület közelében (a helységnév táblától kb. 5 méterre) egy eb tartózkodott az úttesten.
  Hirtelen fékezéssel, ABS-el meg tudtam állni (az ebnek nem esett baja) de a mögöttem haladó nem volt ilyen szerencsés, ráfutásos baleset történt, mindkét autóban kár keletkezett.
  Ki tehető felelőssé ilyen esetben, illetve mennyit számít a biztosító felé ha ismert az eb tulajdonosa?

  1. Üdvözlet!
   Felelős lehet
   – az ön mögött haladó autós, mivel nem tartott kellő követési távolságot. Az ő kgfb biztosítójánál kell bejelenteni a kárt.
   A KRESZ előírja,
   „27. § Követési távolság
   (1) Járművel másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött – ennek hirtelen fékezése esetében is – meg lehessen
   állni.”
   – a kutya gazdája… ha elismeri, hogy az ő kutyája okozta a balesetet, és ő fizet, erre kicsi az esély
   – ha a kutya gazdája rendelkezik felelősségbiztosítással (pl.: lakásbiztosításban) és elismeri, hogy az ő kutyája okozta, valamint a biztosítási feltétel nem zárja ki az ilyen
   típusú károkat. (a kizárások és mentesülések fejezetben kell keresni) erre is kicsi az esély
   Egyszerűbb az első eset intézése.

 13. Tisztelt Végh Győző!
  Múlt csütörtökön egy teherautóval belehajtottak a szabályosan parkoló autómba. Az ütközés eredményeként teljesen összetört az autó hátsó ajtaja és lámpái, leszakadt és összetört a lökhárítója. A károkozó hátrahagyta névjegyét, másnap visszajött és kitöltöttük a baleseti bejelentő lapot. Szóban is és írásban is elismerte felelősségét. Az autót a károkozást követő reggelen elszállítattam abba a márkaszervízbe, ahol mindig javítják. A szervíz tájékoztatása alapján a javítás 3-4 hétbe telik, attól függően, hogy előfinanszírozom-e a költségeket, vagy várunk arra, hogy a biztosító fizessen. Kértem csereautót, melyet 7 napig biztosítanak díjmentesen, ezt követően 12 ezer ft + áfa az ára. Kisgyermekkel vagyok itthon, az autót napi szinten használom, ráadásul utazást is terveztünk jövő hétre. A károkozónak jeleztem, hogy autót kell bérelnem erre az időre, amíg nincs autóm. Megnéztem, hogy az enyémmel méretben és korban hasonló jármü 3 hétre kb 200 ezer ft. Ennek megtérítését szeretném a károkozótól kérni. Kérdésem az volna, hogy kérhetem-e és amemnyiben nem hajlandó megtéríteni, úgy milyen lehetőségem van az igényem érvènyesítésére.köszönettel, Kondorosi Andrea

  1. Üdvözlöm!
   A károkozótól elvileg kérheti kárának megtérítését, azonban azért köt kgfb biztosítást, hogy helyette a biztosító fizessen az okozott kárért.
   Néhány kevés kivételtől eltekintve nincs lehetőség a károsulttól magasabb / további kártérítést kérni mint amit a biztosító kifizet.
   Ha jól értem, a szerviz adna díjmentesen 7 napra cserekocsit…
   A további időpontra kérjen a biztosítótól cserkocsi / bérkocsi átalányt. A hazai biztosítók csak a technológiai javítás idejére fizetnek cserekocsit, mely igényt előre be kell jelenteni és engedélyeztetni!
   A biztosító nem köteles azt tolerálni / kifizetni, hogy a szerviz a javítási ideje az esetleges várakozási idő miatt hosszabb.
   Érdemes lenne több javítótól is ajánlatot kérni, ill. olyan szervizben javítani, mely az adott biztosítónak szerződéses partnere.

 14. Üdvözlöm!
  Az én tulajdonomban lévő autómmal egy rokonom autó balesetet okozott. A rokonom volt a hibás, ezt ő elismerte, tanuk és rendőr jelenlétében. Kérdésem: Milyen felelősség terhel engem, mire számíthatok?
  Válaszát előre is köszönöm.

  1. Üdvözlöm!
   Ha a gjművezető közlekedési szabályt sértett, akkor a szabálysértésért ő esz a felelős. (pl. bírság,…)
   A károkozást a gjmű tulajdonosának vagy üzembentartójának 8 napon belül be kell jelentenie a saját kötelező biztosítójában.
   A következő biztosítási évtől a kgfb bónusz osztálya 2 kategóriát romlik és károkozói pótdíjjal is sújtják.
   Ha néhány tízezer Ft a károkozás érdemesebb lenne „visszafizetni” a kgfb biztosítónak (erről levelet is fog küldeni), vagy a biztosítón kívül megegyezni a károsulttal.

 15. Üdvözlöm,
  Ha egy balesetben én vagyok a károsult és kárigényem van, akkor a baleseti bejelentőt a másik fél biztosítójának kell benyújtanom? A saját biztosítómnál is – gondolom – jelezni kell a káreseményt. De nekik mi módon jelentsem, ha már leadtam egyszer a bejelentőt?
  Köszönettel

 16. Tisztelt Végh Győző!
  Kisebb koccanás után, melyben csak az én autóm sérült, a kárt okozó (másik fél) elismerte felelősségét, azonban betétlapot adni többszöri kérésemre sem akart. Szóban megállapodtunk, hogy a szükséges javításokat fizeti, ennek érdekében megadta a személyes adatait és telefonszámát. Kértem ajánlatot a javításra, melyet szerettem volna közölni a károkozóval, a kapott telefonszám azonban nem érhető el. (A koccanás idején még élt, akkor megcsörgettem). Kérdésem, hogy ilyen esetben utólag tudok-e tenni bármit? Köszönettel.

  1. Üdvözlöm!
   Ha ismeri a károkozó rendszámát annak kötelező biztosítójában bejelentheti.
   A károkozó kötelességei közé tartozik hogy együttműködjön.
   Ha nincs elismerő nyilatkozat (kitöltött baleseti bejelentő) és vagy tanú(k), és a másik autón „nem látszik semmi” sérülés a károkozó együttműködése nélkül a bizonyítás nem lesz egyszerű.
   Esetleg rendőrségi feljelentés, itt ismét a bizonyítás lehet problémás…

 17. Üdvözlöm!
  16 napja történt a balesetünk, a baleset okozója beismerte hibáját. Én sérültem, a biztonsági őv által komoly zuzódásaim vannak, ami erős fájdalommal jár még most sem vagyok jól. Ez ügyben a rendőrséghez vagy a biztosítóhoz kell fordítani?

  1. Kedves Klára!
   Amennyiben panaszai nem szűnnek mindenképpen menjen orvoshoz és tájékoztassa, hogy a vétlen közlekedési baleset óta vannak panaszai.
   A vizsgálat eredményétől függ hogy a rendőrséget szükséges-e ismételten bevonni. (gondolom a balesetkor volt rendőri intézkedés)
   A biztosítónak benyújtott baleseti kártérítési igényben mindenképpen érdemes leletekkel alátámasztva ezt is bejelenteni.
   A kapcsolat oldalon is írt irodánknak, hétfőn a délelőtti órákban a megadott telefonszámon keresni fogom.
   Üdvözlettel,

 18. Jó napot!
  Egy hete részese voltam egy kisebb balesetnek.Csak anyagi kár keletkezett a másik autóban, személyi sérűlés nem történt. A kárt szenvedő kitöltött egy baleseti bejelntőt és én is odaírtam az adataimat de egyikünk se írta alá…Be is jelentette a kárigényét a biztositomnak és kiküldtek mindkettőnknek egy egy levelet amit kikellett tölteni és visszaküldeni… mostmár az lenne a kérdésem, hogy ő megtette a bejelentést igy nekem semmi más dolgom minthogy várjam a biztosítom válaszát? Mondott egy olyat is, hogy menjek be a baleseti bejelentő másolatommal az ő biztositojához..ennek van valami értelme?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Röviden a balesetről: zsákutcába akartam behajtani ahol a bal oldali sávon autok parkoltak igy egyoldali közlekedés volt…elsőbséget akartam adni egy szembejövő autónak..rövid tükörbe nézés után, nem láttam semmit és tolatni kezdtem…par masodperc mulva a masik auto belehajtott egy kőfalba..

  1. Üdvözlöm!
   Amennyiben Ön a károkozásért elismeri a felelősségét a baleseti bejelentő kitöltésén túl csak egy kötelezettsége van.
   A saját kgfb biztosítójánál 8 napon belül be kell jelentenie a károkozást.
   Az Ön kgfb biztosítja a rendelkezésre álló dokumentumok és a KRESZ szabályai szerint kell hogy eldöntse, hogy Ön felelős-e a károkozásért.
   A károsult kgfb biztosítójába nem kell bemennie, jelen kárügyhöz semmi köze.

 19. Tisztelt Végh Győző,
  Nemrég egy rendőrlámpánál állva beletolattak az autómba. (át akart sorolni a kanyarodó sávba és nem vette észre hogy mögötte állok mert sötét volt)
  Baleseti bejelentő egyikünknél sem volt, ezért egy elismervényt írattam a károkozóval amiben elismeri, hogy belém tolatott és a kárt megtéríti. A papírra az aláírásán kívül csak a nevét és címét illetve egy mobilszámot írt. Szóban azt ígérte, hogy pénzben rendezné a kárt. Kértem ajánlatot a javaításra de azt sokallja és nem tudok vele megállapodni, ezért szeretném a biztosítójához bejelenteni.
  Ennek az adatát azonban nem adja meg illetve a baleseti bejelentőhöz szükséges további adatot sem ismerem. (jogosítvány száma, érvényesség)
  Mit tudok tenni? A MABISZ-tól elkérem a biztosítója adatát, viszont még akkor sincs a károkozó által aláírt baleseti bejelentőm. Vagy ennyi elég a biztosítónak, hogy elinduljon az eljárás?
  Illetve tegyek rendőrségi feljelentést is?

  1. A MABISZ-tól kérje ki, hogy a károkozó járműnek ki a KGFB biztosítója, ott kell bejelenteni a kárt.
   Az nem akadály, hogy nem tud minden adatot, viszont ha nem ismeri el a károkozást, akkor tanúk nélkül nehéz helyzetben lesz.

 20. Üdvözlöm!
  Sajnos a mai napon belémrohant egy „autónak” nevezett jármű. Az autót egy csapat kisebbség vezette.
  Hívtam a 112-őt mivel láttam, hogy esélyem sem lesz itt megegyezni. A sofőr láthatóan részeg volt.
  Kijött a rendőrség, és akkor természetesen minden hibájukat elismertek.
  Mondtam a rendőrnek, hogy nézzen már rá, hogy hogy néz ki, és szondáztassa meg.
  Az volt a válasz, hogy elismerte a hibáját, és így már lényegtelen, hogy részeg vagy nem részeg.
  A rendőr ezzel elment.
  Amikor elkezdtük a betétlapot kitölteni, akkor derült ki, hogy se forgalmit, se kötelező biztosítót nem tudnak produkálni.
  Született egy hevenyészve kitöltött betétlap. Hogy mire lesz elég azt nem tudom.
  Lehet még ezen felül többet tenni?

  1. Üdvözlöm!
   A károkozó autó kgfb biztosítójánál jelentse be a valamennyi kárigényét (autó, poggyász, személyi sérülés, keresetveszteség, stb…), ennek hiányában a MABISZ-nál. A kgfb biztosítással nem rendelkező autók által okozott károkat ők rendezik.
   „Lehet még ezen felül többet tenni?” kérdésével pontosan mire gondolt?

 21. Üdvözlöm!
  Kérdésem az, hogy mi a teendő akkor, ha egyik fél sem ismeri el a károkozást… A kihívott rendőr pedig nem jogosult intézkedésre, mert nem közúton történt a koccanás, csak fotókat készített és jegyzőkönyvet vett fel. Mindkét autó megsérült.

  1. Üdvözlöm!
   Eltérő rendelkezés hiányában (melyet a magánterületre behajtás előtt ki kell táblázni) a magán tulajdonban lévő utakon / területeken is a KRESZ szabályai érvényesek.
   Ha úgy gondolja, hogy a másik fél a hibás, jelentse be a kárt az ő kgfb biztosítójánál. A biztosító a felelősség kérdésében a KRESZ szabályai szerint fog dönteni. Remélhetőleg…

 22. Tisztelt Győző!
  Érdeklődni szeretnék! A balesetben én voltam a hibás mert egy stop táblával ellátott útról jöttem viszont a annak az autónak akinek elsőbbsége volt nem égett a lámpája. Ilyenkor mi a teendő? A rendőr természetesen engem tett felelőssé, én elismertem.
  Köszönöm a válaszát

 23. Üdvözlöm!

  Egy olyan kérdésem lenne, hogy pár napja kb. 3 km/h sebességgel (dugóban) éppen hogy koccantam az előttem lévő autóval. Az autóban ülő férfi külföldi volt, de magyar rendszámú járművel. Kiszállt, megnézte hogy történt e a kocsival valami, de semmilyen látható sérülést nem okozott a mallőr sem az ő, sem az én kocsimban. Neki voltak tanúi az esetre.
  Felírta a rendszámomat, majd visszaült a kocsijába, de semmilyen papírt nem töltöttünk ki.
  Ilyenkor van bármilyen teendőm, vagy (nem várt) dolog, amivel számolnia kell az embernek?

  Előre is köszönöm válaszát!

  1. Üdvözlöm!
   Ha nem okozott kárt elvileg nincs teendője.
   Azonban elő szokott fordulni, hogy egy „ügyeskedő károsult tanúkkal igazolva” mégis bejelenti. (pl. korábban keletkezett kárt próbál „elsütni”).
   Az esetet célszerű részletesen leírva írásban bejelentenie a saját kgfb biztosítójánál, hogy a „koccanás” ugyan megtörtént, de látható sérülést NEM okozott.
   Ez persze teljesen nem zárja ki azt, hogy a lökhárító alatt nem keletkezett volna más sérülés, mely megbontás nélkül nem látható.

 24. Üdvözlöm!
  Ma nekem jöttek, én vagyok a vétlen. Mi a jobb megoldás, ha én jelentem be a kárt vagy ezt a javítóműhelyre bízom? Köszönöm.

  1. Üdvözlöm!
   Kevés az infó!
   Sérülés nagysága, jármű kora, egyéb infó kellene még…
   A kapcsolat oldalon kérem keressen / adja meg telefonszámát, visszahívom.

 25. Üdvözlöm!
  A parkoló autómba bele csúszott egy másik autó. Az én autóm megsérült. Betét lapot töltöttünk ki. A károkozó biztosítójánál jeleztem a kárigényemet. Kérdésem az lenne hogy van e további teendőm?
  Válaszát előre is köszönöm.

 26. Tisztelt Végh Győző. Balesetem volt német rendszámos autóval Magyarországon. Én vagyok a károsult,elismerte másik fél volt a hibás. Nekem bekell jelentem a német bíztositóhoz,hogy balesetem történt?

  1. Üdvözlöm,
   Ha Ön a vétlen, nem kell bejelentenie.
   Ha „nem jelentős a kár” és 5 évnél fiatalabb a járműve, márkaszervizben javíttathat itthon is.
   A magyar kárrendezés során alkalmazott avultatási gyakorlat miatt ekkor anyagilag nem éri még nagy meglepetés…

 27. Tisztelt Végh Győző úr! Közterületen parkoló autónkat egy másik jármű jelentős mértékben megrongálta, oldalát meghúzta, egyik ajtaját behorpasztotta. A károkozó ezt követően elhajtott, magyarán cserbenhagyást követett el, mindezt egy térfigyelő kamera „szeme láttára”. A rendőrségen mindezt bejelentettük és eljárás is indult szabálysértési ügyben. Közben a saját biztosítónknál is jártunk, ahol megcsinálták a kárfelvételt, de a papírokat a cascóra indítottuk el, mert akkor még nem tudtuk, hogy lesz-e elkövető? Elég nagy lett a kár, kb. fél millió Ft. Időközben a rendőrségtől megtudtuk, hogy valószínűleg megvan a tettes, akit be is idéztek egyelőre tanúként, a javítást leállítottuk. Az idő viszont közben csak telik, határozat még nincs, és az a kérdésünk, hogy ilyen esetben mit célszerű tenni? Most már várjuk meg a rendőrségi eljárás végét, vagy javíttassunk mégis cascóra? A márkaszervizben azt mondták, hogy ha megvan az elkövető, akkor utólag is át lehet tenni az ügyet a másik fél KGFB-jának terhére és minket nem ér kár. De ez biztos? Amúgy 100 ezer Ft körüli önrész terhel minket. Azt sem szeretnénk, ha a nagy összegű javítás miatt bónusz fokozatokat veszítenénk. Közben az elkövetővel is beszéltünk, aki elbagatellizálta a dolgot és a kék-sárga kárbejelentő lap kitöltését is megtagadta. Ha a kék-sárga lap nem lesz kitöltve, akkor hogyan működik a másik fél KGFB-jának bevonása? Válaszát előre is köszönöm.

  1. Üdvözlöm,
   Ha casco-ra javíttat az önrészt önnek kell kifizetnie, megelőlegeznie. Mivel megvan a tettes, így számíthat kártérítésre! Ha a károkozónak van kgfb biztosítása akkor az ő biztosítója, ha nincs, akkor a MABISZ kártalanítási szla fog fizetni. A casco-ra kifizetett részt a casco biztosítónak téríti meg ( így nem veszik el a bónusz fokozata), az önrészesedést pedig önnek.

 28. Üdvözlöm!
  Saját gépjárművemmel közlekedve egy kanyarban vélhetőleg gázolaj folton megcsúsztam, melynek következtében az ut mellett talalható járdára felhaladtam. A gázolaj folt rendőri intézkedés hatására eltakarításra került.A sebességhatár 30 km/ h volt, melyet betartottam. A mögöttem halado abs-el felszerelt gépjármű belém ütközött ugy,hogy az autom gazdasàgi totálkáros lett, engem es a kisfiam elvitt a mentő 8 napon belül gyogyulo sérüléssel. A mögöttem halado nem ismerte el hogy hibázott, rendőrségi eljárás indult, melyben igazságügyi szakértő lett kirendelve. Azt állítja a mögöttem haladó hogy vészfékezett, de az nem fogott. Szerinte en visszacsapodtam a járdaszegélyről azért jött nekem. Az igazságügyi szakértő nem tudott állást foglalni az ügyben bizonyítékok hiányára hivatkozva. Az egyetlen ami igazolt hogy nem csapodtam vissza mert a guminyomok igazolják hogy felhaladtam a járdàra.
  Nekem saját hibámból, vagyis abból kifolyólag hogy megcsúsztam, annyi károm keletkezett hogy a jobb első felnim megütődött.
  A mögöttem haladó belém ütközött a bal hátsó oldalamnak melynek következménye a gazdasági totálkár, és személyi sérülés. Ennek ellenére a rendőrségtől azt a tájékoztatást kaptam hogy nem tisztázhato a felelősség ezért lezárják az ügyet, az eljárást megszüntetik a másik fél ellen.
  Ebben az esetben a biztosító nem fog fizetni?
  Van értelme megfellebbeznem a dolgot?
  Ha a biztosító nem akar fizetni fordulhatok a Mabiszhoz?
  Válaszát előre köszönöm

  1. Üdvözlöm!
   Valamennyi irat és körülmény ismerete nélkül pontos tanácsot nem lehet adni, leírása alapján azonban az alábbiakat javasoljuk.
   Véleményünk szerint a(z)
   – padkával való ütközés során keletkezett kár az Ön „sajáthibás” balesete miatti kára, ha van casco arra önrész levonásával téríthető
   – totálkárért a hátsó autó (körülményektől függően) teljes mértékben felelős, mivel a KRESZ előírja, hogy megfelelő követési távolságot kell tartani (ezt pontosan nem részletezném)
   – rendőrségi határozatot fellebbezze meg, ebben ügyvédi irodánk is tud segíteni
   A hátsó autó kgfb biztosítójánál jelentse be a kárt. Ha elutasítják, a kapcsolat oldalon keresse irodánkat.

   Ha benne van a rendőrségiben, hogy olajfolt volt, és a szakértő azt írta, hogy az is közrehathatott az ütközésben (feltételezem hogy ezt írta, különben „elmeszelték volna a hátsót”), akkor a biztosító erre hivatkozva nem fog fizetni. MABISZ-t lehetne esetleg ismeretlen gépjármű által okozott kár alapján (olajfolyás ismeretlen járműből), azonban nincs 8 napon túl gyógyuló személyi sérülés, így az sem fog fizetni, mert nem kell helytállnia. Próbálkozni lehet, vesztenivalója nincs.

 29. Üdvözlöm!
  Motorkerékpárral egy hosszú olajfolton elcsúsztam Budapesten szeptember 7.én , szerencsére nem csúsztam neki semminek, így nem történt nagyobb baj. Nekem zúzódásaim és horzsolásaim lettek, a motor bal oldala összetört. Rendőrség és mentő is volt a helyszínen. Mentők azt mondták 8 napon belül gyógyuló sérülés. Videófelvétel is van, kivehető az olajfolt, 50 km/h volt a sebességem, ennyi volt a megengedett. A rendőrségtől még nem kaptam semmilyen papírt. Szlovák állampolgár vagyok, a motor is szlovák, de van állandó budapesti lakcímem és tartózkodási engedély. A közútkezelő azt mondta, hogy ők csak a kátyúk és hasonló úthibák miatt fizetnének, az olajfolt miatt nem.
  Mi ilyenkor a teendő?
  Válaszát előre is köszönöm

 30. Kedves Végh Győző!
  Az M1-es autópályán szenvedtünk autóbalesetet. Szerencsére személyi sérülés nem történt, az autónk vélhetően totálkáros. A 3 sávos autópálya belső sávjában haladtunk du. 4 óra körül, mikor – mint egy féltégla – hirtelen, teljesen váratlanul, nagy sebességgel bevágódott elénk egy kisteherautó (min. 7,5 tonna), annyira közel, hogy lehetetlen volt elkerülni az ütközést. Rendőri intézkedés történt, a felelősségét nem ismerte el a gkvezető, mert erre utasította a főnöke. Trélerrel kellett az autót hazaszállíttatni, melyről számlát kértünk. Melyik biztosítónak kell jeleznünk a kárt? A károkozóénak, a sajátunknak, vagy mindkettőnek? Előre is köszönöm a válaszát.

  1. Kedves Sándor!
   A károkozó autó kötelező biztosítójánál kell kárbejelentést tennie, melyet az előző linkre kattintva is megtehet. A kárszakértői szemle után küldje be a biztosítónak a rendőrségi határozatot is.

 31. Kedves Végh Győző!
  Olyan kérdésem lenne, hogy kb 1 hete történt egy balesetem (nem én voltam a vétkes). Egy gyorsforgalmú úton haladtam. Majd egy idős bácsika az utolsó pillanatban kihajtott elém. Elrántottam a kormányt, megpördült az autóm, és árokba csapódtam kb 2-3 bukfenc után. Személyi sérülés nem történt, de az autó totálkár. A szemtanúk és a saját vallomásom alapján a rendőrök is a bácsit hozták ki felelősnek, aki beismerte tettét.
  A károkozó biztosítójától a napokban fog kijönni a kárszakértő.
  Kérdésem a következő lenne:
  Az autón kívül milyen úton-módon tudnám a vagyontárgyaim károkozásának megtérítését követelni?
  Pl. szemüvegem, párom mobiltelefonja, 1-2 elektronikai termék, illetve wellness szállodába tartottunk, aminek szintén borsos költsége volt…
  A „kisebb” károkat már nem is számolom. Ruhánk kiszakadt, parfüm összetört, stb…
  A szemüvegem nem is lett meg, valószínűleg lerepülhetett a baleset következtében… tehát egy-két vagyontárgyam „kárát” nem tudom igazolni.
  Pedig a szemüvegem orvosi célból használom, és nem olcsó új szemüveget készíttetni.
  Ebben kérném a segítségét, hogy ilyenkor mi a teendő?
  Az autón kívül a személyes vagyontárgyaimban okozott kárról beszélhetek a kárszakértővel? Mit és hova kell benyújtanom ezen tárgyaim kárának megtérítéséhez?
  Biztosan „sokan” próbálnak ilyenkor mindent „kizsigerelni” az elkövetőtől, vagy annak biztosítójától. Nekem ez eszem ágába sem jutott, csak szeretném ha megtérítenék az összes jogosan követelt kár igényemet.

  Köszönöm a segítségét.

  1. Kedves Vincze Szabolcs!

   Mit fizet a kötelező biztosítás? c. írásunkat feltétlenül olvassa el.
   A sérült vagyontárgyakat őrizze meg, és mutassa be a kárszakértőnek. Készítsen róluk értéklistát (sorszám, megnevezés, vásárlás éve, jelenlegi új, beszerzési értéke).
   Ezeket a vagyontárgyakat káridőponti u.n. avultatott (használt) értéken fogja kifizetni a biztosító.
   A szemüveget is írja fel, csatolja a szemvizsgálat eredményt, orvosi javaslatot, számlát, blokkot, akár egy fotót amin látható, stb… ismerve a biztosítók gyakorlatát első körben elutasítják, de ne rettenjen meg, reklamálja meg írásban. A kgfb kárigény elévülési ideje általában 3 év, ezen belül reklamálhat, további kárigényeket nyújthat be.
   Az elmaradt wellness költségét is ki kell fizettetni, annak a megrendelését, utalását, visszaigazolását is csatolja.
   A biztosítóba beadott valamennyi dokumentumról legyen másolata!
   Fontos!
   A balesetben megsérült / elveszett vagyontárgyak listája tételesen szerepeljen a rendőrségi jegyzőkönyvben. Ha jelenleg nem szerepel, tegyen bejelentést kérje a jkv kiegészítését!

 32. Tisztelt Végh Győző!
  Forgalmasabb útra kikanyarodás közben befékeztem, és a mögöttem haladó nekemjött hátulról. Személyi sérülés nem történt, a mögöttem haladó autóban nem esett kár, az enyémnek a lökhárítóján lett egy sérülés, szerintem ettől a koccanástól.
  Telefonszámot cseréltünk, betétlapot nem töltöttünk ki.
  Mik a lehetőségeim?
  Előre is köszönöm a válaszát!

   1. Tisztelt Végh Győző!

    Javítás céljából letettem az autómat egy szakszervízben. A mai napon értementem, rendeztem a javítási díjat, aztán az autó átvételekor közölték, hogy jégkár érte az autót és ezáltal jelentős kár keletkezett az autóban. A szervíz tulajdonosa elhatárolódott bármiféle kártérítéstől, javításban való segédkezéstől, arra hivatkozva, hogy vis major eset történt, erről senki nem tehet. Ez rendben is van, de valamiféle felelősség csak teheli azért, amiért nem járt el kellő gondossággal a rá bízott autó megfelelőelhelyezésének ügyében (tekintve, hogy az Országos Meteorológiai szolgálat riasztást is adott ki a rendkívüli időjárás miatt). Ráadásul több ízben beszéltem vele telefonon az azóta eltelt egy hét alatt, és semmiféle tájekoztatast nem adott az autómat ért kárról. Ön szerint érdemes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni? Sajnos casco biztositassal nem rendelkezem.

    Tisztelettel

    Bucsai-Horváth Csilla

    1. Tisztelt Bucsai-Horváth Csilla!
     Biztosítási szakjogász kollégámmal is egyeztetve, sajnos vis maior esete fennáll, ezért a szerviz kártérítésre nem kötelezhető.

 33. Kedves Végh Győző úr!

  Magánterületen történő parkolásnál egy tuskón (mely nem látszott az autóból) fennakadtunk, a lökhárítón törés keletkezett. Erről fedélzeti kamera-felvétel is van, képeket készítettem, ezekkel kerestem meg a terület tulajdonosát, de elzárkózott a felelősség vállalásától, és nem adott segítséget biztosítója elérhetőségéről sem.

  Érvényesíthetem valamilyen módon kárigényemet?

  Köszönöm,
  Üdvözlettel:
  Fonódi Anna

  1. Kedves Anna!
   Feltételezem, hogy a magánterület alatt nem a közforgalom előtt megnyitott utat érti (pl. egyes áruházláncok parkolói), ezeknél a KRESZ szabályok érvényesek. Amennyiben ez pl. egy társasházi magán udvar, akkor a leírt káreseményért a terület tulajdonosa nem felel. Ez sajnos egy „sajáthibás” baleset, melyet casco biztosítása terhére tud csak érvényesíteni.

   1. Kedves Végh Győző úr,
    Köszönöm a gyors választ.
    Kicsivel konkrétabban egy szolgáltató saját tulajdonába (nem társasház, nem közös tulajdon – egy szervezethez) tartozó terület, a gyakorlat szerint a szolgáltatást igénybe vevőknek kialakított parkolási lehetőség. Azzal védekeznek, hogy KRESZ táblával nem jelezték, hogy parkoló, viszont én azt mondom, KRESZ táblával nem is tiltották a parkolást. A veszélyre pedig nem hívták fel a figyelmet.
    Sajnos látom, nehéz menet lesz.
    Köszönöm válaszát, és a válaszra szánt idejét, szaktudását.
    Üdvözlettel:
    Fonódi Anna

    1. Kedves Anna!
     Feltételezem, hogy a „parkoló” nem felfestett, térkövezett terület, valószínű az udvar egy füves része, melyen magasabb volt a fű, annak takarásában lehetett a tuskó, melyre ráhajtott. A KRESZ szabály szerint sajnos Ön a felelős a balesetért.
     „25. § (1) * Járművel a forgalmi, az időjárási és látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak (az út vonalvezetésének, az útburkolat minőségének és állapotának) megfelelően kell közlekedni; figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra.”

     A fűre ráhajtott feltételezve, hogy akadály nélkül tud parkolni… Lehetet volna ott a fű takarásában árok, gödör, kő, stb…
     A káreseményért a terület tulajdonosa nem felel.

     1. Kedves Végh Győző úr,
      Értem, köszönöm szépen a válaszát.
      Üdvözlettel:
      Fonódi Anna

     2. Kedves Anna!
      Visszajelzését köszönjük. Sajnálom, hogy kedvezőbb választ nem tudtunk adni.
      Üdvözlettel,
      BÜSZI Kft. – Kárrendezési Iroda
      Végh Győző

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Alulírott, az alábbi checkbox pipálásával tudomásul veszem, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatvédelmi szabályzatának feltételei szerint kezelheti.

Írd be a hiányzó számot! *