Jogi nyilatkozat

A használat feltételei
A jelen honlapot (a továbbiakban: honlap) látogató felhasználók kizárólag saját felelősségükre használhatják. A honlap látogatásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket, amelyeket az BÜSZI Biztosítási Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság és Végh Győző e.v. (a továbbiakban: tartalomszolgáltatók és tulajdonosok)  bármikor jogosultak egyoldalúan megváltoztatni.

Disclaimer
Azzal, hogy a https://www.karrendezes.eu domain néven elérhető, a BÜSZI Kft. (továbbiakban Társaság/tartalomszolgáltató) honlapját megtekinti, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem veszi igénybe társaságunk egyik szolgáltatását sem.

A https://www.karrendezes.eu weboldalon (továbbiakban: honlap) megjelenő tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak,

A honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában a tartalomszolgáltató szellemi alkotása,  a Társaság és   Végh Győző szerző  (továbbiakban Szerzők)  szellemi tulajdonát képezi. A honlap információit csak a forrás megjelölésével lehet felhasználni, amelyhez a tartalomszolgáltatók előzetes írásbeli engedélye szükséges.

A Szerzők  fenntartanak minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Szerzők előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás stb.) feldolgozása és értékesítése. A hozzájárulás azzal a feltétellel történik , hogy az átvevő:

a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél a weboldalra mutató linkkel ellátva feltünteti.

A honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére lementheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Társaság honlapjának bármilyen tartalma teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újra közvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szerzők  előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelettel nyilvánossághoz újra közvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után, a Szerzők a jogsértés abbahagyását minden esetben  követelik és emellett az eset súlyától függően követelhetik az őket ért anyagi káraik megtérítését.

A honlap tartalma nem minősül sem tanácsadásnak, sem ajánlattevésnek, azt a tartalomszolgáltatók kizárólag tájékoztató jellegűnek tekintik.

Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a tartalomszolgáltatók minden kártérítési felelősséget kizárnak, tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat.

A honlap használatából eredő kockázatot a látogató viseli. A tartalomszolgáltatók nem vállalnak felelősséget semmiféle kárért és különösen a tartalomszolgáltatók nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos kárért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan kárért, amely a honlap létezéséből, használatából, nem vagy nem megfelelő működéséből, a honlapon található információból, az esetlegesen a holnap által hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából fakad, illetve azzal kapcsolatos. A holnap látogatója felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése jogi következményeket von maga után.

Tartalomszolgáltatók a honlap adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle telhetőt elkövetnek, és a lehető legnagyobb körültekintéssel járnak el, azonban a közzétételből eredő esetlegesen bekövetkező károkért mindennemű felelősségüket kizárják.

A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltatók befolyása alatt, ezáltal a tartalomszolgáltatók felelőssége kizárt.

Egyes híreket – a „Cikkek” menüpontban megjelentetve az MTI-től „Forrás: MTI” megjelöléssel teszünk közzé.

Tárhelyszolgáltató

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefon 0-24: +36 1 700 2323
Email: info@mhosting.hu
Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu
Személyes ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet

Weboldal üzemeltető, szerkesztő és SEO mester
Végh Győző Baleseti – kárrendezési tanácsadó, biztosítási szakember, SEO szakértő
vegh.gyozo(kukac)karrendezes.eu