Kármegosztás

Kármegosztás

a károkozásért való felelosség százalékos megosztása a károkozásban részt vevok között. Ha például a bekövetkezett ütközésért „A”-t 70%-ban, „B”-t pedig 30%-ban terheli a felelosség, akkor „A” (illetoleg felelosségbiztosítója) „B” kárának 70%-át, míg a „B” részes „A” kárának 30%-át köteles megtéríteni. A közrehatási százalékok összege természetesen nem haladhatja meg a 100-at.