Megszűnik-e a KGFB a kötelező biztosítás nemfizetése esetén?

Díjfizetés elmaradása esetén 60 nap után megszűnik a kötelező biztosítás
Díjfizetés elmaradása esetén 60 nap után megszűnik a kötelező biztosítás

Szerződéskötéstől számítva 60 napjuk van az autósoknak arra, hogy befizessék a kötelező felelősségbiztosítás díját. A kötelező biztosítás nemfizetése esetén a biztosító felmondja a szerződést és az autós biztosítás nélkül marad. Annak pedig a komoly ára lesz, ha használni akarja az autóját. Ma már nem is lehet kikerülni a fedezetlenségi díjat.

A kötelező biztosítás nemfizetése esetén u.n. díjnemfizetés miatti szerződésbontásba nagyon könnyen beleszaladhat bármelyik autós. Novemberben felmondja a régi biztosítását, s egy online kalkulátoron keresztül még novemberben rögtön meg is köti az új szerződést. A szerződése január elsejétől lesz érvényes. A 60 napos határidőt figyelembe véve, a novemberben megkötött, januártól érvényes szerződésre nagyjából február végéig fizetheti be az első díjat.

Az autósok egy része szerződéskötés után már nem is foglalkozik többet a kötelezőjével. Azt várja, hogy az alkuszcég mindent elrendez helyette. Csakhogy elfelejti például, hogy a korábbi biztosítása díját a bank vonta le, az új szerződésre viszont nem adott felhatalmazást. A 60 nap hamar letelik, s máris kapkodhat, mert a biztosító egyszer csak felbontja a szerződését díjnemfizetésre hivatkozva. Vajon ez jogszerű így?

Halasztott díjfizetésre vonatkozó szabályok

Kötelező biztosítás szempontjából még mindig minden évben március eleje a kritikus dátum. Aki ugyanis előző év végével mondta fel a régi kötelezőjét és január elsejével kötötte meg az újat, annak a 60 nap március elején telik le. Ez a kgfb díjfizetés végső határideje.

A más időpontban kötött, nem január elején évfordulós szerződések esetén szinten 60 napot kell a díjfizetés végső határidejeként számolni. Vigyázat! Ez 60 naptári napot, nem pedig két hónapot jelent. Egy július elsején megkötött szerződés esetén a 60 nap nem szeptember elsején, hanem augusztus 29-én jár le. Az a két nap milliókat jelenthet az ügyfélnek, ha véletlenül éppen a már díjfizetéssel nem fedezett időszakban okoz kárt valakinek. A 60. nap lejárta után a biztosító a díj beérkezése nélkül már nem hajlandó a törvény szerint vállalni a kockázatot.

Egy-két évtizeddel ezelőtt, még az online kalkulátorok elterjedése előtt, amikor a biztosító ügynöke megkötött egy új szerződést, el is kérte rögtön az első befizetendő díjat. Ha nem volt díjfizetés, akkor a biztosítás nem is lépett hatályba.

A kötelező biztosítások esetén ma halasztott díjfizetésről beszélünk. A biztosító díjfizetés nélkül is elfogadja az ügyfél szerződési ajánlatát, megköti a szerződést. A törvény szerint az ügyfélnek a szerződéskötés időpontjától kezdve 60 napja van arra, hogy rendezze az első időszakra eső díjakat.

Aki tehát január elsejével kötötte meg a kötelező felelősségbiztosítását, annak az autója február végéig akkor is biztosítottnak számít, ha addig egyetlen fillér díjat sem fizet be. A 60 napon belül a biztosító pontosan ugyanúgy vállalja a kockázatot, mintha minden díj rendezve lenne. Például gépjárműkár esetén ugyanúgy történik a kárrendezés, mint annál az autósnál, aki már befizette a díjakat.

Összefoglalva: A halasztott díjat saját érdekében minél előbb fizesse be!

Következmények a kötelező biztosítás nemfizetése esetén

Aki nem fizeti be időre a kgfb díjat, annak a biztosítása a 60 nap elteltével megszűnik. Ez nem a biztosító jóindulatán, vagy gonoszságán múlik, ezt a kötelező biztosításról szóló törvény írja elő. A díjnemfizetés miatti szerződésmegszűnés esetén a besorolás másik gépjárműre kötött szerződés esetén nem vihető át.

A biztosítási szerződés időtartama minden díjfizetés 60 napos türelmi idővel történik. Ez vonatkozik az első díjra és a későbbiekben is a díjfizetési határidőkre. Az aktuális díj esedékességétől számított 60. napon a kötelező biztosítás automatikusan megszűnik, ha addig a díjat nem fizetik be. További türelmi idő nincs! Aki kicsúszik a 60 napból, s ezen a módon szűnik meg a biztosítása, később azt már feléleszteni nem tudja, számolnia kell az újrakötés valamennyi negatív következményével.

A kötelező biztosítás nemfizetése így három, egyenként is kellemetlen szankcióval járhat:

 • rendőrségi ellenőrzés esetén büntetést kap, ha nincs érvényes biztosítása
 • fedezetlenségi díjat kell fizetnie arra az időre, míg nincs érvényes biztosítása és
 • befizeti a türelmi időre járó kgfb díjat, a büntető mértékű fedezetlenségi díjat, az előző kettő baleseti adóját és az újrakötött kgfb díjat baleseti adóval növelve egyösszegben a biztosítási év végéig.

Rendőrségi szankciók

kötelező biztosítás igazolása: nem kell a csekk, a rendőr kéri le az adatokat a nyilvántartásból
kötelező biztosítás igazolása: nem kell a csekk, a rendőr kéri le az adatokat a nyilvántartásból

A gépjármű-felelősségbiztosítás kötését a KRESZ teszi kötelezővé, kötelező biztosítás nélkül az autó nem vehet részt a forgalomban. Az érvényes biztosítás nélküli közlekedés szabálysértésnek minősül. A helyszíni bírság összege 5 és 50 ezer forint között lehet, de ha fél éven belül ez már a második szabálysértés, akkor 70 ezer forint is lehet a büntetés. Ezek a helyszíni bírságok, azaz e tételek akkor érvényesek, ha az autós a helyszínen elismeri a szabálysértés tényét. Ha vitatja, hogy szabálysértést követett volna el, akkor elindul a szabálysértési eljárás, melynek a végén akár 300 ezer forint is lehet a büntetés.

Fontos tudni, hogy ellenőrzés során a rendőr az elektronikus nyilvántartásból kéri le a biztosítás adatait, így ellenőrzi annak meglétét. Ha valamilyen téves adat miatt ott úgy szerepel, hogy nincs az autóra biztosítás, a tulajdonos a rendelkezésére álló iratokkal akkor is igazolhatja, hogy rendelkezik érvényes szerződéssel.

Ha biztosan tudja, hogy van ilyen okmánya (pl. időben feladott csekk, biztosítótól kapott visszaigazolás), de az nincs nála a helyszínen, akkor ne fogadja el a helyszíni bírságot. Induljon el az eljárás, melynek során joga van bizonyítani saját igazát az ügyben.

Fedezetlenségi díj

A biztosítási szerződés megszűnése és az új biztosítás megkötése közötti időszakra az autó tulajdonosának utólag meg kell fizetnie a fedezetlenségi díjat. A 2018. évi fedezetlenségi díj személygépkocsira teljesítménytől függően 340-760 forint közötti összeg naponta. Erre az összegre még pluszban a 30% baleseti adót is ráteszik. A díjnemfizetéssel megszűnt kgfb-t annál a biztosítónál kell újrakötni ahol az megszűnt, ezért a fedezetlenségi díjat is ez a biztosító fogja felszámítani.

Fedezetlenségi díjat akkor is fizetni kell a teljes, díjjal le nem fedett időszakra, ha nem rendőri ellenőrzés során derül ki, hogy nincs biztosítás az autóra. Például a januártól kötött új biztosítás díját elfelejtik befizetni. A biztosító február végével felmondja a szerződést, erről az értesítő március közepén érkezik meg az ügyfélhez. Úgy gondolja, „majd a napokban” foglalkozni kezd vele, ám ebből március vége lesz. Könnyen eltelik egy hónap is, mire az új szerződése megszületik. Az egy hónapra eső fedezetlenségi díj pedig a legkisebb autónál is legalább 10.200 forint, a nagyobbaknál akár havi 22.800 Ft (!) is lehet.

a fedezetlenségi díj a legkisebb autóra is legalább napi 340 forint
A fedezetlenségi díj a legkisebb autóra is legalább napi 340 forint

Újrakötött kötelező biztosítás díja

A kötelező biztosítás szabályai szerint, ha a kgfb díjnemfizetés miatt szűnt meg, akkor az ügyfél a rá vonatkozó biztosítási év közben nem mehet át új biztosítóhoz. Az új szerződést is ugyanazzal a biztosítóval kell megkötnie, amelyik a régit díjnemfizetés miatt felmondta. Ennek az intézkedésnek az az oka, hogy a díjnemfizetéssel járó “trükközést” és a biztosítási év közbeni vándorlást megakadályozzák vele. Ne lehessen megtenni azt, hogy az évforduló előtt valaki abbahagyja a meglévő biztosítása díjfizetését azért, hogy kedvezőbb feltételekkel átmenjen egy másik társasághoz.

A díjnemfizetés miatt felmondott biztosítást tehát csak ugyanannál a biztosító társaságnál lehet megkötni. A biztosítók az ilyen szerződésekre elkérik a

 • megszűnt szerződésre az elmaradt türelmi díjat és
 • a büntető mértékű fedezetlenségi díjat és
 • ezek baleseti adóját.

Az újrakötött kgfb bonusz – malusz besorolása viszont a feledékeny autósnak ezesetben megmarad!

Ha az ügyfél mindenáron biztosítót szeretne váltani, akkor azt a kgfb felmondás szabályainak betartásával, a biztosítási évfordulót megelőző legalább 30 nappal korábban írásbeli felmondás után teheti meg.

Hogyan lehet szabadulni a túl magas kötelező biztosítási díjaktól?

A szerződéskötés után sok autóst ér váratlanul, hogy a kötelező biztosítás díja jóval magasabb lesz, akár a duplája is annak, mint amire számított. Ennek általában az az oka, hogy rosszul emlékezett a korábbi károkozásokra, s hibásan tüntette fel az adatokat az online kgfb-kalkulátor használatakor.

A biztosítók a díjakat a korábbi károkozások gyakoriságához is igazítják. Akinek a biztosítása terhére volt az elmúlt kettő – négy évben kárkifizetés, az a legtöbb társaságnál magasabb tarifára számíthat. Ez az úgynevezett károkozói pótdíj, melyet elég sok társaság alkalmazni kezdett. Ez pedig sokaknál csak utólag derül ki.

A különbség oka az, hogy az alkuszcégek nem férnek hozzá a kártörténeti előzményekhez. A beírt adatok alapján az online felületen a tulajdonos megköti a biztosítását és várja az első csekket. Csakhogy a biztosító a beérkezett ajánlat alapján már látja a konkrét, az illető autósra vonatkozó valós adatokat is, nem csak azokat, melyeket ő önként megadott. A tényleges tarifát a valós adatok alapján számolják ki. Így fordulhat elő, hogy valaki egészen alacsony díjra számít, ám mire a biztosító csekkje megérkezik hozzá, már lényegesen magasabb összegekkel találkozik.

A rossz hír, hogy a következő évfordulóig nem tud megszabadulni a nem kívánt biztosítástól. Felmondani nem tudja, csak ha azt a biztosítási évforduló előtt legalább 30 nappal írásban megteszi. Ha nem fizeti be a díjakat, akkor a szerződése díjnemfizetés miatt megszűnik, de ahogy írtuk, a következőt is csak ennél a társaságnál kötheti meg.

Új üzembentartó bejegyzése

Megoldás lehet, ha akár családon belül az autóra bejegyeztetnek egy új üzemben tartót. Ebben az esetben a régi biztosítást ugyanúgy érdekmúlásra hivatkozva fel lehet mondani, mintha eladná az autót. Az új üzemben tartó pedig kedvezőbb feltételekkel köt egy másik kgfb-t valamelyik biztosító társaságnál. Ez működő megoldás lehet.

Ha az üzemben tartó változását családon belül, egyenes ági leszármazottak (szülő és gyerek között), vagy házastársak között jegyzik be, akkor csak az új forgalmi engedély költségét, mely jelenleg 6.000.- Ft. (2018.02.28). Minden más esetben már átírási illetéket is fizetni kell az üzemben tartó változásakor.

Tehát az üzembentartó-váltás bejegyzése csak családon belül, egyenes ági leszármazottak és házastársak közötti átírás esetén illetékmentes!

Ezért ezeket a megoldásokat csak abban az esetben javasoljuk, ha a „véletlenül” hatályban maradt biztosítás díja jelentősen magasabb a kedvezőbb kgfb ajánlatnál.

Az üzembentartói szerződést négy példányban kell kitölteni.Az üzembentartó váltás bejegyzése kizárólag családon belül (férj, feleség, gyermek) esetében átírási illetékmentes!

Házastársak esetében – a régi forgalmi engedélyen túl – vinni kell az új üzembentartó

 • saját személyes okmányait
 • házassági anyakönyvi kivonatot
 • megkötött új kgfb-t
 • szabályosan kitöltött, eredeti aláírásokkal ellátott üzembentartói szerződést (2 pld)

Amennyiben az új üzembentartó a gyermek lesz, a

 • születési anyakönyvi kivonatára

is szükség lesz.

Az üzembentartói szerződés

Az üzembentartói szerződés PDF formátumban oldalunkról letölthető, melyet 4 (!) példányban kell kitölteni. Fontos, hogy az aláírásoknak mind a négy példányon eredetinek kell lennie! Az 1-2 példány az új üzembentartóé, a 3-4 példány pedig a tulajdonosé.

Szolgáltatásaink:

Megszűnik-e a KGFB a kötelező biztosítás nemfizetése esetén?
3.7 (73.33%) 3 szavazat
Tetszett? Oszd meg másokkal!Share on Facebook40Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

22 hozzászólás: “Megszűnik-e a KGFB a kötelező biztosítás nemfizetése esetén?

 1. “A biztosítók a díjakat a korábbi károkozások gyakoriságához is igazítják. Akinek a biztosítása terhére volt az elmúlt két évben kárkifizetés, az a legtöbb társaságnál magasabb tarifára számíthat. Ez az úgynevezett károkozói pótdíj, melyet elég sok társaság alkalmazni kezdett. Ez pedig sokaknál csak utólag derül ki.”

  Amióta jogosítványom van kármentesen vezetek (pesten). 1 db esetem sem volt (kb 14éve). Tavaly váltottam biztosítót, ez az új biztósító most DUPLA díjat küldött. Erre mi a magyarázat? Illetve ez etikus-e? Plusz miért nincs erre jogszabály? Ennyi erővel 100*-os díjat is küldhetnek és ha külföldön vagyok/nemhozza a postás, vagy bármi miatt lecsúszok arról a bizonyos 1 hónapról, akkor elfogadottnak tekintik. Plusz számomra hihetetlen, hogy az új év egy új szerződés kell legyen, mégis ha nem bontom fel a szerződést, akkor automatikusan a dupla díjjal megköttetik a szerződés az aláírásom, beleegyezésem nélkül. Az minimum 1 hónappal előtte intervallumot pedig az égvilágon semmi nem indokolja.

  1. Tisztelt Molnár Z!
   “1 db esetem sem volt (kb 14éve). Tavaly váltottam biztosítót, ez az új biztósító most DUPLA díjat küldött. Erre mi a magyarázat? Illetve ez etikus-e?”
   A biztosítók díjképzése nem az etika mentén történik. Ha nem B10-ben van, érdemes lenne megkérdezni a biztosítót, hogy szerintük okozott-e kárt? Ha B10-ben van, akkor meg mi alapján számolnak károkozói pótdíjat? 🙂
   Amennyiben még az évforduló előtt van legalább 30 napja, számolja ki a kötelező biztosítását és váltson újra.
   Válasszon “elektronikus adatkezelést”
   – kedvezményt is ad a biztosító
   – e-mailben küldi
   viszont Önnek kell figyelni és reagálni is kell, ha váltani szeretne.
   Postán is “csak sima levélben” küldik a következő évi díjértesítőt.
   Érdemes minden évben évforduló előtt kitarifálni a kgfb díjat, de NE a legolcsóbb biztosítónál kösse meg!
   Jogilag határozatlan idejű szerződést köt, melyet a felek évforduló előtt mondhatnak fel. A biztostó 60 nappal, az ügyfél, 30 nappal évforduló előtt. A biztosító 60 nappal az évforduló előtt köteles értesítőt küldeni a jövő évi díjról, ha az ügyfél nem mondja fel, “a hallgatás beleegyezés” automatikusan egy évvel hosszabbodik a szerződés…

 2. Kedves szakerto!

  Erdeklodnek, hogy ha veletlenul elfelejtettem befizetni a kotelezot es ujrakotom a biztositonal akkor az evfordulom (amikor kategoriat lephetnek) marad majus vagy ugrik novemberre? Valaszat elore is koszonom!

  1. Tisztelt Henn Roland!
   Ha már törölték a kötelezőt csak akkor kösse újra, ezt abban a biztosítóban kérdezze meg ahol kötötte.
   Ha díjnemfizetéssel törölték, akkor a bónusz elveszik, A0-ról újra indul.
   Az újrakötéskor be kell fizetni a fedezetlenségi díjat is.

  2. Tisztelt Szakértő!
   Korábban az AEGON Biztosító Zrt-nél volt a kötelező gépjármű f. biztosításom, azonban évfordulókor más társasághoz mentem át, a szerződést internetes felületen kötöttem meg, a 2018. év I. negyedéves díjat már oda fizettem be. A minap kaptam az előző társaságtól egy értesítést, hogy nem fizettem be a biztosítási díjat, rendezzem azt minél előbb. Levelükre reagálva megírtam nekik, hogy más társaságnál van már érvényes felelősségbiztosításom, majd visszaírtak, hogy mivel írásban náluk nem mondtam le november 31-ig, így azt ők nem szüntették meg, tehát be kell fizetnem az aktuális díjat.
   Valóban nem mondtam le, de abban a hitben voltam, hogy ezt a biztosítótársaságok egymás közt rendezik, vagy nem fizetés miatt eleve az előző szerződés megszüntetésre kerül.
   Abban kérem a szíves segítségét, hogy esetemben mi a teendő.

   Köszönettel:
   Zsengellér Ágnes

 3. Tisztelt szakértő úr! 2013.-ban kötöttem gépjármű kötelező biztosítást a Groupama biztosítóval. 2016 decemberében sajnos elmaradtam az éves díj befizetésével. Elkeveredett a számla, és elfelejtettem átutalni az összeget. Egész évben abban a hitben vezettük az autót, hogy rendben van a biztosítása, mígnem múlt héten egy rendőrségi ellenőrzés alkalmával kiderült hogy nem így van. Jelentős fedezetlenségi díjat (közel 150.000 Ft-ot) kellett befizetnünk az újra kötéskor, valamint jelentős büntetésre is számíthatunk a rendőrségtől.
  A biztosító felszólító levelet nem küldött, sőt a szerződés felmondását sem közölte velünk. Ha ezt nem mulasztja el, nyilván módunkban állt volna újrakötni a biztosítást és nem halmozunk fel ekkora fedezetlenségi díjat.
  Kérdésem az, hogy megteheti-e azt egy biztosító, hogy értesítés nélkül mond fel egy szerződést. Természetesen minket is terhel felelősség az összeg be nem fizetése miatt, de véleményem szerint a biztosítónak tájékoztatnia kellett volna a szerződés felmondásáról, megelőzve ezzel a további problémákat. Több helyen azt olvastam, hogy a biztosítónak tájékoztatási kötelezettsége van a szerződés felmondásával kapcsolatban.
  Kérném a szíves véleményét a fentiekkel kapcsolatban.

  1. Tisztelt Csikós Tibor!

   A kgfb díjfizetés valóban az ügyfél kötelezettsége, melynek elmulasztása komoly következményekkel jár.
   “Örüljön” hogy nem okozott kárt, mert akkor még az okozott kárt is visszakövetelhetné (bizonyos korlátokkal) a kgfb biztosító.

   Az az elvárás, hogy a biztosító küldjön felszólító, vagy értesítő levelet a díjnemfizetéses törlésről teljesen jogos!
   azonban
   a “2009. évi LXII. KGFB törvény” sajnos nem az ügyfelet védi mivel a biztosító a díjnemfizetéses törlésről NEM köteles értesíteni a kedves ügyfelet, akiből él.
   “A szerződés létrejötte és megszűnése 8. § (3) A biztosító köteles – a díjnemfizetéssel történő megszűnés esetének kivételével – a biztosítási szerződés megszűnésének tényéről és a megszűnt szerződés külön rendeletben meghatározott bonus-malus besorolásáról a megszűnést, illetve az arról történt tudomásszerzést követő 30 napon belül az üzemben tartót írásban tájékoztatni.”

   Azt ne kérdezze, miért van ez így 🙁
   Elvileg és erkölcsileg önnek adok igazat, azonban a fenti Tv értelmében nem lehet mit tenni.
   Csak ismételni tudom magamat, “örüljön, hogy nem okozott kárt” is.

 4. Tisztelt szakértő!
  Az egy autómmal okozott kár miatt a birtokodban lévő össze többi autómra kivettik a károkozási pótdíjat? Az összes új vásárlásaimra is több évig?

  1. Ha több autót is üzemeltet (párhuzamos üzemeltetés) akkor nem, mindegyik kgfb “önálló életet él”.
   Ha vásárol egy új/másik autót, akkor annak a kgfb kötésekor már figyelembe veszik a károkozást.
   Elnézést a késői válaszért.

 5. Üdvözlöm!
  A biztosításomat 2017.01.01.-el kötöttem, de 2017.06.15.-én díj nem fizetés miatt megszünt. Most szeretnék új szerződést kötni. Az eredeti szerzödésem évfordulója elmúlt. Így már köthetek másik biztosítóhoz kgfb-t? Válaszát előre is köszönöm!

 6. Tisztelt Szakértő Úr!
  A KGFB fordulóm 2018. január 1-én volt esedékes. 2017.november 21-én alkusz cégen keresztül intézkedtem korábbi biztosításom felmondása és az 1. számú biztosító irányába biztosítás kötése iránt. Az alkusz cég tájékoztatott, hogy intézkedtek régi szerződésem felmondása iránt. Ezen kívül a továbbiakban semmilyen információ birtokába nem jutottam.
  December 28-án sima postai küldeményben megkaptam a kötvény csomagot, amiben kérik az extra partner kedvezmény érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat. Ajánlatomban a lakásbiztosítási kötvényszámot tüntettem fel.
  Mivel utólag már sejtettem, hogy ez nem azonos az extra biztosítással – azt is gondoltam, hogy emiatt nem kötik meg a szerződésemet, legalább is abban a formában – egy másik alkusz céggel megkötettem a 2. számú biztosításom, melynek kötvényét már november 30-án e-mailben megkaptam, majd később a díjat át is utaltam. Az 1. számú biztosítónak még nem utaltam.
  Kérdésem az volna, hogy miként tudnám a normál állapotot visszacsinálni, hogy csak egy biztosítás kötésem legyen érvénnben.
  Amit még megjegyeznék, 2017. december 29-én tértivevényes levélben megkíséreltem az 1. számú megkötésem törlését, de hiába. Feltehetően a 2. számú biztosító sem akar majd tőlem megválni. Az üzembentartói szerződés sem oldható meg részemről.
  Tisztelettel: Nagy Béla.

  1. Tisztelt Nagy Béla!
   Egy érvényes kgfb biztosítása lehet, így amennyiben létrejött a szerződés az első szerződés az.
   Személyesen mindenképpen járjon utána, mert lehetnek belőle problémák…
   Két biztosítása nem lehet, a később kötött szerződés díját vissza kell fizetni a biztosítónak.

 7. Tisztelt szakértő!
  Ha online biztositás kötéskor az első üzembe helyezés dátumát nem jól adtam meg , akkor mi a teendő?

  1. Üdvözlöm!
   Másolja le (szkennelje be a forgalmit) és jelentse be / küldjön e-mailt az alkusznak vagy közvetlen a biztosítónak, hogy a kötéskor elírta az adatokat. A kötvény kézhezvételekor ellenőrizze, hogy a helyes adatok szerepelnek-e rajta.

 8. Kedves Győző!
  A feleségem most szólt, hogy az autójának a KGFB évfordulója 2018.04.11-én volt. Azonban elfelejtette elutalni az összeget a biztosítónak? Jelen esetben mennyi “türelmi” idő áll rendelkezésre, hogy rendezze a biztosítási díjat? Pl: most hétvégén él a biztosítása? Bátran használhatja az autóját?
  Köszönöm!

  1. Kedves Kérdező!
   A “türelmi idő” (respiro) a kgfb biztosításnál 60 nap, tehát a biztosítási védelem / fedezet fennáll.
   Az autót ezen idő alatt is használhatja, de mielőbb fizesse be a díjat.

   1. Köszönöm, már elutaltuk… csak kíváncsi voltam, hogy amíg elkönyvelik, addig is “járóképes-e” a kocsi. Szép napot, hasznos ez az oldal!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Írd be a hiányzó számot! *