Mennyi idő alatt fizet a biztosító?

Sokszor hónapokat késik egy biztosítótól kapott kártérítés kifizetése. Mikor fizet a biztosító? Köti-e valamilyen szabály a biztosítókat arra, hogy mennyi idő alatt kell kifizetniük a kártérítési összegeket? Mennyi idő alatt fizet a biztosító, ha minden papír időben beérkezik?

A kárbejelentés határideje

Az első határidő nem is a biztosítóra, hanem a károsultra vonatkozik. Kötelező biztosítás terhére a kárt a baleset bekövetkeztétől számított 30 napon belül kell a biztosítónak bejelenteni. A károkozónak (biztosított, aki a balesetben a hibás fél, azaz az ő kötelezőjére történik a kárrendezés) is be kell jelentenie az eseményt, méghozzá a balesettől számított 5 munkanapon belül.

A biztosítókat törvény kötelezi arra, hogy a károkat milyen határidővel kell rendezniük. A kárrendezés azonban nem biztos, hogy kifizetést is jelent ebben az esetben. A tényleges kifizetések határidejét semmilyen jogszabály sem tudja szabályozni, hiszen nagyon sok külső körülménytől és sok vita lezárásától is függ.

A kötelező felelősségbiztosításról szóló törvény 15 napos kifizetési határidőt ad a biztosítónak arra hogy kártérítési javaslatot tegyen az ügyfélnek. Ennek a javaslatnak az a feltétele, hogy

 • minden nélkülözhetetlen irat beérkezett
 • a felelősség nem vitás („tiszta” a jogalap)
 • az okozott kár a törvény szerinti összeghatárokon belüli (A KGFB biztosító 2017.01.01-től egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül dologi károk esetén káreseményenként 1.220.000.- eurónak megfelelő forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként 6.070.000.- eurónak megfelelő forintösszeg-határig köteles helytállni.)
Mikor fizet a biztosító? Magasabb és gyorsabb kártérítést kaphat ha szakértőt bíz meg a kárképviselettel!

A másik határidő, melyet a kgfb-törvény rögzít, az a kártérítési igény beadásától számított 3 hónap. Ez a maximum, amennyi időn belül a biztosítónak reagálnia kell. Ha egy baleset után nem is érkeznek be időben az iratok, vagy nagyon eltér a biztosító és a károsult álláspontja, a biztosítónak akkor is maximum 3 hónapon belül kártérítési javaslatot kell tennie.

A valóságban néha a megadott 15 napos, illetve 3 hónapos határidőknél sokkal hosszabb időket kell várni ahhoz, hogy egy közlekedési baleset után valaki a pénzéhez juthasson. Ennek a fő oka az, hogy a határidő mindig az iratok beérkezésének az időpontjától számítódik. A biztosító tehát (talán) jogosan hosszabbítja a határidőket, ha akár egy lényegtelennek tűnő kis nyilatkozat vagy más irat hiányzik az ügyintézésből. Amíg nincs egyben minden irat hiánytalanul, addig nem indul el a folyamat. A törvény ugyan a nélkülözhetetlen iratokról szól, de nem határozza meg pontosan ezek körét. A biztosító pedig nyugodtan hivatkozhat arra, hogy a szóban forgó, hiányzó irat miért nélkülözhetetlen az eljárás szempontjából. Azonban az új Ptk. hatálybalépése óta (2014.03.15) a kártérítési igény elévülése jelentősen megváltozott, mely szintén a biztosítóknak kedvez.

Kifizetés gyorskár esetén

A legegyszerűbb kártérítési forma, amikor a biztosító készpénzben, a javítási költségek előzetes megbecsülésével tesz egy kártérítési ajánlatot. Ez népszerű nevén a gyorskár. A gyorskárhoz tehát nem kell más, mint hogy a beérkezett bejelentés és az autó szemlézése alapján a biztosító 15 napon belül (többnyire ez ennél gyorsabban megy) adjon egy kalkulációt és azt az ügyfél elfogadja. Egyösszegű kártérítés esetén az összeget 15 napon belül az után ki is kell fizetni, hogy az ügyfél az ajánlatot elfogadja.

Gyorskár esetén azzal is számolni kell, hogy a károsult minden további kártérítési igényéről lemond, továbbá elfogadja, hogy a megajánlott összeg alacsonyabb lesz a tényleges javítási költségeknél. A biztosító ilyenkor csak az áfa nélküli, nettó összeget fizeti ki, sok esetben nevetséges összegű munkadíjakkal kalkulálva. Sokak számára ez mégis megéri, mert ilyenkor a javításról szóló számlákat nem kell bemutatni.

A számla nélküli kárrendezés nem jó az ügyfélnek, mert ha szakemberrel akar javíttatni (nem sufnituningba), a gyorskár tuti nem lesz elegendő a javításra. A gyorskár erősíti a fekete gazdaságot, többségében nem lesz számla, nem lesz adófizetés sem Áfa befizetés, ezért a gazdaságnak sem jó. Ki nyer megint? Hát a biztosító, hiszen jóval kevesebbet fizet ki gyorskárra mint a számlás kárrendezésre, így nagyobb lesz a profit. Továbbá azért sem érthető, hogy miért legális máig a gyorskár intézménye, mert a ptk. egyértelműen leírja, hogy az okozott kárt kell megtéríteni. Az pedig egyenlő a hivatalos javítási költséggel, ami ugye Áfa-s ár. Nem a számlát kell kifizetni, hanem a teljes okozott kárt kellene megtéríteni még akkor is, ha az ügyfél nem akarna javíttatni! A kárrendezés a mai napig egy borzasztóan alulszabályozott terület, melynek sajnos az ügyfelek a szenvedő alanyai.

Kárrendezés számlák alapján

Gépjárműkár esetén a baleset után csak a kár bejelentése történik meg, a kártérítési összeg kifizetése a javítások elvégzése után kerül sor. A baleseti kártérítés kifizetésének a feltétele a javításról szóló számlák és az egyéb kártérítési igények benyújtása a biztosítóhoz. A 15 napos ügyintézési határidő ebben az esetben akkor kezdődik, amikor a vonatkozó számlákat és egyéb dokumentumokat, a kár összegét megalapozó számításokat és igazolásokat a károsult benyújtotta a biztosítóhoz. A 15 nap ebben az esetben tehát csak akkor indul, amikor a javítás már készen van, s a szerelőműhely kiállította a számlákat is. A biztosító számára kötelező 15 nap ebben az esetben is csak akkor indul, amikor minden nélkülözhetetlen dokumentum már rendelkezésre áll. A javítás függvényében például pótszemlékre, azaz a sérült autó újbóli megvizsgálására is sor kerülhet. Erre például akkor van szükség, ha a műhelyben, a megbontás után derül ki, hogy a kocsi sokkal jobban megsérült, mint azt a felszínes szemle során látták.

Kárrendezés személyi sérülés esetén

A kárkifizetési idő személyi sérüléses baleset esetén lehet a leghosszabb, azonban részkifizetések, illetve kártérítési előleg megfelelő indoklással kérhető. A biztosító a kárrendezés lezárásához meg fogja várni a végleges egészségi állapot bekövetkezését. A kártérítés kiterjedhet a gyógykezelés költségeire, a lábadozási idő alatti elmaradt jövedelemre is, s mindezeket akkor lehet véglegesen kiszámolni, ha a gyógyulás már befejeződött. A személyi sérülés miatti kártérítés feltétele, hogy a sérült végleges állapota felmérhető legyen. Ez pedig sok esetben csak hónapokkal, vagy évekkel a baleset bekövetkezése után lehetséges. Végállapot orvosi szempontból csak egy év után mondható ki.  Ennél hosszabb időt már nem vesznek figyelembe – egy év után már elmondható egy betegről, hogy a sérülése maradandó maradt-e.

Személyi sérülés esetén éppen ezért fontos, hogy semmiképpen ne menjen bele a sérült a biztosítóval történő gyors megegyezésbe! A biztosító számára az lenne az előnyös, ha a baleset után már néhány héttel megállapodást köthetnének, s kifizetnének egy alacsonyabb összeget. A sérült számára ez nem előnyös, hiszen akár hónapok múlva is kiderülhet, hogy a sérülése sokkal maradandóbb annál, mint első vizsgálatokra látszott.

Kárrendezés rendőri intézkedéssel

Összetört tűzoltóautó Győrben, ahol a gépjármű összeütközött egy személyautóval 2016. július 14-én. Hónapokig tarthat a kárrendezés.
Győr, 2016. július 14.
Összetört tűzoltóautó Győrben, ahol a gépjármű összeütközött egy személyautóval 2016. július 14-én. Hónapokig tarthat a kárrendezés. (MTI Fotó: Krizsán Csaba)

A valóságban azonban nem minden eset olyan egyszerű, hogy a 15 napos határidőt tartani lehessen. A károkozók nem mindig vállalják a felelősséget. Vagy az ügyfél nyújtott be egy olyan kárigényt, amit a biztosító nem akar elfogadni, vitatja annak az összegét. Ilyen esetekben is 15 napon belül kell reagálni. Nem a kártérítés összegére kell ajánlatot tenni, de legalább meg kell válaszolni az ügyfél beadványát a megadott határidőn belül. Fontos, hogy erre is csak akkor kell 15 napon belül sort keríteni, ha az iratok mind beérkeznek hiánytalanul.

A 15 napos megadott határidő legtöbbször azért sem tartható, mert nem egyértelmű a felelősség kérdése.

A felelősség legtöbbször akkor lehet csak egyértelmű a 15 napos határidőn belül, ha nem történt rendőri intézkedés és a kitöltött baleseti bejelentőn a károkozó egyértelműen elismeri a felelősségét. Minden más eset hosszabb határidőt igényel.

Rendőri intézkedés mindenképpen kötelező, ha a balesetben valaki megsérült. Legtöbbször akkor is célszerű rendőrt hívni, ha a körülmények nem teljesen egyértelműek, s bár nincs sérült, de a felelősséget egyik fél sem vállalja teljes egészében. Ilyenkor a rendőri eljárás segít rögzíteni és tisztázni az eseményeket.

Ha viszont történt rendőri intézkedés, akkor a biztosító nem fog kártérítési ajánlatot tenni addig, míg a rendőri határozat meg nem születik. Ez nem csak balesetek, hanem minden más típusú kárrendezés esetében is jelentősen lassítja az ügyintézést.

Ha például ellopják valakinek az autóját, a casco terhére a biztosító akkor tesz kártérítési ajánlatot, ha a rendőrség már lezárta a nyomozást és erről ki is adták a határozatot. Ez logikus, hiszen ha az eltelt idő alatt a rendőrök megtalálják az ellopott autót, akkor okafogyottá válik a biztosító kifizetése. Persze csak akkor, ha az autó az eredeti állapotában került elő.

Baleset külföldön

Külföldön történt közlekedési baleset esetén a vétlen károsultnak két lehetősége is van. Bejelentheti kárigényét a

 • külföldi károkozó biztosítóját képviselő magyar kárrendezési megbízottnál, vagy
 • közvetlenül a károkozó külföldi biztosítójától kéri a kártérítést.

A károsultak többsége sajnos nincs tisztában a jogaival és lehetőségeivel.  Ezért gyakran a magyar kárrendezési megbízotthoz jelentik be a kárt, pedig jó eséllyel magasabb kártérítést is kaphatnának! Azt remélik, hogy így gyorsabban jutnak a kártérítés összegéhez, s talán biztosabban is kifizetik a kárukat, mintha egy külföldi biztosítóval kellene egyezkedniük. A valóság ezzel szemben az, hogy ha a károsult közvetlenül, a károsult érdekeit képviselő valóban független kárrendezési iroda közvetítésével fordul a külföldi biztosítóhoz, akkor törvényesen lényegesen magasabb kártérítéshez juthat hozzá, mintha a magyar biztosítón, mint kárrendezési megbízotton keresztül bonyolódna  a kárrendezés.

Gyorsítható-e a kárrendezés

A kárrendezés leginkább azzal gyorsítható, ha a károsult a szükséges iratokat a lehető leggyorsabban gyűjti össze és hiánytalanul továbbítja a biztosítónak. Ehhez nagy rutinra és előrelátásra van szükség. A biztosítók bírálati módszereit, eljárásrendjét nem ismerő károsult heteket várakozhat feleslegesen azért, mert a hiányosan összeállított kártérítési igény, egy időben be nem érkezett papír, vagy hiányzó aláírás megállította a kárrendezés folyamatát. Éppen ezért javasoljuk, hogy kártérítési igénye beadása előtt keresse fel kárrendezési irodánkat, hogy a szükséges iratokat teljes körűen, a biztosítók igényeinek legjobban megfelelő formában tudja benyújtani.

Szolgáltatásaink:


A szerzőről:

Végh Győző

Végh Győző

Magánszemélyek és vállalkozások biztosítási igényeinek korrekt kiszolgálásával több évtizede foglalkozom. Az utóbbi években egyre többször tapasztaltam, hogy a biztosítók nem minden esetben fizetik ki az ügyfelek jogos kárigényét. Írásaink által is igyekszünk segítséget nyújtani a biztosítás és a kárrendezés útvesztőiben, ha bekövetkezik a káresemény, a károsult minél magasabb kártérítést kaphasson. Cikkeinket ügyvéd, biztosítási szakjogász, gépjármű műszaki igazságügyi szakértő kollégáim is ellenőrzik. Balesetmentes közlekedést, – ha bekövetkezik a baleset – magas kártérítést kívánok.

Hasonló cikkek

33 hozzászólás

 1. Sokkal egyértelműbb szabályozás szükséges. Még mindig lobby szaga van ezeknek a rendeleteknek. Nagyon tág határok között mozoghatnak a biztosítók.

 2. Mi 3 hete adtuk be az igény,persze ők nem találják.8 évvel ezelőtt mikor édesanyám meghalt fél év kellett mire fizetett.Ha most a bankban közölték volna,hogy a biztosítás ami a folyószámlához tartozik aegonos,felálltam volna azt eljöttem volna.Ez a leggerinctelenebb biztosító.Kifizetni nem szeret.

 3. November 13.-án vétlenként totálkárosra törték a lízinges autómat. Semmi fennakadás, a vétkes elismerte, személyi sérülés szerencsére egyik oldalról sem történt. Aznap bejelentettük, a kárszakértő hamar kijött, felvette, átadta az ……. Biztosítónak az ügyet. Azt mondták, 8-10 nap szokott lenni egy sima ügy. A roncsbörze a biztosító szerint december 7.-én lezárult, azóta viszont semmi nem történik. Hiába érdeklődöm hetente többször is telefonon, hiába mentem be személyesen a biztosítóhoz, mindig annyi a válasz: folyamatban van. Karácsony előtt azt mondták, majd a két ünnep között értesítenek. Ma azt közölték, majd januárban valamikor. De minden alkalommal az orrom alá dörgölik, hogy de azért a lízing díjat fizessem ám!!! Mintha nem tudnám…..
  Milyen szabályozás ez???? Ha véletlenül én késnék a kötelező befizetésével, máris küldenék a felszólítást, meg a fenyegetést, hogy felmondják a biztosításomat. Ők meg addig ülnek egy-egy ügyön, amíg csak akarnak???????? Nem tudom a Bankkal sem lezárni a dolgot, addig másik autóról ne is álmodozzak. A roncs elszállítása sem kevés összeg volt – baleseti mentés-, azt a pénzt is majd egyszer valamikor csak megkapom…. állítólag!!
  Ennyire kiszolgáltatottak vagyunk? Vagy csak én kaptam ki egy ilyen nyomorék biztosítót??????????????????

 4. Tisztelt Végh Győző Úr!
  Személyi sérüléssel járó balesetben totálkáros lett az autóm. Én vétlen voltam, főútvonalon haladtam, stop táblás kereszteződésben fékezés nélkül hajtottak elém (rendőr-mentő-tűzoltó stb.). A vétkes autó utasa sérült 8 napon túl, emiatt a kerületi rendőrség, átdobta az ügyet, bűncselekményre hivatkozva a BRFK Közlekedésrendészetére. Telefonon történt érdeklődésemre elmondták, hogy kb. 1-2 év mire bírósági végzés lesz az ügyben. Most se autóm, se pénzem, ráadásul vétlenként járhatok majd kihallgatásra, esetleg tárgyalásra stb. és a biztosító addig szóba sem áll velem. Hogy létezhet ilyen igazságtalan helyzet ? Üdv. Martos György

  1. Tisztelt Martos Úr!
   Amennyiben a károkozó tesz egy elismerő nyilatkozatot a biztosítójánál és Ön kikéri a helyszínelési jkv-t – mely egyértelműen igazolja a másik autós felelősségét – Önnek a biztosító elviekben fizethetne.

 5. Szeretnék érdeklődni,hogy mi van ha esze ágában sincs a biztosítójánál nyilatkozatot tenni???
  Helyszínelés volt de helyben rendőrségi papíron elismerte a felelősségét eljárás nem indult!!/ez nem a kék sárga papír/ most a Biztosítói okozói nyilatkozatot akar de ő nem reagál semmire?? Mi lesz ez után?? válaszát köszönöm Tóthné

 6. Üdvözlöm!
  02.09-èn volt egy kàresetem. Egy rendőrautó belèm tolatott, azonnal elismerte a felelősseget a kèk sarga papíron, rendőrsègi helyszinelès keretèben. 5 napra rà èrkezett a kàrszakèrtő. Azóta 3 hónap ès 3 hèt telt el, az autó màr meg sincs, a szerződèsem sem él, de a kàrt mèg mindig nem sikerült rendezni. Mikor telefonon hívom őket, a vàlasz annyi, hogy folyamatban van.
  A kèrdèsem,hogy ez normàlis-e, illetve mit tudok esetleg én tenni a mielőbbi kàrrendezès èrdekèben? Köszi

  1. Üdvözlet!
   „3 hónapig nem történik semmi” az nem normális.
   Hogy legyen nyoma írjon e-mait, vagy ha van online kárrendezési felülete a biztosítónak, a kárszám alapján Ön is megnézheti a kárstátuszt.

 7. Üdvözlöm!
  Kurucz Ádám vagyok. 2018.04.09-én törték össze a testvérem autóját ( amelyet kölcsönadási szerződéssel most én használok) a házunk előtt. A károkozó elismerte a hibáját. Személyi sérülés nem történt. Rendőri intézkedés sem volt, hiszen a helyszínen megtörtént a megegyezés. Más nap megtörtént a kár bejelentés és a biztosítótól a kárszakértő már fel is mérte a kárt. Azóta nem történt semmi. A biztosítónál minden héten érdeklődök és mindig arra hivatkoznak, hogy nem érik el a károkozót sem telefonon, sem e-mailban. Az utóbbi érdeklődésemre azt a választ kaptam, hogy három hónap elteltével a biztósító lezárja az ügyet és nem fizet, hiányzó adatok és bizonyíték hiánya miatt, mivel idő közben eladták a károkozó járművet. Én közben szeretném megvenni a testvéremtől az autót, de mivel folyamatban van az ügy így nem tudom hogy meg tehetem-e. Arról nem is beszélve, hogy hamarosan lejár a műszaki vizsgája is a gépkocsinak. Érdeklődni szeretnék hogy ilyen esetben meg történhet-e hogy ténylegesen nem fizet a biztosító? Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel:Ádám

  1. Kedves Ádám!
   Megtörténhet, hogy nem fizet a biztosító, ha nem bizonyított a jogalap, ha nincs meg mindkét fél nyilatkozata. A károkozó jármű eladása nem alap az ügy lezárására, de az elismerő nyilatkozat hiánya igen.
   Ettől függetlenül megveheti a károsult járművet, nincsen semmi akadálya, viheti műszakira, minden ilyesmi mehet…

 8. Köteles vagyok -e leadni az autót bontóba ,amit a biztositó totálkárra vett,mivel 21 éves azt mondta a kárfelmérő hogy a biztositónak előnyösebb ha totálkárra veszi mert drága javitatás és az autó nem ér annyit ! De én szeretném megjavitatni ! Vagy csak a botó a választék !

  1. Üdvözlöm!
   Ha műszakilag megjavítható az autó, tehát javítás után a közlekedésbiztonsági szempontoknak megfelel, nem köteles bontóba leadni az autót.
   A biztosító azonban nem fogja kifizetni a többletköltségeket.

 9. Tisztelt Végh Győző!
  A jogszabály szerint ha jól értelmezem – kárkifizetést a biztosító 3 hónapig az utolsó leadott dokumentum napjától elcsúsztatja,,,,hivatalosan. MINDENT amit kért a biztosító összeszedtünk, személyesen vittük be,telefonon már összeget is mondtak, de semmi levél semmi konkrétumot nem ,egyik telefon hívás alkalmából egyik hölgy azt mondta hónap végén lesz utalás, akkor van elszámolás ….ilyen létezik? a kárstátusz alapján dokumentum pótlásra vár több mint 1-hónapja telefonon,személyesen azt mondták minden papír leadva ,,,,ilyenkor mi van?
  Alkalmazás utoljára frissítve: 2016.01.08
  Adatok utoljára frissítve: 2018.09.18
  Káridőpont: 2018.06.29 00:00
  Bejelentés időpontja: 2018.06.29 00:00
  Bejelentés módja:
  Szerződő neve:
  Szerződő címe:
  Kapcsolattartó neve:
  Kárbejelentés típusa: GFB – gépjárműnek, alkatrészeinek, tartozékainak, extratartozékainak törése
  Kár rövid leírása: Gjkar azon. : 06994691/01
  Kár státusza: Iratra vár
  Az eddig beérkezett dokumentumok nem elegendőek a kárügy elbírálásához, ezért iratbekérő levél került kiküldésre, amely tartalmazza a hiányzó dokumentumok listáját. Ameddig nem érkeznek be a hiányzó dokumentumok, a kárügy nem bírálható el, nem zárható le.
  Köszönöm előre is a válaszát!!

  1. Üdvözlet!
   A válaszadási határidő 30 nap, a kárkifizetési határidő pedig az utolsó szükséges irat beérkezését követő 15. nap.
   Leírása szerint a „Kár státusza: iratra vár”
   Amíg a státuszt nem állítják át „kifizetésre vár” v. hasonló státuszra, nem fognak fizetni.
   Tisztázni kellene hogy mire is várnak, ha minden rendben, akkor meg állítsák át a státuszt.

 10. Üdvözlet!

  Tavaly őszén történt egy koccanásos balesetem. A történet a következő volt.
  Előttem lévő autós hirtelen fékezett a zebránál. Én még megálltam, de a mögöttem lévő taxis belém hajtott és így belelökött az előttem hirtelen fékezőbe. Éppen hogy egy kis karcolás lett az előttem lévő autón.
  Eltelt 9 hónap és most kaptam a biztosítótól levelet, miszerint a kárt szenvedőnek kifizetett 562.000Ft ot és 45 napom van az összeget visszafizetni.

  Ezt nem akarom elhinni. Nem tudom mi tévő legyek.? Ez durván irreális.

  1. Üdvözlet!
   Ez így tényleg „durván hangzik”… Így erősen biztosítási csalás „szaga van” az ügynek. Persze nem láttam a sérülésről készült fotókat, kárfelvételi jkv-t, stb…
   Menjen be a saját kötelező biztosítójába és jelezze a „problémát”, állítását próbálja dokumentumokkal is igazolni.
   A kifizetett öszeget Önnek nem kötelező visszafizetni, azonban a kárkifizetés miatt a KGFB díja emelkedni fog!

   1. Jó estét!

    Történt egy balaesett a biztositó 660.000Ft számlázott ki! Az autót eladtam. Akkor ilyenkor mi a teendő?

 11. Üdvözlöm!
  Jómagam is Győző vagyok.
  Történt egy balesetem melyben vétlen voltam a másik fél elismert mindent.Rendőri intézkedés is történt. Ez volt 3 hónapja. Már minden megvan, rendeződve van,kivéve 1 dolog a pénzem…Ugyanis nem akarják átutalni arra hivatkoznak hogy a jogerős határozat szükséges így állapította meg a szakértő.Miközben már átküldtem nekik a jegyzőkönyvet.És a másik fél írt nyilatkozatot is. Az ügy most ott tart hogy fellebbezett a rá kiszabott büntetésre, így még több hónapot kellene várnom,miközben a tényállás nem vitatott. Megtehetik ezt,hogy húzzák még több hónapig miközben én itt állok 3 hónapja autó nélkül mert nem keresek annyit hogy kicsengessek akár 6-700ezer forintot egy autóra.
  A fő kérdésem az hogyan tudnám megsiettetni az engem megiletett pénzt? És hogy helye van-e annak hogy fizetnek jogerős határozat nélkül is?

  1. Üdvözlöm!
   A kárügy teljeskörű ismerete nélkül nem lehet pontos tanácsot adni.
   Amennyiben a felelősség kérdése vitatott a jogerős határozatig megtagadhatja a biztosító a kifizetést.

 12. Üdvözlöm!
  Az előző évben okoztam egy balesetet, elsodortam egy gyalogost aki elesett. Bár nem értettem vele egyet, de engem hozták ki vétkes félként. A rendőrség felajánlotta pár hét mulva hogy ha a rendőrségen egy szembesítésen megegyeznék a gyalogossal akkor lezárják az ügyet, további problémám nem lesz belőle. A szembesítésen kifizettem a hölgynek 150 ezer Ft-ot, a gyógykezeléseinek költséget. Később kaptam egy határozatot ennek tényéről és arról hogy az ügy ezzel le lett zárva. Ezt a határozatot 2018 nyarán kaptam meg, tehát lassan egy éve. A biztosítótól 2019 áprilisában kaptam egy levelet hogy a következő időszakos (májusi évfordulós a biztosítási) bonus besorolása B1 lesz az esedékes B4 helyett (most B3 volt). Mondanom sem kell, a duplájára emelkedett a díjam. Mindenféle indoklást nélkülözött a levél. Hogyan lehetséges ez ha miattam kárkifizetés nem történt? Kérdésemre azt a választ kaptam hogy az ő rendszerük ezt lezáratlan kárügyként mutatja. Mondtam hogy ez után nem fognak kárigényt benyújtani hiszen kifizettem a rendőrségen a hölgy kárát és erről határozatot is kaptam. Mondtam hogy ezt el tudom faxolni a részükre. Azt a választ kaptam hogy ez kevés számukra. Akkor mit tehetek? Meddig játszhatják el hogy ez lezáratlan ügy, miközben én tudom hogy le van zárva?
  Előre is köszönöm válaszát!

  1. Üdvözlöm!
   Esetleírásából az alábbiakra tudok következtetni:
   A „szembesítésen megegyeznék a gyalogossal akkor lezárják az ügyet, további problémám nem lesz belőle…”. Ez a „szembesítés” egy közvetítői eljárás lehetett, melynek során Ön jóvátételi összeget és nem kártérítést fizetett! Ezzel Ön „megváltotta”, a büntetést. Gondolom pénzbírságot sem fizetett, büntető pontot sem kapott és a jogosítványát sem vonták be, tehát „további problémája” nem lett.
   A károsultnak a közvetítő eljárás során felajánlott jóvátételi összegen túl jogosan jár a baleseti kártérítés, melyet gondolom az Ön biztosítója a károsultnak ki is fizetett, ezért romlott a bónusz osztálya és ezért emelkedett a kgfb biztosítás díja.
   Érdemes a kötelező biztosítás váltást évforduló előtt legalább 60 nappal megfontolni, egy online kgfb kalkulátorral kiszámolni, hogy talál-e a biztosítási piacon kedvezőbb díjat. A korábban okozott kárt a kalkulátor vonatkozó kérdésénél mindenképpen jeleznie kell!

 13. Jonapot ha a biztosito kuldott 200 000 ft eloleget mennyi lehet a teljes osszeg kb.mostmar lassan 1 eve tapenzen vagyok szilankos felkartoressel es bordatoressel.utolso 1 honapom van az 1 eves tapenzbol.3 honapja tortent az eloleg utalasa azota semmi meddig kell varni?koszonom

  1. Üdvözlöm!
   A leírt információ alapján nem tudok pontos választ adni, azonban…
   Súlyos személyi sérülés esetén egy év elteltével lehet kimondani a „végállapotot” (feltételezem erre vár a biztosító).
   Maradandó súlyos személyi sérülés esetén a sérelemdíjon felül „egyéb” kárigényt is kérhet, pl. jövedelem és vagy költségpótló járadék, stb…
   Azonban az elmaradt jövedelem / haszon, poggyászkár (ruhakár, ha volt), gyógyszer költségek és gyógykezelések költségei már téríthetők lennének…
   Amennyiben sérüléseit gépjármű okozta a kgfb kárigény elévülési ideje 3 év.

 14. Kedves Győző,
  Június 16-án belém jöttek hátulról, én vagyok a vétlen fél, a másik írásban elismerte a vétkességről, melyről a vétkes fél biztosítója el is fogadott. A biztosító gazdasági totálkárosnak ítélte az autót, és roncsbörzére tette kb 10 napja, azóta nincs róluk információm.
  A kérdéseim:
  – a biztosító levelében azt írja, nem tud kárértéket mondani (még), de az autó totálkáros. Ez nem szabálytalan így? hogy tudhatják, hogy valami GTK, ha nincs meg az eredeti érték?
  – mennyi ideig tart a roncsbörze, itt van valamilyen határidő, meddig kell várnom?
  – ha úgy döntök, megjavíttatom az autót, attól még tudom később biztosítani?

  Nagyon köszönöm a segítségüket. üdv, K

  1. Kedves Kata!
   A roncsbörze 30 napig tart, eddig az ideig várja a biztosító a totálkáros járműre a licitálók vételi ajánlatait.
   Jól gondolja! Járművének a káridőponti (baleset előtti) értéke kiszámolható, a sérülések alapján a kárösszeg is.
   Így ha a káridőponti értékből levonjuk a kár összeget, megkapjuk a roncs értéket. (nem kéne licitálgatni itt semmit…)
   Azonban… a biztosítók a saját hasznukra nyerészkednek.
   Azért teszik fel roncsbörzére, mert így tudják csökkenteni az általuk kifizetett károkat.
   Ugyanis ménél magasabb a vevő által licitált roncsérték (amit Ön természetesen meg fog kapni), annál kevesebb kárösszeget kell fizetnie a biztostónak.
   Ez teljességgel etikátlan és az évekkel ezelőtti gyakorlattal, a szakma szabályaival is ellentétes. Ez van…
   A gépjármű totálkárról írásunkban további információkat olvashat.
   Ha totálkárra veszi a biztosító, max. a kárösszegig fizeti a biztosító a javítást.

   Amit a biztosítók nem ajánlanak fel…
   Totálkáros jármű esetén kérhet még
   – cserekocsi / bérkocsi átalányt
   – a másik „új” autó átírási költségeinek megtérítését is

   Bővebben a Mit fizet a kötelező biztosítás? c. írásunkban olvashat róla.

 15. Jó napot. Érdeklődni szeretnék. Decemberben volt egy ütközésem, én voltam a vétlen, el is lett ismerve, biztosító értesítve lett, kárszakértő volt kint, felvették gazdasági totálkárra az autót. Azt mondták hogy majd kapunk egy hivatalos levelet amiben lesz egy megállapított összeg amit mi kapni fogunk. Továbbá azt mondták még hogy roncsautó börzén majd meghirdetik az autót. Mi nem adhatjuk el az autót kérdem én? Vagy ilyenkor mindenképpen először meg kell várni a hivatalos papírt a megállapított összegről és addíg az autó csak itthon áll? Nem lehet eladni?

  1. Üdvözlöm!

   Írásban kérjék a kárkori érték és roncsérték meghatározását valamint értesítsék a biztosítót, hogy az előző 2 érték kiszámításáig és Önök részére történő megküldéséig “a gk, roncs megjelenítéséhez az interneten (roncsbörze), NEM járulnak hozzá!”
   A roncs továbbra is az Öné, el is adhatja. Azonban ha a biztosító által megállapított (roncsbörze) ár alatt értékesíti, a különbözet az Ön vesztesége lesz.

 16. Üdvözlöm.
  3 napja nem tartottam meg a féktávot, sikerült is megtolnom az előttem lévő emberkét. Természetesen magamra vállaltam a hibát. Rendőri intézkedést nem kértünk, viszont pont arra jött és meg is állt, hogy mi történt. A károsult és magam is azt mondtuk , hogy nem kérünk rendőri intézkedést, és nincs személyi sérülés. Segített a rendőr kitölteni a bejelentőt. Sima ügy volt, barátságosan elintéztük. Viszont 3 napra rá, az emberke a telefonban emlitette, hogy lehet agyrázkódása van stb. Ilyenkor lehet valami gondom ebből, hogy utólag mond ilyeneket? Mert ha személyi sérülés van akkor ugrik a jogosítványom. Viszont a papíron nem volt személyi sérülés. Orvosi beavatkozást sem kért. Igazából a koccanás helyből indulából volt kb. 30 km/h sebességel.
  Válaszát előre is köszönöm!

  1. Üdvözlöm!
   Bármi elképzelhető… attól függ, hogyan töltötték ki a baleseti bejelentőt a helyszínen. Az „épp arra járó rendőr” készített-e jelentést.
   Akár az is elképzelhető, hogy a tünetek később jelentkeznek. Ha a károsult a rendőrségen bejelentést tesz a személyi sérüléssel járó baleset okozása miatt, elképzelhető az eljárás. Feltételezem, hogy közös megegyezéssel hagyták el a helyszínt, a bizonyítás – több nap elteltével – a károsultat terheli. A felelősségre vonás lehetősége elvileg nem kizárt, azonban a konkrét tények ismerete nélkül nem lehet pontos tanácsot adni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Alulírott, az alábbi checkbox pipálásával tudomásul veszem, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatvédelmi szabályzatának feltételei szerint kezelheti.

Írd be a hiányzó számot! *