Fizet-e a biztosító téli gumi nélkül?

Sokak szerint túl liberális a magyarországi szabályozás. A KRESZ nem tiltja, hogy tél közepén is nyári gumival autózzunk. A téli gumi nem kötelező. Aki pedig saját felelőtlensége miatt bajba kerül, balesetet szenved, azt nem is fogják felelősségre vonni saját tévedése miatt, ha egyébként betartotta a közlekedési szabályokat. Az nem büntetendő, ha fityiszt mutatunk a józan észnek.

A szemerkélő esőt minden télen előbb vagy utóbb felváltja a szitáló havazás. Az első hó megjelenése után másnapra megteltek a gumijavító műhelyek: az autósok jelentős része csak a téli időjárás első jelére dönt úgy, hogy téli gumira cseréli a nyári gumiabroncsokat. Pedig csúszós út, vagy az alacsony hőmérséklet miatt nem megfelelően viselkedő nyári gumik miatt baleset már korábban is előfordulhatott volna. Nem véletlen a tanács: 7 fok alatt szereljük fel a téli gumikat az autóra!

Minden télen előkerül a kérdés: szereljünk vagy ne szereljünk? Évente előkerülnek azok a vélemények, hogy a téli gumik felszerelésének szokása csak a gumiforgalmazók marketingakciója: a cégek megduplázzák éves forgalmukat azzal, hogy hozzászoktatják az autósokat a rendszeres téli-nyári gumicseréhez. Azzal érvelnek, hogy a KRESZ sem tartalmazza ezt az előírást, így biztosan nincs is akkora jelentősége, mint hisszük.

Magyarországon sem a hólánc, sem a téli gumi nem kötelező, de az autósnak mindent meg kell tennie a biztonságos közlekedés érdekében
Magyarországon sem a hólánc, sem a téli gumi nem kötelező, de az autósnak mindent meg kell tennie a biztonságos közlekedés érdekében

Téli gumi a KRESZ szerint

Nos, a KRESZ szerint Magyarországon valóban nem kötelező a téli gumik használata. Sőt, a közlekedési szabálygyűjtemény szinte egyáltalán nem tesz említést arról, hogy milyen gumit kell  az autóra szerelni.

A KRESZ csak arról ír, hogy a jármű vezetője indulás előtt köteles a kormány, a fékek, a világítás – és a gumik állapotának ellenőrzésére is. Ezen túl a KRESZ csak azt várja el a járművezetőtől, hogy a kocsinak meg kell felelnie a jogszabályokban leírt feltételeknek.

Ezen túl egy másik rendelet, a járművek műszaki előírásait felsoroló 6/1990-es KÖHÉM rendelet tartalmazza a gumiabroncsokra vonatkozó rendelkezéseket. A felszerelt guminak meg kell felelnie a járműhöz megadott méretnek, terhelhetőségnek, sebességhatárnak. Szögbetétes gumiabroncsot tilos használni, ezt ugyancsak ez a rendelet írja elő. Emellett a szükséges profilmélység 1,6 milliméter, a 0,75 méternél nagyobb átmérőjű abroncsokon pedig 3 milliméter.

A profilmélységre vonatkozó gyanúsan alacsony érték nem elírás: ez az elfogadhatóság alsó határa. Szakemberek szerint közlekedésre az ennyire kopott abroncs már alig-alig alkalmas. Az ajánlásokban nyári esetén 2-2,5 milliméter, téli gumi esetén legalább 4 milliméter szerepel, ez alatt már időszerű a csere.

A téli gumira nem vonatkoznak eltérő rendelkezések Magyarországon. A guminak télen is ugyanazt a profilmélységet kell teljesítenie, mint nyáron. Igazából a téli vagy nyári gumi kérdése a KRESZ szempontjából csak eltérő mintázatot jelent, nincsenek rájuk külön-külön szabályok.

Téli gumi más országokban

A téli gumik használatára vonatkozó kötelező előírás tehát valóban nincs a benne a magyar szabályrendszerben. Más országok előírásai viszont nem ennyire engedékenyek.

Téli gumi előírás Németországban

Németországban általánosan nem kötelező a téli gumi, de egyes helyeken jelzőtáblával előírhatják. Ugyanígy egyes szakaszokon teszik kötelezővé például Olaszországban vagy Franciaországban is.

Téli gumi szabályok Ausztriában

Ausztriában személyautók számára szintén nincs általános téligumi-kötelezettség. Az osztrák Közlekedési Minisztérium honlapja szerint személygépkocsiknak november 1. és április 15. között téli felszereléssel kell rendelkezniük, s télies útviszonyok között (havas, hókásás és jeges úton) kötelező a téli gumi használata. Ha egy autós Ausztriában nyári gumival közlekedve balesetet szenved, neki kell bizonyítania, hogy a baleset téli felszereléssel is biztosan bekövetkezett volna. Ellenkező esetben nem fog fizetni a biztosító – írja az osztrák belügyi honlap.

Az országba tehát elvileg be lehet lépni téli gumi nélkül is, de nem szabad meglepődni, ha havas, jeges időben már a határátkeléskor is követelik a téli gumi meglétét az autón. Ausztriába tehát november 1. után minden esetben célszerű téli gumival felszerelve indulni, hiszen egy ónos eső, havas eső utáni csúszós út is téli útviszonynak számít, amikor kötelező a téli felszerelés.

Főleg a spórolósabb magyar autósok számára az is fontos hír, hogy ilyen esetben mind a négy keréken elvárják a téli gumi használatát. A spórolós, „két első téli, hátul meg a nyári is jó lesz” használati módot nem fogadják el.

Ha az út teljes egészében hóval borított, akkor elfogadható a négy évszakos gumi a hajtott kerekeken két hólánccal – más esetben megkövetelik a négy téli gumiabroncsot.

A teherautók viszont november elseje után téli gumiabroncsok használata nélkül nem léphetnek be az országba. Előírás a legalább 5 milliméteres profilmélység is a 3,5 tonna fölötti járművek számára – ha ezt az abroncs nem teljesíti, akkor úgy veszik, mintha nem lenne téli gumi a járművön.

Téli gumi használat Svájcban

Információink szerint ugyancsak nem kötelező a téli gumi használata Svájcban. Az ország a kötelező előírások helyett inkább az állampolgárok saját felelősségérzetére bízza a döntést. A svájci rendőrség azonban nem viccel: aki azért okoz balesetet, mert az autó felszereltsége nem volt megfelelő a téli közlekedéshez, az nagyon súlyos büntetésre számíthat. Ha valaki téli gumi nélkül megcsúszik és balesetet szenved a hegyek között, az a minimum, hogy a mentés költségeit a hatóság ki fogja vele fizettetni. Szerencséje lesz, ha nem kerül börtönbe a könnyelműsége miatt.

Hólánc használata

Napi használatban Magyarországon a hólánc sem kötelező. A KRESZ tartalmaz egy olyan közlekedési táblát, mely kötelezővé teszi a hólánc használatát, de a gyakorlatban ez szinte nincs használatban. A KRESZ szerint, ha a „hólánc kötelező” jelzőtáblát a határátkelőhelyen helyezik el, akkor csak azok a járművek léphetnek be az ország területére, melyeken készenlétben van legalább egy hajtott tengely gumiabroncsainak felszerelésre alkalmas hólánc. Ezt az előírást viszont csak egészen szélsőséges időjárási helyzetben teszik kötelezővé.

A nyári gumi használata is olyan súlyos gondatlanság lehet, hogy a biztosító erre hivatkozva nem fizet kártérítést a meglévő CASCO biztosításra
A nyári gumi használata is olyan súlyos gondatlanság lehet, hogy a biztosító erre hivatkozva nem fizet kártérítést a meglévő CASCO biztosításra

Baleset téli gumi használata nélkül

Aki Magyarországon téli gumi használata nélkül szenved balesetet, az ettől még nem vét a törvények ellen. Nincs szabálysértés, tehát önmagában a nyári gumi használata miatt nem is tehető felelőssé a balesetért. Az más kérdés, ha a gumi kopott, ha nincs meg az előírt profilmélység, vagy sérült, szakadt az abroncs. De egy jó minőségű nyári gumival az autózás éppen olyan szabályos lehet télen is.

Ha az autós ilyen helyzetben mégis balesetet szenved, akkor annak körülményeit éppen úgy kell elbírálni, mint más előidéző ok esetében. Mivel a téli gumi hiánya önmagában nem szabálysértés, így nem tagadható meg a kártérítés kifizetése sem az autós számára.

Kártérítés kötelező biztosítás alapján

A kötelező biztosítás terhére a biztosítónak akkor is ki kell fizetnie a gépjárműkárt, ha az autós télen nyári gumival okozott balesetet. Ez nem vonatkozik a kopott gumira: ha bebizonyosodik, hogy az előírásoknak nem megfelelő műszaki állapotú autóval vett részt a közlekedésben, akkor a biztosító a sértettnek kifizeti ugyan a kártérítést, de annak összegét később a károkozótól visszakövetelheti. Aki tehát kopott gumikkal okoz balesetet, számíthat rá, hogy a biztosító nem fogja helyette kifizetni a kár összegét.

A kgfb biztosítók többsége már a kötelező biztosítás megkötésekor rákérdez, hogy… „Mindig az évszaknak és az útviszonyoknak megfelelő gumiabroncsot használ (azaz legalább november 1. és március 1. között téli vagy négyévszakos gumiabroncsot) és a gumiabroncsok közúti forgalomban való részvételre alkalmas állapotát folyamatosan ellenőrzi.”
Tehát a kgfb díját már ez is befolyásolja! A kötelező biztosítás kalkulátorral Ön is leellenőrizheti, hogyan változna / csökkenne a kgfb díja, ha az évszaknak megfelelő gumiabronccsal használná autóját.

Számolja ki új kgfb díját! A kötelező biztosító váltás szabályairól időben tájékozódjon!

Kártérítés CASCO alapján téli gumi nélkül

A CASCO esetén más a helyzet. Szabadabbak a szerződés feltételei, több a biztosító lehetősége, hogy különböző előírásokat elfogadtasson a szerződő autóssal. A biztosító akár kötelezővé is teheti a téli gumi használatát bizonyos időszakokban (pl. november 1. és március 31. között). Ha ezt a szerződés tartalmazza és az autós nem teljesíti, akkor a biztosító mentesül a kár kifizetésétől.

Kötelező biztosítás kárrendezése

Akkor is mentesülhet a biztosító a CASCO alapján a kár kifizetésétől, ha a szerződés nem tartalmazott direkt erről szóló kitételt. A biztosító akkor is mentesülhet, ha a szerződő autós súlyosan gondatlanul viselkedett és úgy okozott kárt. A súlyos gondatlanság fogalmába pedig belefér, ha a jármű a baleset idején elhanyagolt volt és a baleset az elhanyagolt műszaki állapottal összefüggésben következett be. Az új Polgári Törvénykönyv tartalmazza ennek lehetőségét. A Ptk. 6:464 § szerint a biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha bizonyítani tudja, hogy a kárt szándékosan, vagy súlyosan gondatlan magatartással idézték elő. Már az is súlyos gondatlanságnak számít, ha a biztosított nem tesz eleget a kárenyhítés vagy kármegelőzés kötelezettségének.

Mindez azt jelenti, hogy a biztosítónak bizonyítania kell, hogy a baleset a nem megfelelő gumik miatt következett be. Ha pedig ez a bizonyítás sikeres, akkor hivatkozhatnak arra, hogy az autós nem tett eleget azért, hogy megelőzze a kárt. Szakértőjük megállapíthatja, hogy ugyanekkora sebesség mellett téli gumival elkerülhető lett volna a baleset. Ilyen esetben a biztosító teljes egészében mentesülhet a kifizetés alól és a nyári gumival közlekedő autós egy fillért sem fog kapni a CASCO terhére autója megjavítására.

Összefoglalva: A fenti bonyodalmak jelentős részét elkerülheti, a közlekedés biztonságát jelentősen javíthatja, ha 7 fok hőmérséklet alatt járművére minden esetben felszerelteti a téligumi garnitúrát.

Hasznos mobilalkalmazások nem csak autósoknak

Az Időjárás és radar az időjárás előrejelző programok egyik legjobb és legmegbízhatóbb mobilalkalmazások egyike. Rengeteg funkciója közt beállítható akár egy külföldi célálommás időjárás előrejelzése is. Ingyenesen letölthető Android mobilra az időjárás előrejelzés innen, iPhone mobilra és Apple okosórára pedig innen telepítheti az időjárás előrejelző programot.

Szolgáltatásaink:


A szerzőről:

Végh Győző

Végh Győző

Magánszemélyek és vállalkozások biztosítási igényeinek korrekt kiszolgálásával több évtizede foglalkozom. Az utóbbi években egyre többször tapasztaltam, hogy a biztosítók nem minden esetben fizetik ki az ügyfelek jogos kárigényét. Írásaink által is igyekszünk segítséget nyújtani a biztosítás és a kárrendezés útvesztőiben, ha bekövetkezik a káresemény, a károsult minél magasabb kártérítést kaphasson. Cikkeinket ügyvéd, biztosítási szakjogász, gépjármű műszaki igazságügyi szakértő kollégáim is ellenőrzik. Balesetmentes közlekedést, – ha bekövetkezik a baleset – magas kártérítést kívánok.

Hasonló cikkek

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Alulírott, az alábbi checkbox pipálásával tudomásul veszem, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatvédelmi szabályzatának feltételei szerint kezelheti.

Írd be a hiányzó számot! *