Megszűnik-e a KGFB a kötelező biztosítás nemfizetése esetén?

Díjfizetés elmaradása esetén 60 nap után megszűnik a kötelező biztosítás
Díjfizetés elmaradása esetén 60 nap után megszűnik a kötelező biztosítás

Szerződéskötéstől számítva 60 napjuk van az autósoknak arra, hogy befizessék a kötelező felelősségbiztosítás díját. A kötelező biztosítás nemfizetése esetén a biztosító felmondja a szerződést és az autós biztosítás nélkül marad. Annak pedig a komoly ára lesz, ha használni akarja az autóját. Ma már nem is lehet kikerülni a fedezetlenségi díjat.

A kötelező biztosítás nemfizetése esetén u.n. díjnemfizetés miatti szerződésbontásba nagyon könnyen beleszaladhat bármelyik autós. Novemberben felmondja a régi biztosítását, s egy online kalkulátoron keresztül még novemberben rögtön meg is köti az új szerződést. A szerződése január elsejétől lesz érvényes. A 60 napos határidőt figyelembe véve, a novemberben megkötött, januártól érvényes szerződésre nagyjából február végéig fizetheti be az első díjat.

Az autósok egy része szerződéskötés után már nem is foglalkozik többet a kötelezőjével. Azt várja, hogy az alkuszcég mindent elrendez helyette. Csakhogy elfelejti például, hogy a korábbi biztosítása díját a bank vonta le, az új szerződésre viszont nem adott felhatalmazást. A 60 nap hamar letelik, s máris kapkodhat, mert a biztosító egyszer csak felbontja a szerződését díjnemfizetésre hivatkozva. Vajon ez jogszerű így?

Halasztott díjfizetésre vonatkozó szabályok

Kötelező biztosítás szempontjából még mindig minden évben március eleje a kritikus dátum. Aki ugyanis előző év végével mondta fel a régi kötelezőjét és január elsejével kötötte meg az újat, annak a 60 nap március elején telik le. Ez a kgfb díjfizetés végső határideje.

A más időpontban kötött, nem január elején évfordulós szerződések esetén szinten 60 napot kell a díjfizetés végső határidejeként számolni. Vigyázat! Ez 60 naptári napot, nem pedig két hónapot jelent! Egy július elsején megkötött szerződés esetén a 60 nap nem szeptember elsején, hanem augusztus 29-én jár le. Az a két nap milliókat jelenthet az ügyfélnek, ha véletlenül éppen a már díjfizetéssel nem fedezett időszakban okoz kárt valakinek. A 60. nap lejárta után a biztosító a díj beérkezése nélkül már nem hajlandó a törvény szerint vállalni a kockázatot.

Egy-két évtizeddel ezelőtt, még az online kgfb kalkulátorok elterjedése előtt, amikor a biztosító ügynöke megkötött egy új szerződést, el is kérte rögtön az első befizetendő díjat. Ha nem volt díjfizetés, akkor a biztosítás nem is lépett hatályba.

A kötelező biztosítások esetén ma halasztott díjfizetésről beszélünk. A biztosító díjfizetés nélkül is elfogadja az ügyfél szerződési ajánlatát, megköti a szerződést. A törvény szerint az ügyfélnek a szerződéskötés időpontjától kezdve 60 napja van arra, hogy rendezze az első időszakra eső díjakat.

Aki tehát január elsejével kötötte meg a kötelező felelősségbiztosítását, annak az autója február végéig akkor is biztosítottnak számít, ha addig egyetlen fillér díjat sem fizet be. A 60 napon belül a biztosító pontosan ugyanúgy vállalja a kockázatot, mintha minden díj rendezve lenne. Például gépjárműkár esetén ugyanúgy történik a kárrendezés, mint annál az autósnál, aki már befizette a díjakat.

Összefoglalva: A halasztott díjat saját érdekében minél előbb fizesse be!

Következmények a kötelező biztosítás nemfizetése esetén

Aki nem fizeti be időre a kgfb díjat, annak a biztosítása a 60 nap elteltével megszűnik. Ez nem a biztosító jóindulatán, vagy gonoszságán múlik, ezt a kötelező biztosításról szóló törvény írja elő. A díjnemfizetés miatti szerződésmegszűnés esetén a besorolás másik gépjárműre kötött szerződés esetén nem vihető át.

A biztosítási szerződés időtartama minden díjfizetés 60 napos türelmi idővel történik. Ez vonatkozik az első díjra és a későbbiekben is a díjfizetési határidőkre. Az aktuális díj esedékességétől számított 60. napon a kötelező biztosítás automatikusan megszűnik, ha addig a díjat nem fizetik be. További türelmi idő nincs! Aki kicsúszik a 60 napból, s ezen a módon szűnik meg a biztosítása, később azt már feléleszteni nem tudja, számolnia kell az újrakötés valamennyi negatív következményével.

A kötelező biztosítás nemfizetése így három, egyenként is kellemetlen szankcióval járhat:

 • rendőrségi ellenőrzés esetén büntetést kap, ha nincs érvényes biztosítása
 • fedezetlenségi díjat kell fizetnie arra az időre, míg nincs érvényes biztosítása és
 • befizeti a türelmi időre járó kgfb díjat, a büntető mértékű fedezetlenségi díjat, az előző kettő baleseti adóját és az újrakötött kgfb díjat baleseti adóval növelve egyösszegben a biztosítási év végéig.

Rendőrségi szankciók kgfb nemfizetése esetén

kötelező biztosítás igazolása: nem kell a csekk, a rendőr kéri le az adatokat a nyilvántartásból
kötelező biztosítás igazolása: nem kell a csekk, a rendőr kéri le az adatokat a nyilvántartásból

A gépjármű-felelősségbiztosítás kötését a KRESZ teszi kötelezővé, kötelező biztosítás nélkül az autó nem vehet részt a forgalomban. Az érvényes biztosítás nélküli közlekedés szabálysértésnek minősül. A helyszíni bírság összege 5 és 50 ezer forint között lehet, de ha fél éven belül ez már a második szabálysértés, akkor 70 ezer forint is lehet a büntetés. Ezek a helyszíni bírságok, azaz e tételek akkor érvényesek, ha az autós a helyszínen elismeri a szabálysértés tényét. Ha vitatja, hogy szabálysértést követett volna el, akkor elindul a szabálysértési eljárás, melynek a végén akár 300 ezer forint is lehet a büntetés.

Fontos tudni, hogy ellenőrzés során a rendőr az elektronikus nyilvántartásból kéri le a biztosítás adatait, így ellenőrzi annak meglétét. Ha valamilyen téves adat miatt ott úgy szerepel, hogy nincs az autóra biztosítás, a tulajdonos a rendelkezésére álló iratokkal akkor is igazolhatja, hogy rendelkezik érvényes szerződéssel.

Ha biztosan tudja, hogy van ilyen okmánya (pl. időben feladott csekk, biztosítótól kapott visszaigazolás), de az nincs nála a helyszínen, akkor ne fogadja el a helyszíni bírságot. Induljon el az eljárás, melynek során joga van bizonyítani saját igazát az ügyben.

Fedezetlenségi díj

A kgfb biztosítási szerződés megszűnése és az új biztosítás megkötése közötti időszakra az autó tulajdonosának utólag meg kell fizetnie a fedezetlenségi díjat. A 2021. évi fedezetlenségi díj személygépkocsira teljesítménytől függően 560 – 1.210 forint közötti összeg naponta. Ez az összeg már tartalmazza a biztosítási adót is. A díjnemfizetéssel megszűnt kgfb-t annál a biztosítónál kell újra kötni ahol az megszűnt, ezért a fedezetlenségi díjat is ez a biztosító fogja felszámítani.

Fedezetlenségi díjat akkor is fizetni kell a teljes, díjjal le nem fedett időszakra, ha nem rendőri ellenőrzés során derül ki, hogy nincs biztosítás az autóra. Például a januártól kötött új biztosítás díját elfelejtik befizetni. A biztosító február végével felmondja a szerződést, erről az értesítő március közepén érkezik meg az ügyfélhez. Úgy gondolja, „majd a napokban” foglalkozni kezd vele, ám ebből március vége lesz. Könnyen eltelik egy hónap is, mire az új szerződése megszületik. 2021-ben a harminc napra eső fedezetlenségi díj a legkisebb teljesítményű személyautónál 16.800 forint, a legnagyobbaknál 36.300 Ft (!).

a fedezetlenségi díj a legkisebb autóra is legalább napi 510 forint
A fedezetlenségi díj 2020-ban a legkisebb teljesítményű autóra napi 510 forint

Újrakötött kötelező biztosítás díja

A kötelező biztosítás szabályai szerint, ha a kgfb díjnemfizetés miatt szűnt meg, akkor az ügyfél a rá vonatkozó biztosítási év közben nem mehet át új biztosítóhoz. Az új szerződést is ugyanazzal a biztosítóval kell megkötnie, amelyik a régit díjnemfizetés miatt felmondta. Ennek az intézkedésnek az az oka, hogy a díjnemfizetéssel járó „trükközést” és a biztosítási év közbeni vándorlást megakadályozzák vele. Ne lehessen megtenni azt, hogy az évforduló előtt valaki abbahagyja a meglévő biztosítása díjfizetését azért, hogy kedvezőbb feltételekkel átmenjen egy másik társasághoz.

A díjnemfizetés miatt felmondott biztosítást tehát csak ugyanannál a biztosító társaságnál lehet megkötni. A biztosítók az ilyen szerződésekre elkérik a

 • megszűnt szerződésre az elmaradt türelmi díjat és
 • a büntető mértékű fedezetlenségi díjat és
 • ezek baleseti adóját.

Az újrakötött kgfb bonusz – malusz besorolása viszont a feledékeny autósnak ezesetben megmarad!

Ha az ügyfél mindenáron biztosítót szeretne váltani, akkor azt a kgfb felmondás szabályainak betartásával, a biztosítási évfordulót megelőző legalább 30 nappal korábban írásbeli felmondás után teheti meg.

Hogyan lehet szabadulni a túl magas kötelező biztosítási díjaktól?

A szerződéskötés után sok autóst ér váratlanul, hogy a kötelező biztosítás díja jóval magasabb lesz, akár a duplája, háromszorosa is annak, mint amire számított. Ennek általában az az oka, hogy rosszul emlékezett a korábbi károkozásokra, s hibásan tüntette fel az adatokat az online kgfb-kalkulátor használatakor.

A biztosítók a díjakat a korábbi károkozások gyakoriságához is igazítják. Akinek a biztosítása terhére volt az elmúlt kettő – négy évben kárkifizetés, az a legtöbb társaságnál magasabb tarifára számíthat. Ez az úgynevezett károkozói pótdíj, melyet elég sok társaság alkalmazni kezdett. Ez pedig sokaknál csak utólag derül ki.

A különbség oka az, hogy az alkuszcégek nem férnek hozzá a kártörténeti előzményekhez. A beírt adatok alapján az online felületen a tulajdonos megköti a biztosítását és várja az első csekket. Csakhogy a biztosító a beérkezett ajánlat alapján már látja a konkrét, az illető autósra vonatkozó valós adatokat is, nem csak azokat, melyeket ő önként megadott. A tényleges tarifát a valós adatok alapján számolják ki. Így fordulhat elő, hogy valaki egészen alacsony díjra számít, ám mire a biztosító csekkje megérkezik hozzá, már lényegesen magasabb összegekkel találkozik.

A rossz hír, hogy a következő évfordulóig nem tud megszabadulni a nem kívánt biztosítástól. Felmondani nem tudja, csak ha azt a biztosítási évforduló előtt legalább 30 nappal írásban megteszi. Ha nem fizeti be a díjakat, akkor a szerződése díjnemfizetés miatt megszűnik, de ahogy írtuk, a következőt is csak ennél a társaságnál kötheti meg.

Új üzembentartó bejegyzése

Megoldás lehet, ha akár családon belül az autóra bejegyeztetnek egy új üzemben tartót. Ebben az esetben a régi biztosítást ugyanúgy érdekmúlásra hivatkozva fel lehet mondani, mintha eladná az autót. Az új üzemben tartó pedig kedvezőbb feltételekkel köt egy másik kgfb-t valamelyik biztosító társaságnál. Ez működő megoldás lehet.

Ha az üzemben tartó változását családon belül, egyenes ági leszármazottak (szülő és gyerek között), vagy házastársak között jegyzik be, akkor csak az új forgalmi engedély költségét, mely jelenleg 6.000.- Ft. (2021.02.03). Minden más esetben már átírási illetéket is fizetni kell az üzemben tartó változásakor.

Tehát az üzembentartó-váltás bejegyzése csak családon belül, egyenes ági leszármazottak és házastársak közötti átírás esetén illetékmentes!

Ezért ezeket a megoldásokat csak abban az esetben javasoljuk, ha a „véletlenül” hatályban maradt biztosítás díja jelentősen magasabb a kedvezőbb kgfb ajánlatnál.

Az üzembentartói szerződést négy példányban kell kitölteni.

Az üzembentartó váltás bejegyzése kizárólag családon belül (férj, feleség, gyermek) esetében átírási illetékmentes! Közeli hozzátartozók közti adás-vétel esetén nem kell eredetiségvizsgálat sem.

Házastársak esetében – a régi forgalmi engedélyen túl – vinni kell az új üzembentartó

 • saját személyes okmányait
 • házassági anyakönyvi kivonatot
 • megkötött új kgfb-t
 • szabályosan kitöltött, eredeti aláírásokkal ellátott üzembentartói szerződést (2 pld)

Amennyiben az új üzembentartó a gyermek lesz, a

 • születési anyakönyvi kivonatára

is szükség lesz.

Az üzembentartói szerződés

Az üzembentartói szerződés PDF formátumban oldalunkról letölthető, melyet 4 (!) példányban kell kitölteni. Fontos, hogy az aláírásoknak mind a négy példányon eredetinek kell lennie! Az 1-2 példány az új üzembentartóé, a 3-4 példány pedig a tulajdonosé.


A szerzőről:

Végh Győző

Végh Győző

Magánszemélyek és vállalkozások biztosítási igényeinek korrekt kiszolgálásával több évtizede foglalkozom. Az utóbbi években egyre többször tapasztaltam, hogy a biztosítók nem minden esetben fizetik ki az ügyfelek jogos kárigényét. Írásaink által is igyekszünk segítséget nyújtani a biztosítás és a kárrendezés útvesztőiben, ha bekövetkezik a káresemény, a károsult minél magasabb kártérítést kaphasson. Cikkeinket ügyvéd, biztosítási szakjogász, gépjármű műszaki igazságügyi szakértő kollégáim is ellenőrzik. Balesetmentes közlekedést, – ha bekövetkezik a baleset – magas kártérítést kívánok.

Szolgáltatásaink:

Hasonló cikkek

50 hozzászólás

 1. „A biztosítók a díjakat a korábbi károkozások gyakoriságához is igazítják. Akinek a biztosítása terhére volt az elmúlt két évben kárkifizetés, az a legtöbb társaságnál magasabb tarifára számíthat. Ez az úgynevezett károkozói pótdíj, melyet elég sok társaság alkalmazni kezdett. Ez pedig sokaknál csak utólag derül ki.”

  Amióta jogosítványom van kármentesen vezetek (pesten). 1 db esetem sem volt (kb 14éve). Tavaly váltottam biztosítót, ez az új biztósító most DUPLA díjat küldött. Erre mi a magyarázat? Illetve ez etikus-e? Plusz miért nincs erre jogszabály? Ennyi erővel 100*-os díjat is küldhetnek és ha külföldön vagyok/nemhozza a postás, vagy bármi miatt lecsúszok arról a bizonyos 1 hónapról, akkor elfogadottnak tekintik. Plusz számomra hihetetlen, hogy az új év egy új szerződés kell legyen, mégis ha nem bontom fel a szerződést, akkor automatikusan a dupla díjjal megköttetik a szerződés az aláírásom, beleegyezésem nélkül. Az minimum 1 hónappal előtte intervallumot pedig az égvilágon semmi nem indokolja.

  1. Tisztelt Molnár Z!
   „1 db esetem sem volt (kb 14éve). Tavaly váltottam biztosítót, ez az új biztósító most DUPLA díjat küldött. Erre mi a magyarázat? Illetve ez etikus-e?”
   A biztosítók díjképzése nem az etika mentén történik. Ha nem B10-ben van, érdemes lenne megkérdezni a biztosítót, hogy szerintük okozott-e kárt? Ha B10-ben van, akkor meg mi alapján számolnak károkozói pótdíjat? 🙂
   Amennyiben még az évforduló előtt van legalább 30 napja, számolja ki a kötelező biztosítását és váltson újra.
   Válasszon „elektronikus adatkezelést”
   – kedvezményt is ad a biztosító
   – e-mailben küldi
   viszont Önnek kell figyelni és reagálni is kell, ha váltani szeretne.
   Postán is „csak sima levélben” küldik a következő évi díjértesítőt.
   Érdemes minden évben évforduló előtt kitarifálni a kgfb díjat, de NE a legolcsóbb biztosítónál kösse meg!
   Jogilag határozatlan idejű szerződést köt, melyet a felek évforduló előtt mondhatnak fel. A biztostó 60 nappal, az ügyfél, 30 nappal évforduló előtt. A biztosító 60 nappal az évforduló előtt köteles értesítőt küldeni a jövő évi díjról, ha az ügyfél nem mondja fel, „a hallgatás beleegyezés” automatikusan egy évvel hosszabbodik a szerződés…

 2. Kedves szakerto!

  Erdeklodnek, hogy ha veletlenul elfelejtettem befizetni a kotelezot es ujrakotom a biztositonal akkor az evfordulom (amikor kategoriat lephetnek) marad majus vagy ugrik novemberre? Valaszat elore is koszonom!

  1. Tisztelt Henn Roland!
   Ha már törölték a kötelezőt csak akkor kösse újra, ezt abban a biztosítóban kérdezze meg ahol kötötte.
   Ha díjnemfizetéssel törölték, akkor a bónusz elveszik, A0-ról újra indul.
   Az újrakötéskor be kell fizetni a fedezetlenségi díjat is.

  2. Tisztelt Szakértő!
   Korábban az AEGON Biztosító Zrt-nél volt a kötelező gépjármű f. biztosításom, azonban évfordulókor más társasághoz mentem át, a szerződést internetes felületen kötöttem meg, a 2018. év I. negyedéves díjat már oda fizettem be. A minap kaptam az előző társaságtól egy értesítést, hogy nem fizettem be a biztosítási díjat, rendezzem azt minél előbb. Levelükre reagálva megírtam nekik, hogy más társaságnál van már érvényes felelősségbiztosításom, majd visszaírtak, hogy mivel írásban náluk nem mondtam le november 31-ig, így azt ők nem szüntették meg, tehát be kell fizetnem az aktuális díjat.
   Valóban nem mondtam le, de abban a hitben voltam, hogy ezt a biztosítótársaságok egymás közt rendezik, vagy nem fizetés miatt eleve az előző szerződés megszüntetésre kerül.
   Abban kérem a szíves segítségét, hogy esetemben mi a teendő.

   Köszönettel:
   Zsengellér Ágnes

   1. Tisztelt Zsengellér Ágnes!
    Mivel nem mondta fel fizesse az előzőt, kérjen igazolást a biztosítótól, hogy élő a szerződése.
    Ezzel mielőbb keresse meg a 2. biztosítót és töröltesse a szerződést.
    Egy járműre csak egy szerződés lehet, a 2. díj visszajár.
    Korábbi írásunkban a szabályszerű kötelező biztosító váltásról is olvashat.

 3. Tisztelt szakértő úr! 2013.-ban kötöttem gépjármű kötelező biztosítást a Groupama biztosítóval. 2016 decemberében sajnos elmaradtam az éves díj befizetésével. Elkeveredett a számla, és elfelejtettem átutalni az összeget. Egész évben abban a hitben vezettük az autót, hogy rendben van a biztosítása, mígnem múlt héten egy rendőrségi ellenőrzés alkalmával kiderült hogy nem így van. Jelentős fedezetlenségi díjat (közel 150.000 Ft-ot) kellett befizetnünk az újra kötéskor, valamint jelentős büntetésre is számíthatunk a rendőrségtől.
  A biztosító felszólító levelet nem küldött, sőt a szerződés felmondását sem közölte velünk. Ha ezt nem mulasztja el, nyilván módunkban állt volna újrakötni a biztosítást és nem halmozunk fel ekkora fedezetlenségi díjat.
  Kérdésem az, hogy megteheti-e azt egy biztosító, hogy értesítés nélkül mond fel egy szerződést. Természetesen minket is terhel felelősség az összeg be nem fizetése miatt, de véleményem szerint a biztosítónak tájékoztatnia kellett volna a szerződés felmondásáról, megelőzve ezzel a további problémákat. Több helyen azt olvastam, hogy a biztosítónak tájékoztatási kötelezettsége van a szerződés felmondásával kapcsolatban.
  Kérném a szíves véleményét a fentiekkel kapcsolatban.

  1. Tisztelt Csikós Tibor!

   A kgfb díjfizetés valóban az ügyfél kötelezettsége, melynek elmulasztása komoly következményekkel jár.
   „Örüljön” hogy nem okozott kárt, mert akkor még az okozott kárt is visszakövetelhetné (bizonyos korlátokkal) a kgfb biztosító.

   Az az elvárás, hogy a biztosító küldjön felszólító, vagy értesítő levelet a díjnemfizetéses törlésről teljesen jogos!
   azonban
   a „2009. évi LXII. KGFB törvény” sajnos nem az ügyfelet védi mivel a biztosító a díjnemfizetéses törlésről NEM köteles értesíteni a kedves ügyfelet, akiből él.
   „A szerződés létrejötte és megszűnése 8. § (3) A biztosító köteles – a díjnemfizetéssel történő megszűnés esetének kivételével – a biztosítási szerződés megszűnésének tényéről és a megszűnt szerződés külön rendeletben meghatározott bonus-malus besorolásáról a megszűnést, illetve az arról történt tudomásszerzést követő 30 napon belül az üzemben tartót írásban tájékoztatni.”

   Azt ne kérdezze, miért van ez így 🙁
   Elvileg és erkölcsileg önnek adok igazat, azonban a fenti Tv értelmében nem lehet mit tenni.
   Csak ismételni tudom magamat, „örüljön, hogy nem okozott kárt” is.

 4. Tisztelt szakértő!
  Az egy autómmal okozott kár miatt a birtokodban lévő össze többi autómra kivettik a károkozási pótdíjat? Az összes új vásárlásaimra is több évig?

  1. Ha több autót is üzemeltet (párhuzamos üzemeltetés) akkor nem, mindegyik kgfb „önálló életet él”.
   Ha vásárol egy új/másik autót, akkor annak a kgfb kötésekor már figyelembe veszik a károkozást.
   Elnézést a késői válaszért.

 5. Üdvözlöm!
  A biztosításomat 2017.01.01.-el kötöttem, de 2017.06.15.-én díj nem fizetés miatt megszünt. Most szeretnék új szerződést kötni. Az eredeti szerzödésem évfordulója elmúlt. Így már köthetek másik biztosítóhoz kgfb-t? Válaszát előre is köszönöm!

 6. Tisztelt Szakértő Úr!
  A KGFB fordulóm 2018. január 1-én volt esedékes. 2017.november 21-én alkusz cégen keresztül intézkedtem korábbi biztosításom felmondása és az 1. számú biztosító irányába biztosítás kötése iránt. Az alkusz cég tájékoztatott, hogy intézkedtek régi szerződésem felmondása iránt. Ezen kívül a továbbiakban semmilyen információ birtokába nem jutottam.
  December 28-án sima postai küldeményben megkaptam a kötvény csomagot, amiben kérik az extra partner kedvezmény érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat. Ajánlatomban a lakásbiztosítási kötvényszámot tüntettem fel.
  Mivel utólag már sejtettem, hogy ez nem azonos az extra biztosítással – azt is gondoltam, hogy emiatt nem kötik meg a szerződésemet, legalább is abban a formában – egy másik alkusz céggel megkötettem a 2. számú biztosításom, melynek kötvényét már november 30-án e-mailben megkaptam, majd később a díjat át is utaltam. Az 1. számú biztosítónak még nem utaltam.
  Kérdésem az volna, hogy miként tudnám a normál állapotot visszacsinálni, hogy csak egy biztosítás kötésem legyen érvénnben.
  Amit még megjegyeznék, 2017. december 29-én tértivevényes levélben megkíséreltem az 1. számú megkötésem törlését, de hiába. Feltehetően a 2. számú biztosító sem akar majd tőlem megválni. Az üzembentartói szerződés sem oldható meg részemről.
  Tisztelettel: Nagy Béla.

  1. Tisztelt Nagy Béla!
   Egy érvényes kgfb biztosítása lehet, így amennyiben létrejött a szerződés az első szerződés az.
   Személyesen mindenképpen járjon utána, mert lehetnek belőle problémák…
   Két biztosítása nem lehet, a később kötött szerződés díját vissza kell fizetni a biztosítónak.

 7. Tisztelt Végh Győző Úr!
  Köszönöm válaszát.
  Tisztelettel
  Nagy Béla

 8. Tisztelt szakértő!
  Ha online biztositás kötéskor az első üzembe helyezés dátumát nem jól adtam meg , akkor mi a teendő?

  1. Üdvözlöm!
   Másolja le (szkennelje be a forgalmit) és jelentse be / küldjön e-mailt az alkusznak vagy közvetlen a biztosítónak, hogy a kötéskor elírta az adatokat. A kötvény kézhezvételekor ellenőrizze, hogy a helyes adatok szerepelnek-e rajta.

 9. Kedves Győző!
  A feleségem most szólt, hogy az autójának a KGFB évfordulója 2018.04.11-én volt. Azonban elfelejtette elutalni az összeget a biztosítónak? Jelen esetben mennyi „türelmi” idő áll rendelkezésre, hogy rendezze a biztosítási díjat? Pl: most hétvégén él a biztosítása? Bátran használhatja az autóját?
  Köszönöm!

  1. Kedves Kérdező!
   A „türelmi idő” (respiro) a kgfb biztosításnál 60 nap, tehát a biztosítási védelem / fedezet fennáll.
   Az autót ezen idő alatt is használhatja, de mielőbb fizesse be a díjat.

   1. Köszönöm, már elutaltuk… csak kíváncsi voltam, hogy amíg elkönyvelik, addig is „járóképes-e” a kocsi. Szép napot, hasznos ez az oldal!

   2. Tisztelt Szakértő!
    Autót akarok venni, de az előző autóm miatt fedezetlenségi díjam keletkezett, amit csak később szeretnék befizetni. Tudom, hogy addig nem köthetek új biztosítást, amíg ezt meg nem fizetem. Ezért a feleségem lesz az üzembentartó, és ő köti a biztosítást az új autóra. A kérdésem: Az új autó lehet a nevemen, vagy inkább a tulajdonos is a feleségem legyen?
    Másik kérdésem: A régi autómat, ami jelenleg ki van vonva a forgalomból eladom. Az új tulajnak okoz-e problémát az én fedezetlenségi díjam, ha forgalomba akarja helyezni?
    Köszönöm a válaszát!

    1. Üdvözlet!
     Lehet Ön is a tulajdonos, vagy akár a felesége is. Az üzembentartónak kell kötni kötelezőt.
     Másik kérdésre a válasz: Nem

 10. Tisztelt szakértő!A lányomnak egy elkeveredett csekk miatt amin 1100 ft-nyi összeg van /2nap fedezetlenségi díj ami a autókereskedő sara/a negyed éves díj fizetve volt/,felmondta a biztositó a szerződést.Persze az újrakötésnél csak éves díjat lehet választani ami duplája az elöző tarifának.Nincs valami megoldás,hogy ne kelljen évest fizetni és,hogy az összeg a régi maradjon?w

 11. Tisztelt Szakértő!

  Díjnemfizetés miatt büntetve lettem,( a biztosító nem értesített fél éven keresztül, nem tudtam a tartozásról) üzembentartó váltással megoldottuk a „problémát” . Most eladtam az autót, vettem egy másikat, tulajdonosa én leszek,( átírás holnap) üzembentartója ismét más. Ezúttal is fontos, hogy egyenesági üzembentartót válasszunk? Milyen átírási , vagyonosodási, stb.. illetékekkel kell számolni,- és kinek?- ha nem így történik, ha üzembentartó a barátom? Elnézést, ha kusza a fogalmazás.. Köszönöm!

  1. Kedves Kérdező!
   A kgfb tv. szerint a díj időbeni megfizetése az ügyfél kötelessége.
   A „problémát” nem oldotta meg, csak elodázta.
   Egyenesági rokonok közti adás-vétel illetékmentes és eredetvizsgálat sem kell.

 12. Tisztelt Szakértő! 2017 novemberében vettem egy autót amelynél nem fizettem be a biztosítást 2017 január 16-án dijnemfizetés miatt megszűnt a KGFB. A 60 napos türelmi időre utólag rendeztem a biztosítást, viszont nem kötöttem újra és áprilisban eladtam így az autót. A biztosítóval már többször beszéltem, h szeretném rendezni a fedezetlenségi díjat, de elsőre azt mondtad majd a következő autó biztositásánál kell rendeznem, másodszor pedig hogy nincs tartozásom feléjük mivel nem kötöttem újra. Kérdésem hogy ilyenkor rendeznem kell valahova a fedezetlenségi díjat? Nem gondolnám hogy ezt csak így elendegnék nekem. Válaszát előre is köszönöm!

  1. Tisztelt Kérdező!
   A dátumok pontos ismerete nélkül nem tudok korrekt tanácsot adni, hogy elvileg mi lehet a helyzet…
   A szóbeli „nincs tartozás” kijelentést nem tudja bizonyítani, célszerű lenne hitelt érdemlő módon le is íratni.

 13. Üdv
  Másfél éve volt egy biztositás megszűnésem díj nemfizetés miatt. Azóta azt a kocsit el adtam, Viszont az összeget nem sikerült még rendezni.
  Az lenne a kérdésem hogy a család most készül autót vásárolni, kerülhet e a nevemre biztositás másik autóra vagy ugyan ugy fel számolják a régi autón maradt fedezetlenségi dijat?
  Köszönöm válaszát.

  1. Üdv,
   ha saját névre köt kgfb-t kéni fogják a korábbi megszűnt biztosítás fedezetlenségi díját. Nyilatkozni kell, stb…
   Az új autóra legkésőbb az adás-vétel napján (az átvétel előtt) kötelező biztosítás kalkulátorral kössenek kgfb szerződést.
   Korábban is megköthető…
   Biztosítás nélkül NE közlekedjenek!

 14. Üdv

  Azt szeretném még megkérdezni hogy hogyan lehetne a tartozás teljes összegét le kérni?
  Honnan tudhatnám meg mennyivel tartozom pontosan?
  Köszönöm

  1. Üdv!
   A fedezetlenségi díj pontos összegét „kívülről” nem lehet lekérdezni.
   Ahol a kgfb törlésbe ment, annál a biztosítónál kell újrakötni a kgfb szerződést.
   Meg kell keresni, hogy mikor szűnt meg a törölt kgfb, és az utolsó díjjal fedezett napot követő nap lesz a fedezetlenségi díjfizetés kezdete.
   Fedezetlenségi díjat addig kell fizetni, ameddig újra nem köti a kgfb-t.
   A 2018. év vagy a korábbi évek fedezetlenségi díjait a linkre kattintva megnézheti.
   A legegyszerűbb egy online alkusz kötelező biztosítás kalkulátorával újrakötni. Az Ön által megadott dátumok alapján a kalkulátor ki is számolja a fizetendő fedezetlenségi díjat.
   Ez a szerződés online bekerül a biztosító rendszerébe, és „összefuttatják” a szerződés adatait a központi nyilvántartóval, mely több dolgot is leellenőriz. Többek közt a fedezetlenségi díj valós összegét is.
   Ha minden adatot jól adott meg és a központi rendszerben is helyes adatok vannak, akkor elvileg a tartozása így nulla.
   Ha nem, akkor vagy Ön tévedett az adatok megadásakor, vagy a rendszerben van valami „hiba” és megy a csekk…

   1. Most akkor ha egy teljesen másik autóra kötök kötelezőt akkor is igy másfél év után ahhoz a biztosítóhoz kell vissza kötni akinél az előző autóra kötött (amit ugye azóta már el adtam) biztositás volt?
    Online kalkulátorral ki számoltam egy kfgb-t az uj autóra az egyik biztositó honlapján,viszont ott nem hozott fel fedezetlenségi dijat.
    Azt lehet még utólag a szerződés megkötése után számlázzák?

     1. Tisztelt szakértő úr!
      A másik autónál a00 ra állítanám a Bonust, mint új belépő.
      Akkor elvileg ez járható út igy hogy bonusz nélkül kezdőként kötök biztositást és nem fognak később küldeni egy csekket a fedezetlenségi díjról hogy azt még fizessem be a biztositás mellé?
      Köszönöm válaszát

     2. Üdvözlöm!
      Az „új” autó gfb szerződése A0-ról indul.
      Az eladott autóra a fedezetlenségi díjat az új szerződéstől függetlenül elvileg meg kell fizetni.
      A két szerződés / díjfizetés „külön életet él”.
      Csak be kéne fizetni azt a fedezetlenségi díjat… ha mindenki rendesen fizetne olcsóbb is lehetne a kgfb… (bocsi)

 15. Tisztelt Szakértő Úr! Megszünt e-mail címre küldték a kgfb-hoz kapcsolódó értesítést, biztosan visszament az e-mail a biztosítóhoz. Levélben postai úton nem értesítettek. A fedezetlenségi díj elkerülésére a fenti indok alapján lehet tenni valamit? Előre is köszönöm válaszát! Bartók Erika

  1. Tisztelt Hölgyem!
   Feltételezem, hogy a szerződéskötésekor Ön elfogadta a biztosító „elektronikus ügykezelését”, miszerint kötvényt, értesítőt, stb… nem postán, hanem a megadott e-mailcímre küldik Önnek. Ez a biztosítónak költségcsökkentés, az ügyfeleknek „talán” kényelem, ezért a biztosító kiesebb-nagyobb díjkedvezményt is ad.
   Az említett nyilatkozatban elvileg rögzítve van, ha megváltozik az ügyfél e-mailcíme azt jeleznie kell, vagy az ügyfélkapuban módosítani.
   A fentieket ellenőrizze le, ha nem így lenne, talán lesz alapja a reklamációnak, azonban erre nem sok esélyt látok…
   A kizárások és mentesülések megfogalmazásában a biztosító elég alapos.

 16. Tisztelt Végh Győző Úr!
  Édesapám márciusban elhunyt és a tulajdonában levő gépkocsira áprilisban még befizettük az esedékes kötelező biztosítás díját.A következő júliusban lesz esedékes és érdeklődtem a biztosítónál,hogy tudom megszüntetni a biztosítást,amire azt a választ kaptam,hogy meg kell várnom a jogerős hagyatéki végzést és akkor tudom felmondani a biztosítást,és addig fizetnem kell a díjat.Az autót senki nem használja.A hagyatéki jogerőssé válása után az autó el lesz adva vagy ki lesz vonva a forgalomból.Úgy érzem,hogy felesleges pénz kidobás ha fizetem a biztosítást mivel ha közlekednék is az autóval és esetleg kárt okoznék vagy érne,akkor a biztosítás már nem élő ember nevén van!Az lenne a kérdésem,hogy megtehetem,hogy nem fizetem a díjat ,és díjnemfizetés miatt megszűnhet következmények nélkül a biztosítási szerződés?Válaszát köszönöm!

  1. Tisztelt Hesz Attiláné!

   Fogadja Őszinte részvétem!
   „A GFB törvény 4§ 6. bek. szerint az üzembentartó halála esetén a szerződés legkésőbb a hagyatéki eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napig tartható hatályban, amennyiben a gépjármű birtokosa a halál tényét a biztosítónak bejelentette és a szerződést díjfizetéssel hatályban tartotta. Ez a biztosítás azonban a hagyatéki végzés jogerőre emelkedésének napjától megszűnik, mivel a gépkocsi tulajdonjoga az örökösre szállt, s ebből adódóan a biztosító az általuk befizetett többletdíjat visszafizeti.”

   A hagyatéki végzés birtokában a járművet már értékesíteni tudják, vagy ki tudják vonni a forgalomból.
   Díjnemfizetésbe ne essenek, mert a KGFB-t a fentiek miatt jogszerűen nem tudják felmondani, és a jóval magasabb fedezetlenségi díjfizetést is kockáztatják.
   Dnf. esetén szabálysértési bírság és a jármű „kényszer kivonása”a forgalomból is bekövetkezhet.

 17. Tisztelt Végh Győző úr!
  2017 áprilisban autókerekedőnél vettem autót. Pár hét után az autó működésképtelen lett, nem is javítható. Azóta áll egy márkaszervíz udvarán, a kereskedővel perben állunk. 2018.04.hóig volt rendezve a kötelező. Vissza szeretnénk adni a kereskedőnek az autót, büntethet-e a biztosító a díjnemfizetés miatt?
  Válaszát köszönöm!
  Üdv:Tóthné

  1. Tisztelt Tóth Károlyné!
   A jogvita ellenére jelenleg Ön a jármű tulajdonosa.
   Ha forgalomba van helyezve, fizetni kell a kötelező biztosítást.
   Ha nem fizet és u.n. díjnemfizetésbe esik, jelentős összegű fedezetlenségi díj megfizetésére kötelezheti a biztosító.
   A jogvita lezárásáig, a jármű el / visszaadásáig célszerű lenne ideiglenesen kivonni a forgalomból, így nem kell kgfb-t fizetni.

 18. Tisztelt Végh Győző Úr!
  Jelenleg a lányom tulajdonában lévő autónak én vagyok az üzemben tartója. Szeretnénk, ha Ő lenne a tulajdonos és az üzemben tartó is. Az érvényes kötelező biztosítás évfordulója 2018. december 1. Intézhetjük-e a váltást év közben, vagy meg kell várnunk az évfordulót. Köszönöm válaszát.

  1. Üdvözlöm!
   Ha jól értem a tulajdonos nem változna, csak az üzembentartó, tehát a tulajdonos lesz az üzembentartó is.
   Igen az üzembentartó váltást bármikor megtehetik, melynek két módja lehet:
   – a tulajdonos egyoldalúan nyilatkozik, hogy az üzembentartói jogot visszavonja, vagy
   – a jelenlegi üzembentartó az üzembentartói jogáról egy nyilatkozattal lemond és az „visszaszáll” a tulajdonosra
   Teendők:
   – A jelenlegi tulajdonos (új üzembentartó) saját nevére kössön egy új, azonnal induló kötelező biztosítást, melyet online is megköthet.
   – Valamelyik fenti nyilatkozatot készítsék el, tanúk stb… a dátum egyezzen meg a kötelező biztosítás kezdetével
   – a nyilatkozat dátumától számított 15 napon belül az okmányirodában jelentsék be, célszerű a tulajdonosnak intézni, így nem kell meghatalmazás
   Az átírás költségei:
   – Egyeneságú rokonság esetében (szülő, gyermek, házastárs) a bejegyzés ingyenes, csak az új forgalmi engedély árát, azaz 6.000.- Ft-ot kell kifizetnie.
   – a fenti dokumentumokon túl a tulajdonos vigye magával személyi okmányait, a jármű Műszaki Adatlapját és törzskönyvét is

 19. Tisztelt Végh Győző!
  Tulajdonosa és üzembetartója vagyok egy gépkocsinak, míg egy másiknak (öröklés alapján) 50%-ban vagyok tulajdonosa, ahol üzembentartóként én vagyok feltüntetve, míg tulajdonosként a testvérem (aki szintén tulajdonosa és üzembentartója egy másik gépkocsinak). Ezt a gépjárművet egyáltalán nem használjuk, így eladását tervezzük. Ez utóbbi gk. KGFB díjának fizetésével elmaradásban vagyunk, de azt 09.13-ig következmények nélkül rendezhetjük. A kérdésem az, hogy milyen hátrány érhet, akár minket, akár esetlegesen a leendő vevőt a díj általunk történő nemfizetése esetén?
  A gépkocsik biztosítása nem ugyanazon biztosítónál van. Az előbbivel B10, az utóbbival A0 kategóriában vagyok.
  Ön mit javasol, rendezzük a hátralékot és fizessük tovább a KGFB-t a gépkocsira annak eladásáig, vagy vonassuk ki a forgalomból, esetleg más javaslata van?
  Válaszát várva, tisztelettel:
  Andor

  1. Üdvözlöm!
   Igen, fizesség be a kgfb díjat!
   Ha nem fizetnek, díjnemfizetéssel megszűnik, és a hatóság kivonja a forgalomból + szab.sértéri bírság…
   Ha kgfb nélkül kárt okoznak azt visszaköveteli a biztosító…
   Ha kivonják a forgalomból akkor nem kell kgfb-t fizetni, azonban így nehezebb eladni a kocsit.

 20. Tisztelt Végh Győző!
  2018. 04.12-én vásároltam autót aznap megkötöttem kgfb-t.
  Ez 2018.07.12-ig tartott. Elfelejtettem befizetni a következő negyedévet.
  Persze felszólítás se jött.
  A 60 napos türelmi idő 09.10-én járt le.
  Ma kötöttem új biztosítást.
  Kérdésem az lenne,hogy a fedezetlenségi díjjat 4 nalpra vagy 64 napra kell majd fizetnem?
  Kb 2ezer vagy kb 40.ezer ft-ra szamítsak?

Comments are closed.