Utasbiztosítás, utazási biztosítás és kalkulátor

Egy jó utasbiztosítás a külföldi utazás minden kockázatát csökkenti
Egy jó utasbiztosítás a külföldi utazás minden kockázatát csökkenti

Utasbiztosítás nélkül külföldre indulni hatalmas kockázatot jelent. Az utasbiztosítás a legjobb eszköz arra, hogy az utazó biztonságban legyen bármilyen váratlan esemény kockázataival szemben. Soha nem tudhatjuk, hogy baleset, betegség, egy csomag elvesztése okoz-e nehezen helyrehozható károkat. Egy jó utazási biztosítás csökkenti ezeket a kockázatokat.

Az utasbiztosítás a külföldi utazások alatt történő váratlan események okozta károk fedezésére szolgál. Rendkívül szerteágazó, sok káreseményre fedezetet nyújtó biztosításról van szó. Az utazás biztosítás általában fedezi a szükséges orvosi költségeket baleset és betegség idején is, a csomagokban esett károkat, ha azok megsérülnek, elvesznek vagy ellopják őket, s bármilyen más kárt is, ami csak egy átlagos külföldi utazás során előfordulhat. A külföldi munkavállalásra az utazási biztosítások nem terjednek ki. Az átlagostól eltérő kockázatú utazásokra – például versenyzés, sportolás – az online utasbiztosítás megkötésekor jelezni is kell, mindig kiegészítő biztosításokat kell kötni.

Az utazási biztosítások mindig egy fix időre, általában maximum 3 hónapra szólnak, s a teljes időszakra vonatozó díjat egy összegben, előre kell kifizetni. Az utazási biztosítás csak külföldi utazásokra köthető meg.

Ki köthet utasbiztosítást külföldre?

Utasbiztosítást azok a magyar állampolgárok és az itt tartósan letelepedett, TAJ-számmal rendelkező külföldi állampolgárok köthetnek, akik külföldre utaznak. A szerződés érvényességének a feltétele, hogy a biztosított itt éljen életvitelszerűen. Ha nem magyar állampolgár köti a biztosítást, az csak akkor érvényes, ha nem az állampolgársága szerinti országba utazik.

Milyen utazásra érvényes az utasbiztosítás?

Az utasbiztosítást csak külföldi utazásra lehet megkötni. Az utazás célja nem lehet munkavállalás. Érvényes az utasbiztosítás magáncélú utazásra, vagy tanulmányi ösztöndíjasok biztosítására. Igénybe vehetik az üzleti céllal kiutazók is, ha pl. napidíjjal kiküldenek valakit egy külföldi konferenciára. Aki viszont fizikai munkavégzési céllal utazik külföldre, az nem köthet erre az időszakra érvényes utasbiztosítást.

Nem köthető utasbiztosítás a külföldön tartósan munkát vállaló személy és az ő családtagjai számára sem. Ugyancsak kizáró ok a tartós, egy éven túli külszolgálat is.

Az utasbiztosítás általában a világ összes országára érvényes, de lehetnek eltérések. Egyes biztosítók például kizárják az Egyesült Államokba és Kanadába utazást, vagy meghatározhatják, hogy a biztosítás csak az EU területén érvényes. Az utazási biztosítás megkötése előtt olvassa el az utasbiztosítás feltételeit, válogasson bátran, bőséges a kínálat! Keresse a legjobb utasbiztosítást és ne a legolcsóbb utazási biztosítást kösse meg!

Fontos tudni, hogy a Külügyminisztérium rendszeresen kiadja a beutazásra nem javasolt országok, illetve a fokozott kockázatot jelentő országok listáját. A biztosító kizárhatja a kártérítést, ha az utazás ilyen országba történik. Főleg akkor, ha a biztosítási esemény összefüggésben van azzal az okkal, ami miatt az ország a listára került.

Mennyi időre lehet utasbiztosítást kötni?

Egy itthoni balesetbiztosítás folyamatos szerződést jelent, s a biztosító havonta, vagy akár évente beszedi a folyamatos biztosítás díját. Az utasbiztosítás nem ilyen. Ez mindig határozott idejű, egyszeri díjas biztosítás. Az utasbiztosítás általában 1-90 nap közötti időszakra köthető meg. A szerződés megkötésekor kell kiválasztani, hogy mennyi időre kötjük az utazási biztosítást. Ez azt jelenti, hogy „klasszikus értelemben” nem lehet meghosszabbítani sem. Egy kivétel azonban lehetséges. Ha még érvényes az utasbiztosítás, akkor annak lejárata előtt, a biztosítási időszak végétől folyamatos kockázatviseléssel meg lehet hosszabbítani az utazási biztosítást. Az utasbiztosítás érvényes a lejárat napjáig, s ha lejár, akkor teljesen új szerződést kell kötni. S bár a biztosítók többsége lehetővé teszi ma már az online utasbiztosítás megkötését is, az általános szerződési feltételek szerint a biztosítás kizárólag arra a személyre köthető meg, aki a szerződéskötés idején Magyarország területén tartózkodott.

Gyakori az is, hogy a biztosítók korhatárhoz kötik az utasbiztosítási szerződéskötést. Általában 65 éves kor felett korlátozhatják a szerződés érvényességi idejét – például fiatalabb korban még három 65 év felett csak egy hónapra kínálják fel a szerződést. Az is előfordulhat, hogy az utasbiztosításban meglévő kiegészítő sportbiztosításokat már nem engedik megkötni 65 éves kor felett.

Egy időszakra egy személy csak egy utazási biztosítást köthet. Ha mégis többszörösen biztosított, a biztosító akkor is csak egyszer fizeti ki számára a károkat.

Hegymászásra, sziklamászásra nem terjednek ki az utasbiztosítások, csak külön kiegészítő díj ellenében fedezik az ilyen károkat
Hegymászásra, sziklamászásra nem terjednek ki az utasbiztosítások, csak külön kiegészítő díj ellenében fedezik az ilyen károkat

Utasbiztosítás belföldre

Belföldi utazáshoz nincs szükség utasbiztosítás megkötésére. A biztosítók által kínált utasbiztosítási szerződések kizárólag külföldi utazás esetén érvényesek, csak a külföldi biztosítási események után nyújtanak kártérítést. Ez azt jelenti, hogy ha valaki rendelkezik érvényes, megkötött utasbiztosítással és a káresemény még Magyarországon, a határ átlépése előtt következik be, az így esett károkra az utasbiztosítás nem nyújt fedezetet.

Mire terjed ki az utasbiztosítás?

Valamennyi utasbiztosítás tartalmaz életbiztosítást, valamint baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást. Azonban az egyes biztosítók szolgáltatásai nagyon eltérőek. A társaságok az eltérő szintű szolgáltatásokat különböző biztosítási csomagok keretében kínálják. Általában az olcsóbb csomagok csak korlátozott szolgáltatást tartalmaznak: a poggyászkárt alacsonyabb összegig térítik, a kórházi napi térítés rövidebb időre, kevesebb szolgáltatásra jogosít fel, nem téríti a hozzátartozók kiutazását stb. utasbiztosítás online megkötése esetén ezért is nagyon fontos, hogy ne csak a biztosítás díját, de annak tartalmát is alaposan hasonlítsuk össze.

Mire nem vonatkozik az utasbiztosítás?

Utazási biztosítás esetén is számolni kell a biztosítók szokásos kizárásaival. Nem érvényes a biztosítás nukleáris sugárzás, háború vagy polgárháború, terrorcselekmény esetén. Kizáró ok az is, ha a biztosított jogellenes magatartás során sérül meg, vagy ha ittas, esetleg kábítószer hatása alatt áll.

Betegségbiztosítás esetén lényeges szempont, hogy a biztosítottnak az itthon már meglévő betegségére az utasbiztosítások többsége nem nyújt szolgáltatást. Ezzel azt akarják elkerülni, hogy valaki utasbiztosításnak álcázva valójában meglévő betegsége külföldi gyógykezelését akarja kifizettetni a biztosítóval.

Kivételt jelenthetnek ez alól az úgynevezett krónikus betegségek, de nem minden biztosítónál és nem minden csomagban. Ha valaki cukorbetegségben, magas vérnyomásban szenved, esetleg szívproblémákkal küzd, nem biztos, hogy elesik a biztosítás lehetőségétől. Ő is találhat olyan csomagokat, melyek akkor is megtérítik például a kinti kórházi kezelés költségeit, ha a meglévő betegsége miatt került kórházba – például a cukorbetegsége okozott rohamot. Ezt a lehetőséget a biztosítók általában a drágább, több szolgáltatást nyújtó csomagokban teszik csak elérhetővé. Ezért aki ilyen problémával él együtt, annak mindenképpen azt ajánljuk, hogy szerződéskötés előtt feltétlenül alaposan tanulmányozza át a leendő utasbiztosítása feltételeit. Ha megteheti, olyan csomagot válasszon, ami a krónikus betegségekkel kapcsolatos költségekre is fedezetet nyújt.

Az utazási biztosításban a poggyászbiztosítás alapfedezete nem terjed ki a nemesfémekre, gyűjteményekre, szőrmére, készpénzre és sporteszközökre. Egyes utasbiztosítási csomagok azonban tartalmaznak készpénz rablást, pl.: ATM készpénzfelvétel során. Kizárják a túl magas egyedi értékű tárgyakat is – például egy egymilliós tévékamera elvesztése sem fizethető ki az utasbiztosításból. Sporteszközként kezelik a kerékpárt is, annak sérülését, lopását sem kezelhetjük biztosítási eseményként.

Ezen túl a biztosítók meghatározhatják, hogy milyen tevékenységekre nem terjed ki az utasbiztosításuk. Általában kizárják az átlagostól eltérő, veszélyesnek minősíthető tevékenységeket: extrém sportokat, versenyzést, beleértve a búvárkodást, síelést, sziklamászást, barlangászást, ejtőernyőzést is. Síbalesetre a legtöbb utasbiztosítás nem terjed ki, ahhoz külön kiegészítő biztosítást kell kötni!

Utasbiztosítás díja

Az utasbiztosítás díja a kiválasztott szolgáltatási csomagtól és a szerződés időtartamától függ. A biztosító különböző felárakat, szorzókat is megállapíthat például a célországtól függően. Az alapbiztosítás díja általában néhány száz forint naponta.

Utasbiztosítás online

Több biztosító lehetővé teszi az utasbiztosítás azonnali, online megkötését. Az utasbiztosítás kalkulátor lehetővé teszi az ajánlatok összehasonlítását és a kiválasztott biztosítás azonnali, online megkötését. A kiválasztott biztosítás azonnal, bankkártyával kifizethető, így a sürgős utazások esetén is még az indulás előtt elrendezhető a biztosítás megkötése is.

Fontos! Ne csak a biztosítás díját, de annak tartalmát is alaposan hasonlítsa össze!

Mi a teendő, ha baj van?

A legjobb biztosítás persze az, ami soha nem kerül elő a fiókból, mert nincs rá szükség. Lényeges azonban, hogy a külföldi utazás alatt az utasbiztosítás adatai mindig elérhetőek legyenek. Nagy öngól, ha a kötvény a bőröndben lapul, melyet éppen elloptak a szállodából, s sem a kötvény száma, sem a vészhelyzeti telefonszám nincs felírva sehol sem. Első teendő tehát: a biztosítási kötvény száma és a szükség esetén hívandó assistance-telefonszám mindig legyen elérhető! Be kell írni a telefonba jegyzetként, vagy egy cédulára felírva az útlevélbe tenni – sőt, az a legjobb, ha két, eltérő helyen is rendelkezésre állnak az adatok.

Első az assistance-telefonszám felhívása legyen

Szükség esetén az első teendő, hogy azonnal fel kell hívni a biztosító által megadott telefonszámot. Minden utasbiztosításhoz tartozik egy külföldről is hívható, napi 24 órán át elérhető vészhelyzeti telefonszám. Ezen kell jelentkezni azonnal, még külföldről. Ez azért fontos, mert a telefonszámon jelentkezve az adott országban elérhető munkatársak fognak azonnal intézkedni, akik pontosan ismerik az érintett ország szokásait, az ügyintézés menetét. Így tudnak a lehető legnagyobb segítséget nyújtani. Betegség, lopáskár esetén ezt a számot kell felhívni és követni az intézkedésüket. Külföldön történt gépjármű-baleset esetén először javasoljuk a vészhelyzeti telefonszám felhívását, majd a kárrendezési iroda értesítését, hogy a kötelező biztosítás vagy CASCO terhére történő kárrendezéshez azonnal meg tudjuk kezdeni a szükséges intézkedéseket.


A szerzőről:

Végh Győző

Végh Győző

Magánszemélyek és vállalkozások biztosítási igényeinek korrekt kiszolgálásával több évtizede foglalkozom. Az utóbbi években egyre többször tapasztaltam, hogy a biztosítók nem minden esetben fizetik ki az ügyfelek jogos kárigényét. Írásaink által is igyekszünk segítséget nyújtani a biztosítás és a kárrendezés útvesztőiben, ha bekövetkezik a káresemény, a károsult minél magasabb kártérítést kaphasson. Cikkeinket ügyvéd, biztosítási szakjogász, gépjármű műszaki igazságügyi szakértő kollégáim is ellenőrzik. Balesetmentes közlekedést, – ha bekövetkezik a baleset – magas kártérítést kívánok.

Szolgáltatásaink:

Hasonló cikkek

2 hozzászólás

  1. Külföldi utasbiztosítás esetén a külföldön történt baleseti fogelvesztés hazai pótlására kiterjed-e a biztosítás?

    1. Tisztelt dr. Horváth Zsuzsanna!
      Az utasbiztosítás a külföldi sürgősségi és indokolt ellátásokat fizeti ki, melyek külföldön merültek fel. A fogászati kezelések tekintetésben igen szigorúak a biztosítók utasbiztosítási feltételei. Kiutazás előtt érdemes megfelelő ár-érték arányú szerződést kötnie, melyet online utasbiztosítási kalkulátorral érdemes kiválasztani. Az utasbiztosítás megkötése előtt nézze meg a kártérítési limiteket és a kizárásokat is!
      Azt nem részletezte, hogy milyen baleset érte. Saját hibás pl. elesett a lépcsőn, vagy a balesetért más személy a felelős, pl. gyalogosként elütötték, vagy gépjárműben utasként érte baleset. Ha úgy gondolja, hogy lenne még kérdése, keressen a kárrendezési kapcsolat oldalon.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Alulírott, az alábbi checkbox pipálásával tudomásul veszem, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatvédelmi szabályzatának feltételei szerint kezelheti.

Írd be a hiányzó számot! *