MABISZ – kárbejelentés, lekérdezés

Mely káresetben NEM érdemes, és mikor szükséges a MABISZ-hoz fordulni? Olvassa el figyelmesen!

Mikor NEM érdemes a MABISZ-hoz fordulni

 1. Külföldi autó külföldön, magyar rendszámú autóban okoz kárt, és / vagy súlyos személyi sérülést okoz (pl. autó vezetője, utasa sérül, gyalogos elütés, stb…)
 2. Magyarországon történt súlyos személyi sérülést eredményező közlekedési baleset esetén (pl. gyalogos, kerékpáros, stb… elütés)

Ha a külföldi balesetet a MABISZ-hoz jelenti be, akkor a külföldi károkozó magyar kárrendezési megbízottja, egyes káresetekben a károkozó autó biztosítójának magyar levelezőpartnere fogja intézni a kárügyet. A magyar joggyakorlat és szokásjog alapján forintban, relatív alacsony összegben, a gépjárműkárokat túlzott mértékben avultatva fizetik ki a kárt, mely gyakorlat egyáltalán nem kedvező a károsult részére.

Külföldi baleset esetén a károsultnak törvényes lehetősége van a külföldi joggyakorlat szerint jóval magasabb kártérítést kapni!

A magyar és külföldi kárrendezés közti különbségeket a kifizetett kárösszegek egyértelműen megmutatják.
A magyar és külföldi kárrendezés közti különbségeket a kifizetett kárösszegek egyértelműen megmutatják.

Súlyos személyi sérülés esetén a kárigényt a károsultnak kell összeállítani, mely szakértelem nélkül szinte reménytelen. A biztosító ellenérdekelt, nem érdeke önszántából magas kártérítést fizetni, nem hívja fel a károsult figyelmét, hogy milyen jogcímeken és milyen összegű kártérítést kérhet. Csak kiküld egy sokoldalas kérdőívet, felszólítja a károsultat, hogy állítsa össze kárigényét!

Fontos Önnek a magasabb kártérítés? Nem akar az ügyintézéssel bajlódni? Keresse független kárrendezési irodánkat!

MABISZ és a kárrendezési megbízottak

Ha külföldi forgalmi rendszámú autó külföldön, magyar gépjárműben okoz kárt vagy személyi sérülést, akkor a károsultnak választási lehetősége van:

 • magyar kárrendezési megbízottal a magyar kárrendezési gyakorlat szerint intézi kárügyét, vagy
 • közvetlenül a külföldi károkozó külföldi biztosítójától nyugat-európai munkadíjakkal és kártérítési színvonalon követeli a kártérítést

Független kárrendezési irodánk le tudja kérni, hogy a magyar autósnak, vagy személyi sérültnek külföldön kárt okozó gépjárműnek ki a külföldi kötelező biztosítója. A káreseményt szakszerűen bejelentjük, járművét szakértőnk megszemlézi, kárügyét a kárbejelentéstől a kifizetésig menedzseljük.

A magyar és a külföldi biztosítók kárrendezési gyakorlata közt óriási eltérések vannak (lsd. fenti táblázat). Önnek sem mindegy, mekkora kártérítést kap a külföldön vétlenül elszenvedett autóbaleset, vagy személyi sérülés esetén.

Mikor érdemes a MABISZ-hoz fordulni

 1. A baleset Magyarországon történt, a károkozó autó nem rendelkezik kötelező biztosítással, súlyos személyi sérülés nem történt, „csak” anyagi kár keletkezett.
 2. A baleset Magyarországon történt, a károkozó autó külföldi rendszámú, személyi sérülés nem történt, „csak” anyagi kár keletkezett.
 3. A baleset Magyarországon történt, a károkozó autó rendszáma ismert, azonban a károsult nem tudja, mely biztosítónál van a károkozó kötelező biztosítása. Ez esetben a MABISZ-tól lekérdezhető a károkozó biztosítója. A MABISZ biztosító lekérdezés során a károsult csak információt kérjen, ne jelentse be automatikusan a kárt!

A fenti esetekben a káreseményt a MABISZ, vagy valamely biztosító, vagy külföldi károkozó esetén a külföldi autó biztosítójának magyar levelezőpartnere fogja intézni a magyar joggyakorlat és szokásjog alapján. A MABISZ kárbejelentő kitöltése, vagy a károkozó biztosítójának lekérdezése a legegyszerűbben MABISZ weboldalán online itt lehetséges.

A káresemények az E-kárbejelentő mobiltelefon alkalmazással is bejelenthetők, mely letölthető Android és iPhone mobiltelefonokra is.

A MABISZ-tól ezen a nyomtatványon is le tudja kérni, hogy a külföldi károkozónak ki a magyarországi kárrendezési megbízottja, vagy a magyar károkozó autónak ki a hazai biztosítója és hol kell bejelenteni a kárát.

A kitöltött nyomtatványt a MABISZ ügyfélszolgálathoz kell eljuttatni:

 • MABISZ címe: 1062 Budapest, Andrássy út 93
 • postacíme: 1381 Budapest 62 Pf.: 1297
 • e-mailben: kar@mabisz.hu, vagy
 • faxon: + 36 1 802 8499

Amennyiben kérdése lenne, azt a MABISZ ügyfélszolgálat (+36 1) 802-8400 központi telefonszámán munkanapokon H-P 8:00 – 16:00 közötti időpontban tudja feltenni.

Fontos Önnek a magasabb kártérítés? Nem akar az ügyintézéssel bajlódni? Keresse nemzetközi kárrendezési irodánkat!

Külföldi autó itthon, Magyarországon okoz kárt

Ha külföldi forgalmi rendszámú autó Magyarországon, magyar gépjárműben vagy személynek okoz kárt, akkor a kárbejelentéssel a külföldi károkozó magyarországi képviselőjét, kárrendezési megbízottját kell felkeresni. Ha a károkozó adatai ismertek a káreseményt az autokarbejelentes.hu weboldalon is be tudja jelenteni. A károkozó biztosítója „legördülő menüben” ekkor válassza a „MABISZ (külföldi biztosítója van)” opciót.

Azért érdemes elolvasni, hogy ki is a kárrendezési megbízott. Ő a külföldi károkozó autó biztosítójának megbízásából jár el és nem a károsult érdekeit képviseli, bővebb információt írásukban olvashat.

Ha a károkozónak NINCS kötelező biztosítása – MABISZ kárbejelentő

A MABISZ kezeli a kötelező felelősség-biztosításhoz kapcsolódó kártalanítási számlát

Kártalanítási Számla olyan gépjárművel okozott károkra nyújt fedezetet, ahol a károkozó gépjármű ismert, azonban nincs kötelező biztosítása. Ha a károkozónak nincs kgfb biztosítása, a MABISZ kárbejelentő lap online is kitölthető, a károkozó biztosítója „legördülő menüben” ekkor válassza a „MABISZ (nem rendelkezik érvényes biztosítással) opciót. Egyébként bármely gépjármű-kárrendezéssel foglalkozó biztosítótársaságnál bejelentheti a káreseményt. (Célszerű a saját KGFB biztosítónál.) A biztosító a kárfelvételi szemle után elkészíti a kárszámítást, és a káriratokat kifizetési javaslattal a MABISZ által kezelt Kártalanítási Számla felé továbbítja. A kárrendezést a káriratok alapján a MABISZ vagy az időközben megállapított felelősség-biztosító végzi.

A gyorsabb MABISZ kárrendezés érdekében küldje meg a balesettel kapcsolatos „egyéb” dokumentumokat is (ha vannak), kitöltött „kék-sárga” Baleseti Bejelentő, rendőri intézkedés jegyzőkönyve, tanúk adatai, stb…

Külföldi vétlen baleset esetén magasabb kártérítést kaphat!

Tipp: Amennyiben Önnek külföldön, külföldi okoz gépjárműkárt vagy személyi sérüléssel járó balesetet, kártérítési igényével irodánkon keresztül forduljon közvetlenül a károkozó külföldi biztosítójához! A külföldi károkozó biztosítója magasabb baleseti kártérítést fizet, melyet EUR-ban is felvehet!

A magasabb kártérítés érdekben keresse független kárrendezési irodánkat!

A MABISZ-ról

Magyar Biztosítók Szövetsége. 1990. november 14-én alakult országos szakmai érdekképviseleti szervezet. Az érdekvédelmi tevékenységen túl egyes szakmai feladatok ellátását koordinálja (oktatás, informatika, kármegelőzés). A MABISZ működteti a nemzeti Zöld Kártya Büro-t, és a havonta megjelenő Biztosítás Szemle című szaklap kiadója.

Hasonló cikkek