Elmaradt haszon

Elmaradt haszon: az az érték, amennyivel a károsult vagyona gyarapodott volna, akkor ha a károsító magatartás (káresemény) nem következett volna be. A károsult csak olyan vagyoni előny megtérítését követelheti, amelyhez károkozás hiányában bizonyítottan hozzájutott volna.

Az elmaradt haszon, mint kártérítési igény érvényesítése a károkozóval – vagy biztosítójával – szemben.

Hasonló cikkek