Átlagkár

Átlagkár: üzletágon belül az összes kifizetett kár és a bekövetkezett biztosítási események hányadosa.

Hasonló cikkek