Respiro

Respiro jelentése: a biztosítás díj esedékességétől számított időszak, amely alatt a biztosító kockázatviselése még fennáll, „várja” a díjat. A díjfizetés elmulasztása a szerződés megszűnését eredményezi. Tartama: általában 30 nap (a biztosítási feltételek rögzítik), de a felek ennél hosszabb respiro-ban is megállapodhatnak. Rövidebben azonban nem! (kogencia)

Hasonló cikkek