Nem vagyoni kár

Nem vagyoni kár: a károkozónak (felelősségbiztosítónak) a bizonyított vagyoni károkon túl a károsult nem vagyoni kárait is meg kell térítenie. Ilyen károk adódhatnak pl. súlyos esztétikai sérülésekből, az életvitel elnehezüléséből, a hozzátartozók elvesztési miatti traumákból. Az új Ptk. értelmében 2014-től a baleset károsultja kártérítésként sérelemdíjat követelhet.

Hasonló cikkek