Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR)

Mire vonatkozik a Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR)?

Az áru részleges vagy teljes elveszésére, valamint az áru megsérülésére, ha a biztosított a CMR Egyezmény alapján kártérítési felelősséggel tartozik. (CMR-egyezmény a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló egyezmény. Az egyezmény minden olyan – az áruknak közúton, díj ellenében történő szállítására szóló – szerződésre érvényes, amelyeknél az áru átvételének helye, illetve a kiszolgáltatásra megjelölt hely két különböző állam területén van, és ezek közül az egyik állam a CMR Egyezmény szerződője).

Hasonló cikkek