Regressz

A „regressz” szó általánosságban azt jelenti, hogy valami visszafejlődik vagy visszafelé halad.

Regressz a biztosításban visszakövetelési jogot jelent. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

Ezt a folyamatot nevezik biztosítási regressznek, és ezt a biztosítók alkalmazzák annak érdekében, hogy visszaszerezzék az általuk kifizetett kártérítési összeget egy harmadik fél szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozása esetén.

Hasonló cikkek