Mikor nem fizet a kötelező biztosítás?

Aki vétlenül közlekedési balesetet szenved el, annak a kárt okozó jármű biztosítása fedezi a teljes kártérítését. A kötelező biztosítás megtéríti a vétlen sofőr vezette járműben esett károkat éppen úgy, mint az utasok személyi sérüléseivel kapcsolatos károkat, vagy az autóban szállított tárgyakban, poggyászban esett károkat is. Vannak azonban olyan esetek, amikor jön a hideg zuhany: valamilyen ok miatt a biztosító nem fizet, például azért, mert a kárt okozó járműnek nem is volt érvényes biztosítása. Mi a teendő ilyen esetben, mit tegyünk, ha nem fizet a kötelező biztosítás?

Nem fizet a kötelező biztosítás, ha a károkozónak nincs érvényes szerződése. Ilyenkor a Kártalanítási Számla terhére történik a kárrendezés
Nem fizet a kötelező biztosítás, ha a károkozónak nincs érvényes szerződése. Ilyenkor a Kártalanítási Számla terhére történik a kárrendezés

Ahhoz, hogy a károkozó kötelező biztosítása fizessen, három dologra van szükség: ismert károkozóra, a balesetet okozó fél elismerő nyilatkozatára, és az autóra kötött érvényes kötelező biztosításra. Ha e három közül bármelyik hiányzik, akkor problémás lehet a kárrendezés. Nem mindig marad teljesen kártérítés nélkül a balesetet elszenvedő autós, de nehézkesebb lesz az ügyintézése.

Nem fizet a kötelező biztosítás, ha ismeretlen a károkozó

A legkellemetlenebb eset az, amikor ismeretlen autós okozza a kárt. Tipikusan ilyenek a parkolói balesetek. Ha a károkozó feltételezi, hogy nem látták, nem készült fénykép az eseményről (felvehette a koccanást egy biztonsági kamera is), akkor sajnos a legritkább esetben hagyja ott valaki az adatait a kárrendezéshez.

Ismeretlen gépjármű okozza a kárt akkor is, ha a baleset nem a parkolóban történik, de az ismeretlen rendszámú károkozó elhajt a helyszínről. Például nagy sebességgel érkezik, szabálytalanul megelőz egy autót, leszorítja az útról, majd elhajt. Az útról leszorított autó a padkán megcsúszik, nekiütközik egy fának, vagy árokba hajt s jelentős anyagi kárt szenved.

Ha ismeretlen a károkozó, akkor a kártérítést egyes esetekben a Kártalanítási Számla terhére fogják a baleset elszenvedőjének kifizetni. A Kártalanítási Számla egy olyan MABISZ által kezelt központi pénzalap, melyet a biztosítóknak kellett létrehozniuk  éppen az ilyen esetek finanszírozására. A károsultnak, ha nem ismeri a károkozó adatait, akkor a Kártalanítási Számla kezelőjéhez kell fordulnia a kártérítésért. Valójában a rendesen fizető ügyfelek díjából fedezik a Kártalanítási Számla terhére kifizetett károkat.

A Kártalanítási Számla terhére általában nem kaphat az autós kártérítést, ha ismeretlen a károkozó.
Ez alól két kivétel van: ha a baleset a kgfb-törvény definíciója szerint súlyos személyi sérüléssel, vagy halállal végződik, csakis akkor fizeti ki a Kártalanítási Számla a károsult autóban és egyéb vagyontárgyakban keletkezett károkat is. A kgfb-törvény szerint súlyos személyi sérülésről akkor beszélünk, ha a baleset legalább 25%-os egészségkárosodással járó maradandó fogyatékosságot okoz, vagy a balesetből eredő, súlyos egészségromlást okozó sérülés utáni gyógyulás legalább hat hónapig tart.

Ha ismert a károkozó, de nem tudjuk, hol van a biztosítása

Belföldi közlekedési baleset esetén

Egyáltalán nem ritka eset, hogy valaki látja a balesetet, azonosítja az autót, vagy ismeri is a sofőrt, de egyes adatok hiányoznak. Van egy rendszám a kezünkben, le tudjuk írni az autót, de nem ismerjük a tulajdonosát, azt meg végképp nem tudjuk, hogy hol lehet a biztosítása. Ilyen esetben már nem a Kártalanítási Számla fog fizetni, hiszen ismert az elkövető, csak meg kell találni az adatait. Ilyenkor a rendőrségen kell bejelentést tenni. A rendőrségi bizonyítási eljárás fogja helyettesíteni a károkozó elismerő nyilatkozatát. Amennyiben a károkozást sikerül bizonyítani – u.n. tiszta jogalap esetén -, csakis akkor fog fizetni a kgfb biztosító.

A kárbejelentéshez nem szükséges ismerni a károkozó valamennyi adatát, ezt személyiségjogi  előírások miatt a bizonyításig nem is adja ki a hatóság. Amennyiben ismerjük a károkozó rendszámát, de nem tudjuk hol van a kötelező biztosítása (hova kell fordulni a kárunkkal), akkor a MABISZ lekérdező adatlapja segítségével megtudhatja a károsult, hogy kárbejelentés céljából kihez forduljon. Az adatlapon ‘*’ jelölt (kötelezően kitöltendő adatok hiányában) azaz a károkozó adatainak ismerete nélkül a személyi adatok védelme miatt MABISZ nem fogja kiadni az adatokat.

Külföldi közlekedési baleset esetén

Ha nem ismerjük az elkövető kilétét, csak a forgalmi rendszámát, akkor sem egyszerű a károkozó kilétének megállapítása. A külföldön okozott károknál azonban kárrendezési irodánk a megfelelő nyilvántartó központ bevonásával le tudja kérdezni a kárrendezéshez szükséges adatot (károkozó kgfb biztosítója), rendőrségi helyszíni eljárás bevonása nélkül is! Mivel irodánk közvetlenül a külföldi károkozó biztosítójával szemben érvényesíti a kárigényt, ezért a káresemény helye szerinti ország joggyakorlata általában kedvezőbb a magyar károsultakra nézve. (nincs avultatás, magasabbak a kártérítési összegek, a kifizetés EUR-ban történik)

Nem fizet a biztosító? Káresemény érte? Mielőtt a biztosítójába menne, jöjjön be hozzánk! A legjobbat hozzuk ki a legrosszabból!

Ismert a károkozó, de nincs biztosítása az autóra

A leggyakrabban előforduló problémás eset, hogy a baleset okozója ismert ugyan, de kiderül, hogy a szabályok ellenére az autóra nem volt érvényes felelősségbiztosítása. Ennek sok oka lehet. Elképzelhető, hogy nem fizette a díjat, a biztosító felmondta és díjnemfizetéssel törölte a kötelezőjét, újat pedig még nem kötött. Lehet, hogy most vásárolta az autót és az átírásra vonatkozó szabályok ellenére nem kötött rá azonnal biztosítást.

Ha ismert a baleset károkozója de nincs az autóra érvényes kötelező biztosítás, akkor a MABISZ által kezelt Kártalanítási Számla terhére kap a károsult kártérítést. A károsult számára a kárrendezés ebben az esetben éppen úgy zajlik, mintha lett volna a másik autósnak érvényes biztosítása. Igazán rosszul ilyenkor a biztosítással nem rendelkező autós jár, ugyanis a biztosító utólag vissza fogja követelni tőle a kifizetett kártérítési összegeket a KGFB tv. alapján.

Nem gépjármű okozta a balesetet

Nem fizet a kötelező biztosítás akkor sem, ha a kárt nem gépjármű okozza
Nem fizet a kötelező biztosítás akkor sem, ha a kárt nem gépjármű okozza

A közlekedés résztvevői nem csak gépjárművek, az utcán biztosítással nem rendelkező, más eszközök is megjelennek. Egy lovas kocsi, vagy kerékpár akár egy gyalogos is nagy károkat tud okozni, számos baleset előidézője lehet. A károsult számára rossz hír, hogy ebben az esetben a saját kötelező biztosítása terhére semmiféle kártérítésre nem számíthat. Ha a károkozónak van olyan vagyonbiztosítása (pl. lakásbiztosítás), melynek felelősségbiztosítási részeleme kiterjed a fenti károkozásra is, vagy ha a károsultnak van saját vagyonbiztosítása (CASCO), az nyújthat kártérítést, esetleg közvetlenül, bírósági úton követelheti a károk megtérítését a károkozótól.

Munkagép okozza a kárt

Mi történik akkor, ha autónk egy útépítés vagy építkezés közelében parkol, s a munkaterületen dolgozó gépek egyike összetöri az autónkat? Többnyire erre sem fizet a kötelező biztosítás, de feltétlenül két csoportba kell sorolnunk az ilyen baleseteket:

 • ha a munkagép közúti forgalomban járműként közlekedett
 • ha a gép nem volt közúti forgalomban (munkavégzés közben történt a káresemény)

A fentiek megértése érdekében egy konkrét példával illusztrálnánk a különbséget.
Amennyiben egy tolólappal felszerelt hótoló felhúzott tolólappal közlekedve okozza a kárt, az gépjárműként okozott kárnak minősül, tehát a kötelező felelősségbiztosítás fizeti az okozott kárt.
Ha azonban ugyanez a jármű leengedett tolólappal, munkát végezve tolja a havat, azaz munkagépként okozza a kárt, abban az esetben a kártérítés nem térül a kötelező felelősségbiztosítás terhére. Ebben az esetben kizárólag az üzemeltető vagyonbiztosításának felelősségbiztosítási részeleme terhére lehet kifizettetni az elszenvedett kárt, vagy a károsult saját CASCO biztosítása terhére.

Gyakori a rakodás közben történő károkozás is. Egy emelővillás targonca is munkagépnek számít, viszont nincs kötelező biztosítása. Ilyen esetekben is a fentiek szerinti vagyonbiztosítás terhére rendezhető a kárigény.
Fontos azonban, hogy a vagyonbiztosítások terhére rendezett kárigény nem automatikusan a kgfb szabályai szerint térül, ennek speciális a károkozóhoz köthető szabályai vannak, melyben kárrendezési irodánk segítséget tud nyújtani.

Parkoló (álló) autó okozta károk

Ritkán, de az is elképzelhető, hogy egy parkoló autó okoz kárt más járművekben. Például nekigurul egy másik járműnek, vagy kigyullad és a szomszédos parkoló autók is megsérülnek. A biztosítók szerint erre nincs egyértelmű szabály. Véleményünk szerint azonban a kgfb tv. szerinti megfogalmazás: „A gépjármű üzemeltetése során okozott károk”, kiterjed a parkoló és a motor üzemelése nélküli (elgurulás) eseteire is. Ha a károkozó autóra van is kötelező biztosítás, a biztosító akkor is többségében arra hivatkozik, hogy a károkozás nem közúti forgalomban való részvétel, nem a gépjármű üzemeltetése során történt. Könnyen lehet, hogy a kártérítés ilyen esetben bírói ítélettől, vagy a károsult képviselőjének szakértelmétől is függ.

Amikor érvényes, de nem fizet a kötelező biztosítás

A biztosító akkor sem fizeti ki a gépjárműkárt, ha terrorcselekményben sérül meg az autó.
A biztosító akkor sem fizeti ki a gépjárműkárt, ha terrorcselekményben sérül meg az autó.

Akkor sem lehetünk minden esetben teljesen nyugodtak, ha a károkozónak rendben van a kötelező biztosítása. Van ugyanis néhány olyan kivételes eset, amikor a biztosító megtagadja, hogy a kgfb terhére megtérítse a balesetet szenvedett autós kárát. A kötelező biztosításról szóló törvény konkrétan felsorolja azokat a helyzeteket, melyekre nem terjed ki a biztosító felelőssége. Ezek röviden a következők (részletesebben ebben a cikkben foglalkoztunk a kérdéssel):

 • a kárt okozó járműben elhelyezett tárgyak, kivéve az utasok személyi holmija
 • a kárt okozó járműben esett károk
 • a kárt okozó jármű biztosítottjainak egymás közötti kárigényei, például elmaradt haszon követelése
 • sugárzó, toxikus anyagok hatására keletkezett károk
 • a jármű balesete nélkül az út burkolatában keletkezett károk
 • azok a károk, melyeket a jármű a közúti forgalmon kívül, munkagépként használva okoz
 • álló járműre rakodás közben keletkezett károk
 • javítás, karbantartás közben keletkezett, üzemi balesetnek minősülő károk
 • autóversenyzés és edzés közbeni károk
 • környezetszennyezéssel a jármű balesete nélkül keletkezett károk
 • az autó használatával valami más vagyontárgyban állagrongálással okozott károk
 • háború, háborús cselekmény, terrorcselekmény következményeként szerzett károk.

Visszkereset – amikor a biztosító a károkozóval kifizetteti a kártérítés összegét

Van néhány olyan eset, amikor a biztosító megtéríti ugyan a károkat a kötelező biztosítások terhére, de a károsultaknak kifizetett összegeket később behajtja (ha kell bírósági úton) a károkozón. Ez főleg olyankor következik be, amikor a károkozó súlyosan megsértette a járművezetésre vonatkozó szabályokat, például jogosítvány nélkül, vagy ittasan vezetett. Nem az a kérdés, hogy ez a cselekedete vezetett-e a balesethez. A biztosító mindenképpen megfizetteti vele a kártérítések összegét, ha a felsorolt szabályszegések bármelyikét elkövetik. A teljes kifizetett kár összegét, maximum 5 millió forintot perelhetnek a járművezetőtől (lsd KGFB tv.), vagy az üzemben tartótól a felsorolt esetekben. Ez alól kivétel, ha a károkozó nem is rendelkezett a károkozás időpontjában kötelező biztosítással. Ilyen esetben már nem érvényes az 5 milliós korlát: ez esetben összeghatár korlátozás nélkül, plusz 10% költségátalánnyal növelten követeli vissza a kárösszeget a biztosító.

A jármű vezetőjétől követelik a kifizetett kártérítések megfizetését, ha:

 • a járművezető a tulajdonos vagy üzemben tartó engedélye nélkül vezette az autót
 • a járművezető ittas volt, vagy bármilyen más, vezetési képességeire hátrányosan ható szer befolyása alatt állt (gyógyszer vagy drog)
 • a vezetőnek nem volt érvényes jogosítványa
 • a vezető a kárt segítség elmulasztásával, vagy foglalkozás közben elkövetett szándékos veszélyeztetéssel okozta.

Az üzemben tartónak kell megtérítenie az összegeket, ha a balesetet a jármű súlyosan elhanyagolt műszaki állapota okozta (ebben az esetben maximum 1,5 millió forintot perelhetnek a tulajdonostól).

A biztosítottnak kell a kártérítésért felelnie, ha kiderül, hogy a kárt szándékosan okozták, vagy ha például a járművezetést olyan embernek adta át, akiről tudta, hogy nincs jogosítványa, vagy alkoholos, gyógyszeres befolyás alatt áll.


A szerzőről:

Végh Győző

Végh Győző

Magánszemélyek és vállalkozások biztosítási igényeinek korrekt kiszolgálásával több évtizede foglalkozom. Az utóbbi években egyre többször tapasztaltam, hogy a biztosítók nem minden esetben fizetik ki az ügyfelek jogos kárigényét. Írásaink által is igyekszünk segítséget nyújtani a biztosítás és a kárrendezés útvesztőiben, ha bekövetkezik a káresemény, a károsult minél magasabb kártérítést kaphasson. Cikkeinket ügyvéd, biztosítási szakjogász, gépjármű műszaki igazságügyi szakértő kollégáim is ellenőrzik. Balesetmentes közlekedést, – ha bekövetkezik a baleset – magas kártérítést kívánok.

Szolgáltatásaink:

Hasonló cikkek

127 hozzászólás

 1. Az lenne a kérdésem, hogy ha egy autót saját figyelmetlenségből összetörnek vezetés közben(pl. nekimennek egy fának), akkor azért jár-e kártérítés a biztosítótól?

 2. L.Z
  Az a kérdésem, hogy ha nem az üzembentartó követi el a balesetet, akkor ki írja alá a bejelentőt? Ilyenkor az üzembentartó bónusza csökken? És a biztosító a jármű vezetőjével kifizetteti a kárt?

  Válaszukat köszönöm!

 3. Az lenne a kérdésem hogy ha véletlenül neki koccanok parkolás közben a parkolóban álló autónak akkor a bíztosító fízeti a teljes kárt vagy nekem is kell fízetni bele?

 4. Ha B kategóriás jogosítvánnyal vezetek 3,5 tonnát enyhén meghaladó járműszerelvényt, akkor a biztosító megtagadhatja a kártérítést abban az esetben, ha a másik fél a hibás?

  1. Kedves Álmos!
   Az „enyhén meghaladó” az már több mint a megengedett, így maga a vezetés ténye is szabálysértésnek minősül.
   Amennyiben ok-okozati összefüggésben nincs a káreseménnyel, nem logikus a kártérítés megtagadása.
   A bírói gyakorlat sem egységes…

 5. A szél kitépte a kezemből az ajtót, neki vágta a mellettem álló autónak, sérülés keletkezett benne. Telefonszámomat ott hagytam, amelyen elér, ezzel megfelelően jártam-e el? Fizet-e a biztosító ebben az esetben?

  1. Kedves Linda!
   Álláspontunk szerint a gépjárművel okozott károkat meg kell téríteni a kötelező biztosításnak.
   Viharkár miatti, ill. ki/beszállás közbeni károkat, ha a károkozó jármű motorja nem járt, egyes biztosítók azonban nem térítenek.

   1. Konkrètan a waberer biztosìtò fizet-e ebben az esetben, csak hogy tudjam mire szàmítsak. Kõszönõm vàlaszàt elõre is.:Linda

    1. Kedves Linda!
     Ha rajtam múlna én fizetnék. 🙂 Mivel nem én döntöm el – és a biztosítók gyakorlata sem egységes – így nem tudok egyértelmű választ adni, megtéveszteni pedig nem szeretném.
     A biztosítók többségi értelmezését és gyakorlatát tudom tapasztalataim alapján leírni:
     Ha a jármű parkolt és a motor nem járt, a biztosítók kgfb-re nem fizetik ki a mellette álló autónak az ajtó nyitásával okozott kárt.
     Akkor sem, ha szél, vagy vihar rántotta ki parkoló autós kezéből az ajtót. (utóbbi eset „viharkár” a biztosító mentesülésére is adhat okot)
     Szóval sztem nem fizet.
     Tájékoztatom, hogy a tanácsadás ezen módja – részletek pontos ismerete nélkül – nem minősül irodánk általi hivatalos tanácsadásnak!
     Amennyiben kapcsolatba kíván velünk lépni az előző linken megteheti.

 6. Pl:
  Csak kötelezőm van, ellopják az autót de bennhagytam a forgalmit.
  Fizet a biztosìtò??

  Vagy ez csak Casconal van??

  1. A kötelező nem fizet ha ellopják a kocsidat mind1 hogy bent volt a forgalmi vagy sem.
   Korábban mindegyik casco kizárta lopáskárnál a térítést, ha a kocsiba volt a forgalmi.
   Most is alaposan érdemes elolvasni a kizárások / mentesülések fejezeteket, mert sok a kibúvó…

 7. Robogoval balesetet szenvedtem egy gepkocsi belèm jött hàtulrol.Rendöri intèzkedès törtènt a karokozo elismerte ö volt a bünös.Kèrdèsem az lenne az ö biztositoja kijön e rendezni a kàromat ja ö ezt nem jelentette be mivel a motorom totàlkàros lett èn meg 8 napon túl gyogyulo sèrulèseket szenvedtem.Szoba jött az egyezkedès is ö venne nekem egy màsik motort .De a kàrom ennèl több sisak összetőrt,kötszerek,orvoshoz jàrkàlas stb

  1. Kedves Erzsébet!
   A kárt Önnek kell bejelentenie a károkozó kötelező biztosítójánál.
   A biztosítónak meg kell térítenie a motoron kívüli „egyéb” károkat is. Ruházat, keresetveszteség, kórház költségek stb…
   A „privát egyezkedést ” nem javaslom, mert nincs garancia hogy valaki állja-e a szavát, no meg ehelyett van a kgfb biztosítás.
   A kártérítési igény összeállításához természetesen irodánktól is kérhet segítséget ezen a linken.

 8. A minap haladtam,egy lakóövezetben régebbi 94-es opelemmel 30 helyett 45-el,elém fordult a szembe sávból egy egy régebbi tipusú suzuki.Nekimentem.Helyszineltek,mind a ketten elismertük,hogy hibáztunk.Nekem betört a jobb fényszóróm,neki csak egy horpadása lett.Mire számítsak a biztosítótol,és a rendőrségtől is egyaránt,szerintetek?

  1. Kedves Gábor!
   A rendőrség lefolytatja a szabálysértési eljárást és bírságol. Hogy mindkettejüket, v. csak az egyik autóst az a körülményektől függ.
   A biztosító nem köteles a rendőrségi szab.sértés szerint kártérítést nyújtani. Lehet, hogy mindketten felelősek lesznek és kármegosztás lesz, lehet hogy csak az egyik fél lesz a felelős a károkozásért.
   Véleményem szerint az Ön elé kikanyarodó jármű lesz a felelős, mivel akkor is elsőbbséget kell adni ha a másik gyorsabban megy.
   A sebességtúllépés miatt azonban az Ön közrehatását is vizsgálhatja a biztosító, ha ez is hozzájárulhatott a baleset bekövetkezéséhez, kármegosztást is alkalmazhat a biztosító.

 9. T.Szakértő!
  Érdeklődőm, hogy a kötelező felelősség biztosítással tudom-e rendezni
  azt a kárt, amit véletlenül okoztam a saját autómban, egy, szintén a saját
  tulajdonomban lévő másik autómmal, illetve az utánfutómmal?
  Válaszukat várva, üdvözlettel: abamisi49

 10. Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Egy elsőbbségadás kötelező táblánál kihajtottam a figyelmetlenség miatt balra néztem, de jobbra már későn. Sajnos a velem ütköző sofőrnek eltört a kisujja. Illetve a kárszakértő véleménye szerint a kocsijukat gazdasági totálkárnak minősítik. Mivel a 8 napon túli sérülés miatt rendőrségi ügy lett belőle, így egy későbbi kihallgatás előtt leülünk egy mediátorral és vagy meg egyezünk vagy polgári per lehet belőle. Most ültünk le egyeztetni (még a kihallgatás előtt) hogy mekkora összeget követelnek ”jóvá tétel” címén. Az igényük szerint, kérnek 250 e Ft-ot a kocsira, mert totálkáros lesz valószínű és nem fizet annyit a biztosító, mintha eladták volna piaci áron, így a különbözetet kérik. Illetve a sérült sofőr kér 40 e Ft-ot a 2 napos munkából való kiesésért, továbbá 45 e Ft-ot amiért elszállította egy tréler az autójukat + még a kocsi átírásra is kérnek 70 e Ft-ot. Kötelezőm természetesen volt, casco-m nem. A kérdésem az lenne, hogy jogos-e követelésük?
  Válaszukat előre is megköszönve, Üdvözlettel: János

 11. T. Hölgyem/Uram
  Tehetek-e valamit, ha összetörték az autom, elismerte a felelősséget a másik fél, az auto javításának költségét azonban a másik fél biztosítója nem hajlandó teljes mértékben kifizetni, egy részét így nekem kellene. (Elkészült az auto, a szervíz benyújtotta a számlát a biztisítónak)

 12. T szakértő!
  A következő kérdéssel fordulnék önhöz, cserbenhagyásos balesetet szenvedtem egy segédmotoros kerépárral haladtam a főúton és egy autós szemből bekanyarodott az utcába és elütött. Az autós elhajtott én pedig lábtörést szenvedtem. Később megtalálták a károkozót és elismerte a károkozást, a saját biztosítomnak bejelentettem a káromat . (a károkozó is ennél a biztosítónál van) Elkezdtem nézegetni a neten hogy a motorért kb mennyi kártérítést kaphatok és akkor szembesültem a ténnyel hogy a robogót amit használtam az nem kismotor hanem egy 100cmm motor , én ajándékban kaptam a motort és kinézetre kismotornak néztem és a régi tulaj is azt mondta hogy smkp ként használta. Természetesen volt biztosításom is. Mire számíthatok most ? A biztosító megtagadhatja a kár kifizetését? Válaszát előre is köszönöm.

  1. Kedves Tamás!
   A motorkerékpárra, személyi sérülésre és „egyéb” jogcímen is járhat Önnek kártérítés.
   Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot és megbeszéljük a részleteket.

 13. Tiszteletem,

  Kotelezheto a CASCO-val rendelkezo karokozo a kar megteritesere, ha a rossz latasi viszonyokra hivatkozva ismeri el a balesetet de a balesetet megelozoen meg volt repedve a szelvedoje?

  Koszonettel,

  Kadarkai Gyula

  1. Tisztelt Kadarkai Gyula!
   A baleseti szituációt pontosan nem értem.
   A károkozó autónak ha van casco-ja ha nincs, ha repedt a szélvédője ha nem, az általa okozott kárt a kgfb biztosítójának meg kell téríteni.

 14. Tisztelt Szakértő!
  Koccanásos balesetet okoztam, elismertem, személyi sérülés nem történt. A baleseti bejelentő kitöltésekor vettem észre, hogy a jogosítványom érvényessége 6 hónapja lejárt.
  A másik fél biztosítója ebben az esetben rám fogja hárítani a másik gépkocsi kárrendezésének költségét?
  Esetleg más bírságra (is) számíthatok?

  A jogosítványom hosszabbítását természetesen másnap elindítottam.

  Előre is köszönöm a válaszát,
  Pál

  1. Tisztelt Kovács Pál!

   A 2009. évi LXII. sz KGFB törvény 34.§ d. pont Visszkereset ” a vezetőtől, ha a gépjármű vezetésére jogosító engedéllyel nem rendelkezett, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át, kivéve, ha bizonyítja, hogy a gépjárművet engedéllyel vezető esetében a gépjárművezetői engedély meglétét alapos okból feltételezte;”
   A Tv szó szerinti szövegezése szerint elviekben visszakövetelhető az okozott kár mivel a baleset időpontjában nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel.
   Azonban ha a baleset okozása nem függ össze az egészségi állapotával, tehát meghosszabbítják a jogosítványát (orvosilag alkalmas), úgy elviekben nem logikus Önre terhelni az okozott kárt.
   Szóval ha a biztosító a Tv szó szerinti szövegéhez ragaszkodik, sajnos igaza van…

 15. Kedves Szakértők!

  Sajnos beletolattam egy másik járműbe. Az auto nem az én tulajdonom, de egy egyszerü, webröl letöltött használati engedély van hozzá.
  Ilyen esetben a betétlapot az én személyes adataimmal kell kitölteni, és én aláirhatom, vagy a tulajdonosnak kell.
  Van e olyan kritériuma ennek a használati engedélynek, aminek mindenképp kell szerepelnie rajta, hogy én eljárhassak?

  1. Kedves Szilvi!

   A baleseti bejelentő (kék sárga)
   – 6. pontjában a KGFB szerződés szerződője legyen beírva (aki megkötötte a kgfb-t)
   – 9. (járművezető) pontban az Ön adatai
   További kitöltési segítséget a Hogyan töltsük ki a baleseti bejelentőt c. írásunkban olvashat.
   Az Ön által említett engedély a jármű használatára vonatkozik.
   A károkozásról mindenképpen értesítse a tulajdonost, a kárrendezésre kérjen külön megbízást és meghatalmazást.
   Az okozott kárt 8 napon belül be kell jelentenie a saját kgfb biztosítójánál, online a legegyszerűbb.
   A kgfb díj – a károkozás miatt – emelkedni fog.

 16. Kedves Szakértők!

  A lányom leparkolt a személygépkocsival, de elfelejtette behúzni a rögzítőféket és nem rakta sebességbe sem az autót és felment a lakásba. Eközben az autó az enyhén lejtős úton neki gurult az elötte kb. 8 m-re álló autónak és még nekilökte az elötte álló autónak is. Természetesen elismerte a lányom a felelősségét és kitöltötték a kárbejelentölapot. Be is lett egyből jelentve a biztosítóhoz és a kárszakértő is felvette a kárt. Az eset kb. 2 és fél hónapja történt és azóta nem történt semmi, míg nem a múlt héten a károsult fel nem hívta a biztosítót, hogy történjen már vmi. Erre tegnap megjelent egy biztosítási nyomozó, hogy megvizsgálja a körülményeket, illetve tájékoztassa a károsultat, hogy 99% az hogy nem fog fizetni a biztosító, mert nem üzemszerű müködés közben történt a baleset ( nem járt a motor, illetve nem ült az autóban senki), és a lányomon polgári peres úton be tudja hajtani a kár összegét. Azt szeretném kérdezni, hogy valóban megteheti a biztosító, hogy nem fizet, illetve ha így van akkora ezt miért nem közölte már a kárbejelentéskor, hogy ilyen káreseményre ez nem vonatkozik a kgfb.

  Várom válaszukat.

  Üdv

  Jáger Csaba

  1. Tisztel Jáger Csaba!
   A magyar biztosítók kárrendezési gyakorlata szerint ha „nem üzemel az autó motorja” nem fizetnek… sajnos… ez is egy kibúvó…
   Pedig a biztosítást nem az üzemelésre, hanem az üzemben tartásra írja elő a kgfb törvény.
   Parkolás, ajtókinyitással és az Ön által leírt „elgurulás” károk…
   A biztosító nem tehet meg „mindent”, de sokmindent megtesznek…
   A kárbejelentést az ügyintéző köteles elfogadni, nem utasíthatja el szóban. A bejelentésre határidőre köteles választ adni a biztosító, ez egy összetett folyamat…
   Perelni sztem nem érdemes.
   Sajnálom.

 17. Üdvözlöm! Érdeklődni szeretnék, koccanásos balesetem volt , személyi sérülés nélkül. Parkoló ban mikor lassan parkóló helyet kerestem jobbról elém kanyarodott egy autó . Akkor elismerte , másnap már nem ismerte el a felelősségét, s ezt rá is írta a kék sárgára. A biztosító nem fogadja el mivel nekem lett károm neki nem! Mit tehetek ? Köszönöm Jelentsen fel?

  1. Kedves Éva!
   A felelősség megállapításához a KRESZ szabályait kell alkalmazni. Ha a károkozó vétkességét nem ismeri el, akkor csak a tanukkal lehet bizonyítani.

 18. Tisztelt Szakértő!

  2017 decemberében egy bérelt utánfutóval szenvedtem balesetet. Az utánfutó kibérlése után kb 25km-rel leakadt az autómról és egy parkoló autónak gurult. A baleseti bejelentőn károkozó járműnek az utánfutót jelöltük meg. 3 hét múlva kaptam egy mail-t az autóm felelőségbiztosítójától, hogy a kárügyet az én autóm biztosítására vették fel. Ezután többször jártam a biztosítóm irodájába hogy informáljanak a fejleményekről, de csak annyit sikerült megtudnom, hogy a balesetet az utánfutó hibás vontatófejére vezették vissza. Több információt csak kifizetés után szolgáltatnak. Ezután felhívtam egy kárrendező céget, hogy megtudjam, mely esetekben fizet az utánfutó biztosítója és mely esetben a vontató járműé. Ők azt mondták, hogy valóban többnyire a vontató jármű biztosítására intézik az utánfutóval okozott károkat. Ellenkező estre példának azt mondták, hogy ha kiesik az utánfutó kereke és ezért történik baleset, azt az utánfutó biztosítására fizetnék.
  Mivel itt is az utánfutó műszaki hibája okozta a balesetet, nem értem miért az én autóm biztosítására szeretnék kifizetni a kárt.

  Tanácsát előre is köszönöm,
  Adrián

  1. Tisztelt Huszár Gyula!
   Hosszas elemzéseket, esettanulmányokat lehetne írni a témában, azonban megpróbálok rövid lenni.
   Pótkocsik és utánfutók által okozott károk esetében többnyire a vontató járműre terhelik az okozott kárt, mivel a mozgási energiát a vontató jármű adja át a pótkocsinak.
   Magyarországon is az esetek igen jelentős többségében ez a kárrendezési gyakorlat. Németországban 50-50%-ban terhelik a gépes és a pót. járműre a kárt. Tudtommal t.v nem szabályozza, ez a kialakult kárrendezési gyakorlat. A hazai biztosítók 2 -3 éve igen jelentős összeggel emelték a pótkocsik kgfb díját, mondván „igen rossz a kárhányad”. A vontatók díja ezzel arányosan nem csökkent, sőt…! Szóval van ellentmondás bőven.
   Érdemes lenne megvizsgálni, hogy fennáll-e a bérbeadó felelőssége, hogy műszakilag alkalmatlan ufo-t adott bérbe. Ha bizonyítható a felelőssége, akkor a vállalkozás felelősségbiztosítójának kell fizetni, ezt azonban igen nagy eséllyel csak szakértői bizonyítással és peres úton lehetne bizonyítani. Ez meg évek, és sok 100 ezer Ft ktsg…
   Sajnálom.

 19. Tisztelt Cím!
  2017. októberében közlekedési balesetet szenvedtem, egy másik autós egy kanyarban átsordódott az én sávomban. Az eset során rendőri intézkedés történt. Az esetet bejelentettem a Casco-biztosítómnak. A biztosító totálkárosnak minősítette az autót, az önrészig kifizette az autót. Ezután megkaptam a rendőrségi határozatot, mely szerint a másik autós a vétkes fél. A biztosítóm az ügyet lezárta, az iratokat továbbította a vétkes fél kötelező biztosítójának. Próbáltam a másik biztosítóval felvenni a kapcsolatot, hogy további kártérítési igényeket bejelentsek – casco önrész, gépkocsi szállítás, új autó átírási költségei, stb. A költségek egy része akkor merült fel, mikor az én casco-biztosítóm már továbbította az ügyet a másik biztosító részére. A vétkes fél biztosítója viszont azt a tájékoztatást adta, hogy az ügyet ők is lezárták, casco-val kifizetésre került a kár. Jogos-e hogy a további károkat és költségeket a vétkes fél biztosítója nem téríti meg? Mi a teendő ilyenkor, hogy a további káromat rendezni tudjam?

  1. Tisztelt Klauz Annamária!
   Eljárása tökéletes!
   A károkozó kgfb biztosítójának meg kell térítenie az önrészt, a szállítást, az évfordulóig esedékes (levont casco díjat) és a totálos jármű helyett vásárolt autó tulajdonszerzéssel kapcsolatos költséget, cserekocsi, / bérkocsi igényt max. 30 napra, ha volt személyi sérülés a sérelemdíjat, az elmaradt jövedelmet / hasznot, stb….
   Reklamáljon nyugodtan!

 20. Üdvözlöm!
  Segítséget szeretnék kéni, közlekedési balesetet okoztam természetesen nem szándékosan, ónos esőben megcsúsztam át a szembe sávba, onnan frontálisan belém jött egy személyautó, mindkét autó totálkáros lett, az én autómon elől téli hátul nyári gumik voltak.A kérdése az lenne, hogy a vétlen sofőr kárát kifizeti e a biztosító? Természetesen volt kötelező biztosításom. Válaszát előre is köszönöm!

 21. Jo napot az lenne a kerdesem hogy kart okoztak nekem irtunk betetlapot is de a karosultnak nincs biztositasa ilyenkor fizet a biztosito?

 22. Üdvözlöm!
  Érdeklődnék a felől, hogy a biztosító ( márkaszervíz) követelhet e önrész megfizetést a káresemény után a vétlen károsulttól?
  Egy gyári sport változatú egyedi kocsink van. Belénk jöttek. A vétkes elismerte a kárt. Nem kértük a gyorskárt, inkább hogy javítsák meg az ép 10 éves lett gépkocsit. Majd a márkaszervíz felhívott, hogy a biztosító csak bizonyos % -át állja. A többit nekünk mint vétlen károsultnak kell fizetni. Erre egy törvény van. Ezt mondta a márkaszervíz. Amorizációt meg egyáltalán nem akar fizetni.
  Most hogy van ez?

  1. Tisztelt Kovács Katalin!
   Az idézőjeles „probléma” a magyar biztosítók által sok esetben indokolatlan és túlzott mértékű avultatásban keresendő.
   Olvassa el írásunkat, érdemes…
   „Amorizációt meg egyáltalán nem akar fizetni.” Gondolom értékcsökkenésre gondol, hogy az Ön autója már sérült volt…
   A biztosítók gyakorlata szerint értékcsökkenés általában a jármű 5 éves koráig és 90-120 ekm (típustól függően) fizethető.

 23. Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy parkolás közben nekitolattam egy másik autónak. Sérülést nem láttam, így elmentem a helyszínről. Feljelentettek, mondván mégis van kár. Elismertem, hogy nekimentem az autónak, szabálysértési ügy zajlik. A rendőrségnek fizetnem kell, rendben, hibáztam. A kérdésem az lenne, hogy a biztosító ezt fizeti majd, vagy velem fizettetik ki, mondván elhagytam a helyszínt.
  Köszönöm szépen!

  1. Tisztelt Turai Dávid!
   A szabálysértési bírságot Ön fizeti, az okozott kárt pedig az Ön kötelező biztosítója fogja kifizetni a károsultnak.
   Ha a kár „csekély”, néhány tízezer Ft, érdemes megfontolni, hogy visszafizesse a kgfb biztosítójának, mert a következő évben 2 díjosztályt romlik a kgfb besorolása és károkozói pótdíjjal is sújtják. Könnyen előfordulhat, hogy akár dupla összegre is emelkedik a kgfb díja. A kárkifizetésről a biztosítója értesíteni fogja és ebben a levélben ajánlja fel a visszafizetési lehetőséget is. Évforduló előtt érdemes lesz online kgfb kalkulátorral ellenőrizni, hogy a károkozás miatt más biztosítóknál mennyibe kerül a kötelező.

 24. Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék az alábbiakkal kapcsolatban:
  Céges autóval munkába menet biciklis elé hajtottam, a kerékpárban keletkezett sérüléseket nem érdemes javíttatni, az anyagi kár kb 20.000 Ft. A vétlen biciklis 8 napon belüli sérüléseket szenvedett. A helyszíneléskor kiderült, hogy a kocsinak előző hó közepén lejárt a műszakija. Számomra nem kérdéses, hogy a bicikliben és a kocsiban okozott kárért magam állok helyt, azonban felmerült a kocsi kötelezője is mint opció még, de a főnököm szerint ilyenkor a műszaki lejárat miatt a biztosító nem térít semmit a károsult felé. Önök hogy látják, tudom-e még valamivel segíteni a sértettet, vagy az mire jogosult ilyenkor?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  1. Üdvözlöm!
   A lejárt műszaki nem zárja ki a kártérítést, tehát a biztosító elvileg fizet. Kiváltképp akkor, ha a baleset nem műszaki hiba / elhanyagolt műszaki állapot miatt következett be. Szerintem korrektül járt el. Ha bármit is fizet a károsultnak, tanúkkal dokumentálja. (átvételi elismervény, stb…)
   Ha a cég kötelezője fizet, a károkozás miatt magasabb lesz a díj.
   A céges gjműhasználatot elvileg belső utasításnak kellene szabályozni, mi a teendő okozott kár esetén?
   A gjművezetőnek (károkozónak) van-e kártérítési kötelezettsége a cég felé?

   1. Tisztelt Győző,
    Köszönöm válaszát! Az eset után létre lesz hozva erre egy belső szabályzat (jelenleg nincs). Jól értem-e akkor, hogy a lehetséges megoldásokat (saját kártérítés és biztosító kártérítése) ne keverjem? Vagyis, ha magam meg tudtam egyezni egy összegben a károsulttal, akkor ne húzzam elő a „biztosító kártyát” is a javaslatára, mert azzal az alkalmazómat terhelem amit akár tovább is háríthat rám? Vagy hagyjam, hogy a biztosító térítsen annak belátása szerint (ez alatt értem hogy jó, ha 10.000 Ft-ot meg fognak ítélni a régi biciklire)? A gépjármű kötelezője csak eszköz kárt térít, vagy kórházi kezelést/munkából való kiesést is? (igaz ezek nem merültek fel a sértett részéről, de ki tudja…) Meglepetésemre a károsult fia azt mondta, hogy amit a biztosító nekik fizetne azt nekem adnák, nekik csak az a fontos, hogy újra legyen egy normális bicikli a családban, ez a kijelentése viszont nem tudom mennyire logikus jelen esetben. Szeretném magam is védve látni a dologban, ezért mindenképpen megfogadom javaslatát a tanúk és dokumentálás terén!

    1. Tisztelt Gergely!
     igen, vagy a károkozó fizet kártérítést, vagy a biztosítója.
     A kötelező az okozott kárt téríti meg, adott esetben a keresetveszteséget, elmaradt jövedelmet, stb… is.
     Mit fizet a kötelező biztosítás c. írásunkban részletesen olvashat róla.
     Kártérítés a károsultnak jár.

 25. Tisztelt Győző.
  Mi kanyarodás közben találtuk meg egymást, a felfestést nem láttuk abban a pillanatban, így egyikünk sem ismerte el a felelősségét. A betétlap így lett kitöltve. Mire számíthatunk?

  1. Tisztelt István!
   A baleseti szituációról nagyon kevés infót adott, így nem tudok segíteni…
   Ha gondolja itt fel tudja venni velem a kapcsolatot, visszahívom.

 26. Tisztelt győző!
  Akkor mi a hejzet ha az automon nics kötelező ès forgalombol is ki van vonva ideiglenesen elèm kanyarodott egy teher auto az autom totál káros lett munkába indultam vele haza fele ezeket a papirokat rendezni szerettem volna. A vètkes sofőr el ismerte hogy hibázott kár bejelentőt is töltöttünk. Be vittem a biztositojához(neki volt közltelezöje) Mire számithatok?
  Előre is köszönöm.

  1. Üdvözlöm!
   Gyakorlatilag nem közlekedhetett volna, a forgalomból ki van vonva a jármű…
   Ez ugye „megérne” egy szabálysértési bírságot.
   Ha a másik fél a felelős a károkozásért az Ő kötelezőjének elvileg fizetnie kellene, ha Önnek semmilyen közrehatása nem volt a balesetben…

 27. Tisztelt Végh Győző!
  Van egy ügyünk a MABISZ-szal, parkoló autóba ment bele egy szabálytalanul előző autó. Tanú a buszsofőr, akit előzött, majd belehajtott a szabályosan parkoló autóinkba a tettes. A helyszínről elhajtott, de a térfigyelő kamera felvette, igaz az ütközés pillanatát nem. A károkozó autó rendszáma gyártmánya, színe megvan. Tulajdonosa is kideríthető volt, viszont nem volt kötelező biztosítása. A rendőrség meghallgatta a a tulajdonos képviselőjét, aki valószínű egy fals nevet mondott be, hogy ő vezette az autót. Öt hónap után a rendőrség lezárta az ügyet ismeretlen tettessel, de a határozatban a balesetet okozó autó rendszáma és tulajdonosa megnevezett. A MABISZ most azt mondja, nem biztos, hogy a kártalanítási alapból fizetni fognak, holott azt a tájékoztatást kaptuk tőlük, hogy ha az autót be lehetett azonosítani, akkor minden rendben, fizetni fognak. Most meg teljesen mást nyilatkoztak, ahogy bevittem nekik a határozatot.

 28. Tisztelt Győző!

  Záróvonalon át kanyarodva belehajtott egy furgon az autónkba. A vétkes autó egy kölcsönzött gépkocsi, a sofőr elismerte a hibáját. Megkaptuk az autókölcsönző cégtől a kötelező biztosítójuk nevét és a kötvényszámot is, baleseti jegyzőkönyv is készült. Nekünk mit kell tennünk? A gépkocsi kölcsönző jelenti be a kötelezőjére, mi meg a casco-nkra?
  Előre is köszönöm.

  Üdvözlettel:
  Andrea

  1. Kedves Andrea!
   A kölcsönzős (károkozó) autjának kötelező biztosítójába jelentse be a kárt.
   A casco biztosítójával is szemléztetheti arra az esetre, ha a kgfb nem fizetne…
   Ezesetben casco biztosítóját kérje, hogy a kgfb biztosító nyilatkozatáig „tartsák függőben” a kifizetést…

 29. Kedves Győző !
  Fizet-e a károkozó biztosítója abban az esetben, ha a vétlen sofőrnek egyáltalán nincs jogosítványa ? Kötelezője mindkettőnek van.
  Válaszát előre is köszönöm !

  1. Kedves Károly!
   Ha a károkozó jármű rendelkezik érvényes kötelező biztosítással a kgfb biztosító kifizeti az okozott kárt, azonban
   a jogosítvánnyal nem rendelkező károkozótól a kifizetett kártérítést visszaköveteli. A jogosítvány nélküli vezetés következményeiről írásunkban olvashat.

 30. Tisztelt Cím!
  A mai napon történt eset alapján az előttem haladó tgk.-ról egy kő felverődött az első szélvédőmre, minek következtében az megrepedt, tehát cserére szorul. A gk vezetője nem ismerte el, hogy az ő általa vezetett gk.-ról pattant le a kő, illetve rákérdezett, hogy biztosan az ő autójáról esett-e le a kő? Mivel én a kőfelverődés után mentem ez miatt utána, mondtam, hogy igen. Csak a telefonszámát adta meg, karbejentőt a kár elismeréséről nem volt hajlandó aláírni. Rendőrségi feljelentést tettem az ügyben a rendszám ismeretében. Kérem mielőbbi válaszát arra vonatkozóan, hogy a kötelező biztosítás alapján van-e esély a kár kifizetésére?

  1. Üdvözlöm!
   Ha a károkozó nem ismeri el a károkozást, akkor nincs esély a kifizetésre.
   A kőfelverődésért a „károkozó” autó vezetője felel, azonban a biztosítók ezt nem térítik.
   Ha a platóról esett le a kő, azért is a gjmű vezető felelős, azonban ehhez elismerő nyilatkozat kell.

   1. Miért beszél butaságot, ráadásul úgy, hogy a téma szakértőjeként tünteti fel magát?
    Természetesen a biztosító köteles téríteni a kárt, de általában ugyanezzel a hazugsággal jönnek ők is, ezért perelni kell, amit szinte biztosan elveszítenek.
    Szerencsére a bírónak sokat mérlegelnie sem kell, mert van polgári elvi határozat:
    https://kuria-birosag.hu/hu/elvhat/991999-szamu-polgari-elvi-hatarozat

    1. Nem a jogalappal van a baj, hanem azzal, hogy az ilyen károk elutasításával perre kényszerítik az ügyfelet a biztosítók.
     A per azonban az ügyfél szempontjából továbbra sem javasoljuk…
     Az ügyvédi költség nem fog megtérülni, mivel az a pertárgy értékéhez igazodik, ami egy ilyen ügynél a bagatell kategóriába esik.

     Nézzünk egy példát!
     Egy fűtött, esőszenzoros prémium gyári szélvédő üveg ára lehet akár kb. 200-300.000,- Ft, számoljunk 300.000,- Ft-tal.
     A per indítása (ügyvédi díj, illeték) kb. 100-150.000,-Ft, + tárgyalásonként kb. 40.000,- Ft az ügyvédi költség. A per jó esetben 2-3 tárgyalással lezárul, tehát az ügyvédi díj + 80-120.000,- Ft. Számlás javítás esetén nem kell szakértő, de ha nem számlára javíttat az ügyfél, akkor még szakértő kirendelésére is szükség lehet, amit előlegezni kell, további 50-100.000,- Ft.
     Mindösszesen 230.000,- Ft az ügyfél által minimum kifizetett ügyvédi munkadíj, + 300.000,- Ft a szélvédő javítás.
     Az ügyfél kiadása összesen 530-630.000,- Ft.
     Esetleges nyertes per során a bírósági ítélet a perérték (300.000,- Ft) 5 %-át fizetteti ki ügyvédi költség jogcímén a másik féllel, valamint az esetleges szakértő díját kapja vissza a pernyertesség arányában.
     Tehát a károsult mint megbízó által az ügyvédnek kifizetett 180-230.000,- Ft munkadíjból csak 15.000.- Ft térül meg, persze a 300.000,- Ft-os szélvédőn felül.
     Az ügyfél bevétele teljes pernyertesség esetén: 315.000,- Ft + a szakértő díja, ha szükség volt arra is.

     Az ügyfél pénzügyi egyenlege nyertes per esetén is negatív! – 165-215.000,- Ft
     315.000 – 530.000 = – 215.000.- FT, tehát az ügyfélnek NEM éri meg perelni!

     Ezek a számok még rosszabbak, ha egy sima olcsóbb szélvédőről beszélünk, mert az ügyvéd nem vállalja kevesebbért, mivel ugyanannyi munkája van vele. Így pl. egy átlagos, 30-40.000,- Ft-os szélvédőnél az ügyvédi díj 10.000,- Ft (jogszabályi minimum), ennyit kap vissza a 180-230.000,- Ft-ból a károsult.

     Ha talál ügyvédet annyiért, amennyit a bíróság megítél (10-15.000,- Ft), sok sikert kívánunk az ügyhöz!
     A fenti ügyeket fix díjért – az ügyfél gazdasági érdekét szem előtt tartva – mi továbbra sem vállalunk.

 31. Tisztelt Cím!
  Egy szálloda fákkal körülvett magánparkolójában megsérült a személyautóm egy vihar következtében. A szálloda elismerő nyilatkozata ellenére is a biztosító megtagadta a kifizetést. Mi ilyenkor a teendő?
  Köszönöm előre is!

  1. Üdvözlöm!
   Kevés az információ…
   Az elutasítás akár jogos is lehet, kellene tudni annak indokát.
   A teljes kárdokumentációt át kellene vizsgálni…

 32. Tisztelt Uram! Lakott területen belül, lépésben haladva, egy éles kanyarban a szembejövő autó miatt jobbra húzódva nekikoccantam egy megállni tilos tábla hatálya alatt szabálytalanul a járdán várakozó, az úttestre kb 15-20 cm-t belógó autónak. A biztosító az én kötelezőm terhére rendezte a parkoló autóban keletkezett kárt, holott én a kizárólagos felelősséget nem ismertem el. Mindkét autóban minimális kár keletkezett, amit én a közös felelősség miatt úgy érzek jogosnak, hogy mindkét fél állja a saját járművében keletkezett kárt. Ön szerint jogosan járt el a biztosító ebben az esetben? Előre is köszönöm válaszát.

   1. Köszönöm szépen a gyors választ. Elég szomorúnak tartom, hogy egy szabálytalan autós teljes körű kártérítést kaphat egy másik, szabályosan közlekedő, 2 rosszból választani kényszerülő autós kontójára (duplájára emelkedett az éves kgfb díjam, és én álltam a saját autómban keletkezett kár helyreállítását is), de hát más a jog és más az igazságérzet. Köszönöm a véleményét.

    1. A másik fél felelősségére akkor lehetett volna rendezni a kárt, ha tudja bizonyítani, hogy a szemből érkező autó Önt veszélyeztette és emiatt történt az ütközés.
     Vagy nem az út és a látási viszonyoknak megfelelően vezetett, vagy túllépte a megengedett sebességet / átlépte a felezővonalat…
     A károkozó elismerő nyilatkozata vagy rendőri intézkedés nélkül nem lehet a másik fél kgfb biztosítására kárt rendezni. Elvileg…

 33. Tisztelt Címzett!
  Augusztusban össze törték a gépjárművem, kereszteződésben mind két félnek elsőbbségadó táblája volt én balra kanyarodtam a károkozó egyenesen haladt volna, bekanyarodás után rohant belém lassítás nélkül tehát én már védett útszakaszban voltam. Rendőrségi helyszínelés is volt. A károkozó pedig elismerte a károkozás. A problémám az hogy ennyi eltelt hónap után ma kaptam az emailt hogy a biztosító nem fizet mivel nem adtunk elsőbbséget. Mi a teendő ilyenkor, vagy csak húzzák az ügyet? Hova fordulhatok ez ügyben?
  Válaszát előre is köszöntem.
  Üdv. Csaba

  1. Üdvözlöm!
   A konkrét kárügy, helyszínrajz, vallomások ismerete nélkül nem lehet egyértelmű állásfoglalást adni.
   Ha egyszerre értek a kereszteződésbe, Önnek az egyenesen haladónak meg kellett volna adnia az elsőbbséget.
   A rendőrségi határozatban foglaltakat is ismerni kellene, gondolom már ön is megkapta.
   A biztosító nem „húzza az időt”, hanem kárigényét elutasította.

 34. Tisztelt Szakértő!
  Tegnap történt egy baleset, amelyben a másik sofőr elismerte vétkességét, biztosítói papír meg volt stb.
  Ma a kárbejelentéskor vettem észre, hogy a jogosítványom ez év szeptember hónapban lejárt.
  Ilyen esetben számíthatok kártérítés csökkenésre vagy esetleg jogosulatlanságra?
  Válaszát előre is köszönöm!

 35. Üdvözlöm! Az lenne a kérdésem, hogy egy gyalogos szabálytalanul, másik autó takarásából lelépve az úttestre akart átkelni. Ilyenkor ki és hogyan téríti meg az autómban keletkezett kárt, ha a gyalogosnak semmilyen biztosítása nincs? Kb 40 méterre volt a lámpás gyalogátkelőhely. Természetesen volt rendőri helyszínelés. Várom válaszát!

  1. Üdvözlöm!
   A gyalogos okozta a kárt, ha nincs biztosítása neki kell megfizetnie.
   A lakásbiztosítások többsége tartalmazhat u.n felelősségbiztosítási részelemet, mely kiterjed a gyalogos által okozott fenti típusú károkra is.
   Ha a károkozó gyalogos állandó lakóhelyén lévő ingatlanra van lakásbiztosítás, érdemes bejelenteni a lakásbiztosítónak, sokan nem is tudnak róla hogy rendelkeznek ilyennel…
   A lakásbiztosítás kalkulátorral ma már ár-érték arányban többféle szerződés közül lehet válogatni. Szerződéskötés előtt a biztosítási szerződések feltételeit is el kell olvasni!

 36. Tisztelt Hölgyem/ Uram!

  A minap frontálisan ütköztem egy velem párhuzamosan, a szembe sávban közlekedő gépjárművel. A hibás én voltam, mert a navigációt állítottam be és nem figyeltem, ezért a szembe sávba hajtottam. A kérdésem az lenne, hogy számíthatok valamilyen bírságra, vagy ilyen esetekben nem bírságol a rendőrség?

  1. Üdvözlöm!
   Amennyiben volt rendőri intézkedés, akkor várható a bírság.
   Ha súlyos személyi sérülés nem történt, akkor szabálysértési eljárás keretében várható bírság.
   Ha súlyos személyi sérülés is történt, akkor közlekedési bűncselekmény miatt indulhat büntető eljárás.

 37. Tisztelt Szakértő!
  A mai napon karambolozott az én kölcsönadott gépkocsimmal az ismerősöm, a károkozást elismerte, habár egy kereszteződésből kihajtva egy lejegesedett szakaszon megcsúszott a gépjármű hátulja, majd ellenkormányzott és a vele szemben szabályosan közlekedő gépjárműbe csapódott. A KGFB az én nevemen van, mire számíthatok így 2019-ben?
  Előre is köszönöm a válaszát!
  Üdvözlettel: Péter

  1. Üdvözlöm!
   Leírása szerint az ismerőse nem az útviszonyoknak megfelelően vezetett (mert megcsúszott), így felelős a károkozásért.
   A KGFB díja évfordulóval emelkedni fog. Bónusz besorolása 2 díjosztállyal romlani fog és károkozói pótdíjjal is sújtják.
   A díjemelkedésről a biztosító évforduló előtt 60 nappal értesítést küld. Érdemes lesz az évfordulós kötelező biztosítás kalkulátorral kiszámolnia, hogy károkozói pótdíjjal melyik biztosítónál mennyi lesz a kgfb díja. A kötelező biztosítást évforduló előtt legalább 30 nappal írásban fel kell mondani! A kgfb biztosító váltásról és a szerződés felmondásáról írásunkban olvashat bővebb információkat.

 38. Tisztelt Győző!
  A közterületen parkoló autónknak nekilökte a szél a kerekes szeméttárolót. Azt hiszem, a társasházak tulajdonában van szeméttároló. Végig húzta a kocsi oldalát. A társasházi felelősségbiztosítás fizeti a kárt?

  1. Kedves László!
   Elvileg fizetnie kellene, erről pontosan a biztosítási feltétel ad iránymutatást.
   A „szél fúj” az nem biztosítási esemény, a vihar azonban igen.
   Fotózza a sérülést.
   Kérdezze meg a közös képviselőt hol van biztosítva az épület. (van-e felelősségbiztosítás?)
   Jelentse be a kárt.
   Aztán meglátjuk…

 39. Tisztelt Szakértő!
  Párom a munkahelyéről elindulva figyelmetlenségből az elektromos kapu egyik oldala az autónak nyomódott és sérülést okozott a járműben.
  Kérdésem van e lehetőség ilyen esetben kárrendezésre(telephelyi biztosítás stb.)?
  Köszönöm a segítséget.

  1. Üdvözlöm!
   Kárleírása szerint a járművezető a felelős a kárért, ezért a telephely tulajdonosa / üzemeltetője nem felelős.

 40. Tisztelt Végh Győző!
  A következő esetről szeretném a véleményét kérni. Nemrégiben volt egy közlekedési balesetem, vétlen voltam. Sajnos a helyszínen nem került rögzítésre a felelősség elismerése (az a szó, hogy elismerem nem került a lapra). A vétkes félnek a biztosító kiküldött egy okozói nyilatkozatot, amiben a biztosító elmondása szerint a másik fél nem ismerte el a felelősségét. A biztosító tájékoztatott kártérítést nem fizet, sőt engem terhel a felelősség. Utólag gondolkoztam, esetleg a biztosító felé valótlant állított, hogy a felelősséget elkerülje, ezért határozat kézhez vétele után beszéltem a vétkes gépkocsi vezetőjével. Közöltem vele, nem fogadom el a határozatott és intézkedni fogok, ha kell, rendőrségi feljelentést teszek. Közölte velem, hogy írt a Biztosítónak és a vállalta a felelősséget. Tehát másik fél elismerte a teljes felelősséget utólag! Rendőrségi feljelentést azért nem tettem, mert a kárt okozó kérte. Ennek ellenére nem akar a biztosító fizetni. Nem tudom, most mit tegyek?Előre is köszönettel válaszát!

  1. Üdvözlöm!
   A pontos baleseti szituáció ismerete nélkül nem tudunk nyilatkozni, azonban…
   – a biztosítónak elsősorban a KRESZ szabályai szerint kell megállapítani, hogy ki a felelős az okozott kárért
   – ha a károkozó nem ismeri el a felelősségét a kártérítést megtagadhatja a biztosító, feljelentést tehet, azonban utólag nehéz bizonyítani
   Írjon egy levelet a biztosítónak, hogy a károkozó felelősségét elismerte és kérje kárának megtérítését.
   Ha elutasítják a kifizetést, azt kizárólag indoklással teheti.

 41. Tisztelt Szerkesztő Úr!

  Megtörték az autónkat, a másik fél hibájából, ezt el is ismerte a kárbejelentő lapon, a rendőrség szerint egyértelműen a másik fél volt a hibás. A rendőr vette észre – amit én sajnos nem -, hogy lejárt a én (vétlen) kocsimon a műszaki vizsga (a műszaki állapota maximálisan rendben volt, a kötelező szerviz pár hónappal ezelőtt történt márkaszervizben). Az összes érintett biztosító azt mondja, hogy természetesen kifizetik a javíttatást, mivel a lejárt forgalmi engedély miatti szabálysértésért a hatóság bírságol, a káresemény ettől még megtörtént. Egy másik biztosító (Mabisz) azt mondta, hogy szerinte nem utal a biztosító ebben az esetben. Szíves tájékoztatását kérem ez ügyben, Ön szerint mire számíthatok?
  Köszönettel!

  1. Üdvözlöm!
   Ha az érintett feleknek van érvényes KGFB biztosítása a MABISZ-nak „nincs köze” az ügyhöz.
   Véleményem szerint a biztosító fizetni fog, mivel a lejárt műszaki (jármű állapota) nem hatott közre a balesetben.
   Ha mégsem fizetne a biztosító – a dokumentumok összeállítása után – keresse irodánkat!

 42. Tisztelt Szakértő!

  A következő kérdéssel fordulok Önhöz. Összetörték az autónk elejét, nem mi voltunk a vétkesek. Az autónk piaci értéke kb. 1,2 millió Ft (7 éves), a biztosító azt mondta, hogy ő ennek maximum az 50%-áig fizet (600 ezer Ft) , a javítási költség viszont 800 ezer Ft (nem új alkatrészek, hanem utángyártott vagy bontott). Jogos-e, hogy a különbözetet (200 ezer Ft) nekem, a balesetet vétlenként elszenvedőként kell fizetnem? Megteheti-e a biztosító, hogy nem állítja vissza a kár előtti állapotot (akár bontott alkatrészekből)? Előre is köszönöm szíves válaszát!

  1. Üdvözlöm!
   Elvileg nem tehetné meg, sajnos ez a hazai kárrendezési gyakorlat.
   A kárügy részleteinek ismerete után tudnánk megoldási javaslatokat adni.

 43. Tisztelt Szerkesztő! Következő esetben mi a teendő? Két autó haladás közben sávváltás miatt összeütközik, az egyik ráhúzza az autóját a másikra, mert az holt térben volt, és nem észlelte. Mindkettő a megengedett sebességnél nagyobb sebességgel haladt a koccanás előtt. Mindkét autótulajdonos érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik, viszont annak az autónak a sofőrje, amelyik a saját sávjában haladt, lejárt jogosítvánnyal közlekedett, ezért a kárbejelentőt nem lehetett kitölteni. Ilyenkor a rendőr szerint ki a hibás, és ki fizet kinek, hogy tud eljárni a biztosító?

  1. Üdvözlöm!
   Be kell jelenteni a kárt. Ha a felelősség kérdésében a felek meg tudnak egyezni egyszerűbb lehet az ügy.
   Leírása szerint az a vezető lehet a felelős aki „nem észlelte a másikat és ráhúzta a kormányt”.
   Ha jól értem a vétlen autós jogsija járt le. Mivel Ő a vétlen, így a lejárt jogsi nincs okozati összefüggésben a balesettel.
   Hosszabbítsa meg a jogsit, töltsenek ki kék sárga baleseti bejelentőt és jelentsék be nyugodtan.
   Lejárt jogosítványért jelen esetben max. szabálysértési bírság „dukálna”, azonban rendőri intézkedés nem történt.

 44. Tisztelt: Cím
  Az kérdésem lenne: Ittas állapotban kidöntött oszlop visszacsapot autó kereskedés keretesééhez és ott parkolt gépkocsik sérültek… Fizet-e bisztosító?

 45. Üdvözletem!
  Szakértő véleményre, tanácsra lenne szükségem.
  Ez év május 27-én vásároltunk egy 5 éves sérülés mentes személyautót. Teljes költségünk 4.000.000 Ft. Június 3-án vétlen félként közúti balesetet szenvedtünk, rendőrségi határozat egyértelműen leírja, hogy Mi vagyunk a vétlen fél. A biztosító a roncsértékkel együtt 3.400.000 Ft-ot akar fizetni, amit Én nem tudok elfogadni. Mik a lehetőségeim. Mindenhol azt olvasom, hogy a kfgb teljes kárt köteles téríteni.
  Segítségét előre is köszönöm!

  1. Üdvözlöm!
   A leírtak szerint négy eset lehetséges.
   1.) Járműve káridőponti értékét a biztosító alulértékelte. (korrekciós tényezők túlzó alkalmazása..)
   2.) A biztosító a káridőponti értékének meghatározásakor nem vette figyelembe a jármű extra felszereltségeit, vagy tévesen sorolta be.
   3.) Ön a valós piaci értékénél drágábban vette az autót.
   4.) A fentiek ötvözete.

   Igen, a biztosító a teljes kárt köteles megtéríteni… az más kérdés, hogy itthon mennyit fizetnek.

   További információkat alábbi írásainkban olvashat…
   Mit fizet a biztosító totálkár esetén?
   Totálkár esetén hogyan számol a biztosító?
   Igazságügyi gépjármű műszaki szakértő kollégámtól kérhet egy járműértékelést, melynek díja 15eFt + Áfa.
   Akkor érdemes ezt a költséget „bevállalnia”, ha a hasznaltauto.hu oldalon hasonló paraméterű gépjárművek értéke valóban több százezer forinttal magasabb.
   Amennyiben szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, a kapcsolat oldalon tudja jelezni.

   1. Köszönöm a gyors választ!
    A hasznaltauto.hu oldalon ezen a gépjárművek közül a legolcsóbb 3.749.000 Ft. Én is onnan vásároltam.

    1. Nincs mit.
     Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a járműértékelésben van pár korrekciós tényező, mellyel le és fel is el lehet téríteni a jármű értékét.
     Az autóhirdetési weboldalakon a járművek eladási ára többségében irányár, a tényleges vételár az alku folyamán alakul ki:
     A tényleges vételárból általában a jármű meghirdetett árának az 5-10%-át „szoktál lealkudni”.
     Az alku mértéke nagyon autó és helyzetfüggő, és itt is lehetnek kivételek, melyeket nem részleteznék.

 46. Üdvözlöm!
  Cégünk, 3,5t teherautójával a sofőr balesetet okozott. Erről akkor szereztünk tudomást, amikor a biztosítótól kaptunk értesítést a kár kifizetéséről. A sofőr már nem dolgozik nálunk, a károkozás időpontjában pihenő időben volt, és engedély nélkül használta az autót.
  Milyen lehetőségünk van, hogy ne a cég viselje a baleset következményét, illetve áthárítható a volt alkalmazottra?
  Segítségét előre is köszönöm!
  Üdvözlettel:
  Becs Éva

  1. Üdvözlöm!
   A jármű üzembentartójaként az Önök felelőssége fennáll.
   Jogosulatlan gépjárműhasználat során okozott baleset miatt keletkezett kárukat pl: jelentősen emelkedik a kgfb díja (károkozói pótdíj) a munkajogi szabályok szerint követelhetik vissza a gépjárművezetőtől. Szabályozva volt-e mi a teendő károkozás esetén, köteles-e jelenteni, milyen szankciók vannak károkozás estén? stb…

 47. Köszönöm, hogy gyorsan válaszolt.
  A munkaköri leírásban szerepel, de azt hiszem érdemes átgondolni és kiegészíteni.
  Szép napot!

 48. T. Cím!
  32 éves fiam a tegnapi nap folyamán Ausztriában 19:30-kor balesetet szenvedett. Autópályán dugóba került,kb. 40 km sebességgel közlekedett a középső sávban, utána egy Toyota tip. gépjármű megfelelő követési távolságban. ez a hely egy kanyarban volt. Utána kb 80 km-es sebességgel egy autóbusz a Toyotát a fiam autójának tolta. A Toyotában 4-en utaztak, mindenki megsérült, mentővel szállították el őket. A fiam Passátja megsérült, a hátulja teljesen összetört. Neki szerencsére nem esett baja, a biztonsági öv megrántotta a nyakát, vállát. Rövid időn belül rendőrség és mentők megjelentek , intézkedtek. Felírták az adatait, megszondázták (neg.) leírták elmondása alapján, hogy mi történt. Semmilyen papírt, vagy baleseti bejelentőt, semmit nem kapott. megkérdezték hol dolgozik . Az a kérdésem, hogy ezek után, mi lesz az eljárás? Hogyan tudja a kárigényét benyujtani? De még a saját biztosítónál sem lehet bejelenteni az eseményt, mert semmilyen adat nem áll rendelkezésre. Elkérték a telefonszámát , hogy majd értesítik…. hát nem tudom mi lesz ebből. Tanácstalanok vagyunk. Köszönöm válaszát.

  1. Üdvözlöm!
   A helyszínelő rendőrség meg szokta küldeni a határozatot, az tartalmazni fog minden kárbejelentéshez szükséges adatot. Önök is érdeklődhetnek…

 49. Jó napot kívánok!
  A kérdésem az lenne ,hogy a lakásunk előtt az utcán betörték a bal hátsó szélvédőmet persze szemtanúk nincsenek.Rendőrség megállapította a rongálást.Ilyenkor mi a teendő ki fizeti meg a kárt?

  1. Üdvözlöm!
   Ha nincs meg a tettes, akkor csak casco biztosításra térülhet a kár.
   Ha megvan a tettes és önként fizet – az a csodával lenne határos – megtérülhet a kára.
   Amennyiben nem fizetne úgy peres úton követelhető, az viszont a kárhoz képest jelentős kiadással jár.
   Ilyen esetben érdemes még a fizetési meghagyást megpróbálni, hátha…

 50. Tisztelt Ügyintéző !

  Járművem előtt haladó SZGK utánfutót vontatott amiről a szállított építési törmelék berepesztette a szélvédőmet.
  A károkozó elismerte a felelősségét. A KGFB biztosítója mégsem akarja megtéríteni a kárunkat.
  Néhány nappal a történtek előtt a környékünkön történt egy ugyanilyen káreset ahol egy másik biztosító fizetett.
  Mi a teendőm ? Hogyan tudom érvényesíteni a jogos kárigényem?

  Köszönöm !

  1. Üdvözlöm!
   Pedig a rakomány leesése miatt okozott károkat meg kell téríteni a biztosítónak.
   Az elutasítást reklamálja meg a biztosítónál.

 51. Tisztelt Ügyintéző!
  Az lenne a kerdésem,hogy a Cégem tulajdonában lévő Ford Fiesta kistehergépkocsival neki tolattam a feleségem tulajdonában lévő wv passat SZGK nak.
  A kár elég jelentős,de a biztosító egyszerűen elküldött minkett azzal,hogy mivel családtag ment neki,így nem fizetik a kárt,mert nagyon sok a visszaéles ebből!
  Több tanu is volt,amikor ez történt, akiknek semi köze a családunkhoz es a ceg tudtommal jogi személy!
  Az lenne a kérdésem, erdemes e perelnem a biztosítót?

 52. Tisztelt Ügyintéző!
  Feleségem az autómmal balesetezett 3 hónapja, Ö a buszsávban haladt (Belső sáv)és a külső sávból balra kanyarodó járművel ütközött ,a helyszínre rendőrök lettek hívva,és a másik fél elismerte a felelősségét ,ezért a rendőr kitöltött egy nyomtatványt ,hogy elismerte a felelősségét a feleségem a kreszt nem szegte meg. Ámde a bitósító okozói nyilatkozatot kért ,és ott már arra hivatkozik a károkozó,hogy nem ö a hibás mert buszsávba ment a feleségem. Megtagadhatja -e a biztosító a kifizetést ilyen esetben?

  1. Üdvözlöm!

   Ismerni kellene a káresemény pontos körülményeit.
   A szabálysértési és a kártérítési felelősség két külön dolog. Ha felesége szabálytalanul haladt a buszsávban, akkor szabálysértési bírsággal sújtható. Ha a kanyarodó járművezető nem nézett a tükörbe és úgy kanyarodott akkor ő kárt okozott, melyet meg kell térítenie. Arra nem hivatkozhat, hogy nem jöhetett volna a buszsávban. Egyes esetekben a biztosító a közrehatástól függően u.n kármegosztást is alkalmazhat.
   Ha volt rendőri intézkedés, vagy voltak tanúk, csatolja a biztosítónak. Elvileg a KRESZ szabályai szerint kell elbírálnia. Ha se rendőr, se tanú, a károkozó pedig mégsem nyilatkozik, az bizony meghiúsíthatja a kárkifizetést.

 53. Tisztelt Ügyintéző!

  A feleségem a minap beletolatott a tulajdonomat képezö gépkocsival, aminek a biztositásában én vagyok a szerződő, az én általam vezetett céges allo autóba. A kérédsem az, hogy ebben az esteben a céges kocsi nem.az én tulajdonom a biztositása nem.is az én nevemen van. Így tudjuk e a.kárt a biztositon keresztül rendezni?

 54. Üdv,
  Egy jó barátom Németországban dolgozik és egy bérlakásban lakik melyhez az ott lakoknak biztositva van egy mélygarázs.A helyzet a következő mivel kint tartosan bejelentés nélkül nem használhatja saját nevén futó autóját így a tölem megvenni kivánt autot kölcsönbe adásival használja kint.Viszont a napokban a mély garázs kapujában okozott némi kárt ami számomra kérdéses mennyire a saját hibájaból történt.A lényeg hogy a garázs felszini részén inditja el a hörmann kb 4.5m-2.5 m magas garázskapu nyitását.Fent semmilyen jelzés nem utal csuszásveszélyre viszont esös idő volt és és a meredek garázs lehajton nem lehetet megállni.A képek alapján is látszik hogy fényes az egész felülete és minimális bordázat van a meredek lehajton melynek az alján azonnal a garázs kapu van.Az autóba nem történt kár viszont a garázs kapu megrongálodott.De ez hajnali órákban törtent és gyenge nyelvtudasa plusz ismeretei miatt nem tudott csak reggel szolni addigra viszont az epület tulajdonosa melyben több bérlő is él már rendőrt hivott.Persze ö nem is akarta ezt eltusolni és jelezte is reggel.Viszont a tulaj horibilis összeget szeretne kárpotlásul ami csaknem annak a kapunak a 3x ára újonan ez le lett elenőrizve.Mivel ez bérlakás az egész haztömb és a garázs is hozzá tartozik és korabban is törtent már ilyen egy masik ott lakóval ilyenkor mit lehet tenni? A biztositas meg a tulaj én vagyok igy tudom engem érintene ez rosszul viszont még időben vagyunk 8 napon belül,hogy egy esetleges adasvetelit irva a baleset elötti napra jelentsem az eladást ö neki meg 15 napja lenne átíratni.Ez esetben talán engem ez a károkozás alol felmentene? Mert nekem ez nem hianyzik és hasonlo esettel se találkoztam hogy ezt a biztositó téritené e vagy a lakoháztömb tulajdonosanak kéne a lehajtó balesetveszélyes megjelölését feltüntetni vagy tenni ellene.Ön szerint ki a vétkes ilyen helyzetben és kinek kellene a kapu kárát megtéritenie?Vagy ez a kategoria bele tartozik e egyatalán a biztosito hatókörébe hisz nem közlekedés sem úthasználat vagy forgalomban való részvétel nem történt.A gyors átírás időn belül kimentene engem illetve őt mi érhetné mivel gondolom igy a baleset napján hivatalosan még nem rendelkezett biztositás kötéssel sem ha az adasvételit egy nappal elöttre irnánk és neki még lenne ideje az a bizonyos 15 napja hogy haza jöjjön és elrendezze az eredet vizsgát átirást.Bármilyen segítséget véleményt hideget meleget szivessen fogadok.Köszönöm

  1. Üdvözlöm!
   A gépjármű okozott kárt a tulajdonos / üzembentartó biztosítója fogja kifizetni. A szerződés visszadátumozása csalás, btk kategória…
   A csúszós lejáróval nehéz védekezni… mindig az út és a látási viszonyoknak megfelelő sebességgel kell közlekedni, KRESZ…

 55. Tisztelt Szakértő.
  Sajnos a mai nap folyamán sikerült tolatás közben meghúznom egy parkoló autót. Elérhetőséget az adott helyzetben nem tudtam sajnos otthagyni. 2-3 óra múlva a rendőrség keresett. Természetesen elismertem a felelősségemet. Lefotózták az autómat és kaptam egy helyszini birságot kisebb szabálysértés miatt. A kötelező biztosításom él. Kérdésem az lenne, hogy ezek után hogyan jelentem be az általam okozott kárt, mivel nem tudom a károsult adatait, csupán a rendszámot? Valamint, hogy az okozott kárt fizeti majd a biztosítóm? És milyen további következményekre számíthatok? Várom mielőbbi válaszát. Előre is köszönöm.

  1. Üdvözlöm!
   A károkozást a saját kgfb biztosítójánál kell bejelenteni, ahogy fent leírta, elég lesz a károsult rendszáma is. A rendőri intézkedés történt? kérdésre írja hogy igen, és meg kell adni, az eljáró hatóság címét. A kárt fizeti a biztosító. A jelenleg érvényben lévő károkozói pótdíj miatt a következő biztosítási évtől jelentős díjemelésre számíthat.

 56. Tisztelt Végh Győző!

  Édesapám 2002-es, kifogástalan állapotú Toyota Yarisába karácsony másnapján hátulról belehajtott egy másik autó. A sofőr kitöltött egy nem szabványos kárbejelentőt, amelyben megadta a személyi adatait (név cím, autó típusa, rendszáma) és saját aláírásával elismerte a felelősségét, de aztán sietősen távozott, így nem ismerjük a felelősségbiztosítóját. A Yaris bal hátsó kereke kitört és a karosszéria körülötte sérült, de motorikusan kifogástalan állapotú, tehát műszaki értelemben biztosan javítható. A szervíz előzetes becslése szerint lehetséges, hogy a (számunkra egyelőre ismeretlen) biztosító gazdasági totálkárra fogja venni. Édesapám 80 éves, nagyon szüksége lenne az autóra és nincs abban az anyagi helyzetben, hogy csak úgy vegyen helyette egy másikat. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a javítható, műszakilag amúgy kiváló állapotú autót ne selejtezzék le gazdasági totálkár címén? Az világos (sajnos), hogy ilyen esetben a biztosító nem téríti meg a javítás valós költségét (ez is éppen elég nagy gond), de legalább az autót szeretnénk – akár ráfizetéssel – megjavíttatni és édesapámhoz mielőbb visszajuttatni.

  Bármilyen tanácsát köszönettel fogadom.

  Üdvözlettel: Pintér Károly

  1. Tisztelt Pintér Károly!

   A problémára az alábbi megoldások jöhetnek szóba:
   1. A biztosítónak meg kell írni, hogy az autót szeretnék megjavítani, ezért szíveskedjenek egy számítással igazolt gazdaságossági számítást készíteni:
   – forgalmi értékeléssel
   – részletes javítási kalkulációval
   – a javíthatósági határérték megjelölésével
   2. Amennyiben a gk. a fenti számítás szerint nem javítható gazdaságosan, erről küldött előzetes tájékoztatást követően, kérik a kárkori érték és roncsérték meghatározását.

   Meg kell írni, hogy a gazdaságossági számítás elkészítése és megküldése előtt, „a gk, roncs megjelenítéséhez az interneten, NEM járulnak hozzá!”

   További lehetőség, ha a számítást nem tartják elfogadhatónak, hogy a http://crashexpert.hu/ végez egy értékelést és egy javítási kalkulációt bontott és utángyártott alkatrészekkel, amit meg kell küldeni a biztosítónak, kérve a javítás engedélyezését!
   (Ez viszont költségekkel jár!)

   Üdvözlettel:
   Vinkelman István
   ügyvezető, igazságügyi gépjármű műszaki szakértő

 57. Köszönöm a részletes útmutatót! Tegnap volt a kárfelmérés, javíthatónak nyilvánították az autót, a pontos összeg a napokban fog kiderülni.

  Üdvözlettel, Pintér Károly

 58. Kedves Végh Győző
  Tegnapi napon figyelmetlen voltam és (parkolásból)tolatáskor nekikoccantam egy másik autónak.
  A felelősségemet elismertem! De ragaszkodott a rendőri helyszineléshez a károsúlt. Aminek a végén kideült, hogy nincsennek az illetőnél az okmányai, és még meg is büntették (engem pedig a kár okozásért).
  A károsult nem tudott kötvényszámot bemondan, azt sem tudja 100%-ben, hogy hol van biztosítása. Lekérdeztem a központi rendszerben, és az autóján lejárt a múszaki vizsga kb 3 hónapja!
  Hogyan befolyásolja a kárrendezést, hogy ha nincs befizetve az ő KGFB-je, és nincs érvényes műszaki vizsgája sem? (nem is közlekedhetne így vele). Nekem is be kell jelentenem a saját biztosítómnál a „károkozásomat”? Akkor is ha hiányosan van kitöltve?(nincs meg az ő Kötvényszáma). Köszönettel Fekete Dóra

  1. Kedves Dóra!
   A kárrendezést nem befolyásolja ha a károsult autón nincs kgfb, vagy lejárt a műszaki vizsgája.
   A károkozónak saját kgfb biztosítójánál 5 munkanapon belül kell bejelentenie az okozott kárt. Az online autó kárbejelentést a linkre kattintva is megteheti.

   Ha u.n. bagatell (pár 10 eFt-os kárt okozott) nem biztos hogy célszerű bejelentenie a biztosítóba, inkább egyezzen meg a károsulttal, fizessen neki saját zsebből kártérítést. A tények és adatok leírásával írjanak róla egy pár soros megállapodást, melyet két tanú is írjon alá. A megállapodásba írják bele, hogy a károsultnak további követelése nincs.
   Ha tényleg bagatell kárt okozott és biztosítójába bejelenti, a következő évtől jelentős összegű károkozói pótdíjat varrnak a nyakába, melyet – biztosítótól függően – 3-5 évig „cipel” magával. Az évek alatt kifizetett károkozói pótdíj az okozott kár többszöröse is lehet, ráadásul a károkozás miatt a bónusz osztálya is romlik.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Alulírott, az alábbi checkbox pipálásával tudomásul veszem, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatvédelmi szabályzatának feltételei szerint kezelheti.

Írd be a hiányzó számot! *