Kgfb 2021: elmaradt a várt fordulat

A szélsőségek csökkenése, a díjak egymáshoz igazítása jellemzi legjobban a 2021-es teherautós és vontatós kötelező tarifákat. Egyes társaságok átlag 10 százalékot emeltek a díjakon, mások felére csökkentették egyes kategóriákban a tarifákat. Egyetlen kiismerhető trend ez a középre húzódás: eltűnőben vannak a szélsőségek, a díjak egyre jobban hasonlítanak egymásra. A várakozásokkal ellentétben viszont mindenhol megmaradt a károkozói pótdíj, ma már szinte az összes biztosító alkalmazza ezt az alkotmánysértőnek is bélyegzett megoldást a biztosítások drágítására. Átnéztük a 2021-es teherautós kötelezőket, itt vannak a tapasztalatok. 

Az alkuszok szerint a személygépkocsik kötelező biztosítási díja átlag 10 százalékkal drágul 2021-ben. A haszonjárműveknél nem tehetünk ilyen egyértelmű megállapítást. Több biztosító változatlanul hagyta a tavalyi tarifákat, semmit nem emeltek az alapdíjakon. Mások átlag 10 százalékkal megemelték a tavalyi összegeket, vagy éppen komolyabb összegeket engedtek el a korábbi díjakból. Nincs egységes megoldás, leginkább csak a szélsőségesen magas díjak csökkenése rajzolódik ki az adatokból: 

 • a tavalyival teljesen egyező díjakat kínál a KÖBE, az Union, Uniqua.
 • 10% körüli általános emelés látható a Generali, Genertel díjaiban. 
 • Aegon: többnyire változatlan, pótkocsiknál jelentős csökkentés
 • Allianz: teherautók, pótkocsik, buszok díja csökkent, vontatóké változatlan
 • CIG Pannónia: teherautó és vontató változatlan, pótkocsiknál 20%, buszoknál 50% emelés
 • Groupama: teherautók és buszok 10% körüli emelés, vontatók és pótkocsik díja változatlan
 • K&H: teherautók és buszok kicsivel alacsonyabb díj, vontatók és pótkocsik jelentős, kb 50%-os csökkenés
 • Magyar Posta: teherautóknál 50% emelés, vontatóknál és buszoknál 60% csökkenés
 • Signal: díjcsökkentés minden kategóriában, az extrém, korábbi 31(!)-szeres fuvarozói szorzó csökkentése
 • Wáberer: nagyrészt a tavalyival egyező, egyedül a 12 t fölötti teherautók esetén látszik emelés.
Nincs egyértelmű trend: a biztosítók egy része 10%-ot emelt a díjain, mások csökkentettek vagy változatlanul hagyták a 2020-as tarifákat

A felügyelet felszólításának alig van még hatása a 2021 évi kgfb díjakra

A biztosítók felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank ősz elején felszólította a társaságokat, hogy a kgfb díjakat a valódi kárstatisztikai adatok alapján állítsák össze. Az MNB szerint ugyanis átláthatatlan, hogy az egyes társaságok milyen adatok alapján alakítják az egyes kategóriákat. Az utasítás szerint a jövőben a kgfb díjképzést a kárstatisztikai adatkból kell levezetni. Tény, hogy a jegybank elég laza határidőt adott a változásra. Most csak arra szólította fel a biztosítókat, hogy tekintsék át kgfb díjalakítási gyakorlatukat és szüntessék meg a kiugró különbségeket a tényleges díjak és a statisztikából kiolvasható kockázat között. Ennek megvalósulását majd csak 2021 júliusától fogják ténylegesen ellenőrizni. A biztosítók kaptak tehát fél évet, s nem sok minden kényszeríti őket arra, hogy már a mostani díjhirdetésnél megfeleljenek az új elvárásoknak. 

Mi legyen a károkozói pótdíj sorsa?

Az MNB másik elvárása a károkozói pótdíjak gyakorlatának eltörlése lenne. A kgfb károkozói pótdíjat vagy károkozói szorzót annak kell fizetnie, aki a korábbi években akár csak egyszer is kárt okozott. Önmagában ez az egy tényező minimum megduplázhatja a fizetendő díjat. Csakhogy a kötelező biztosítás szabályai szerint a károkozás büntetése egyedül a bonus-malus besorolásban történő visszalépés lenne. Aki kárt okoz, két kategóriával rosszabb besorolást kap, mint előző éven. Ez körülbelül 20 százalékos díjnövekedést jelenthetne számára. Igen ám, csakhogy a biztosítók még ezen túl a károkozói szorzót is alkalmazzák, amivel lényegesen nagyobb különbségeket tudnak elérni. 

Csak egy példa: ha egy teherautó éves biztosítása 250 ezer forint, akkor egy kár után a következő évben körülbelül 300 ezret kell rá fizetni a bónusz besorolás romlása miatt. Ha viszont a biztosító egy kétszeres károkozói szorzót is alkalmaz, akkor a 250 ezer forintos biztosítás a következő évben 700 ezerre változik és a kgfb díja legalább 4 évig ilyen nagyságrendű marad

A károkozói szorzó alkalmazását az ombudsman is alkotmánysértőnek tartotta, s a pénzügyminisztert kérte fel a szabályok módosítására (azért alkotmánysértésről beszélünk, mert a biztosítók eljárása teljesen törvényes; a hiba abban a rendeletben van, amelyik megengedi nekik ezt a fajta matematikát). A változtatás azonban a törvényhozás dolga, s amíg ez nem történik meg, addig a biztosítók jogszerűen alkalmazzák a károkozói szorzót a díjak alakításában. Tavaly még csak a társaságok egy részénél tapasztaltuk ezt, most viszont már szinte kivétel nélkül minden biztosító él ezzel a módszerrel. 

Fuvarozóknak sokkal drágább a kötelező biztosítás 

Továbbra is folytatódik minden járműkategóriában a közúti áruszállítást vagy személyszállítást végző járművek hátrányos megkülönböztetése. Alapvetően (elvileg) értjük e megkülönböztetés okát, hiszen a profi használat magasabb kockázattal jár, mint a saját áru alkalmankénti szállítása. A fuvarozói díjak, különösen a nemzetközi szállítást is végző járművek kötelező díjai általában háromszor-négyszer is magasabbak, mint a csak saját számlás áruszállítást végző járműveké. 

E pótdíjakat a biztosítók különböző formában hirdetik. Egyes társaságok az alaptevékenység TEÁOR száma alapján dönt a besorolásról, más esetben a jármű használat módjára kérdeznek rá. 

Az Aegon, a Genertel, a K&H, a Posta biztosító négyszeres kgfb díjszorzót alkalmaz nemzetközi személy- és áruszállítás esetén, ma ez a nagyságrend számít általánosnak. A CIG Pannónia, Groupama, Union, Wáberer tartozik a mezőny alsó felébe, másfél-kétszeres díjszorzók alkalmazásával. 

Meg kell említenünk, hogy a korábbi rekorderek jelentősen visszavettek a számokból, felszámolva a teljesen extrém díjak gyakorlatát. A Signal biztosító a fuvarozóktól és a személyszállítással foglalkozó vállalkozóktól mindeddig az alapdíj 31(!)-szeresét kérte el az amúgy is magas, többmilliós alapdíjak felett. Így jött ki tavaly a rekorder 148 millió forintos éves biztosítási díj egy vontatóra, vagy közel 56 millió forint éves díj egy 50 személyes autóbuszra. A Signal most visszavett ebből a szorzóból, s ma már „csak“ hatszoros díjat kérnek. Közben mérséklődtek az alapdíjaik is: vontatóra például a korábbi 4,8 millió helyett most már csak 3,6 milliót kell fizetni. A szorzóval együtt így a 148 millió helyett „csak“ 21,6 millióra jöhet ki a maximális díj. Ez is irreálisan magas, mégis, mintha a társaság megfontolta volna az MNB figyelmeztetését és próbálja valamennyire a valós adatokhoz igazítani a biztosítási díjakat.  

A fuvarozói pótdíjak több társaságnál is jelentős átalakuláson mentek keresztül. Előfordul, hogy nem nőtt érdemben az egyes kategóriák alapdíja, ám a szorzó növekedése miatt mégis többszörösére drágul a fuvarozók számára a biztosítás. A Genertel például személyszállításra tavaly háromszoros, idén négyszeres szorzót számol, miközben átlag 10%-kal növekedtek az alapdíjai is. Egy 50 személyes, nemzetközi személyszállítást végző autóbuszt így tavaly 9.075.000 forintért lehetett biztosítani, ma viszont már 13.206.000 forintot kérnek a vállalkozótól, aki tévedésből esetleg ezt a társaságot választja. Így bújtatható el a 45 százalékos tényleges díjemelés a 10 százalékos alapdíjváltozás mögé. 

Újdonság, hogy a vontatókra érvényes szorzók mellett megjelentek a külön a pótkocsikra vonatkozó fuvarozói szorzók is. A K&H például teherautóra, vontatóra nemzetközi áruszállítás esetén négyszeres szorzót alkalmaz, de a pótkocsira 6,5-szerest. Az Union a nyergesvontatóra kétszeres, pótkocsira tízszeres szorzót számol az alapdíjra.  

Bonus-malus – a kgfb díjemelés rejtett módja 

A bonus-malus szorzók alakítása jól elrejti egyes társaságoknál a finom díjemelést. Az Aegon például egyáltalán nem változtatta meg tavalyhoz képest az alapdíjakat, ám módosította a besorolásokat. Egy B5-ös kategóriájú szerződő idén az alapdíj 1,35-szörösét fizette, jövőre az 1,48-szorosát fogja. Ez mondjuk egy 7,5 tonnás teherautó esetén azt jelenti, hogy 891 ezer forintos éves díj helyett majdnem 978 ezret kell fizetni. Ez tízszázalékos kgfb áremelés, ami teljesen rejtve marad, ha csak az alapdíjakat nézzük meg. 

Vontatók kötelező biztosítása: a Wáberer és a KÖBE a legkedvezőbb

Bármilyen haszonjárműves kategóriát nézünk, a kalkulációk két nyertese mindenképpen a Wáberer és a KÖBE Egyesület lesz.  A Wáberernél vontatóra az kötelező biztosítás alapdíja évek óta 300 ezer forint. A vontatóknál önmagában a fuvarozásra nem is számolnak fel pótdíjat, csak a nemzetközi fuvarozásra. A pótkocsi kerül majd többe, ha fuvarozásra használjuk, pláne ha nemzetköziben. A pótdíj

 • nemzetközi árufuvarozást végző vontatóra az alapdíj 135%-a
 • nemzetközi árufuvarozást végző teherautóra az alapdíj 150%-a
 • közúti árufuvarozást végző pótkocsira 55% és
 • a nemzetközi közúti árufuvarozást végző pótkocsira 300%. 

Ez utóbbi, a nemzetközi forgalomban használt pótkocsi pótdíja alacsonyabb lett, tavaly erre még 565%-ot számoltak fel.

Kedvező ajánlatot ad a KÖBE Biztosítási Egyesület is. Fuvarozásra náluk évek óta nincs pótdíj, csak a nemzetközi fuvarozásra kell többet fizetni. A szorzó 1,7. A díjakat még a teherautókra kivetett extra pótdíj növeli. Teherautóra 12 tonna alatt 2,5 a szorzó, 12 tonna felett 1,8. Egy vontató díja még így is egymillió alatt marad. Tartósan ez a két társaság rendezkedett be a fuvarozók fogadására, míg a többiek inkább csak elriasztani igyekeznek őket a sokmilliós kötelező biztosítási díjakkal. 

Teherautók kötelező biztosítási díja 2021-ben

A teherautós díjak többségénél a biztosítók óvatos, 10 százalék körüli emeléssel próbálkoznak. Van viszont pár meglepetés is a hirdetményekben. Például a Signal meglepően visszafogta a teherautók kötelező biztosítási díját is – 600-ról 450 ezerre csökkentette a kisebb, 920-ról 690 ezerre a 12 tonna feletti kategória kgfb alapdíjait. A legnagyobb emelést a Posta biztosító hozza, közel 60 százalékkal drágultak náluk a teherautós díjak. Ezzel a Posta lett a második legdrágább, már a 12 tonna alatti kategóriában is túllépte az egymilliós alapdíjakat. A legmagasabb kgfb ajánlatot továbbra is a CIG teszi, 2,5-2,9 millió forint közötti alapdíjakkal egy teherautóra. Ennek egyetlen üzenete van: aki biztosítást akar kötni, másik céghez menjen. 

Pótkocsik kgfb biztosítási díja

A pótkocsik kgfb díja az elmúlt 6 évben most változott a legtöbbet. Ennek oka talán a nemzeti bank felszólítása, hogy lehetőleg adatokkal is indokolható díjakkal álljanak elő a társaságok. Más okot nem látunk amögött, hogy az Aegon például 801 ezerről hirtelen 50 ezerre, a K&H 635 ezerről 75 ezerre csökkentette egy 10 tonna feletti nehéz pótkocsi éves alapdíját. Nincs az a kockázati változás, ami ekkora különbségeket indokolni tudna. 

A pótkocsiknál a változás talán azt is jelenti, hogy a biztosítók kezdenek lemondani erről az extra profitról. A pótkocsik kötelező biztosítása ugyanis tiszta üzlet: a díjakat beszedik, de szinte alig lehet elképzelni olyan káreseményt, amit egy biztosító hajlandó a pótkocsi kgfb terhére elszámolni. Bevétel tehát van, kárkifizetés alig, így viszont elég nehéz a magas díjakat megindokolni éveken keresztül. 

Buszok biztosítási díja

Az autóbuszokra adott kgfb ajánlatok is nehezen összehasonlíthatók. Az Aegon, Union, Uniqua, Wáberer változatlanul hagyta az előző évi tarifákat. A többi társaság díjszabása nagyjából 10 százalékkal emelkedett, szinte egységesen minden kategóriában. 

Kakukktojás az Allianz, ahol úgy tűnik, megváltoztatják az egyes kategóriák egymáshoz mért viszonyát is. A 10-19 férőhelyes buszok díja változatlan maradt. A 20-42 férőhelyeseké majdnem felére csökken. A középkategória, azaz a 43-79 férőhelyes buszok díja 10 százalékkal csökken, a legnagyobbaké pedig megint csak majdnem megfeleződik. Az Allianz-nál összességében sokkal kisebb lesz a különbség az egyes kategóriák kgfb díja között, mint eddig. 

Egyértelműen lejjebb engedte a díjakat a K&H biztosító. Ez a cég évek óta nem kategóriákat állít fel, hanem egységesen, férőhelyenként határozza meg a biztosítás díját. Tavaly még 48 ezer forint volt egy szék a buszon, 2021-ben viszont már csak 32 ezret kérnek ugyanezért. Egy 50 fős buszra ez azt jelenti, hogy 2,4 millió helyett 1,6 millió lesz az éves díj. 

Konklúzió avagy pár szó a várható 2021-es kgfb kárrendezésről

A díjakból kiindulva a kötelező biztosítás kárrendezése az ügyfelek szempontjából 2021-ben sem lesz jobb. A biztosító profitorientált gazdasági vállalkozás. Bevételeit többségében a biztosítási díjak befizetései teszik ki, legnagyobb kiadása viszont a kifizetett károk. Ezen érdekből továbbra is érthető, hogy a kötelező díjakat emelni, a kgfb kárkifizetéseket pedig – mint a legnagyobb költséget – továbbra is alacsony szinten akarja tartani. Ügyfél – biztosító, másak az érdekek, persze az elején a marketing sok mindent eltakar…

 • Külföldi vétlen baleset esetén – a magyarországi kárbejelentés előtt –  minden esetben kérjen tanácsot!
 • Jelentős összegű belföldi kár esetén pedig vizsgáltassa felül a biztosító által kifizetett kárösszeget!
 • Súlyos személyi sérülés vagy halálos baleset esetén kérje független kárrendezési szakértő segítségét, mert ez esetekben a kárigényt a károsultnak kell benyújtani és igazolnia.
 • Közúti árufuvarozók pedig szakértői segítség nélkül soha ne intézzék kárügyeiket!

Tudja! Eltérőek az érdekek…

Közlekedési balesetek kártérítésével kapcsolatos további információ: kozlekedesibaleset.hu


A szerzőről:

Végh Győző

Végh Győző

Magánszemélyek és vállalkozások biztosítási igényeinek korrekt kiszolgálásával több évtizede foglalkozom. Az utóbbi években egyre többször tapasztaltam, hogy a biztosítók nem minden esetben fizetik ki az ügyfelek jogos kárigényét. Írásaink által is igyekszünk segítséget nyújtani a biztosítás és a kárrendezés útvesztőiben, ha bekövetkezik a káresemény, a károsult minél magasabb kártérítést kaphasson. Cikkeinket ügyvéd, biztosítási szakjogász, gépjármű műszaki igazságügyi szakértő kollégáim is ellenőrzik. Balesetmentes közlekedést, – ha bekövetkezik a baleset – magas kártérítést kívánok.

Hasonló cikkek

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Alulírott, az alábbi checkbox pipálásával tudomásul veszem, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatvédelmi szabályzatának feltételei szerint kezelheti.

Írd be a hiányzó számot! *