Kárrendezési fogalomtár

Társadalombiztosítás

kötelezo biztosítási forma. Az államháztartás része, nyugdíj és egészségügyi szolgáltatásokat nyújt. A magánbiztosítástól elkülönült intézményrendszere van, forrásait zömében a munkavállalók járulékfizetési kötelezettségeibol fedezik. Alapelve a szolidaritás, tényleges biztosítási jellemzokkel nem rendelkezik. Gyakorlatilag egy központi elosztórendszer.

Kizárás

a biztosítási esemény meghatározásának módszere. Egyes kockázatokat a szerzodés kizár a biztosítási fedezetbol, így bekövetkezésük esetén a biztosító nem fizet, mivel a kizárt esemény nem biztosítási esemény. Pl. a casco biztosítás térít a gépkocsi töréskára esetén, de kizárja a térítést, ha a törés versenyen, vagy versenyre felkészülés során következett be. A verseny közben bekövetkezett törés nem biztosítási esemény! (mentesülés)

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás KGFB

Magyarországon gépjármu – és segédmotoros kerékpár – csak akkor vehet részt a forgalomban, ha üzembentartója érvényes felelosségbiztosítással rendelkezik. A biztosítás bármelyik – ilyen üzletággal foglalkozó – biztosítónál megkötheto. A szerzodés megkötését a hatóságok – közülük a rendorség – is ellenorzi. Ha az üzembentartó a díjat nem fizeti meg, az esedékességtol számított 30. napon a szerzodés automatikusan megszunik (respiro). Az üzembentartó által okozott károkat a Kártalanítási Számla terhére ilyenkor is megfizeti a MABISZ, de a kifizetett kártérítési összeget a károkozótól visszaköveteli (regressz)

Kárbejelentés

a biztosított hivatalos lépése, amellyel a biztosítási esemény bekövetkezését bejelenti a biztosítónak. A szerzodés tartalmazza azt a határidot, amelyen belül a kárbejelentést meg kell tenni. Elmulasztása a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. A határido elmulasztása egyébként nem jogveszto.

Kármegosztás

a károkozásért való felelosség százalékos megosztása a károkozásban részt vevok között. Ha például a bekövetkezett ütközésért „A”-t 70%-ban, „B”-t pedig 30%-ban terheli a felelosség, akkor „A” (illetoleg felelosségbiztosítója) „B” kárának 70%-át, míg a „B” részes „A” kárának 30%-át köteles megtéríteni. A közrehatási százalékok összege természetesen nem haladhatja meg a 100-at.

Cselekvőképesség

jogképességnél szukebb fogalom. Azt jelenti, hogy a cselekvoképes (természetes vagy jogi) személy saját elhatározásából válhat jogviszonyok alanyává: maga vállalhat kötelezettséget, illetoleg jogosultságokat. Gyakorlatilag szerzodéskötési képességet jelent. A természetes személy – foszabályként – 18 éves korától rendelkezik korlátlan cselekvoképességgel. Lásd még: cselekvoképtelenség, korlátozott cselekvoképtelenség.